Tải bản đầy đủ

Phiếu thu thập thông tin

Phiếu thu thập thông tin
Bài 23: Đối lưu, bức xạ nhiệt
Từ khóa
Sấy

Sấy bằng năng lượng mặt trời

Đối lưu

Bức xạ

Vật liệu dẫn nhiệt, cách nhiệt

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy

Hiệu ứng nhà kính

Các bộ phận chính của máy sấy và nguyên
lí hoạt động của chúng(có thể thể hiện
bằng hình vẽ)
Các công cụ cần dùng


Nội dung đọc liên quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×