Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do chọn đề tài:
1.1: Cơ sở lí luận.
Như chúng ta đã biết trong bài "Sức khoẻ và thể thao" ngày 27/3/1946 đăng
trên báo "Cứu quốc" có đoạn viết "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời
sống mới. Việc gì cũng cần phải có sức khoẻ mới làm được, mới thành cơng. Mỗi
người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân khoẻ mạnh tức là cả nước
mạnh khoẻ. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người
dân u nước. Việc đó khơng tốn kém khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm
và ai cũng làm được. Mỗi ngày ngủ dậy tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì
khí huyết lưu thơng, tinh thần đầy đủ như vậy là sức khoẻ".
Vậy nên giáo dục thể chất đã được Đảng và Nhà nước ta coi là một trong
những mục tiêu giáo dục tồn diện và nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hiến
pháp nước Cộng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi: "Quy định chế
độ giáo dục thể chất bắt buộc trong trường học". Điều này xuất phát từ ý nghĩa to
lớn của giáo dục thể chất trong nhà trường. giáo dục thể chất được hiểu vì " Qúa
trình sư phạm nhằm giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ hồn thiện về thể chất, nâng cao
khả năng làm việc và kéo dài tuổi thọ của con người".

Giáo dục thể chất cũng như các loại hình giáo dục khác là q trình sư phạm
với đầy đủ đặc điểm của nó và có vai trò chủ đạo của nhà sư phạm. Giáo dục thể
chất được chia thành hai mặt tương đối độc lập: Dạy học động tác và giáo dục tố
chất thể lực.
Trong hệ thống giáo dục, nội dung đặc trưng của giáo dục thể chất được gắn
liền với giáo dục, trí dục, đức dục, mĩ dục và giáo dục lao động.
Mục đích của giáo dục thể chất trong nhà trường tiểu học nhằm góp phần
bảo vệ sức khoẻ, cung cấp những kiến thức cơ bản về phát triển cơ thể, mơi
trường, đồng thời hình thành ở người học những nhân cách sống của con người lao
động mới trong thời đại mới. Giáo dục thể chất với nhiệm vụ " Phát triển tồn diện
các tố chất thể lực và trên cơ sở phát triển các năng lực thể chất, hình thành hệ
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
1


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

thống và tiến hành hồn thiện đến mức cần thiết các kỷ năng, kỷ xảo quan trọng
trong cuộc sống". Khơng những thế, giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ là một mặt của
giáo dục tiến bộ, là nhu cầu tất yếu khách quan của sự tồn tại và phát triển của một
xã hội văn minh nói chung và của cơng việc xây dựng Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ
quốc nói riêng.Phân mơn thể dục còn mang lại cho thế hệ trẻ cuộc sống vui tươi,
lành mạnh và tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt giáo dục khác.
1.2: Cơ sở thực tiễn.
Đối với học sinh Tiểu học, các em còn nhỏ, hệ xương chưa phát triển đầy đủ.
Hệ hơ hấp ở độ tuổi này có đường hơ hấp còn hẹp, hệ tuần hồn hoạt động chưa
được tốt, sự tập trung chú ý chưa bền vững, dễ bị phân tán, tính hưng phấn chưa
cao, trí tưởng tưởng đang phát triển song còn tương đối nghèo nàn, ít có tổ chức, tư
duy logic chưa cao. Vậy nên làm thế nào để khi dạy bài thể dục phát triển chung
cho học sinh lớp 5 thực sự thu hút được sự tập trung cao độ, tích cực tập luyện có
hiểu quả, ... là vấn đề đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư suy nghĩ, nghiên cứu.
Từ thực tế giảng dạy và xuất phát từ mục tiêu trên, để đáp ứng được mục
tiêu của giáo dục thể chất nói chung và ở trường tiểu học nói riêng. Với những mục
tiêu và u cầu cấp bách đó bản thân tơi đã mạnh lựa chọn đề tài "Một số biện
pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung".
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
1. Đối tượng nghiên cứu.
Học sinh khối lớp 5 - Trường tiểu học Phước Sang.


