Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm phương tễ

CÂU HỎI PHƯƠNG TỄ 2 – K10E
1. Ô dược thang là phương thuốc...
2. trong phương ... bối mẫu,tri mẫu có tác dụng..
3. Mạch của Ô đầu thang?
4. Các vị hoạt huyết dưỡng huyết trong Độc hoạt tang ký sinh?
5. Các vị bổ ích nguyên khí trong Độc hoạt tang ký sinh?
6. Ô đầu thang chủ trị chứng đau...,gặp lạnh đau tăng
7. Hoắc hương chính khí tán, Bạch truật,.... có tác dụng kiện tỳ
8. Cam ôn đại nhiệt là phương thuốc nào?
9. Bệnh nhân nữ 40 tuổi, ho, mệt mỏi, đỏan hơi, nói nhỏ, tự hãn mạch...(ko
nhớ) hỏi dùng bài gì???
10. Tam ảo thang thuộc chương gì?
11. Bình vị tán có vị thuốc....,
12. Bài thuốc nào là do Ma hoàng thang và Quế chi thang gia phòng phong...
(không nhớ rõ)
13. Sinh mạch tán khi dùng uống với nước gì?
14. Mạch tượng của Định suyễn thang?
15. Quân dươc Thần dược của Khương hoành thắng thấp thang?
16. Lục vị địa hoàng hoàn có cái gì mà tráng thủy để...(không nhớ rõ)
17. Bình vị tán gồm hậu phác thương truật cam thảo và ... (Trần bì)
18. Tứ nghịch tan uống với gì?

19. Bệnh nhân nam 48 tuổi mất ngủ,.....................dùng bài gì ?
20. Mạch ô đầu thang: Huyền khẩn
21. Công dụng của sinh mạch tán?
22. Công dụng của Bán hạ hậu phác thang?
1


23. Công dụng của Độc hoạt tang ký sinh?
24. Công dụng của Tô tử giáng khí thang?
25. Công dụng của Hà xa đại tạo hoàn?
26. Ôn phế tán hàn, chỉ khái bình suyễn là công dụng của? Ma hoàng tán
27. Vị thuốc không có, có trong tiểu sài hồ, đại sài hồ thang?? Chọn Đ-S
28. Cách dùng của bát chân thang?
29. Ban long hoàn uống lúc đói với nước muối loãng hoặc ......
30. Tá của Ý dĩ nhân thang là ...
31. Quân của Đại tần cửa thang là ...
32. Công dụng của Xuyên khung trà điều tán .....
33. Quân dược của Sâm linh bạch truật tán?
34. Thần dược của Sâm linh bạch truật tán?
35. Phòng phong, Xuyên khung, Bạch chỉ có trong phương thuốc ......
36. Công dụng của Nhị diệu tán?
37. Phương thuốc chữa can thận âm hư là.......
38. Thành phần ngũ linh tán gồm ....
39. Thành phần chân vũ thang ...
40. Noãn can tiễn thuộc trong phương thuốc nào?
41. Trong Thanh phế thang vị thuốc gì vs tác dụng hoá đàm chỉ khái?
42. Ô đầu thang uống với gì?
43. Vị thuốc có tác dụng dưỡng âm trong Thiên vương bổ tâm đan?
44. Bệnh nhân người rất nóng...tiểu sén dùng bài thuốc gì?
45. Công dụng của Quế chi cam thảo long cốt mẫu lệ thang?
46. Chủ trị của sinh khương tả tâm thang?
47. Tác dụng của Xuyên khung trong toan táo nhân thang?

2


48. Thành phần của bình vị tán ko bao gồm?? =>>Đáp án là Ý dĩ thôi.
49. Tam tả trong bài Lục vị gồm?
50. Bán hạ tả tâm thang do Quế chi thang gia thêm vị nào?
51. Tác dụng của Ôn kinh thang?


52. Vị thuộc bài Tô tử giáng khí thang?
53. Chủ trị của Giao thái hoàn?
54. Bát tiên trường thọ hoàn do bài Lục vị gia thêm....,ngũ vị? => Điền từ
55. Bài ..... có vị Ô dược, trầm hương, nhân sâm, cam thảo => Điền từ
56. Bán hạ tả tâm thang chủ trị...=> Điền từ
57. Bài thuốc do Tứ quân gia giảm thành? Đáp án có Sâm linh bạch truật tán,
Hương sa lục quân tử thang... =>> Loại trừ Bổ trung ích khí thang
58. Nhâm sâm trong Ô trầm thang có tác dụng?
59. Công dụng của tứ quân tử thang?
60. Công dụng của Dương hoàng thang?
61. Lục quân tử thang từ Tứ quân tử gia vị gì?
62. Mạch của Ý dĩ nhân thang là gì?
63. Bài hữu quy hoàn do bài gì gia giảm mà thành?
64. Mạch tượng cùa tứ quân tử thang?
65. Tam tý thang do Độc hoạt tang ký sinh gia giảm gì?
66. Tác dụng Thương Truật, Thần khúc trong Việt cúc hoàn?
67. Xuyên Khung trà điều tán uống với nước gì?
68. Huyết phủ trục ứ thang hợp của Tứ vật đào hồng và Tứ nghịch tán gia Cát
cánh,...(Ngưu tất)
69. Bài thuốc Cam ôn trừ đại nhiệt?
70. Thành phần Bán hạ tả tâm thang?
71. Phương thuốc Lý huyết dùng chữa các chứng.....,xuất huyết? => Điền từ
72. Bệnh nhân nữ khoảng 30 tuổi khô mắt, mắt nhìn mờ, móng tay móng
chân khô, mạch huyền tế..... dùng bài gì?
3


73. Lộc giao và vị .... (Điền từ) khai thông hai mạch nhâm đốc?
74. Hữu quy ẩm do bài nào gia giảm thành?
75. Ban long thang làm tan chảy vị...
76. Quân dược Tam ảo thang?
77. Thần dược Ý dĩ nhân thang?
78. Thành phần phòng phong thang?
79. Bài nào có Hoàng kỳ?
80. Trị phong tiên trị huyết, huyết hành phong tất diệt có trong những bài
nào?
81. Bn di tinh, lưng gối đau mỏi, tiểu nhiều dùng bài nào?
82. Quân dược của Linh giác câu đằng thang?
83. Cấp tắc trị tiêu.........
84. Ô dược thang là phương thuốc?
85. Công dụng của Hà xa đại tạo hoàn?
86. Thần của Bổ trung ích khí thang?
87. Các vị thuốc trong Độc hoạt tang kí sinh?
88. Các vị thuốc trong Tiểu sài hồ thang?
89. Bài Huyết phủ trục ứ thang, Hữu quy ẩm?
90. Quân trong Bổ dương hoàn ngũ thang?
91. Thần trong Chu sa san thần hoàn?
92. Chủ trị của Ma hoàng tán?
93. Quân dược trong Noãn can tiễn?
94. Hoắc hương chính khí tán dùng....., Phục linh để kiện tỳ ích khí.
95. Đại sài hồ và Tiểu sài hồ thang có cùng vị gì?

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×