Tải bản đầy đủ

PB khối cầu trụ, vuông chữ nhật

Phòng giáo dục –đào tạo thị xã Quảng Yên
Trường MN Nam Hòa

Hội thi giáo viên giỏi cấp thị xã
Năm học: 2014-2015

Môn: Làm quen với toán
“Dạy trẻ phân biệt khối cầu, khối trụ
khối vuông và khối chữ nhật”
Lứa tuổi: 5-6 tuổi
Người thực hiên:Phần 1:
Thi hiểu biếtKhối cầuKhối vuông


Khối chữ nhật


Khối trụ
Giống nhau


Khác nhau:


so sánh khối vuông- khối chữ nhật


Gièng
nhau


Khác nhau


BUỔI HỌC KẾT THÚC
KÍNH CHÚC THẦY CÔ LUÔN MẠNH KHOẺTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×