Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 8: CÁC PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ HỌC

CHƯƠNG 8: CÁC PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO
Nhóm 8
1.Vũ Thị Bích Hảo
2.Tống Thị Vân
3.Nguyễn Thị Ánh
4.Nguyễn Thị Thùy Dung
5.Cao Thị Thanh Hằng
6.Nguyễn Thị Quỳnh Nga
7.Nguyễn Văn Hậu.


NỘI DUNG CHÍNH

I. Khái niệm và vai trò của chức năng lãnh đạo
II. Các nội dung của lãnh đạo trong tổ chức
III. Các phương pháp lãnh đạo


I. Khái niệm và vai trò của chức năng lãnh đạo

1.Khái niệm

2. Vai trò của chức năng lãnh đạo
Lãnh đạo là một chức năng quan trọng của nhà quản trị. Khả năng lãnh đạo có hiệu quả là một trong
những chìa khóa quan trọng để trở thành một quản trị viên giỏi.1.Khái niêm:

Một cách khái quát, lãnh đạo được xác định như là sự tác động mang tính nghệ thuật, hay một quá
trình gây ảnh hưởng đến người khác sao cho họ sẽ tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được các
mục tiếu của tổ chức. Không những thế, lãnh đạo còn là tạo ra sư thay đổi.Lãnh đạo là chỉ dẫn, động viên và đi trước. Các nhà lãnh đạo hoạt động để giúp một nhóm đạt được
các mục tiêu với sự vận động tối đa các khả năng của nhóm.


Lãnh đạo và quản trị có mối quan hệ với nhau, nó vừa có cái chung cũng vừa có cái riêng, vừa rộng mà lại vừa hẹp, vì vậy cần phải phân
biệt rõ mối quan hệ này trong lĩnh vực quản trị.
Ở đây cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản trị dựa trên các nội dung sau :

Lãnh đạo

Quản trị

Lãnh đạo tác động đến con người

Quản trị tác động đến công việc

Làm những cái đúng

Làm đúng

Đạt mục tiêu thông qua việc cổ vũ, động viên


Đạt mục tiêu thông qua hệ thống chính sách,mệnh
lệnh,yêu cầu công việc

Nhà lãnh đạo đề ra phương hướng,viễn cảnh,chủ

Nhà quản trị xây dựng kế hoạch,tổ chức thực hiện

trương,sách lược

kế hoạch,kiểm tra giám sát


2.Vai trò của chức năng lãnh đạo

•Thực chất của chức năng lãnh đạo là tác động lên con người. Tất cả các chức năng khác của quản trị như hoạch định, tổ chức , kiểm tra sẽ không
hoàn thành tốt nếu nhà trị không hiểu được và không phát huy được yếu tố con người

•Lãnh đạo là quá trình tác động và quan tâm đến con người. Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người sao cho họ cố gắng một cách tự nguyện và
nhiệt tình phấn đấu để đạt được mục tiêu của tổ chức

•Tạo điều kiện để các bộ phận của bộ máy liên kết lại với nhau, để tập thể đoàn kết, hoạt động của các bộ phận ăn khớp nhau, nhờ đó thực hiện
được nhiệm vụ ,mục tiêu

•Có liên quan đến việc ra quyết định, tổ chức truyền đạt va thực hiện các quyết định bằng cách giao việc, ra lệnh, động viên, khen thưởng cấp
dưới, tích cực hóa thái độ và tinh thần làm việc của người lao động , đó là những yếu tố liên quan trực tiếp đến năng suất và hiệu quả sản xuất kinh
doanh.


II. Các nội dung cơ bản của lãnh đạo trong tổ chức

1. Hiểu rõ con người trong tổ chức
2. Đưa ra các quyết định lãnh đạo thích hợp
3. Xây dựng nhóm làm việc
4. Dự kiến các tình huống và tìm cách ứng xử tốt
5. Giao tiếp và đàm phán


Tính đa dạng về các nhu cầu của con người

Khả năng có hạn của nhà quản trị trong tổ chức

1. Hiểu rõ con
người trong tổ
chức

Khó lường hết để
Việc đáp ứng nhu cầu của từng người bị ràng buộc bởi các chi phối
của nhu cầu chung của cả hệ thống và các hệ thống bên ngoài có
liên quan.