2. Phạm vi nghiên cứu.
Gồm 8 động tác của bài thể dục phát triển chung lớp 5, một số biện pháp
giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Để thực hiện được đề tài này tơi đã sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp quan sát
Phương pháp điều tra
Phương pháp giải thích
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
2


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

Phương pháp trực quan ( làm mẫu)
Phương pháp thực hành
Phương pháp thi đua
Phương pháp trò chơi
IV. NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
1. Thực trạng của vấn đề.
a. Thuận lợi.
Phân mơn thể dục là một mơn học được thay đổi nhiều về nội dung chương
trình và cấu trúc sách giáo khoa vì nó được xây dựng theo hướng tích cực, tránh sự
trùng lặp, giảm thời gian học tập nhằm tăng tính tích cực hố hoạt động cho học
sinh.
Giáo viên được tập huấn thay sách, được hướng dẫn cách xây dựng và thiết
kế bài học theo hướng phân chia hoạt động cụ thể, rõ ràng, có chỉ dẫn phương pháp
giảng dạy từng chủ đề, động tác.
Được sự đồng tình và giúp đỡ, động viên của đồng nghiệp, của Ban giám
hiệu nhà trường.
Giáo viên nhiệt tình trong cơng tác giảng dạy, ln cố gắng tìm tòi, nghiên
cứu các tài liệu cũng như học hỏi qua các tiết dạy của đồng nghiệp để tìm ra biện
pháp giáo dục tốt nhất nhằm đem lại hiệu quả cho tiết dạy.
b. Khó khăn.
Sân bãi phục vụ cho cơng tác dạy và học chưa đảm bảo.
Các loại sách tham khảo phục vụ cho bộ mơn thể dục ít nên còn ảnh hưởng
nhiều đến cơng tác nghiên cứu, tìm tòi của giáo viên.
Vẫn còn tồn tại trong số ít phụ huynh học sinh xem thể dục là mơn phụ nên
thiếu sự quan tâm, dạy bảo học sinh tập luyện ở nhà.
2. Ngun nhân dẫn tới học sinh tập chưa tốt bài thể dục phát triển
chung.
Qua nhiều năm giảng dạy thể dục cũng như theo dõi qua các tiết dạy và làm
khảo sát ở học sinh khối lớp 5, bản thân tơi thấy các em tập chưa tốt bài thể dục
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
3


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

phát

triển

chungdo

một

số

ngun

nhân

như

sau:

Một bộ phận học sinh còn xem nhẹ mơn học vì tính chất là mơn phụ.
Học sinh chưa hiểu rõ vị trí, tầm quan trong của việc tập luyện bài thể dục.
Mất tập trung trong giờ học dẫn tới việc tập chưa đúng ở một số động tác.
Sự phối hợp chưa nhịp nhàng giữa giáo viên bộ mơn với giáo viên chủ
nhiệm và phụ huynh học sinh.
Một số học sinh do tập thể dục khơng thường xun hoặc tập chưa đúng
động tác nên gây ra sự mệt mỏi ở các cơ bắp từ đó khơng còn hứng thú với bài thể
dục.
Thiếu sự quan tâm, chỉ bảo của phụ huynh học sinh, từ đó học sinh chưa
hình thành được thói quen tập thể dục hàng ngày.
* Vậy học sinh tập chưa tốt bài thể dục phát triển chung có ảnh hưởng gì đến
sức khoẻ, sự phát triển các tố chất cũng như việc dạy và học của giáo viên và học
sinh?
Theo tơi thấy, nếu học sinh tập chưa đúng bài thể dục phát triển chung sẽ
ảnh hưởng rất lớn đến tiết dạy của giáo viên, lớp học từ đó sẽ mất trật tự do một số
học sinh khơng còn hứng thú với mơn học. Học sinh tập khơng đúng bài thể dục
phát triển chung còn ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể, gây nên sự uể oải về
mặt tâm lí cũng như mặt thể chất. Từ đó học sinh khơng rèn luyện được thói quen
tập thể dục hàng ngày.
3. Những biện pháp và tổ chức thực hiện.
Đổi mới phương pháp dạy học là xu thế phát triển và đáp ứng nhu cầu thực
tiễn của giáo dục hiện nay. Để đổi mới phương pháp dạy học và tìm ra được những
biện pháp dạy học tốt nhất thì đòi hỏi người giáo viên phải có sự nghiên cứu, tìm
tòi, chuẩn bị bài cũng như các thiết bị, đồ dùng dạy học chu đáo, sân bãi tập luyện
phù hợp trước khi lên lớp. Đối với phần bài thể dục phát triển chung, trước mỗi tiết
dạy giáo viên phải tập sao cho thuần thục các động tác, mỗi giờ học giáo viên cần
chủ động áp dụng các hình thức tích cực hố học sinh bằng nhiều phương pháp và
hình thức dạy học.
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
4


