Tải bản đầy đủ

toán khối cầu trụ giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
Tên hoạt động: Phân biệt khối cầu – khối trụ, khối vuông – khối chữ nhật
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết phân biệt sự giống và khác nhau của các khối: Khối cầu – Khối trụ,
Khối vuông – Khối chữ nhật.
- Biết cách chơi trò chơi cùng cô.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Rèn kỹ năng so sánh, nhận biết, phân biệt cho trẻ.
- Phát triển kỹ năng phối hợp hoạt động nhóm cho trẻ.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và tham gia các hoạt động tập thể.
- Giáo dục an toàn giao thông.
- Giáo dục trẻ yêu quý, kính trọng và biết ơn các chú bộ đội.
II. CHUẨN BỊ:
1 Đồ dùng
* Đồ dùng của cô: - Giáo án điện tử, Nhạc bài hát
- Các khối cầu, khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
* Đồ dùng của trẻ: - Mỗi trẻ một rổ đồ chơi có các khối cầu,
khối trụ, khối vuông và khối chữ, Các khối cầu, trụ, vuông, chữ nhật.

2. Địa điểm tổ chức:
- Tổ chức cho trẻ hoạt động trong lớp học
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô
1. Ổn định tổ chức:

Hoạt động của trẻ

- Chào mừng quí vị đại biểu đến với: “Hội thi ai thông - Vỗ tay
minh hơn học sinh 5 tuổi” được tổ chức tại lớp 5 tuổi B


Trường MN Hiệp Hòa ngày hôm nay.
- Tham gia hội thi gồm 3 đội thi đó là:
+ Đội đèn xanh
+ Đội đèn đỏ
+ Đội đèn vàng
- Cô xin giới thiệu thành phần BGK của cuộc thi ngày
hôm nay gồm có:......

- Lần lượt 3 đội đứng

Và cô cũng xin giới thiệu nội dung của cuộc thi ngày lên hát.
hôm nay của chúng mình gồm có 3 phần:
+ Phần 1: Bé hiểu biết
+ Phần 2: Bé thử tài
+ Phần 3: Bé cùng chung sức.
2. Giới thiệu bài:
- Mở đầu cho cuộc thi ngày hôm nay mời quý vị đại biểu
thưởng thức một tiết mục văn nghệ rất đặc sắc đến từ 3 - Trẻ hát.
đội thi.
Nào xin mời 3 đội cùng hát bài hát: “ Đoàn tàu nhỏ xíu”
3. Hướng dẫn hoạt động:
* Hoạt động 1: Phần thi thứ nhất “ Hiểu biết”
- Bài hát chúng mình vừa hát cũng là nội dung câu hỏi
của phần thi hiểu biết đấy.
- Bây giờ cô sẽ có một số câu hỏi dành cho 3 đội, 3 đội
hãy chú ý lắng nghe nhé.
- Câu hỏi thứ nhất: Bài hát nhắc tới phương tiện giao - Tàu lửa
thông gì?


- Tàu lửa còn có tên gọi khác là tàu hỏa đấy các con ạ.
+ Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường gì?

- Đường sắt

Cô mở hình ảnh trên máy tính cho trẻ quan sát
+ Tàu hỏa gồm những bộ phận nào?

- Đầu tàu, toa tàu,


ống khói, bánh xe.
+ Bộ phận đầu tàu giống khối gì?

- Khối vuông

+ Có rất nhiều các khối chữ nhật ở con tàu, các con có
đoán được đó là bộ phận gì không?

- Toa tàu

+ Tàu muốn chạy được nhờ vào bộ phận gì?

- Bánh xe

+ Bánh xe giống khối gì?

- Khối cầu

+ Còn một bộ phận không thể thiếu của con tàu, các con - Ống khói
đoán đó là gì?
+ Ống khói giống khối gì?

