Tải bản đầy đủ

KN tu nhan thuc

CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ
CÁC EM VỀ DỰ GIỜ
CHUYÊN ĐỀ
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG


KĨ NĂNG SỐNG


Kỹ

KHÁI NIỆM

năng sống: là những kĩ năng thiết
thực mà con người cần để có cuộc sống an
toàn, khỏe mạnh. Đó là tập hợp rất nhiều kỹ
năng tâm lý xã hội và giao tiếp cá nhân
được vận dụng trong những tình huống
hàng ngày để giúp cho con người đưa ra
những quyết định có cơ sở, tương tác một
cách có hiệu quả, phát triển các kỹ năng tự

xử lý và quản lý bản thân nhằm hướng tới
một cuộc sống lành mạnh và có chất lượng.
(theo WHO – tổ chức Y tế thế giới)


PHÂN LOạI
Nhận biết
-sống với
chính
mình

K NNG
SNG

NHN
BIT
SNG VI
NGI
KHC

Tự nhận
thức
Kiểm soát cảm
xúc
ng phú vi cng thng
T tin,....
Giao tiếp
Lắng
nghe
Hợp tác

Giải quyết mâu thuẫn

Tìm kiếm,xử lí thông tin
RA QUYếT
ĐịNH hiệu
quả

T. duy sáng tạo, phê
phán


Giải quyết vấn


12 Giá trị sống là Giá trị cốt lõi, có tính lan toả.
Từ đó sẽ phát triển các phẩm chất, đức tính tốt khác như:
Điềm tĩnh,Tự tin, Lạc quan, Năng động, Chăm chỉ, Không phức tạp, Không mệt
mỏi, Thân thiện, Kiên nhẫn, Hoà nhã, Nhân từ, Hoà đồng, Vui vẻ...

KĨ NĂNG

7


KHÁI NIỆM:
-Khả năng con người hiểu về chính bản
thân mình, như cơ thể, tư tưởng, các mối
quan hệ xã hội của bản thân;
-Biết nhìn nhận, đánh giá đúng về tiềm
năng, tình cảm, sở thích, thói quen, điểm
mạnh, điểm yếu,…của bản thân mình;
-Quan tâm và luôn ý thức được mình
đang làm gì, kể cả nhận ra lúc bản thân
đang cảm thấy căng thẳng.
8


Á NÀO LÀ TỰ NHẬN THỨC VỀ BẢN THA

Tự nhận thức

Biết nhìn nhận

Biết đánh giá

Về khả năng, thái độ, hành vi, điểm mạnh,
điểm yếu,… của bản thân
9


.

Tôi là ai?
Nhược điểm
của em là gì ?
Những người mà
em yêu quý

Những điều em
không thích?

Năng khiếu, sở
trường của em
là gì?
Môn học em
thích nhất?

Phẩm chất
đạo đức tốt
mà em có


1. Những môn học nào bạn học khá nhất, môn nào cần cố
gắng nhiều hơn ?..................................................................
2. Những lĩnh vực nghệ thuật nào mà bạn hay quan tâm và
thấy thú vị ?.....................................................................
3. Bạn dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào? Và hoạt
động đó đã thực sự mang lại cho bạn điều gì ?
………………………………………………………………..
4. Trong thời gian qua, thành công lớn nhất của bạn là
gì ? ........................................................................................
.....
5. Chỉ ra một thất bại của bạn trong năm vừa qua.
…………………………………………………………….
6. Chỉ ra 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu của bản thân
………………………………………………………………
7. Trong những lúc vui, bạn thường nghĩ về ai?
………………………………………………………………


TRÒ CHƠI
IẾT MỘT CÂU : KHEN ĐIỂM MẠNH CỦA BẠN.

IẾT MỘT CÂU NHẬN XÉT ĐIỂM YẾU CỦA BẠN.

12


13

NHẬN THỨC VỀ : HỌC TẬP
Học ai ?
Học ở đâu ?
Học cái gì?
Học như thế nào ?
Học khi nào?
Học để làm gì ?


Theo UNESCO

1. KN
Nhn
thc

Toàn cầu hoá
Vn minh trí tuệ
Kinh tế tri thức
Công nghệ thông
tin
3. Học
1. Học 2. Học
ể cùng
để
để
chung
biết
làm
sống
4H

Học
2. KN
Thc
hnh

Hỏ
i

Hiể
u

3. KN
Giao tip

4T
4. Học để
khẳng
định
mình

Hành
4. KN
Xỏc nh giỏ tr


Không có kho báu nào quý
bằng học thức. Hãy tích lũy nó
bất cứ lúc nào có thể.
                                                    
                        (Rudasky.)
Những

gì chúng ta biết ngày hôm nay
sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau. Nếu
chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ
ngừng phát triển
                          
15


NHẬN THỨC VỀ : THẤT BẠI

Xem clip: cùng suy ngẫm
16


Những con người đẹp nhất là những
người từng bị đánh bại, từng đau khổ,
từng tranh đấu, từng mất mát, và đã
tìm được đường ra khỏi vực sâu.
Những người này có lòng cảm kích, sự
nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc
đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự
cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm
yêu thương sâu sắc.

17


Vinh quang lớn nhất của
chúng ta không nằm ở việc
không bao giờ thất bại, mà
nằm ở việc vươn dậy sau mọi
lần thất bại.
Our greatest glory is not in
never failing, but in rising up
every time we fail.
18


Xem clip: Nick
19


NHẬN THỨC VỀ: THÀNH
CÔNG

20


BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
1. Học toàn diện
2. Tự lập, tự tin
3. Xác định giá trị sống
4. Giá trị lao động
5. Kiên định phát triển cảm xúc tích cực
trong cuộc sống.
6. Phát triển trí tuệ vượt khó
7. Xác định mục tiêu.
8. Nhận thức về sự thay đổi
21


GV: NGHIÊM THỊ KIỀU LOAN


NHẬN THỨC VỀ CHỮ HIẾU
Xem

clip: chuyện về mẹ

23
Giá trị: KN tự nhận thức

một kó năng sống rất cơ bản của con n
- Nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy,

điểm yếu để khắc phục.
- Giúp chúng ta ứng xử, hành động phù hợp
với điều kiện, hồn cảnh của mình.
- Điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình
theo hướng tích cực.
- Thành cơng trong cuộc sống
24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×