Tải bản đầy đủ

SKKN CGU NHIEM LOP 3 b

Phần I : Mở ĐầU
I . L DO CHN TI
Vỡ li ớch 10 nm trng cõy vỡ li ớch trm nm trng ngi.
Cõu núi ca Bỏc H ó thm nhun vo ng li ca ng v nh nc
ta. Hin nay ng v nh nc ta ó nờu ra vic phỏt trin ton din- giỏo
dc ton din. Vy mi ngi giỏo viờn ch nhim phi cú nhn thc ht
sc ỳng n v vai trũ ca ngi thy trong lp hc. Ngi giỏo viờn
ch nhim lp cng nh ngi ch huy ngoi chin trng, mun dnh
thng li thỡ ngi ú phi bit t chc, bao quỏt, x lớ cỏc tỡnh hung
mi dnh c thng li. i vi ngi giỏo viờn ch o, iu khin lp,
khụng ch dy cỏc em v kin thc, vn hoỏ m cũn dy cỏc em v n
np, cỏch sng, cỏch lm ngi v lm ch tng lai ca t nc.
Nhng thc trng hin nay cụng tỏc ch nhim cha t c hiu
qu cao v n np, cụng tỏc t chc lp hc v cỏc hot ng khỏc.
T nhn thc trờn, ngi giỏo viờn ch nhim lp ht sc quan trng
trong vic hng dn, ch o lp v o to th h tr theo mc ớch giỏo
dc ton din. Ngi giỏo viờn ch nhim lp úng rt nhu vai trũ: va l
thy dy hc va l ngi cha, ngi m v cng cú lỳc phi l ngi bn
tt nht ca cỏc em. T ú cú th un nn cỏc em i theo qu o ca mỡnh.
Giỏo viờn cú ch o, qun lớ lp tt thỡ mi dn n vic ging dy tt. Khi
mi hot ng ca lp ó i vo n np thỡ vic hc tp ca cỏc em chc

chn s tt hn. Vỡ vy ó chn ti: Mt s kinh nghim lm tt cụng
tỏc ch nhim lp 3B Trng tiu hc - nm hc: 2015-2016
II. MC CH NGHIấN CU
T thc trng trờn ti tỡm ra nhng nguyờn nhõn m cụng tỏc
ch nhim cha t hiu qu. Qua ú xut mt s bin phỏp hu hiu
giỏo viờn lm tt cụng tỏc ch nhim nhm khc phc tỡnh trng n
np lp, hn ch hc snh nghỉ hc mt cỏch tt hn.
IV. PHạM VI áP DụNG CủA SáNG KIếN
ti ch tp trung nghiờn cu v mt s kinh nghim lm tt cụng
tỏc ch nhim lp 3B Trng Tiu Hc Dế Xu Phình trong năm
học 2015 - 2016.
V / I TNG áP DụNG CủA SáNG KIếN
i tng nghiờn cu: Mt s kinh nghim ca giỏo viờn ch
nhim trong nhng nm hc va qua và áp dụng với học sinh lớp 3B
trờng Tiểu học Dế Xu Phình trong năm học 2015 - 2016.
B. NộI DUNG


I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA S¸NG KIÕN
Những năm gần đây nền giáo dục của nước ta có nhiều sự thay đổi
và biến động không ngừng, nhưng Đảng và nhà nước vẫn đặc biệt quan
tâm đến sự nghiệp giáo dục, đến vấn đề đảm bảo chất lượng dạy và học.
Việc nghiên cưú những căn cứ trên cho ta hình dung về một em
học sinh là thiếu niên, nhi đồng đang ngồi trên ghế trường tiểu học, đó là
những học sinh đang phát triển nhân cách, tình cảm, trí tuệ, để có những
tri thức và kĩ năng cơ bản trong giao tiếp. Để đi tới một nghiên cứu cụ
thể, trước hết cần xác định công tác chủ nhiệm lớp là vấn đề rất quan
trọng. Đối với công tác chủ nhiệm lớp, người giáo viên phải có tính kiên
trì, tận tình. Sự nhiệt tâm, chu đáo của giáo viên là một trong những yếu
tố quan trọng đảm bảo sự thành công của người giáo viên trong công tác
chủ nhiệm lớp. Song với lứa tuổi học sinh lớp 3, sự nhận thức của các em
còn non trẻ, sự tư duy chưu đạt tới đỉnh cao, các em cần có người hướng
dẫn chỉ đạo cho các em đi vào nề nếp để các em dần trở thành người sống
có ích trong xã hội, đó chính là người giáo viên chủ nhiệm lớp.
II. THùC TR¹NG CñA S¸NG KIÕN
1/ Thuận lợi:
Trong quá trình giáo dục luôn được các cấp, các ngành, chi bộ và
các lực lượng xã hội ... quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ.
Được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo cấp trên, của ban
giám hiệu nhà trường.


