Tải bản đầy đủ

KT CHƯƠNG I II mã 8

TRƯỜNG THPT THÁI
THUẬN
Tổ: Lý – Tin - CN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN
Năm học 2015 - 2016
Môn: Vật lí; lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi 8

Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Hai điện tích điểm q1= 4.10-8C, q2= -4.10-8C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau
4cm Lực tác dụng lên điện tích q= 2.10-9C đặt tại trung điểm C cách A 4cm và cách B 8cm là:
A. 0,135N
B. 0,225N
C. 0,521N
D. 0,025N
Câu 2: Cho hai điện tích dương q 1 = 2 (nC) và q2 = 0,018 (μC) đặt cố định và cách nhau 10 (cm). Đặt
thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q 1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí
của q0 là
A. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 7,5 (cm).

B. cách q1 7,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm).
C. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 12,5 (cm).
D. cách q1 12,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm).
Câu 3: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong
không khí. Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một
khoảng l = 4 (cm) có độ lớn là:
A. E = 0 (V/m)
B. E = 1080 (V/m) C. E = 1800 (V/m)
D. E = 2160 (V/m)
Câu 4: Bốn tụ điện giống nhau có điện dung C được ghép nối tiếp với nhau thành một bộ tụ điện. Điện
dung của bộ tụ điện đó là:
A. Cb = 4C
B. Cb = C/4
C. Cb = 2C
D. Cb = C/2
Câu 5: Khi hai điện trở giống nhau mắc song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ
của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của
chúng là:
A. 5 (W)
B. 10 (W)
C. 40 (W)
D. 80 (W)
Bài tập tự luận
Bài 1. Hai điện tích q1 = 4.10-8 C, q2 = -12.10-8 C đặt tại A, B trong không khí. AB = 4cm. Xác định lực
tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-9 C đặt tại C với CA vuông góc với AB và CA = 3cm.
Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 8 ; R3 = 10 ; R2 = R4 =
R5 = 20 ; I3 = 2 A.
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB, hiệu điện thế và cường độ
dòng điện trên từng điện trở.
Bài 3. Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện điện E = 12V, có điện trở trong r = 1. Đèn
có ghi 6V – 3W. Tính giá trị của biến trỏ Rb để đèn sáng bình
thường.
ξ, r
Rb
Đ
----------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh……….................………….. Số báo danh….................………

Đề kiểm tra định kì. Môn ….. lớp …... Mã đề ……. Đề có …..trang.


Trang 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x