Tải bản đầy đủ

Liên hệ thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực và so sánh với các doanh nghiệp khác nhau

Bộ môn:
Quản trị nhân lực căn bản
Chương 1: Lý thuyết về công tác tuyển dụng nhân lực


1. Khái niệm và vai trò của công tác tuyển dụng nhân lực
1.1. Khái niệm tuyển dụng nhân lực
Tuyển dụng nhân lực là quá trình tìm kiếm và lựa chọn đúng người để thỏa mãn các nhu cầu lao động
và bổ sung cho lực lượng lao động hiện có.


1.2 Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực

nghiệp thực hiện
tốt các mục tiêu
kinh doanh hiệu

cung cấp cho doanh
nghiệp một đội ngũ
lao động lành nghề,
năng động, sáng tạo


Đối với

quả nhất

doanh
nghiệp
tạo ra đầu vào
của nguồn nhân

giảm gánh nặng chi phí kinh
doanh và sử dụng có hiệu quả
nguồn ngân sách của doanh
nghiệp và hoàn thành tốt kế
hoạch kinh doanh đã định.

lực


Tuyển dụng nhân lực giúp cho

Tuyển dụng nhân lực tạo ra

người lao động trong doanh

không khí thi đua, tinh thần cạnh

nghiệp hiểu rõ thêm về triết lý,

tranh trong nội bộ những người

quan điểm của nhà quản trị từ

lao động của doanh nghiệp, từ

đó định hướng theo các quan

đó nâng cao hiệu quả lao động

điểm đó.Đối với lao
động


Đối với xã hội

-

Việc tuyển dụng nhân lưc giúp cho việc
thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội:
người lao động có việc làm, có thu nhập,
giảm bớt gánh nặng xã hội như thất nghiệp
hay tệ nạn xã hội.

-

Tuyển dụng cũng giúp cho việc sử dụng
nguồn lực của xã hội một cách hữu hiệu
nhất.


10
10
99

Chuẩn bị tuyển dụngThông báo tuyển dụng11

Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ22

Phỏng vấn sơ bộ33

Kiểm tra, trắc nghiệm44

Phỏng vấn lần hai55

Xác minh, điều tra66

Khám sức khỏe77

Tập sự thử việc88

Ra quyết định tuyển dụng2. Nội dung của tổ chức hoạt động tuyển dụng nhân lực


Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại khách
sạn
Melia Hà Nội


2.1. Giới thiệu chung về khách sạn Melia Hà Nội

DDrraaggpic
picttuurreeto
topplalacceeho
holdldeerror c
or clilicckkico
iconnto
toaadddd

Khách sạn nằm ngay số 44 Lý Thương Kiệt, là con
đường trung tâm ngoại giao – tài chính của Hà Nội
Với lối kiến trúc hiện đại mang một nét gì đó
Phương Tây, khách sạn Melia bao gồm 306 phòng
nghỉ và căn hộ.
Khách sạn Melia có 3 phòng họp, 1 phòng hội nghị
lớn với sức chứa 1300 chỗ ngồi và 11 phòng chức
năng, một trung tâm thương mại hiện đại với dịch
vụ thư ký, máy photo, máy fax, máy tnh, hệ thống
đường truyền Internet phục vụ cho khách có nhu
cầu.


2.2. Công tác tuyển dụng tại khách sạn Melia
2.2.1. Xác định nhu cầu nhân lực

Kinh doanh khách sạn là một ngành có tnh thời vụ
cao, cùng với đặc thù công việc vất vả, không dễ
để giữ chân nhân viên. Đối với Melia, ở mỗi thời
điểm, khách sạn lại có nhu cầu về số lượng lao
động nhất định, thường là nhân viên thời vụ,
nhân viên bán thời gian, đặc biệt là vị trí nhân viên
phục vụ tại các bộ phận tiệc, nhà hàng, giặt là, an
ninh.


