Tải bản đầy đủ

đề 1t s8 hki hc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2017-2018
Môn: Sinh 8

Đề: A

A. Trắc nghiệm: (3đ)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. (0,25đ/câu)
1. Chức năng của mô biểu bì là:
a. Bảo vệ, hấp thụ và tiết
b. Tham gia chức năng vận động cơ thể
c. Nuôi dưỡng cơ thể
d. Xử lí thông tin, điều hòa hoạt động của các cơ quan
2. Chức năng điều hòa hoạt động các cơ quan trong cơ thể là của:
a. Mô thần kinh
b. Mô liên kết
c. Mô cơ
d. Mô biểu bì
3. Xương nào dưới đây là xương dẹt?
a. Xương cột sống
b. Xương mặt

c. Xương cánh tay
d. Xương sọ
4. Xương đầu được chia làm 2 phần là:
a. Sọ và mặt
b. Mặt và não
c. Sọ và não
d. Đầu và cổ
5. Tính đàn hồi của xương có được là nhờ:
a. Chất khoáng
b. Chất cốt giao
c. Chất vô cơ
d. Chất vô cơ và chất hữu cơ
6. Tế bào sau đây có vai trò trong sự đông máu:
a. Bạch cầu
b. Hồng cầu
c. Tiểu cầu
d. Tế bào lim phô
7. Thành phần của máu bào gồm:
a. Huyết tương và hồng cầu
b. Huyết tương và các tế bào máu
c. Huyết tương và bạch cầu
d. Hồng cầu và bạch cầu.
8. Một người có nhịp tim là 120 lần/phút, thì người đó trong 1 chu kì tim có bao nhiêu giây?
a. 0,2 s
b. 0,3 s
c. 0,4 s
d. 0,5 s
9. Nối thông tin của cột A tương ứng cột B (1đ)
Cột A
Cột B
Thành phần của xương
Chức năng từng thành phần
1. Sụn bọc đầu xương
a. Chịu lực,đảm bảo vững chắc .
2. Màng xương
b. Chứa tủy đỏ ở trẻ em, sinh hồng cầu , chứa tủy vàng ở người lớn
3. Khoang xương
c. Giảm ma sát trong khớp xương
4. Mô xương cứng
d. Giúp xương to ra về bề ngang


e. Không chịu lực đàn hồi
Trả lời : 1……….

2………….

3……………….

4………………..

…………………………………………………………………………………………………………….
II. Tự luận: (7đ)
1.Trình bày chu kì co dãn của tim? Vì sao tim hoạt động cả đời mà không mệt mỏi (1,5đ)
2. Giải thích vì sao nói khả năng gãy xương liên quan đến lứa tuổi? Khi gặp người bị tai nạn gãy
xương em phải làm gì? Để bảo vệ xương khi tham gia giao thông em cần lưu ý những điều gì? (2đ)
3. Trình bày vị trí và chức năng các loại nơ ron? (2đ)
4. Kháng nguyên là gì? kháng thể là gì? Kháng nguyên và kháng thể tương tác theo cơ chế nào? (1,5đ)


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2017-2018
Môn: Sinh 8

Đề: B

A. Trắc nghiệm: (3đ)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. (0,25đ/câu)
1. Tế bào sau đây có vai trò trong sự đông máu:
a. Tiểu cầu
b. Bạch cầu
c. Tế bào lim phô
d. Hồng cầu
2.Thành phần của máu bào gồm:
a. Hồng cầu và bạch cầu.
b. Huyết tương và bạch cầu
c. Huyết tương và các tế bào máu
d. Huyết tương và hồng cầu
3. Xương đầu được chia làm 2 phần là:
a. Sọ và não
b. Đầu và cổ
c. Sọ và mặt
d. Mặt và não
4. Tính đàn hồi của xương có được là nhờ:
a. Chất vô cơ và chất hữu cơ
b. Chất vô cơ
c. Chất cốt giao
d. Chất khoáng
5. Một người có nhịp tim là 120 lần/ phút, thì người đó trong 1 chu kì tim có bao nhiêu giây ?
a. 0,5 s
b. 0,4 s
c. 0,3 s
d. 0,2 s
6. Chức năng của mô biểu bì là:
a. Nuôi dưỡng cơ thể
b. Xử lí thông tin, điều hòa hoạt động của các cơ quan
c. Bảo vệ , hấp thu và tiết
d. Tham gia chức năng vận động cơ thể
7. Chức năng điều hòa hoạt động các cơ quan trong cơ thể là của:
a. Mô cơ
b. Mô thần kinh
c. Mô biểu bì
d. Mô liên kết
8. Xương nào dưới đây là xương dẹt?
a. Xương mặt
b. Xương cánh tay
c. Xương sọ
d. Xương cột sống
9. Nối thông tin của cột A tương ứng cột B (1đ)
Cột A
Cột B
Thành phần của xương
Chức năng từng thành phần
1. Sụn bọc đầu xương
a. Giảm ma sát trong khớp xương
2. Màng xương
b. Giúp xương to ra về bề ngang
3. Khoang xương
c. Chịu lực, đảm bảo vững chắc .
4. Mô xương cứng
d. Chứa tủy đỏ ở trẻ em, sinh hồng cầu , chứa tủy vàng ở người lớn.
e. Không chịu lực đàn hồi
Trả lời : 1……….

