Tải bản đầy đủ

sách bổ trợ tiếng anh 8

BẢNG LƯƠNG THÁNG 7 NĂM 2017
ST
T
1
2
3
4

Họ và tên
Lưu Đức Hòa
Tạ Quang Phước
Phạm Đăng Việt
Nguyễn Văn Biên

Ngày sinh
11/03/1990
05/11/1987
05/021983
05/02/1983

Hệ số lương

2.34
2.67
3.00
3.33

Bảo hiểm

Lương lĩnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×