Tải bản đầy đủ

GA TD 8 HKI2015 2016

Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

TUẦN: 1  Tiết: 1
Tên bài:

Trường THCS Trần Phú

Ngày soạn: 04/9/2016

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
PHÁT TRIỂN SỨC NHANH

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết khái niệm, phân loại sức nhanh.
2/ Kỹ năng:
- Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của

giáo viên bộ môn.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: lớp học.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, tranh ảnh minh họa
HS: Vở, viết.
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
1/Mục tiêu nội dung chương trình thể dục 8
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
- Biết được một số kiến thức kỹ năng cơ bản để tập luyện - Mục tiêu chương trình môn học
giữ gìn sức khoẻ nâng cao thể lực.
TD lớp 8 như thế nào ?
- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh tác phong nhanh
nhẹn kỷ luật, giữ vệ sinh.
- Có sự tăng tiến về thể lực và thể hiện khả năng của bản - GV nêu một số ví dụ trong thực
thân về TDTT.
tế cho học sinh.
- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp
sống sinh hoạt ở trong và ngoài nhà trường.
Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện
phát triển sức nhanh
Biết cách thực hiện một số trò chơi vận động động tác bổ Yêu cầu về kiến thức
trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực .Biết cách thực
hiện một số kỹ năng đội hình đội ngũ đơn giản
Lý thuyết chung
Nội dung chương trình thể dục 8
Đội hình đội ngũ
Bài thể dục phát triển chung
Chạy cự ly ngắn
Chạy bền
Nhảy cao
Nhảy xa
TT tự chọn (Đá cầu)

Giáo án: Thể dục lớp 8

-1-

GV: Phạm Việt Thành
Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

2. Một số hiểu biết cần thiết về phát triển sức nhanh
*Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động - Sức mạnh là gì?
với thời gian ngắn nhất.
* Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản:
- Có mấy hình thức cơ bản trong
+ Phản ứng nhanh:
sức nhanh?
VD: khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang - Em hãy cho ví dụ về phản ứng
chạy, có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy, nhanh?
v.v… Khi nghe thấy tiếng súng phát lệnh hoặc hiệu lệnh
“Chạy”, người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất
phát. Trong đời sống, khi chúng ta đi xe đạp, xe máy trên
đường, bất ngờ có một tình huống xảy ra như có người
chạy ra đường, người đi xe phản ứng nhanh bằng cách
phanh (thắng) gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh, …
+ Tần số động tác:
- Em hãy cho ví dụ về tần số
VD: số lần bước chạy trong 1s, tần số bước đi bộ trong 1 động tác?
phút, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15s, 20s, 30s hoặc
số lần quạt tay của VĐV bơi 50m, 100m, …
+ Thực hiện động tác đơn nhanh:
- Em hãy cho ví dụ về thực hiện
VD: trong đấu võ, đấu kiếm,… xuất đòn nhanh, khi đối động tác đơn nhanh?
phương ra đòn tấn công nhanh hoặc trong thi đấu bóng
chuyền, khi đối phương đập bóng, lập tức bên bị tấn công
có động tác đỡ bóng hoặc khi bị ngã, lập tức đưa tay ra
chống,…
- Ngoài ra, sức nhanh trong chạy 100m hay chạy cự li
ngắn với HS phổ thông còn liên quan đến.
+ Sức mạnh tốc độ:
- Em hãy cho ví dụ về Sức mạnh
VD: đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tốc độ?
tăng tốc sau xuất phát,…
+ Sức bền tốc độ:
- Em hãy cho ví dụ về Sức bền
VD: khi gắng sức chạy 10-20m cuối trước khi đến đích.
tốc độ?
3: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà:
- GV hệ thống lại những kiến thức đã học
- GV hướng dẫn ôn luyện: Quay phải, Quay trái, quay đằng sau, giậm chân tại chỗ
* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
-

Giáo án: Thể dục lớp 8

-2-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

TUẦN: 1  Tiết: 2
Tên bài:

Trường THCS Trần Phú

Ngày soạn: 04/9/2016

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 8.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy tiếp
sức”.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện được các động tác bài TD từ 1 đến 8.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
tiếp sức”.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
Đội hình nhận lớp

1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
Đội hình khởi động
khuỷu, vai, hông
      
- Ép dọc, ép ngang .
      
