Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA học kì 1 TV

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1
Điểm
Thời gian : 60 phút
Họ và tên:……………………………………….Lớp 1…..
Trường Tiểu học :……………………………………………

Giám khảo kí
A. Kiểm tra đọc:
1. Đọc phân tích các tiếng trong mô hình sau:
b
a
n
c
a
nh
u
y.
.
2. Đọc các vần và từ ngữ sau :
- am, âp, anh, êch, ây, oan, oat, oach, oay, uây.

-quả nhãn, bập bênh, cây gạo, rau má, khoan thai, quả xoài.
3. Đọc đoạn văn sau :
Nghỉ lễ, mẹ cho Nga đi phố, ghé nhà mợ Lí. Mợ pha cà phê, cho nghe pi-anô

.

B. Kiểm tra viết .
1. Viết chính tả.

2. Bài tập
c
đ

â

t

ch

a
oaa


1. Điền vào chỗ trống
Điền chữ c/k/q:
…..uê mẹ
……ủ nghệ
2. Đọc và nối chữ với tranh.

…ẻ vở

nhặt rác

chào cờ

tập thể dục

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1Năm học 2017 - 2018
A. Kiểm tra đọc : (10 điểm)
1. Đọc, phân tích đúng âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối của tiếng trong mô
hình cho 2 điểm; sai một tiếng trừ 0, 5 điểm.
2. Đọc đúng các vần, từ ngữ cho 3 điểm; sai một vần hoặc một từ trừ 0,2 điểm.
3. Đọc trơn, đọc đúng, đọc rõ từng tiếng, từ và biết ngắt câu. Tốc độ đọc
khoảng 15tiếng/phút cho 5 điểm.
Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.
B. Điểm viết : (10 điểm)
1. Viết chính tả (7 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn sau :
Về quê
Kì nghỉ, bé thích về quê. Quê bé có nghề làm bánh. Chị Hoàn dạy bé
làm bánh.
Mỗi lỗi viết sai (sai âm, vần, dấu thanh), viết thừa, viết thiếu trừ 0,25
điểm. Toàn bài trừ 1 điểm.
2. Bài tập (2 điểm)
Câu 1 (1,0 diểm) : Điền đúng mỗi từ cho o,3 điểm.
Câu 2 (1,0 điểm) : Nối sai không cho điểm, nối được 1 tranh cho 0,5 điểm.
Điểm toàn bài quy tròn theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân.
Điểm trình bày bài 1 điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×