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

Qua một số năm giảng dạy phân mơn thể dục ở trường tiểu học , để giúp học
sinh tập tốt bài thể dục phát triển chung góp phần hồn thành mục đích, nhiêm vụ
của phân mơn thể dục bản thân tơi đã áp dụng các biện pháp sau:
3.1: Giúp học sinh hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của việc tập luyện bài
thể dục phát triển chung lớp 5.
Trong chương trình thể dục lớp 5 gồm 70 bài dạy trong 35 tuần. Nội dung
gồm 2 phần chính.
Phần quy định gốm có: Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài
tập rèn luyện tư thế và kỷ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động.
Phần tự chọn: đá cầu, ném bóng.
Từ cách phân chia cụ thể thành các phần, vậy nên khi dạy đến phần nào thì
người giáo viên cần cho học nắm và hiểu được vị trí, tầm quan trọng , sự cần thiết
cần phải học các phần đó. Thế nên, khi dạy tới phần Bài thể dục phát triển chung,
bản thân tơi dành một ít thời gian giải thích cho học sinh hiểu được sự cần thiết
phải tập luyện bài thể dục này để làm gì? Lợi ích và tác dụng cụ thể của nó? Đó là
nhờ tập luyện bài thể dục phát triển chung mà các em hình thành được nhân cách
chuẩn mực, nâng cao được các hoạt động của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những
kĩ năng vận động cần thiết, củng cố các nhóm cơ, hình thành tư thế đúng đắn.
Tập luyện thể dục thường xun, đúng phương pháp, khoa học sẽ làm cho
cơ thể phát triển thể hiện ở sức nhanh, sức bền, độ đàn hồi và linh hoạt của cơ thể
tăng lên.
Bên cạnh đó, nếu tập thể dục thường xun sẽ là cho tim khoẻ lên, sự vận
chuyển máu của hệ mạch dễ dàng hơn, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và thải cặn
bã kịp thời hơn, cơ thể trở nên khoẻ cường tráng, ăn ngủ, học tập và lao động tốt
hơn. Cũng nhờ tập luyện thể dục thường xun mà cơ xương tiếp thu được máu
đầy đủ, các tế bào xương phát triển nhanh, xương dày lên, cứng và dáng đi khoẻ
mạnh.

Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
5


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

Ví dụ: Giáo viên giải thích rõ cho học sinh khi tập động tác " vươn thở" thì
sẽ tác động đến các cơ, phổi và lồng ngực nở ra, tăng độ đàn hồi, tăng lượng khí
trao đổi trong nhịp thở. Từ đó hệ hơ hấp hoạt động nhịp nhàng và khoẻ mạnh hơn.
Động tác "tay" thì giúp hệ cơ của tay phát triển, xương dày lên, cứng và dẻo
dai hơn.
3.2: Lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học hợp lý.
Như chúng ta đã biết, mỗi bài học người giáo viên khơng chỉ sử dụng một
phương pháp và hình thức dạy học mà phải kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy.
Do đó tuỳ theo từng bài dạy cụ thể mà người giáo viên lựa chọn ra những phương
pháp và hình thức dạy học tối ưu nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho tiết dạy. Đối
với phân mơn Thể dục cũng vậy, để giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức, nắm bắt
nhanh kỹ thuật động tác thì ở từng bài dạy, từng động tác đòi hỏi người giáo viên
phải tìm ra những phương pháp và hình thức dạy học tối ưu, đúng đặc trưng của
mơn học nhằm gây được hứng thú tập luyện của học sinh, làm cho tiết học trở nên
nhẹ nhàng, sinh động, học sinh nắm vững được kiến thức của bài dạy.
Chẳng hạn: khi dạy động tác " Vươn thở" tơi sử dụng các phương pháp như:
giải thích, trực quan, làm mẫu, thực hành.
Hình thức: tập cả lớp, theo nhóm.
Còn khi dạy động tác "Thăng bằng" tơi sử dụng các phương pháp như: giải
thích, trực quan, làm mẫu, thực hành, thi đua.
Hình thức: tập cả lớp, cá nhân, nhóm và tổ.
3.3: Giải thích rõ kỹ thuật động tác.
Đối với phân mơn thể dục cấp Tiểu học nói chung và bài thể dục phát triển
chung lớp 5 nói riêng thì khi giảng dạy là khơng thể thiếu giải thích kỹ thuật động
tác. Đây là phương pháp giúp học sinh có mục đích, hiểu và nắm được kỹ thuật
từng nhịp cũng như tồn bộ động tác. Là cơ sở tạo điều kiện cho học sinh tiếp nhận
bài tập một cách chính xác, nhanh nhất về mặt kỹ thuật, đồng thời giúp học sinh
nhớ và khắc sâu để từ đó hình thành biểu tượng chung của động tác. Song song với
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
6


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

việc giải thích kỹ thuật thì giáo viên cũng nên kết hợp với làm mẫu để giúp học
sinh tiếp thu một cách nhanh và hiệu quả nhất.
Ví dụ: Dạy động tác "Tay" trước hết giáo viên nêu tên động tác, sau đó giải
thích cặn kẽ từng nhịp nhưng khơng q dài dòng như:
Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang
ngang, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Giáo viên vừa nói vừa làm mẫu.
Các nhịp còn tơi cũng vừa giải thích kỹ thuật động tác vừa làm mẫu.
Khi giải thích kỹ thuật động tác, giáo viên cần nói ngắn gọn, chính xác
nhưng dễ hiểu, tránh giải thích dài dòng gây nên sự nhàm chán ở học sinh cũng
như mất thời gian để học sinh thực hành luyện tập. Việc giải thích cần chú ý giúp
học sinh nắm vững nét cơ bản kỹ thuật và nhấn mạnh yếu lĩnh của động tác đã học.
Qua đó củng cố được kỷ thuật luyện tập, đánh giá được ý thức thực hiện bài tập
của học sinh. Trong khi giải thích kỹ thuật động tác giáo viên phải chọn vị trí đứng
sao cho hợp lí để lời nói của mình vừa được tất cả học sinh trong lớp nghe, giáo
viên vừa quan sát được tất cả các em trong lớp. Tránh đứng q gần hoặc q xa,
đứng lệch sang một bên.
Chẳng hạn: khi đứng giải thích kỹ thuật động tác vị trí đứng của giáo viên
như sau:

€
€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
7


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

€€€€€€
3.4: Thực hiện "làm mẫu" chính xác.
Khi dạy động tác mới thì việc làm mẫu là một trong những biện pháp rất cần
thiết. Trước hết giáo viên củng nêu tên động tác, sau đó tiến hành làm mẫu. Khi
làm mẫu, giáo viên phải thể hiện đúng yếu lĩnh của động tác và làm mẫu hồn
chỉnh động tác.
Đối với những động tác khó, phức tạp, có sự phối hợp của nhiều bộ phận,
giáo viên nên làm mẫu chậm từng nhịp hoặc có thể dừng lại ở những cử động khó
để học sinh làm theo và giáo viên giám sát xem học sinh tập có đúng hay khơng.
Ví dụ: Khi dạy động tác "Thăng bằng". Giáo viên tổ chức làm mẫu từng
nhịp của động tác và cho học sinh cùng làm.
Sau lần làm mẫu đầu giáo viên kết hợp cho học sinh xem tranh minh hoạ.
Khi xem tranh giáo viên chỉ cần nhấn mạnh những điểm cơ bản của động tác, giúp
học sinh nắm chắc các cử động kỹ thuật.
Tiếp đó giáo viên có thể làm mẫu một lần nữa nếu như thấy vẫn còn một số
học sinh chưa thực sự nắm chắc kỹ thuật động tác. Đối với lần làm mẫu này giáo
viên cũng thực hiện với một mức độ bình thường, đối với những cử động khó giáo
viên có thể vừa làm vừa nhắc nhở sự chú ý tập trung của học sinh.
Như tơi đã nêu ở trên, làm mẫu củng phải kết hợp với giải thích kỷ thuật
động tác, đồng thời nhắc nhở học sinh quan sát những khâu chủ yếu. Khi giảng dạy
phải trình bày một cách rõ ràng, nhấn mạnh những điểm then chốt của động tác để
kích thích sự hứng thú của học sinh thực hiện bài tập.
Khi giáo viên làm mẫu phải cho học sinh đứng xen kẻ nhau để sao cho tất cả
các em đều quan sát được giáo viên làm mẫu động tác. Bên cạnh đó giáo viên cần
sử dụng hình thức làm mẫu theo kiểu "soi gương" để vừa thực hiện vừa quan sát
được sự tập trung của học sinh.

Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
8


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

Ví dụ: khi dạy học sinh thực hiện nhịp 1 của động tác "Tay": "Bước chân trái
sang ngang rộng bằng vai,đồng thời hai tay dang ngang bàn tay sấp, căng ngực,
mắt nhìn thẳng" thì giáo viên làm ngược lại "Bước chân phải sang ngang rộng
bằng vai,đồng thời hai tay dang ngang bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng".
3.5: Sử dụng "băng đĩa nhạc có lời hơ" vào trong tiết dạy.
Phần bài thể dục phát chung ở lớp 5 gồm có 8 động tác, thế nhưng khi giảng
dạy khơng phải động tác nào cũng có nhịp hơ như nhau mà tuỳ thuộc vào từng
động tác, có những động tác cần nhịp hơ hơi chậm và kéo dài để học sinh tập kịp
kết hợp phối hợp các bộ phận của cơ thể như: động tác vươn thở, điều hồ; nhưng
cũng có những động tác cần hơ hơi nhanh, có động tác cần nhịp hơ vừa. Vậy nên
khi cho học sinh tập cả lớp giáo viên nên sử dụng băng đĩa nhạc có lời hơ để giúp
học sinh thực hiện động tác đúng biên độ. Bên cạnh đó giáo viên có thêm thời gian
để quan sát và uốn nắn, sửa sai kịp thời cho từng học sinh đối với những động tác
mà các em tập chưa đúng. Đồng thời khi sử dụng băng đĩa nhạc có lời hơ vào mỗi
tiết dạy còn làm cho tiết học thêm phong phú, sinh động, học sinh có hứng thú hơn
với tiết học.
3.6: Tổ chức luyện tập theo "nhóm đơi".
Cũng giống như một số mơn học khác, sử dụng học tập theo nhóm đơi nhằm
giúp cho học sinh có điều kiện phát huy tính mạnh dạn, tự tin và có điều kiện cùng
giúp nhau tiến bộ trong học tập. Đối với phân mơn thể dục cũng thế, sau khi giáo
viên đã hướng dẫn xong kỹ thuật động tác và tổ chức cho học sinh luyện tập theo
lớp một số lần kết hợp với quan sát, uốn nắn, sửa sai tại chỗ. Nhưng cứ tập theo
đội hình cả lớp như vậy thì sẽ gây nên sự nhàm chán, đơn điệu, mỗi lần giáo viên
dừng lại sửa sai cho một em nào đó thì cả lớp cũng phải ngưng tập gây lãng phí
thời gian của tiết học. Vậy nên sau một vài lần tập theo đội hình cả lớp thì giáo
viên sẽ chia lớp thành các nhóm đơi, phân cơng vị trí cũng như giao nhiệm vụ cho
các nhóm tập luyện. Lợi thế của hình thức tập luyện này là học sinh có điều kiện
hỗ trợ lẫn nhau, chỉ bảo cho nhau những kiến thức mà mình đã lĩnh hội được, từ đó
giúp các em khắc sâu thêm kiến thức, khơi dậy cho các em tinh thần đồn kết .
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
9


