Tải bản đầy đủ

Glass list for coffee shop

RECOMMENDED GLASS LIST
Tên &Quy
cách

Hủ ong
350 ml

Giá

Lẻ : 13k

Ly Tempo
Carafe

Lẻ: 25.5k

610ml

Sỉ :23 – 28k

Cao : 21.6 cm

Đ.kính: 6 cm

Hình ảnh


Ly Cuba
Hurricane
450 ml

Lẻ : 50k

Cao: 19 cm

Sỉ: 40 – 48k

Đ.kính : 7 cm

Ly bầu dục

Lẻ : 25k

600 ml

Sỉ: 15 - 23k


Ly salsa ball
355 ml
Cao: 17 cm
Đ.kính: 7.5
cm

Lẻ : 25,5k
Sỉ : 15 – 17k

Ly Vivafooted
420 ml

Lẻ : 38k


Cao : 24 cm

Sỉ : 31–37 k

Đ.kính: 8 cm


Ly Nappoli
Grande
458 ml

47.300

Libbey – USA

Ly Radiant
Cooler
473 ml
Libbey - USA

70.400


Ly Govener
Clinton Soda
473 ml

18.700

Libbey – USA

Ly Bamboo
Cooler
473 ml
Libbey – USA

39.600


Ly Everest
Duratuff
Beverage

38.500

355 ml
Libbey - USA

Ly Bravura
Tumbler
495 ml
Libbey - USA

Lẻ: 635k/12ly


Ly Tiki
Pineaple
530 ml
Libbey USA

Lẻ: 545k/12ly

Tách Espresso +
dĩa

50 bộ : 75k/ 1bộ

90ml

30 bộ : 78k/ 1bộ

Đã viền chỉ vàng

50 bộ : 90k /1bộ
Tách Capuccino
200ml
Đã viền chỉ vàng

30 bộ : 93 k / 1 bộ


Tách Latte
350ml
Đã viền chỉ vàng

30 bộ: 110k / 1bộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×