- Khối trụ

- Chúng mình cùng hướng lên màn hình đọc thật to, thật - Trẻ đọc tên các khối
giỏi tên các khối nhé.
- Chúng ta vừa hoàn thành xong phần thi thứ nhất, bây - Trẻ đếm số hoa.
giờ cô con mình cùng kiểm tra kết quả của 3 đội nhé.
( Cho trẻ đếm số hoa mà 3 đội đạt được, tuyên dương đội
thắng cuộc)

- Trẻ cùng cô đọc

* Hoạt động 2: Phần thi thứ 2 “ Bé thử tài”.
- Để giảm bớt sự căng thẳng của hội thi, cô cùng 3 đội - Trẻ đọc bài vè
hãy đọc bài vè “ Giao thông” nhé.
- Các đội đã sẵn sàng cho phần thi thứ 2 có tên thử tài - Sẵn sàng.
chưa?
* Phân biệt khối cầu và khối trụ
- Cô đưa ra hình ảnh khối cầu, khối trụ và yêu cầu các đội - Trẻ trải nghiệm với
so sánh và phận biệt các khối.

các khối

- Cho trẻ lấy khối cầu và khối trụ sờ và tri giác trực tiếp
các khối.
- Mời các đội đưa ra nhận xét của mình.
- Cô chốt lại
+ Giống nhau: Đều có thể lăn được
+ Khác nhau:

- Đưa ra nhận xét.


. Khối cầu: Không đứng, lật và trượt được.

- Lắng nghe.

. Khối trụ: Mặt trên và đáy là mặt phẳng, khối trục có thể
đứng, lật và trượt được.
* Phân biệt khối vuông và khối chữ nhật
- Cho trẻ so sánh điểm giống và khác nhau của 2 khối.
- Cô mời từng đội lên trả lời

- Tri giác và phân biệt

- Cô chốt lại:

các khối

+ Giống nhau: Đều có 6 mặt có thể lật, trượt được trên
mặt phẳng và xếp chồng lên nhau.
+ Khác nhau:
. Khối vuống: Các mặt đều là hình vuông bằng nhau.

- Lắng nghe.

. Khối chữ nhật: Các mặt đều là hình chữ nhật và không
bằng nhau.
*. Trò chơi: Chọn khối giúp cô
- Cô nói đặc điểm của các khối và yêu cầu trẻ giơ khối - Chơi trò chơi
lên.
*. Trò chơi: Khối gì biến mất
- Cô mở hình hình ảnh cho trẻ quan sát 4 khối và chơi trò - Chơi trò chơi
chơi: “Khối gì biến mất”.
* Hoạt động 3: Phần thi thứ 3 “ Bé cùng chung sức”
- Các con ơi chúng mình vừa trải qua 2 phần thi rồi, bây
giờ chúng mình đã sẵn sàng cho phần thi thứ 3 chưa?
- Phần thi thứ 3 cũng chính là phần thi cuối cùng của
ngày hôm nay với tên gọi “ Chung sức”. Ở phần thi này
cô và chúng mình cùng tham gia: “ Chuyển vật liệu xây
Trường Sa”
+ Cách chơi: Cô chia lớp mình thành 2 đội, đội xanh và
đội đỏ. Đội xanh chuyển vật liệu có dạng khối cầu và
khối trụ. Đội đỏ chuyển vật liệu có dạng khối vuông và

- Lắng nghe


khối chữ nhật. Trong thời gian 1 bản nhạc, 2 đội lần lượt
bật liên tục qua 5 vòng lên lấy vật liệu xây dựng để vào
rổ của đội mình. Kết thúc bản nhạc cô và chúng mình
kiểm tra kết quả của 2 đội, đội nào chuyển được nhiều

- Chơi trò chơi

vật liệu đội đó là đội chiến thắng.
+ Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được lấy 1 khối. Khối sai so với
yêu cầu của cô không được tính.
- Cô dật nhạc cho trẻ chơi
- Động viên khích lệ trẻ.
- Kiểm tra kết quả sau chơi
+ Chúng mình vừa được chơi trò chơi gì?

- Chuyển vật liệu xây
Trường Sa

+ Chúng mình đã chuyển được những vật liệu giống khối - Khối cầu, khối trụ,
khối vuông, khối chữ
gì?
nhật
4. Củng cố
- Phân biệt khối cầu,
- Hỏi lại tên bài?
khối trụ, khối vuông,
khối chữ nhật
5. Nhận xét- tuyên dương
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

- Lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×