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

Hơn thế nữa, khi tập các động tác khó cần có sự phối hợp của nhiều bộ phận trên
cơ thể thì tập theo nhóm đơi sẽ giúp học sinh tự sửa sai cho nhau, cùng giúp dỡ
nhau thực hiện đúng động tác, đồng thời khi dạy theo hình thức này thì giáo viên
có nhiều thời gian để quan sát và sửa sai cho học sinh mà khơng gây ảnh hưởng tới
các học sinh khác.
Ví dụ: khi học động tác "thăng bằng" đối với những cử động khó như gập
thân, duỗi chân ra sau, hai tay dang ngang,... học sinh A có thể chỉ cho học sinh B
thấy được những cử động tập chưa chính xác, từ đó chỉnh sửa cho đúng với u
cầu kỹ thuật động tác và ngược lại.
3.7: Dùng phương pháp "thi đua" vào tiết dạy một cách hợp lý.
Đối với phân mơn thể dục nói chung và bài thể dục phát triển chung nói
riêng thì khối lượng vận động của mỗi tiết học khơng nhiều, những bài tập thường
đơn điệu, các động tác lặp lại nhiều lần nên dễ gây cảm giác nhàm chán trong học
sinh. Vậy nên phương pháp học tập này đóng vai trò khá quan trọng trong việc
đem lại hiệu quả cho một tiết học. Cụ thể, thơng qua hình thức học tập này học
sinh sẽ phát huy hết khả năng của mình, từ đó kích thích những học sinh khác có
tinh thần tự giác tập luyện, sự hưng phấn trong học tập được nhân lên nhiều lần,
giảm bớt được sự uể oải, thiếu tập trung ở một số bộ phận học sinh.
Ví dụ: Những tiết ơn tập, học sinh khá, giỏi dễ bị nhàm chán do kiến thức,
thực hành lặp lại nhiều lần. Vậy để đảm bảo cho các đối tượng học sinh hưng phấn
tập luyện, tiếp thu tốt kiến thức thì giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua tập luyện
theo nhóm nhỏ, sau đó tun dương động viên những em tập tốt.
3.8: Phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh để giúp
các em có ý thức tự tập luyện tốt bài thể dục.
Đối với giáo viên bộ mơn ở cấp tiểu học thường khơng làm cơng tác chủ
nhiệm một lớp nào, vậy nên trong q trình giảng dạy cần có sự phối hợp với giáo
viên chủ nhiệm lớp nhằm giúp cho q trình giảng dạy thu được hiệu quả cao.
Thơng qua sự phối hợp này, giáo viên bộ mơn sẽ nắm dược cá tính , tâm lí, sở thích
cũng như trạng thái sức khoẻ của từng học học sinh để từ đó đề ra được các biện
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
10


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

pháp giáo dục cho các đối tượng học sinh một cách hợp lí.

