Tải bản đầy đủ

Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc những nơi công công. Ngồi bên bờ hồ dù là hồ rất đẹp và nổi tiếng nhưng mọi người cũng tiện tay vứt rác xuống. Em hay viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng trên.

Đề bài:Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đường hoặc
những nơi công công. Ngồi bên bờ hồ dù là hồ rất đẹp và nổi tiếng nhưng
mọi người cũng tiện tay vứt rác xuống. Em hay viết bài văn nêu suy nghĩ
của mình về hiện tượng trên.

Bài làm:
C1: (Gián tiếp) Hiện nay, vẫn đề ô nhiễm môi trường không còn là
vấn đề quan tâm của một quốc gia mà còn là vấn đề của toàn nhân loại.
Một trong những việc làm gây ô nhiễm môi trường đó là vứt rác bừa bãi ra
đường và nơi công cộng. Ngồi bên cạnh một hồ đẹp nổi tiếng người ta
cũng dửng dưng tiện tay vứt rác xuống một cách bừa bãi. Việc vứt rác bừa
bãi như vậy sẽ làm môi trường bị ô nhiễm, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chính
sức khỏe của chúng ta. Đứng trước hiện tượng này, bản thân mỗi chúng ta
có suy nghĩ gì? Chúng ta hãy cùng bàn bạc.
C2: (Trực tiếp) Hiện nay, hiện tượng vứt rác bừa bãi ra đường và nơi
công cộng đang vô cùng phổ. Ngồi bên bờ hồ dù là rất đẹp và nổi tiếng
nhưng người ta cũng tiện tay vứt rác xuống, Việc vứt rác bừa bãi như vậy
gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của con người.
Đứng trước hiện tượng đo, chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc.

Đường là nơi phương tiện giao thông đi lại, cần phong cảnh phong

quan, đường thông hè thoáng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×