Con người trong hệ thống bị phân tách theo nhiều nhóm trong khi các
nhóm này có tính độc lập với hệ thống.

xử lý có hiệu quả


2. Đưa ra các quyết định lãnh đạo phù hợp:
Nhà quản trị luôn phải sáng suốt định ra những quyết định đúng đắn, các chương trình, tính chất hoạt động
của các bộ phận và cá nhân trong hệ thống nhằm đạt tới mục tiêu đã định

=> Vậy có thể nói những quyết định của nhà quản trị có thể đem lại sự phát triển hoặc đẩy tổ chức đến chỗ khó
khăn không thể tồn tại được.


3. Xây dựng nhóm làm việc:

Đây cũng là một nội dung quan trọng của hoạt động lãnh đạo. Trong điều kiện hoạt động với quy mô đông
người, việc phân cấp và phân công quản trị là một tất yếu khách quan, đây là nguyên tắc chuyên môn hóa trong quản
trị. Trong mỗi tổ chức thông thường đều được chia thành những phân hệ và nhóm nhỏ, mỗi phân hệ và nhóm này
hoạt động theo cùng một nhóm chức năng nhiệm vụ. Mỗi nhóm không hoạt động tốt và không hình thành được mối
dây liên hệ chặt chẽ với các nhóm khác thì kết quả hoạt động chung cho toàn bộ hệ thống không thể tốt đẹp được.


4. Dự kiến các tình huống và tìm cách ứng xử tốt:

Quá trình lãnh đạo tổ chức hoạt động là quá trình hướng tới mục tiêu, viễn cảnh trong tương lai vì vậy nhà quản
trị khó có thể tự khẳng định được tổ chức mình hoạt động tốt và lâu bền do môi trường đầy biến động bên ngoài. Nhà
lãnh đạo luôn phải tỉnh táo vạch ra mọi tình huống, đối chiếu với mục đích và mục tiêu mong muốn căn cứ vào khả
năng thực tế, cơ hội và nguồn lực có thể có được để đối phó với mọi tình huống hạn chế hoặc loại bỏ tình huống xấu,
tận dụng khai thác các tình huống tốt.


Ví dụ:

Nếu là nhân viên bán hàng, họ phải luôn chuẩn bị sẵn cho mình kiến thức và hiểu biết về sản phẩm của mình để sẵn
sàng tư vấn và đáp lại tình huống mà khách hàng đưa ra để hỏi mình. Bên cạnh đó phải có cách ứng xử, thái độ tốt với
khách hàng để họ cảm thấy thoải mái và hài lòng với những gì họ bỏ ra.Và sự hài lòng của khách hàng cũng chính là sự
thành công của bạn. Và ngược lại nếu khách hàng tỏ ra khó chịu trước các tình huống và thái độ mình đưa ra với khách
hàng thì chắc chắn sẽ xảy ra tình huống xấu nếu không nhanh trí tỉnh táo xử lí.


5. Giao tiếp và đàm phán:

Quá trình lãnh đạo là quá trình tiếp xúc và làm việc với con người thông qua hoạt động giao tiếp
và đàm phán cho nên người lãnh đạo không thực hiện tốt nội dung này thì khó có thể đưa tổ chức
giành lấy các mục tiêu mong muốn.III. Các phương pháp lãnh đạo
1. Phương pháp hành chính
2. Phương pháp kinh tế
3. Phương pháp giáo dục