2………….

3……………….

4………………..

…………………………………………………………………………………………………………….
II .Tự luận : (7đ)
1.Trình bày chu kì co dãn của tim? Vì sao tim hoạt động cả đời mà không mệt mỏi? (1,5đ)
2. Giải thích vì sao nói khả năng gãy xương liên quan đến lứa tuổi? Khi gặp người bị tai nạn gãy
xương em phải làm gì? Để bảo vệ xương khi tham gia giao thông em cần lưu ý những điều gì? (2đ)
3. Trình bày vị trí và chức năng các loại nơ ron? ( 2đ)
4. Kháng nguyên là gì? Kháng thể là gì? Kháng nguyên và kháng thể tương tác theo cơ chế nào? (1,5đ)


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - HỌC KÌ I
MÔN SINH 8
NĂM HỌC 2017 - 2018
I.TRẮC NGHIỆM:(3đ)
ĐỀ
1
2
3
4
5
6
7
8
A
A
A
D
A
B
C
B
D
B
A
C
C
C
A
C
B
C
CÂU 9 (1đ) ĐỀ A: 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
ĐỀ B: 1-A, 2-B, 3-D, 4-C
II.TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1: (1.5đ)
-Tim co dãn theo chu kì. Mỗi chu kì co dãn của tim gồm 3 pha (0,25đ)
+ Pha nhĩ co: 0,1s
(0,25đ)
+ Pha thất co: 0,3s
(0,25đ)
+ Pha dãn chung: 0,4s
(0,25đ)
-Tim hoạt động cả đời mà không mệt mỏi vì thời gian hoạt động và thời gian nghỉ ngơi của tim bằng
nhau….(0.5đ)
Câu 2: (2đ)
-Khả năng gãy xương liên quan đến lứa tuổi vì:
+ Ở trẻ em tỉ lệ chất cốt giao trong xương nhiều → khó gãy (0,25đ)
+ Ở người lớn tuổi tỉ lệ chất cốt giao trong xương ít hơn chất khoáng nên xương giòn, dễ gãy (0,5đ)
-Khi gặp người bị tai nạn gãy xương:
+ Đặt nạn nhân nằm yên
(0,25đ)
+ Dùng gạc hay khăn sạch nhẹ nhàn lau sạch vết thương
(0,25đ)
+ Tiến hành sơ cứu
(0,25đ)
- Khi tham gia giao thông: Đi đúng làn đường quy định, không lạng lách đãnh võng … (0,5đ)
Câu 3: (2đ)
Các loại nơron
Vị trí
Chức năng
(0,5đ)
(0,75đ)
(0,75đ)
Đúng 1 ý : 0,25đ
Đúng 2 – 3 ý: 0,5đ
Nơron hướng tâm
Thân nằm bên ngoài TƯ thần kinh - Truyền xung thần kinh từ cơ quan đến
(0,25đ)
TƯ thần kinh (thụ cảm) (0,25đ)
(nơron cảm giác)
Nơron trung gian
Nằm trong trung ương thần kinh
- Liên hệ giữa các nơron. (0,25đ)
(0,25đ)
(nơron liên lạc)
Nơron ly tâm
Thân nằm trong trung ương thần
- Sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng.
kinh
- Truyền xung thần kinh từ trung ương
(nơron vận động)
(0,25đ)
tới cơ quan phản ứng (0,25đ)
Câu 4: (1,5đ )
-Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tạo ra các kháng thể (0,5đ)
-Kháng thể là những phân tử protein do tế bào limpho B tạo ra để chống lại các kháng nguyên (0,5đ)
-Kháng nguyên và kháng thể tương tác theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa (0.5đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×