Được sự hỗ trợ của hội cha mẹ học sinh, của các đoàn thể trong và
ngoài nhà trường.
Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho các lớp có đầy đủ
phòng học, bàn ghế khang trang, phòng học thoáng mát, nhà vệ sinh sạch
sẽ ...
2/ Khó khăn:
-Trường tiểu học là một trường có dân cư gồm nhiều thành phần ở
khắp mọi miền đến đây lâp nghiệp, người dân chủ yếu làm nghề nông,
chỉ có một số ít là cán bộ công nhân viên và tiểu thương nên điều kiện
kinh tế của nhân dân còn hạn chế. Do điều kiện gia đình nên đa số phụ
huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.
-Có nhiều em học sinh nhà ở cách xa trường, ở xã khác tới học
nên việc đi lại cũng khó khăn.
* Qua những khó khăn trên, nên việc xây dựng cho học sinh những
thói quen về nề nếp, đạo đức tốt là điều thực sự cần thiết. Vì thế mà việc


a ra nhng gii phỏp nhm giỳp cỏc em cú n np, ao c t, ý thc
t giỏc trong hc tp l iu rt cn thit.
III. CáC BIệN PHáP GIảI QUYếT VấN Đề
Trong nhng nm hc gn õy, vo u nm hc n np lp cha
c n nh v cũn ln xn. Hn na cỏc em cha t ý thc c cỏc
vic trong lp cng nh ni quy ra vo lp, ni quy ca nh trng ra.
Nờn n nh v i vo n np qu o ca mỡnh l rt khú v phi mt
mt thi gian di mi n nh c. Do vy ngay t khi c Ban Giỏm
Hiu phõn cụng cho dy Lp 3B, bn thõn ó trc tip gp giỏo viờn ch
nhim lp c iu tra s kho v tỡnh hỡnh mi mt nm mt manh,
mt yu ca lp c, xem xột tỡnh hỡnh o c v lc hc ca tng hc
sinh.
V mt o c Phẩm chất: Bn thõn ó iu tra hc sinh
trong lp xem em no ó thc hin y bn nhim v ca ngi hc
sinh, em no ch thc hin y bn nhim v ca ngi hc sinh.
cú k hoch bi dng, giỏo dc cho cỏc em.
S kho v tỡnh hỡnh hc tp: Cn c vo tỡnh hỡnh ca lp di
qua d gi, thm lp v cỏc bi thi cuối học kì ... bit trong lp cú
my loi năng lực theo danh hiu khen thng; cú bao nhiờu hc sinh
năng khiếu, v có bao nhiêu hc sinh còn hạn chế. Sau khi ó
bit c lc hc ca tng hc sinh trong lp cú k hoch giỏo dc v
ging dy. Ngoi ra cũn iu tra thờm i ng Hội đồng tự quản
của lớp c cú lm tt khụng, hng dn lónh o cỏc bn trong lp nh
th no v tt c mi mt: n np ca lp di tt hay cha tt, cha tt
do nguyờn nhõn no? Do s ch o ca Hội đồng tự quản của lớp
hay giỏo viờn ch nhim.
T vic iu tra s kho ó nm c mt mnh, mt yu ca lp
t ú cú bin phỏp giỏo dc thớch hp: T chc cho lp bu ra Hội
đồng tự quản của lớp mi, Hội đồng tự quản của lớp phi l
ngi i x ho ng vi bn bố, nhit tỡnh trong cụng vic c giao.
Ngay t u nm hc, khi c nh trng phõn cụng ch nhim
lp 3B ó tin hnh vic iu tra s yu lớ lch ca tng hc sinh trong
lp xem cú bao nhiờu hc sinh con gia ỡnh nghốo, gia ỡnh khú khn,
con cụng nhõn, con nụng dõn. T ú cú c s phõn loi cỏc bin phỏp
giỏo dc. i vi nhng hc sinh nghốo, hc sinh gp hon cnh khú
khn thỡ luụn kt hp vi nh trng, hi cha m hc sinh, cỏc ban ngnh
on th khỏc to mi iu kiờn giỳp cỏc em v mi mt nh: tinh
thn cng nh vt cht.
Vớ d: Vo u nm hc cỏc em không có tiền mua sách vở
đến lớp tôi đẫ mua và tản gem một số đồ ding cần thiết