- Gập bụng đánh tay.
      
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
      
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi

- Chạy gót chạm mông.
HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ
I/ Phần cơ bản:
28-30ph GV:Làm mẫu kết hợp phân tích
1/ BÀI TD:
15ph
động tác
Giáo án: Thể dục lớp 8

-3-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

HS :Quan sát và thực hiện theo
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

* Học: từ nhịp 18(nam và nữ)


ĐH tập luyện theo nhóm




N1

N2


N3
2/ CHẠY NGẮN:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
Học: khái niệm về chạy cự li ngắn

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi vừa
đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành
4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích
lệ bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

15ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m

5-7ph



N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS
- GV làm mẫu cho HS quan sát
luyện tập theo

- Cuối giờ chọn ra một vài em thực
hiện tốt làm mẫu để các em HS quan
sát, và chọn ra những em thực hiện
còn yếu để các em quan sát và nhận
xét chung.
Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Giáo án: Thể dục lớp 8

-4-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 2  Tiết: 3
Tên bài:

Ngày soạn: 11/9/2016

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 8.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy tiếp
sức”.
- Biết cách thực hiện: Trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức”, một số động tác hồi tĩnh.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 8.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
tiếp sức”.
- Thực hiện được: Trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức”, một số động tác hồi tĩnh.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
Đội hình nhận lớp

1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
Đội hình khởi động
khuỷu, vai, hông
      
- Ép dọc, ép ngang .
      
- Gập bụng đánh tay.
      
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
      
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi

Giáo án: Thể dục lớp 8

-5-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

- Chạy gót chạm mông.

I/ Phần cơ bản:
1/ BÀI TD:
* Ôn: từ nhịp 18(nam và nữ)

Trường THCS Trần Phú

HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ

28-30ph
15ph

GV: hướng dẫn HS ôn tập và sửa sai
cho HS
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm




N1

N2


N3
2/ CHẠY NGẮN:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
3/ CHẠY BỀN:
* Trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức”
* Học: một số động tác hồi tĩnh.
- Vừa đi vừa dang tay ngang: hít vào bằng
mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng
- Đứng 2 chân giang rộng bằng vai hoặc
hơn vai hai tay nắm lấy 2 bắp đùi lắc sang
hai bên
- Ngồi lắc hai bắp cẳng chân thả lỏng
- Nhảy thả lỏng toàn thân

10ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m

Giáo án: Thể dục lớp 8

-6-



N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS

5ph

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi
vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích
lệ bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

5-7ph

Trường THCS Trần Phú

Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 2  Tiết: 4
Ngày soạn: 11/9/2016
Tên bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 17.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy vượt
chướng ngại vật tiếp sức”.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 8
- Thực hiện được các động tác bài TD từ 9 đến 17.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
vượt chướng ngại vật tiếp sức”.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng

Giáo án: Thể dục lớp 8

-7-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

I/ Phần mở đầu:
1/ Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra bài cũ.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2/ Khởi động:
a/ Khởi động chung:
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
khuỷu, vai, hông
- Ép dọc, ép ngang .
- Gập bụng đánh tay.
b/ Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông.
I/ Phần cơ bản:
1/ BÀI TD:
* Ôn: từ nhịp 18(nam và nữ)
* Học: từ nhịp 917

6-8ph
1-2ph

5-6ph
2Lx8N

2Lx8N

Trường THCS Trần Phú

Đội hình nhận lớp





Đội hình khởi động
      
      
      
      

HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ

28-30ph
15ph

GV: ôn t ập và sửa sai cho HS
GV:Làm mẫu kết hợp phân tích
động tác
HS :Quan sát và thực hiện theo
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm




N1

N2


N3
2/ CHẠY NGẮN:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật
tiếp sức”.

15ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m

Giáo án: Thể dục lớp 8

-8-



N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

GV: hướng dẫn HS tập luyện.
GV: hướng dẫn luật chơi
HS: thực hiện theo sự hướng dẫn
của GV.