Đối với học sinh

cấp tiểu học, giáo viên chủ nhiệm được xem như người cha, người mẹ ở trường
nên học sinh rất vâng lời giáo viên, hay biểu lộ cảm xúc vui, buồn, thích hay khơng
thích cho thầy, cơ chủ nhiệm của lớp nên khi xảy ra trường hợp học sinh của lớp
nào có biểu hiện chây lười trong việc tập luyện thể dục, ít vâng lời giáo viên bộ
mơn thì lúc này cơng tác phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm lớp đó trong việc giáo
dục những học sinh trên là điều hết sức cần thiết. Bên cạnh phối hợp với giáo viên
chủ nhiệm lớp thì vai trò của phụ huynh học sinh cũng có vai trò khơng nhỏ trong
việc giảng dạy của giáo viên thể dục. Bởi vì thực tế học sinh chỉ tham gia vào q
trình học tập ở trường với lượng thời gian khá ít, còn lại là tự học tập ở nhà, thế
nên để tất cả học sinh đều có ý thức tự tập luyện, hình thành thói quen tập thể dục
hàng ngày đều phải cần đến sự quan tâm, nhắc nhở của cha mẹ các em, cũng nhờ
sự phối hợp này giáo viên thể dục còn nắm rõ hơn về tình trạng sức khoẻ, tâm sinh
lí của từng em để từ đó đưa ra các biện pháp và phân bố thời gian dạy học được
hợp lý.
4. Kết quả ứng dụng và triển khai.
Qua q trình áp dụng các biện pháp trên vào việc giảng dạy bài thể dục
phát triển chung cho học sinh lớp 5, sau một thời gian khảo sát vào hai thời điểm :
Từ tháng 10/2010 đến cuối tháng 1/ 2011bản thân tơi thu được kết quả như sau:
Giáo viên cảm thấy tự tin và chủ động hơn, tiết dạy trở nên sơi nổi, học sinh
tích cực học tập và nhiệt tình vào các hoạt động tập luyện, tinh thần giúp đỡ nhau
trong học tập ngày càng cao.
Chất lượng chung của học sinh lớp 5 có sự chuyển biến rõ rệt về mặt ý thức
cũng như luyện tập thực hành.
Học sinh nắm được tầm quan trọng, cũng như ý nghĩa của việc tập luyện thể
dục. Từ đó các em có thói quen tập thể dục buổi sáng, tự giác rèn luyện nhằm nâng
cao sức khoẻ thơng việc học tập ở lớp.
Kết quả cụ thể:

Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
11


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung
Thờigian
khảo sát

Khối
lớp

Tháng
10/2010

5

Cuối tháng
1/2011

5

Hồn thành tốt
(A+)

Tổng
số hs

Hồn thành (A)

Chưa hồn thành
(B)

TS

%

TS

%

TS

45

10

22,2

35

77,8

0

45

15

33,4

30

66,6

0

%

Qua bảng thống kê cho thấy kết quả giảng dạy mơn thể dục cuối tháng
1/2011 so với đầu năm có sự chuyển biến rõ rệt. Số lượng hồn thành tốt tăng lên
20%.
5. Bài học kinh nghiệm.
Để đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động học tập theo
hướng tích cực hố, cũng như để đáp ứng các u cầu nâng cao chất lượng dạy và
học thể dục ở trường Tiểu học trong giai đoạn hiện nay, tạo ra mơi trường cung cấp
cho xã hội những con người có sức khoẻ tốt, thể lực cường tráng, dẻo dai. Bản thân
tơi rút ra một số bài học sau:
Cần sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, chú ý tập trung vào việc
phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh. Thường xun sử dụng các phương
pháp dạy học đặc trưng của mơn học để giúp học sinh nhanh chóng lĩnh hội được
kiến thức cơ bản.
Đối với những động tác khó, giáo viên phải hướng dẫn và làm mẫu từng
động cử động trước sau đó mới tiến hành hướng dẫn và làm mẫu tồn bộ động tác.
Phân bố thời gian tiết học hợp lý sao cho học sinh được thực hành tập luyện
nhiều, chú ý đặc điểm cá biệt của học sinh, ưu tiên sử dụng chia tổ, nhóm nhỏ để
tập luyện.
Kết hợp với nội dung học tập với trò chơi ở mức hợp lý, thường xun áp
dụng phương pháp trò chơi, thi đua, để kích thích sự hưng phấn tập luyện ở học
sinh, góp phần giảm sự nhàm chán ở một số học sinh.
Khi hướng dẫn kỹ thuật động tác cần giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, giáo viên
làm mẫu phải chuẩn xác và chọn vị trí đứng làm mẫu thích hợp.
Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
12