cho việc hoc tập của em đó. Mt s em khụng cú sỏch hc thỡ
giỏo viờn mn sỏch cho cỏc em hc.
Ngoi ra giỏo viờn cũn cú k hoch phõn loi hc sinh ngay t u
nm hc. Cỏc em yu v mt no, mụn no cũn kp bi dng nõng
cao trỡnh ng u ca lp. i vi hc sinh còn hạn chế thỡ phõn
ra tng nhúm:
* Nhúm 1: Nhng hc sinh còn hạn chế nhng cú thỏi hc
tp tớch cc.
* Nhúm 2: Nhng hc sinh cú t duy bỡnh thng nhng cú thỏi
hc tp cha tt.
- Nhng em còn hạn chế chm tin b thỡ xp cỏc em ngi trờn
bn u ng thi xp mt em có năng khiếu ngi bờn cnh, giao
nhim v cho em có năng khiếu kốm bn còn hạn chế qua tng tit
hc, bi hc trong mi gi hc. ng thi cng tin cho giỏo viờn theo
dừi hng dn hc sinh hc tp v theo dừi kt qu hc tp ca cỏc em
qua tng bi hc. c bit cn chỳ ý phỏt trin t duy nõng cao kin thc
bi dng hc sinh có năng khiếu, hc sinh cú nng lc t bit.
Trong ging dy, giỏo viờn phi d kin cỏc tỡnh hung s phm cú
th xy ra v cỏch ng x vi hc sinh. Thc hin cụng tỏc giỏo dc ton
din thụng qua vic kt hp cht ch gia nh trng, gia ỡnh, thng
xuyờn liờn h trao i thụng tin hai chiu vi ph huynh hoc n nh
trao i tỡnh hỡnh hc tp ca hc sinh. Lp ó xõy dng c cỏc nhúm
hc tp giỳp nhau nh: ụi bn cựng tin, Nhúm hc tp t qun ...
Qua ú thng xuyờn kim tra ng viờn khuyn khớch cỏc em bng
phong tro hoa im thi đua.
Mun lp mỡnh cú n np tt thỡ giỏo viờn ch nhim phi lờn k
hoch cho c nm hc, tng thỏng, tng tun da trờn k hoch ca nh
trng. Xõy dng c n np t qun, bu chn c i ng Hội
đồng tự quản của lớp, gm: Chủ tịch hội đồng tự quản, 2
phú chủ tịch hội đồng tự quản tng mt, lp c chia lm 6
ban tự quản và đợc chia làm 3 tổ, mi t bu mt em lm t
trng, mt em lm t phú. Sau khi bu xong, giỏo viờn hp i ng cỏn
b lp phõn cụng quỏn trit rừ nhim v cho tng em, ng thi cho
cỏc em t ng kớ cỏc danh hiu thi ua v bin phỏp thc hin t ú cú
phng hng ch o hc sinh thc hin tt.
Mi t cú mt quyn s theo dừi hc tp v cỏc mt hot ng ca
tng t viờn trong t. Cui tun cỏc t trng tng hp bỏo cỏo cho Chủ
tịch hội đồng tự quản, Chủ tịch hội đồng tự quản tng hp
bỏo cỏo cho giỏo viờn ch nhim vo tit sinh hot ch nhim cui tun.
Chủ tịch hội đồng tự quản nhn xột tỡnh hỡnh hc tp trong tun


