Tải bản đầy đủ

Bai 3 xa hoi nguyen thuy


Lịch sử lớp 6
GV: TRẦN KHÁNH HOÀI LY

Trường THCS PHÚ XUÂN


1. Con người đã xuất hiện như thế nào?

Vượn cổ
(cách đây hàng chục triệu năm)

Người tối cổ (Người vượn)
(3-4 triệu năm)

La o đ

Đọc SGK, quan sát hình ảnh, trình bày sự xuất hiện loài người?

ộn gGhè đẽo đá

Bầy người nguyên thủy

Hái lượm

Săn bắt

Đá cũ sơ kỳ

Dùng lửa


THẢO LUẬN NHÓM
H1. Em thấy người tinh khôn khác người tối cổ như thế nào?
H2. Tổ chức công xã thị tộc và bầy người nguyên thuỷ có gì khác nhau.


H1. Em thấy người tinh khôn khác người tối cổ như thế nào?

Người tối cổ

Người tinh khôn

Trán: thấp

Trán: cao

Mặt: hàm bạnh, nhô

Mặt: phẳng

Dáng đi: hơi còng

Dáng đi: thẳngThể tích sọ não: 1100cm3

Thể tích sọ não: 1450cm3


H2. Tổ chức công xã thị tộc và bầy người ngu
yên thuỷ có gì khác nhau
Người tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ, gọi là thị tộc. Họ biết làm chung ăn
chung, biết trồng trọt, chăn nuôi...


Rìu đá mới

Mũi lao bằng đá
Đồ gốm

Đồ trang sức bằng vỏ sò

Ống sáo

Bức họa trong hang động nước
Điêukhắc

Pháp.

Kim may


2. Người tinh khôn sống thế nào?
- Người tinh khôn xuất hiện cách đây khoảng 4 vạn năm, ở nhiều nơi trên thế giới.

- Cuộc sống của Người tinh khôn

+ Sống thành thị tộc, làm chung, ăn chung, sống cùng nhau

+ Công cụ đá được cải tiến
+ Biết trồng trọt, chăn nuôi
+ Làm đồ gốm, dệt vải
+ Làm đồ trang sức, ve


THẢO LUẬN NHÓM
Người tinh khôn dùng những loại công cụ gì? Tác dụng của nó? ( Rìu, cuốc, thuổng, lao, mũi tên, trống đồng)

Sự phát triển của công cụ lao động từ bằng đá rồi bằng kim loại làm cho hiệu quả lao
động cao


Chế tạo công cụ kim loại

Công cụ bằng đồng


CỦNG CỐ BÀI HỌC
1. Tổ chức xã hội của Người tối cổ?
a) Sống theo bầy

b) Sống đơn lẻ

c) Sống thành thị tộc

d) Tất cả a, b, c, đều sai

2. Công cụ sản xuất đầu tiên của Người tối cổ?
a) Đá có sẵn trong tự nhiên

b) Đá được ghè đẽo qua loa

c) Lưỡi cày đồng

d) Cuốc sắt

3. Người tối cổ tìm kiếm thức ăn chủ yếu bằng cách nào?
a) Săn bắn, hái lượm

b) Chăn nuôi, trồng trọt

c) Hái lượm, săn bắt

d) Đánh bắt cá

4. Em có nhận xét gì về cuộc sống của Người tối cổ?
a) Bấp bênh, “ăn lông, ở lổ”

b) Phát triển

c) Ổn định

d) Tất cả a, b, c, đều sai


CỦNG CỐ BÀI HỌC
1. Quá trình tiến hóa của loài người diễn ra như thế nào?
a) Vượn  Tinh tinh  Người tinh khôn
b) Vượn cổ  Người tối cổ  Người tinh khôn
c) Người tối cổ  Người cổ  Người tinh khôn
d) Người tối cổ  Người tinh khôn
2. Người tinh khôn tiến bộ hơn Người tối cổ ở những điểm nào?
a) Công cụ đá được cải tiến với kỹ thuật khoan, mài, cưa.
b) Phát hiện ra kim loại và chế tạo công cụ kim loại
c) Biết trồng trọt, chăn nuôi, làm đồ gốm, dệt vải
d) Tất cả a, b, c, đều đúng
3. Thị tộc nguyên thủy tan rã do nguyên nhân nào?
Công cụ kim loại xuất hiện
 Xã hội bị phân hóa (giàu, nghèo)

 Sản xuất phát triển  Sản phẩm dư thừa
 Xã hội có giai cấp ra đời


Dặn dò:
- Học bài
- Làm bài tập theo câu hỏi SGK, tr. 10
- Chuẩn bị bài 4:

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
Gợi ý chuẩn bị bài:
- Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông?
- Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
- Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×