Đặc điểm của các phương pháp lãnh đạo:Các phương pháp lãnh đạo hết sức biến động, được thể hiện ở các hình thức biểu hiện của mỗi phương pháp tại mỗi thời điểm, mỗi đối
tượng khác nhau là không giống hẳn nhau.Các phương pháp lãnh đạo luôn luôn đan kết vào nhau. Điều này là cách xử lý nhược điểm của mỗi phương pháp lãnh đạo riêng lẻ, chỉ
có kết hợp chúng lại người ta mới có thể phát huy được ưu điểm của mọi phương pháp lãnh đạo và hạn chế phần nhược điểm của
chúng.Các phương pháp lãnh đạo chịu tác động to lớn của nhu cầu và động cơ làm việc của người bị tác động xét theo thời gian và không
gian diễn ra sự lãnh đạo1.Phương pháp hành chính
a. Khái niệmLà các phương pháp tác động dựa vào các mối quan hệ tổ chức của hệ thống quản trị và kỷ luật doanh nghiệp.Các phương pháp hành chính trong quản trị kinh doanh chính là những cách tác động trực tiếp của chủ doanh

nghiệp lên tập thể những người lao động dưới quyền bằng các quyết định dứt khoát, mang tính bắt buộc đòi hỏi người
lao động phải chấp hành nghiêm ngặt nếu vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời, thích đáng.


b.Vai trò:

• Xác lập trật tự kỷ cương làm việc trong doanh nghiệp.
• Là khâu nối các phương pháp quản trị khác lại.
• Thông qua phương pháp này, doanh nghiệp có được những quy định bắt buộc để dấu được bí mật ý đồ kinh doanh.
• Giải quyết các vấn đề đặt ra trong doanh nghiệp rất nhanh chóng.
Để sử dụng cần nắm vững các yêu cầu:

• Quyết định hành chính chỉ có hiệu quả cao khi quyết định đó có căn cứ khoa học, được luận chứng đầy đủ về mọi mặt.
Khi đưa ra một quyết định hành chính phải cân nhắc tính toán đến các lợi ích kinh tế…

• Khi sử dụng các phương pháp hành chính phải gắn chặt quyền hạn của người ra quyết định. Mỗi bộ phận, mỗi cán bộ
quản trị sử dụng quyền hạn của mình phải có trách nhiệm về việc sử dụng quyền hạn đó. Ở cấp càng cao, phạm vi tác
động càng rộng, nếu làm sai thì tổn thất càng lớn. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


Ví dụ:
Các công ty bây giời thường quản lý giờ làm của nhân viên
bằng các điểm danh bằng vân tay, từ đó có thể kiểm soát
được giờ vào làm và giờ tan làm của từng nhân viên để biết
nhân viên đó có thực hiện đúng nội quy giờ giấc không sau
đó sẽ đưa ra các hình thức thưởng phạt.


2. Các phương pháp kinh tế :

• Tác động thông qua lợi ích kinh tế chính là tạo ra động lực thúc đẩy con người tích cực lao động. động lực đó sẽ càng lớn nếu nhận thức đầy
đủ và kết hợp đúng đắn các lợi ích tồn tại khách quan trong doanh nghiệp.

• Thực chất các phương pháp kinh tế là đặt mỗi người lao động, mỗi tập thể lao động vào những điều kiện kinh tế họ có khả năng kết hợp đúng
đắn lợi ích của mình với lợi ích của doanh nghiệp. Điều đó cho phép người lao động lựa chọn con đường hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ
của mình .


Các phương pháp kinh tế được sử dụng theo các hướng

• Định hướng phát triển doanh nghiệp bằng các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, bằng những chỉ tiêu cụ thể cho từng thời
gian, từng phân hệ của doanh nghiệp.

• Sử dụng các định mức kinh tế; các biện pháp đòn bẩy, kích thích kinh tế để lôi quấn, thu hút, khuyến khích các

cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao.

• Bằng chế độ thưởng phạt vật chất, trách nhiệm kinh tế chặt chẽ để điều chỉnh hoạt động của các bộ phận, các cá nhân, xác lập trật tự kỷ cương, xác lập chế độ
trách nhiệm cho mọi bộ phận, mọi phân hệ cho đến từng người lao động trong doanh nghiệp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×