rồi đến giáo viên nhận xét chung tình hình học tập của lớp: về ưu điểm và
tồn tại. Sau đó nhận xét đánh giá tình hình học tập cùng với nề nếp, tác
phong, vệ sinh của từng em để các em tự rút kinh nghiệm và khắc phục
trong tuần tiếp theo. Ngoài ra còn giáo dục các em phải: “Nói lời hay, làm
việc tốt”, “Gọi bạn xưng mình”. Thường xuyên giáo dục các em có tính
tự giác, chấp hành tốt nội quy của lớp, của trường. Muốn các em thực
hiện tốt, nghiêm túc thì người giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực sự
gương mẫu về mọi mặt, phải là: “Tấm gương sáng cho học sinh noi
theo”, nói phải làm, đề ra phải thực hiện và khen chê đúng mực. Vì học
sinh tiểu học các em đang ở lứa tuổi nhỏ nên giáo dục phải nhẹ nhàng,
nghiêm túc, nghiêm khắc nhưng cởi mở gần gũi độ lượng, luôn vị tha đối
với học sinh biết nhận lỗi và sửa lỗi, tuyệt đối không trù ém mắng nhiếc
học sinh.
Trong học tập không những chú trọng rèn luyện cho học sinh bằng
nhiều hình thức khác nhau mà còn chú trọng khâu nề nếp ngay từ đầu
năm như truy bài đầu giờ, trật tự nghe giảng trong giờ học, trong lớp tổ tự
quản kiểm tra bài tập về nhà của các bạn trong tổ ... Vì nề nếp tốt là cực
kì quan trọng, nó góp một phần lớn quyết định kết quả học tập của học
sinh. Chính vì thế ngay từ đầu năm học giáo viên phải quán triệt nề nếp
bằng cách: Cho cả lớp học nội quy lớp học, và mọi quy định của giáo
viên. nội quy của nhà trường đề ra:
NỘI QUY
1/ Đi học đúng giờ. Nghỉ học phải có giấy phép của phụ huynh học sinh.
2/ Phải trật tự nghe giảng, làm bài nghiêm túc, thuộc bài trước khi vào
lớp.
3/ Lễ phép, vâng lời thầy cô, người lớn tuổi, tôn trọng bạn bè và yêu
thương trẻ nhỏ.
4/ Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.
5/ Không nói tục, chửi thề, đánh nhau gây mất đoàn kết.
6/ Tham gia đầy đủ các hoạt động do trường, lớp tổ chức.
7/ Biết bảo vệ và giữ gìn của công.
8/ Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường và xã hội. Chấp hành
tốt luật lệ an toàn giao thông.
Giáo viên hướng dẫn các em làm quen với kí hiệu của giáo viên để
tập trung sự chú ý của học sinh trong khi nghe giảng bài.
Ví dụ: Phía trên tay trái góc bảng ghi rõ lớp, sĩ số học sinh, dưới sĩ
số là các kí hiệu ở góc bảng; + , B , V , S , 1,2,3,4 ...
Chỉ vào + là cả lớp trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài.


Khi viết kí hiệu B là cả lớp lấy bảng con cá nhân làm bài.
Khi viết kí hiệu S là học sinh mở sách, kí hiệu V là lấy vở ra để ghi
hoặc làm bài tập tại lớp. Sau khi học sinh làm xong thì giáo viên xoá các
kí hiệu đó đi, học sinh xẽ cất sách hoặc vở đi.
Kí hiệu 1,2,3,4 có tác dụng nhắc nhở mỗi tổ khi chưa nghiêm túc
trong giờ học.
Ví dụ: Trong khi giảng bài hoặc lớp làm bài tập, một học sinh ở
bàn nào đó mất trật tự giáo viên chỉ cần chỉ vào số thứ tự trên bảng là tổ
đó biết giáo viên nhắc tổ mình, khi đó tổ trưởng có trách nhiệm nhắc nhở
thành viên trong tổ mình trật tự và tổ trưởng ghi tên bạn làm việc riêng
vào sổ để cuối tuồn sinh hoạt nhắc nhở học sinh đó. Với phương pháp này
giáo viên không mất nhiều thời gian, không tạo áp lực đối với học sinh
mà còn giúp cho lớp đi vào nề nếp tốt.
Cùng trong một lớp nhưng các tổ luôn thi đua với nhau, nếu tổ
nào có một em đi học muộn hoặc nghỉ học không có giấy xin phép của
cha mẹ các em thì xét thi đua tổ đó đứng sau các tổ không có em nào vi
phạm. Muốn động viên phong trào thi đua thì giáo viên chủ nhiệm phải
công minh, tuyệt đối không thiên vị theo cảm tính, từ đó gây lòng tin với
các em.
Không những giáo dục học sinh có nề nếp tốt trong giờ học, trong
lớp mà còn phải thường xuyên giáo dục các em có nề nếp tốt trong mọi
hoạt động, sinh hoạt ngoài giờ.
Ví dụ: Bắt đầu có trống báo là các em có mặt đầy đủ ở lớp để lớp
trưởng, lớp phó, tổ trưởng kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà sau đó các em
ngồi vào truy bài dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng, tổ chức cho các em đi
vào nề nếp truy bài, tuy giáo viên không có mặt ở lớp các em vẫn làm tốt.
Nhưng cũng không phải phó mặc cho cán bộ lớp, giáo viên chỉ
nghe lớp trưởng báo cáo kết quả chuẩn bị bài của các em mà ngoài 5 phút
kiểm tra đột xuất 1,2 bài trong mỗi tổ, ¸p dụng biện pháp này đỡ tốn thới
gian, không chiếm mất giờ dạy mà còn rèn cho học sinh tính tự giác cao,
đồng thời hạn chế nô nghịch của các em khi chưa vào học.
Mọi hoạt động khác: Thể dục giữa giờ, sinh hoạt đội các em đều
thực hiện tốt bởi các em đã có nề nếp tốt.
Hướng dẫn các em lập thời gian biểu. Học sinh học chiều thì giúp
gia đình vào buổi sáng những công việc phù hợp như: quét nhà, nấu cơm,
rửa chén, lau bàn ghế,...
THỜI GIAN BIỂU


