Tải bản đầy đủ

THƠ PHƯƠNG TỄ y cổ truyền

THƠ PHƯƠNG TỄ CHO CHUYÊN KHOA YHCT
STT Bài thuốc
1
Bạch hổ thang

2
3
4

5

6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17
18

19

( Thương hàn luậnphương tễ)
Thanh dinh thang
( Ôn bệnh điều biện)
Long đởm tả can thang
(Y phương tập giải)
Thanh vị tán
Tỳ vị luận

Thạch cam mẫu mễ
Thanh dinh sinh địa nhị sâm
Kim ngân ngưu trúc mạch cầm nhị liên
Cầm chi trách móc xa tiền
Đương sài sinh thảo thêm phiền thêm lo(long)
HOÀNG LIÊN THANH VỊ HỎA
SINH BÌ LƯƠNG HUYẾT THANG
QUY HÒA TIÊU VIÊM THĂNG GIẢI ĐỘC

Lục vị địa hoàng hoàn
( Tiểu nhi dược chứng trực
quyết)
Thận khí hoàn
Lục vị + quế phụ
( Kim quỹ yếu lược
Tứ quân tử thang
Sâm linh truật thảo
( Hòa tễ cục phương)
Bổ trung ích khí thang
( Tỳ vị Luận) Phương tễ
Sâm linh bạch truật tán
( Hòa tễ cục phương)
Toan táo nhân thang
( kim quỹ yếu lược)
Hoàng liên a giao thang


( Thương hàn luận)
Ma tử nhân hoàn
( Thương hàn luận)
Ma hoàng thang
(Thương hàn luận)
Quế chi thang
(Thương hàn luận)
Ngân kiều tán
(Ôn bệnh điều biện)
Ma hạnh thạch cam thang
(Thương hàn luận)
Ma hoàng phụ tử tế tân
(Thương hàn luận)
Sâm tô ẩm
(Hòa tễ cục phương)
Sinh hóa thang

Sâm kỳ quy truật – thăng sài trần cam
Sâm linh truật thảo – sơn liên ý dĩ biển cát nhân

Ma hạnh quế cam
quế thược thảo táo gừng
Kim liên cam cánh bạc hà
Lá tre đậu xị giới hoa ngưu bàng
Ma hạnh thạch cam
Ma hoàng phụ tử tế tân
Sâm tô nhị cát nhị trần
Tiền hồ chỉ xác thì cần mộc hương
Khung quy đào thảo bào khương


20
21
22
23
24
25
26

27

28

29
30
31

32
33

34

35
36

(Phó thanh chủ nữ thang)
Hòe hoa tán(Bản sự
phương)
Huyết phủ trục ứ thang
(Y lâm cải thác)
Quy tỳ thang(Tế sinh
phương)
Bát chân thang
(Chính thể loại yếu)
Tứ vật thang (Hòa tễ cục
phương)
Bảo hòa hoàn
(Đan khê tam pháp)

Tứ vật đào hồng +Tứ nghịch tán+ Cát cánh+Ngưu tất
Sâm kỳ quy truật – viễn mộc cam toan – phục thần
long nhãn
Sâm linh truật thảo – khung quy thục thược
Khung quy thục thược
Thần tiên na tra nhá + NHị trần – cam thảo

Ngọc bình phong tán
(Đan khê tâm pháp)
Sài hồ sơ can tán
(Cảnh nhạc toàn thư)

Sài xác thược thảo khung bì phụ

Tiêu dao tán
(Hòa tễ cục phương)

Tam bạch sài quy thảo + khương hà

Tứ nghịch tán
(Thương hàn luận)

Sài thực thảo thược

Hoắc hương chính khí tán
(Hòa tễ cục phương)

Hoắc hương chính khí cánh tô chỉ
Nhị trần bạch truật hậu phúc bì

Bình vị tán (Hòa tễ cục
phương)

Trần phác truật thảo

Lục nhất tán
(Thương hàn trực cách)
Nhị trần thang
(Hòa tễ cục phương)

Trần bì - bán hạ - phục linh - cam thảo

Tô tử giáng khí thang
(Hòa tễ cục phương)

Tô tử giáng khí trần hạ phác
Tiền hồ khương quế nhục quy cam

Lý trung hoàn
(Thương hàn luận)

Sâm khương truật thảo

Tứ thần hoàn
(Nội khoa trích yếu)


37

38

39

40

Chân vũ thang
(Chân võ thang)
(Thương hàn luận)

Tam bạch phụ khương

Quyên tý thang
(Bách nhất tuyển phương)

Khương hoàng khương hoạt đương quy
Khương thược đại táo cam kỳ phòng phong

Độc hoạt tang ký sinh
(Bĩ cấp thiên kim yếu
phương)
Thiên ma câu đằng ẩm
(Tạp bệnh chứng trị tân
nghĩa)

Đỗ độc tang tần tân tất quế
Khung quy thục thược thảo sâm linh + phòng phong
Thiên đằng dạ quyết cầm ích mẫu
Đỗ phục chi ngưu tang kí sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×