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

Cần khuyến khích sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các em, giờ học nên diễn ra tự
nhiên, nhẹ nhàng.
Thực hiện tốt việc chuẩn bị bài dạy, phương tiện, đồ dùng dạy học một cách
hợp lí.
Cần sử dụng băng đĩa nhạc có lời hơ vào việc dạy học nhằm làm cho lớp học
sinh động, giảm thời gian làm việc cho giáo viên, từ đó có điều kiện uốn nắn, sửa
sai kịp thời.
III/ KẾT LUẬN:
Sau khi áp dụng các biện pháp trên tơi cảm thấy tự tin và chủ động hơn khi
giảng dạy bài thể dục phát triển chung, tiết dạy trở nên nhẹ nhàng, sơi nổi, học sinh
tích cực học tập và tham gia nhiệt tình vào các hoạt động tập luyện.
Đối với học sinh khá, giỏi tinh thần tập luyện cao hơn, chuẩn xác hơn. Với
những học sinh yếu, mất tập trung trong giờ học đều hưng phấn tham gia vào tập
luyện và có sự tiến bộ rõ rệt, ý thức tự giác ngày càng cao.
Đa số học sinh tập đúng bài thể dục từ đó kích thích được tính sáng tạo và
hăng say tập luyện thể dục.
Trên đây là kinh nghiệm mà bản thân tơi đã rút ra trong q trình thực hiện
"Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung". Trong
q tình áp dụng các biện pháp trên vào giảng dạy bài thể dục cho học sinh lớp 5
có thể khơng tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của
các cấp lãnh đạo cũng như các bạn đồng nghiệp.
Tơi xin chân thành cảm ơn!
Phước Sang, ngày 28 tháng 1 năm 2011
Người viết

Lê Quang Trung

Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
13


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

MỤC LỤC:

Nội dung

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trang

1

1. Lý do chọn đề tài.

1

1.1: Cơ sở lý luận.

1,2

1.2: Cơ sở thực tiễn.

2

II. NỘI DUNG PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

2

Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
14


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

1. Đối tượng nghiên cứu.

2

2. Phạm vi nghiên cứu.

2

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

2,3

IV. NỘI DUNG ĐỀ TÀI:

3

1. Thực trạng của vấn đề.

3

a. Thuận lợi.

3

b. Khó khăn.

3

2. Ngun nhân dẫn tới học sinh tập chưa tốt bài thể dục

3,4

phát triển chung.
3. Những biện pháp và tổ chức thực hiện.

4

3.1: Giúp học sinh hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của việc tập 5
luyện bài thể dục phát triển chung.
3.2: Lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học hợp lý.

5,6

3.3. Giải thích rõ lỹ thuật động tác.

6,7

3.4: Thực hiện "làm mẫu" chính xác:

7,8

3.5: Sử dụng "băng đĩa nhạc" có lời hơ vào trong tiết dạy.

8,9

3.6: Tổ chức luyện tập theo "nhóm đơi".

9

3.7: Dùng phương pháp "thi đua" vào tiết dạy một cách hợp 9,10
lý.
3.8: Phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học 10,11
sinh để giúp các em có ý thức tập luyện tốt bài thể dục.
4. Kết quả ứng dụng và triển khai.

11

5. Bài học kinh nghiệm.

11,12

V. KẾT LUẬN:

12,13

Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
15


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
16


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 tập tốt bài thể dục phát
triển chung

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Lê Quang Trung - Trường tiểu học Phước Sang - Phú Giáo - Bình
Dương
17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×