Sỏng: t 5 gi 30 n 6 gi: tp th dc, lm v sinh cỏ
nhõn, quột nh, n sỏng, xem li bi, ph giỳp gia ỡnh ri nu cm,
n cm, thu dn, ngh tra n 12 gi 15 i hc.
T 16 gi 45 i hc v ph giỳp gia ỡnh nh: nu cm, quột
nh,... sau ú tm ra, dn cm, n cm, ra chộn
T 19 gi n 19 gi 30 ngh ngi gii trớ.
T 19 gi 30 n 21 gi lm bi v hc bi. 21 gi i ng.
* Nhng vic lm trờn giỳp cỏc em dn cú thúi quen lm vic cú
khoa hc, bit sp xp thi gian mt cỏch hp lý v thc hin c
iu ny mt cỏch tt nht thỡ cn nh ph huynh kim tra v thụng bỏo
li cho giỏo viờn qua cỏc ln hp hoc giỏo viờn ti thm gia ỡnh hc
sinh.
Ngoi ra cũn ng viờn khuyn khớch cỏc em to qu lp thụng
qua hỡnh thc nuụi heo t giỳp cỏc bn cú hon cnh khú khn,
thm hi nhng bn b bnh trong lp. c ng viờn ỳng mc kp
thi nờn cỏc em u phn khi t giỏc trong hc tp cng nh mi hot
ng khỏc.
Ngoi khõu t chc lp tt v vn dng nhiu phng phỏp
nõng cao cht lng m cũn luụn luụn giỏo dc cỏc em tuụn theo lut l
an ton giao thụng qua cỏc bi hc theo chng trỡnh, qua thc t hng
ngy. ng thi giỏo dc cho cỏc em c tớnh khiờm tn, tht th, dng
cm nh li Bỏc H dy.
Vớ d: Cỏc em nht c bỳt, v, thm chớ c tin, ... cỏc em u
a cho thy ch nhim hoc thy tng ph trỏch tr li cho bn mt.
m bo duy trỡ c s s lp thỡ ngi giỏo viờn phi cú
lũng nhit tỡnh, khụng ngi khú, ngi kh, thng xuyờn ti gia ỡnh lm
cụng tỏc t tng v ng viờn hc sinh ra lp hc. õy l mt vic lm
ũi hi giỏo viờn phi kiờn trỡ, ng thi kt hp vi cỏc ban ngnh trong
nh trng nh Cụng on, Ban giỏm hiu, chi on v bờn p nh p
trng i vn ng hc sinh b hc ra lp. ng thi giỏo viờn ch
nhim cng to mi iu kin giỳp hc sinh b hc sau khi ra lp hc.
Vớ d: Lp 3B cú em tờn l Hảng A Kế nh bản Ma Lừ
Thàng. Thời gian đầu em đị hc rất chăm chỉ c hn 3
thỏng thỡ hay nghỉ học tự do. Qua thi gian vn ng, lm cụng tỏc t
tng ... Sau ú em ó quay tr li lp hc cựng cỏc bn.


C. KT LUN
I/ KT QU.
T nhng kinh nghim trờn, trong nm hc ny lp 3B ó đơc
di vào nề nếp ổn định đạt đợc kết quả v n np v duy trỡ
s s trong hc tp. Trong lp nhiu hc sinh tiến bộ hơn. Kt qu
cui hc kỡ I mụn Ting vit v Toỏn t kt qu nh sau: mụn Ting vit
học sinh có năng khiếu đạt 26 em. Riờng mụn Toỏn học sinh
có năng khiếu t 27, cũn mt em do hc quỏ yu ang c bi
dng thờm v bn ngi cựng bn giỳp .
Cỏc em trong lp rt ngoan ngoón chm ch hc tp, so vi tỡnh
hỡnh o c v n np hc tp ca nm nay vi nm ngoỏi thỡ cht lng
o c v n np hc tp ca nm nay khỏ hn rt nhiu biu hin qua
cỏc t kim tra cui kỡ I. õy l kt qu thc cht do cỏc em phn u v
rốn luyn ó t c trong cuối hc kì I ny khụng cú em no b hc,
lp m bo s s 100%.
Bng thng kờ kt qu rốn luyn nhng thúi quen tt ca hc sinh
lp 3B.