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi vừa
đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành
4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ
bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

5-7ph

Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 3  Tiết: 5
Tên bài:

Ngày soạn: 18/9/2016

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 17.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
đuổi”, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
- Biết cách thực hiện: Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”. Cách kiểm tra mạch
trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 17.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
đuổi”, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
- Thực hiện được: Trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức”, Cách kiểm tra mạch trước, sau khi
chạy và theo dõi sức khỏe.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
Giáo án: Thể dục lớp 8

-9-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra bài cũ.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
khuỷu, vai, hông
- Ép dọc, ép ngang .
- Gập bụng đánh tay.
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông.
I/ Phần cơ bản:
1/ BÀI TD:
* Ôn: từ nhịp 117

28-30ph
15ph

Trường THCS Trần Phú

PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp





Đội hình khởi động
      
      
      
      

HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ
GV: hướng dẫn HS ôn tập và sửa sai
cho HS
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm




N1

N2


N3


2/ CHẠY NGẮN:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi

10ph
2Lx10m
2Lx10m

Giáo án: Thể dục lớp 8

-10-

N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS
GV: cuối giờ cho 3 em thực hiện
chưa tốt và 3 em thực hiện tốt để
cho lớp nhận xét và so sánh, rút kinh
GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Chạy đạp sau
* Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m
* Trò chơi: “Chạy đuổi”
3/ CHẠY BỀN:
* Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật
tiếp sức”
* Học: Cách kiểm tra mạch trước, sau khi
chạy và theo dõi sức khỏe.

2Lx10m

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi
vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích
lệ bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

5-7ph

Trường THCS Trần Phú

nghiệm.

5ph

Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 3  Tiết: 6
Ngày soạn: 18/9/2016
Tên bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 25.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy tốc
độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 17.
- Thực hiện được các động tác bài TD từ 18 đến 25.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
tốc độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
Giáo án: Thể dục lớp 8

-11-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra bài cũ.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
khuỷu, vai, hông
- Ép dọc, ép ngang .
- Gập bụng đánh tay.
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông.
I/ Phần cơ bản:
1/ BÀI TD:
* Ôn: từ nhịp 117
* Học: từ nhịp 1825

28-30ph
15ph

Trường THCS Trần Phú

PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp





Đội hình khởi động
      
      
      
      

HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ
GV: hướng dẫn HS ôn tập và sửa sai
cho HS
GV:Làm mẫu phân tích kỹ thuật
động tác.
HS: Thực hiện theo yêu cầu chia
nhóm tập luyện
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm




N1

N2


Giáo án: Thể dục lớp 8

-12-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

N3


2/ CHẠY NGẮN:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m
* Trò chơi: “Chạy tốc độ cao”

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi
vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích
lệ bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

15ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m

5-7ph

N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS
GV: cuối giờ cho 3 em thực hiện
chưa tốt và 3 em thực hiện tốt để
cho lớp nhận xét và so sánh, rút kinh
nghiệm.

Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 4  Tiết: 7
Ngày soạn: 25/9/2016
Tên bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 25.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy tốc
độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
- Biết cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 17.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
tốc độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
- Thực hiện được vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
Giáo án: Thể dục lớp 8

-13-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
Đội hình nhận lớp

1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
Đội hình khởi động
khuỷu, vai, hông
      
- Ép dọc, ép ngang .
      
- Gập bụng đánh tay.
      
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
      
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi

- Chạy gót chạm mông.
HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ
I/ Phần cơ bản:
28-30ph
GV: hướng dẫn HS ôn tập và sửa sai
1/ BÀI TD:
15ph
cho HS
Đội hình tập luyện
* Ôn: từ nhịp 125
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm




N1

N2


N3


Giáo án: Thể dục lớp 8

-14-

N4


GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

GV: Quan sát sửa sai cho HS
GV: cuối giờ cho 3 em thực hiện
chưa tốt và 3 em thực hiện tốt để
cho lớp nhận xét và so sánh, rút kinh
nghiệm.
2/ CHẠY NGẮN:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m
* Trò chơi: “Chạy tốc độ cao”
3/ CHẠY BỀN:
* Cách vượt chướng ngại vật trên đường
chạy.

10ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi
vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích
lệ bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

5-7ph

5ph

GV: hướng dẫn cách vượt chướng
ngại vật để HS nắm bắt.
Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 4  Tiết: 8
Ngày soạn: 25/9/2016
Tên bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Lò cò tiếp
sức”. Biết cách thực hiện: cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp – chạy lao.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 25.
- Thực hiện được các động tác bài TD từ 26 đến 35.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Lò cò
tiếp sức”. Thực hiện cơ bản đúng: cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp – chạy lao.
Giáo án: Thể dục lớp 8

-15-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi, bàn đạp.
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
Đội hình nhận lớp

1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
Đội hình khởi động
khuỷu, vai, hông
      
- Ép dọc, ép ngang .
      
- Gập bụng đánh tay.
      
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
      
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi

- Chạy gót chạm mông.
HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ
I/ Phần cơ bản:
28-30ph GV: hướng dẫn HS ôn tập và sửa sai
1/ BÀI TD:
15ph
cho HS
GV:Làm mẫu phân tích kỹ thuật
* Ôn: từ nhịp 125
động tác.
* Học: từ nhịp 2635
HS: Thực hiện theo yêu cầu chia
nhóm tập luyện
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm
Giáo án: Thể dục lớp 8

-16-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú




N1

N2


N3


15ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m

N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS
GV: cuối giờ cho 3 em thực hiện
chưa tốt và 3 em thực hiện tốt để
cho lớp nhận xét và so sánh, rút kinh
nghiệm.

GV:Làm mẫu phân tích cách đo và
đóng bàn đạp:
HS: quan sát và nắm bắt cách đo và
đóng bàn đạp

2/ CHẠY NGẮN:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
* Học:
a. Cách đo và đóng bàn đạp.








GV:Làm mẫu phân tích kỹ thuật
động tác.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV

b. Xuất phát thấp – chạy lao.
b1. Xuất phát thấp

GV: cuối giờ cho 3 em thực hiện tốt
thực hiện lại động tác xuất phát thấp
– chạy lao, để cả lớp quan sát nhận
xét.

b2. chạy lao

Giáo án: Thể dục lớp 8

-17-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi
vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung
thành 4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích
lệ bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

5-7ph

Trường THCS Trần Phú

Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Giáo án: Thể dục lớp 8

-18-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

TUẦN: 5  Tiết: 9
Tên bài:

Trường THCS Trần Phú

Ngày soạn: 2/10/2016

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
đuổi”, xuất phát thấp – chạy lao.
- Biết cách thực hiện: Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
đuổi”, xuất phát thấp – chạy lao.
- Thực hiện cơ bản đúng: Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi, bàn đạp.
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
Đội hình nhận lớp

1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
Đội hình khởi động
khuỷu, vai, hông
      
- Ép dọc, ép ngang .
      
- Gập bụng đánh tay.
      
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
      
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi

- Chạy gót chạm mông.
HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ
Giáo án: Thể dục lớp 8

-19-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

I/ Phần cơ bản:
1/ BÀI TD:
* Ôn: từ nhịp 135

28-30ph
15ph

Trường THCS Trần Phú

GV: hướng dẫn HS ôn tập và sửa sai
cho HS
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm




N1

N2


N3
2/ CHẠY NGẮN:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Xuất phát thấp – chạy lao
* Trò chơi: “Chạy đuổi”
3/ CHẠY BỀN:
* Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật
tiếp sức”

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi vừa
đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành
4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ
bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

10ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m



N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS
GV: cuối giờ cho 3 em thực hiện
chưa tốt và 3 em thực hiện tốt để
cho lớp nhận xét và so sánh, rút kinh
nghiệm.

5ph

5-7ph

GV: hướng dẫn HS thực hiện trò
chơi.
Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Giáo án: Thể dục lớp 8

-20-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 5  Tiết: 10
Ngày soạn: 02/10/2016
Tên bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NHANH

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy con
thoi tiếp sức”, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (60m).
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
con thoi tiếp sức”, xuất phát thấp – chạy lao.
- Thực hiện được: chạy giữa quãng (60m).
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi, bàn đạp.
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
Đội hình nhận lớp

1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
Đội hình khởi động
khuỷu, vai, hông
      
- Ép dọc, ép ngang .
      
- Gập bụng đánh tay.
      
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
      
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi

- Chạy gót chạm mông.
HS: thực hiện khởi động chuyên
Giáo án: Thể dục lớp 8

-21-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

I/ Phần cơ bản:
1/ BÀI TD:
* Ôn: từ nhịp 135

28-30ph
10ph

Trường THCS Trần Phú

môn tại chỗ
GV: hướng dẫn HS ôn tập và sửa sai
cho HS
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm


2/ CHẠY NHANH:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Trò chơi “Chạy con thoi tiếp sức”.

20ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m



N1

N2


N3


N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS
GV: cuối giờ cho từng nhóm thực
hiện lại để cho lớp nhận xét và so
sánh, rút kinh nghiệm.
GV: hướng dẫn HS thưc hiện trò
chơi.
GV: làm mẫu và giảng giải kỹ thuật
động tác, HS quan sát.

* Ôn: Xuất phát thấp – chạy lao
* Học: chạy giữa quãng (60m).

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi vừa
đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành
4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ
bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
+ Xuống lớp

5-7ph

HS: tực hiện theo sự hướng dẫn
của GV
Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”
HS đáp: “Khoẻ”

* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
Giáo án: Thể dục lớp 8

-22-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 6  Tiết: 11
Ngày soạn: 09/10/2016
Tên bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
đuổi”, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.
- Biết cách thực hiện: Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”.
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
đuổi”, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.
- Thực hiện cơ bản đúng: Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi, bàn đạp.
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
Đội hình nhận lớp

1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
Đội hình khởi động
khuỷu, vai, hông
      
- Ép dọc, ép ngang .
      
- Gập bụng đánh tay.
      
b/ Khởi động chuyên môn:
2Lx8N
      
Giáo án: Thể dục lớp 8

-23-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông.
I/ Phần cơ bản:
1/ BÀI TD:
* Ôn: từ nhịp 135

28-30ph
10ph

Trường THCS Trần Phú


HS: thực hiện khởi động chuyên
môn tại chỗ
GV: hướng dẫn HS ôn tập và sửa sai
cho HS
Đội hình tập luyện
      
      
      
      

ĐH tập luyện theo nhóm




N1

N2


N3
2/ NHANH:
* Ôn: Chạy bước nhỏ
Chạy nâng cao đùi
Chạy đạp sau
* Trò chơi: “Chạy đuổi”
* Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa
quãng (60m).
3/ CHẠY BỀN:
* Trò chơi: “Chạy vượt chướng ngại vật
tiếp sức”

I/ Phần kết thúc:
+ Đi bình thường 2 vòng tròn, vừa đi vừa
đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành
4 hàng ngang.
+ Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ
bằng 1 tràng pháo tay.
+ Hướng dẫn HS luyện tập thêm ở nhà
Giáo án: Thể dục lớp 8

15ph
2Lx10m
2Lx10m
2Lx10m



N4


GV: Quan sát sửa sai cho HS
GV: cuối giờ cho 3 em thực hiện
chưa tốt và 3 em thực hiện tốt để
cho lớp nhận xét và so sánh, rút kinh
nghiệm.

5ph

5-7ph

GV: hướng dẫn HS thực hiện trò
chơi.
Đội hình xuống lớp





GV hô: “Giải tán”

-24-

GV: Phạm Việt Thành


Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi

2016-2017

Trường THCS Trần Phú

+ Xuống lớp
HS đáp: “Khoẻ”
* RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG GIÁO ÁN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TUẦN: 6  Tiết: 12
Ngày soạn: 09/10/2016
Tên bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY NHANH

I I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến Thức:
- Biết cách thực hiện các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Biết cách thực hiện: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy lò cò
tiếp sức”, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích (60m).
2/ Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bài TD từ 1 đến 35.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “Chạy
con thoi tiếp sức”, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (60m).
- Thực hiện được: chạy về đích và đánh đích.
3/ Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn Thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ, tuân thủ quy định của
giáo viên bộ môn.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/ Địa điểm: sân trường.
2/ Phương tiện:
GV: giáo án, đồng hồ, còi, bàn đạp.
HS: trang phục học thể dục (quần áo, giày).
II/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:
Định
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
lượng
I/ Phần mở đầu:
6-8ph
Đội hình nhận lớp

1/ Nhận lớp:
1-2ph
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ.

- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

2/ Khởi động:
5-6ph
a/ Khởi động chung:
2Lx8N

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
Đội hình khởi động
khuỷu, vai, hông
      
- Ép dọc, ép ngang .
      
- Gập bụng đánh tay.
      
Giáo án: Thể dục lớp 8

-25-

GV: Phạm Việt Thành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×