T

S hc
sinh

9/07-4/08 21 / 10

Kt qu hc sinh:
Nhng thúi quen

i hc ỳng gi.

Thc hin
tt

Thc hin
cha tt

21 / 10

0

9/07-4/08 21 / 10 Lp thi gian biu, thc hin
18 / 10
theo thi gian biu.

3/1

9/07-4/08 21 / 10 Khụng quờn sỏch v, dựng
21 / 10
hc tp

4/2

9/07-4/08 21 / 10 Lm bi tp, hc thuc bi
19 / 10
trc khi ti lp.

2/1

9/07-4/08 21 / 10 Ngh hc cú giy xin phộp
21 / 10
ca b, m.

0

9/07-4/08 21 / 10 i lao ng ỳng theo quy
21 / 10
nh ca trng, lp ra.

0

9/07-4/08 21 / 10 Trc nht lp sch s

0

21 / 10


9/07-4/08 21 / 10 Đi sinh hoạt Đội theo quy
21 / 10
định chung

0

9/07-4/08 21 / 10 Truy bài đầu giờ.

0

21 / 10

9/07-4/08 21 / 10 Không quên khăn quàng,
18 / 10
măng non.

3/2


II / BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Muốn xây dựng một lớp có nề nếp tốt thì trước hết đòi hỏi người
giáo viên chủ nhiệm đặc biệt là giáo viên Tiểu học phải có kiến thức vững
chắc, phải có kỹ năng sư phạm, phải biết giao tiếp, hiểu được đặc điểm
tâm sinh lý của trẻ để nhanh chóng đi vào thế giới tâm hồn của trẻ thơ
một cách hấp dẫn dễ dàng. Vậy người giáo viên phải thực sự yêu nghề
mến trẻ, coi các em như chính con em của mình. Đồng thời phải là tấm
gương sáng cho học sinh noi theo, thực sự là người cha, người mẹ trong
việc giáo dục giáo dưỡng.
Không những thế mà giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể
cho từng tuần, từng tháng và cho cả năm học. Phải xây dựng đội ngũ cán
sự cốt cán rèn ý thức tự quản tốt cho học sinh. Giáo viên cần phải nắm
bắt được hoàn cảnh gia đình của từng em và đặc điểm tâm sinh lý của
từng em để có biện pháp giáo dục học sinh, hướng các em đi vào nề nếp
tốt .
Luôn luôn gần gũi với học sinh, vừa là thầy, vừa là cha mẹ, cũng
có lúc phải đóng vai là bạn của các em. Ngoài ra còn phải kết hợp chặt
chẽ với phụ huynh, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà
trường, địa phương, ban ®¹i diÖn cha me häc sinh, ... nhằm thắt
chặt mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường và xã hội.
III / KIẾN NGHỊ
Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trong toàn ngành được phát
triển xin có một số đề xuất sau:
Đối với nhà trường: Nhà trường tạo mọi điều kiện về trang thiết bị,
đồ dùng dạy học, các tài liệu tham khảo để giáo viên làm tốt công tác chủ
nhiệm hơn nữa.
Đối với cha mẹ học sinh: Cần quan tâm hơn nữa tới việc tự học, tự
rèn và thái độ đạo đức của các em ở nhà nhiều hơn nữa. Ngoài ra cần phải
kiểm tra sát sao việc tự học, tự rèn ở nhà của các em.
Đối với chính quyền địa phương: luôn luôn tạo mọi điều kiện giúp
đỡ về vật chất cho những em học sinh nghèo và những em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn để các em được đến trường như các bạn khác và
tham gia vận động học sinh bỏ học ra lại lớp học cùng giáo viên.
Đối với phòng giáo dục: Qua sáng kiến kinh nghiệm trên thì rất
mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để phổ biến các kinh nghiệm trên
một cách rộng rãi tới các lớp, các trường ...
Ngày 25/4/2009


Người viết

NHẬN XÉT CỦA TỔ KHỐI
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
............................................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×