2.2.2. Tuyển mộ nhân lực

- Xác định nguồn tuyển mộ: Tùy vị trí mà
Melia sử dụng nguồn tuyển mộ khác
nhau:
Nhân viên bán thời gian: Melia khai thác
nguồn tuyển dụng bên ngoài khách sạn,
ưu tiên hơn sinh viên các trường đại học
có đào tạo chuyên ngành Du lịch, khách
sạn, nhà hàng có liên kết với khách sạn
như Đại học Thương Mại
Nhân viên bán thời gian, nhân viên chính
thức, các chức danh quản lý: Melia sử
dụng cả nguồn bên trong lẫn bên ngoài
- Tiếp cận nguồn tuyển mộ.
Đối với nguồn bên ngoài: Melia chuyển
thông tin tuyển dụng đến các cơ sở đào
tạo liên kết, đăng thông tin trên internet,
thông qua các công ty tuyển dụng,…
Đối với nguồn bên trong: Khách sạn thông
báo đến nhân viên trong khách sạn thông
qua bộ phận nhân sự.
2.2.3.Tuyển chọn nhân lực

Bước
Bước 1:
1: Thu
Thu
nhận
nhận và
và xử
xử lýlý
hồ
hồ sơ


Bước
Bước 2:
2: Thi
Thi
tuyển
tuyển

Bước
Bước 3:
3:

Bước
Bước 4:
4:

Phỏng
Phỏng vấn
vấn

Quyết
Quyết định
định

tuyển
tuyển dụng
dụng

tuyển
tuyển dụng
dụng


2.2.4. Hội nhập

Sau khi đươc tuyển chọn ứng viên sẽ bước vào
giai đoạn mới: hội nhập.
Đối với các bộ phận hành chính vẫn không có gì
khác so với những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực
khác.
Đối với các bộ phận tác nghiệp chính trong khách
sạn thì giai đoạn hội nhập lại có sự khác biệt.


2.2.5. Đánh giá

Khách sạn đã duy trì được cơ chế quản lý công bằng, bình đẳng và khách quan. Trong công tác tuyển
dụng nhân sự, khách sạn đã tiến hành tuyển chọn trực tiếp thông qua phỏng vấn, người lao động tuyển
dụng vào khách sạn không chỉ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà còn có khả năng giao tiếp bằng
ngoại ngữ, khách sạn đã duy trì cơ chế tuyển dụng ngặt nghèo, người được phỏng vấn phải trải qua
nhiều lần phỏng vấn, bắt đầu là với giám đốc đào tạo rồi đến giám độc bộ phận, phó tổng giám đốc và
cuối cùng đích thân tổng giám đốc phỏng vấn


Chương 3: So sánh với công tác tuyển dụng nhân lực tại
doanh nghiệp kinh doanh may mặc: May 10


3.1.Giới thiệu chung về Công ty cổ phần May 10
Công ty cổ phần May 10 -một trong những con chim đầu đàn của ngành dệt may cả nước trong lĩnh vực sản xuất
và gia công xuất khẩu hàng may mặc, đạt nhiều danh hiệu, huân huy chương, giải vàng chất lượng Việt Nam
nhiều năm liền nhờ những thành tựu xuất sắc của mình.


3.2. Công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp
3.2.1. Xác định nhu cầu

lĩnh
lĩnh vực
vực kinh
kinh doanh
doanh
nhu
nhu cầu
cầu về
về  nhân
nhân lực
lực tăng
tăng về
về

chính
chính là
là sản
sản xuất
xuất

số
số và
và tinh
tinh cả
cả về
về chất.
chất. Nhu
Nhu cầu
cầu

kinh
kinh  doanh
doanh các
các loại
loại quần
quần

tăng
tăng lên,
lên, nhiều
nhiều đơn
đơn đặt
đặt hàng,
hàng,

áo
áo thời
thời trang
trang và
và nguyên
nguyên

yêu
yêu cầu
cầu  của
của khách
khách cao
cao hơn,
hơn,
đa
đa dạng
dạng và
và phong
phong phú,
phú, đòi
đòi
hỏi
hỏi công
công ty
ty phải
phải có
có một
một chiến
chiến

Nhu
Nhu

phụ
phụ liệu
liệu ngành
ngành may
may

cầu
cầu

lược
lược  nhân
nhân sự
sự rõ
rõ ràng.
ràng.
Công
Công ty
ty luôn
luôn xác
xác
định
định con
con người
người là

yếu
yếu tố
tố quan
quan trọng
trọng
nhất
nhất  tạo
tạo nên
nên
thành
thành công
công


3.2.2.Tuyển mộ nhân lực

May 10 đã có hơn 60 năm hình thành và phát
triển, xây dựng cho mình một hình ảnh đẹp, uy
tn trong mắt khách hàng, công nhân viên và
những người có nhu cầu làm việc trong công  ty.
Đó là một môi trường làm việc khá chuyên nghiệp,
có văn hóa, với chính sách đãi ngộ đối với công
nhân viên … 
Với nguồn nhân lực hiện tại của công ty không thể
đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của  công
ty do đó công ty cần: 
1. Tuyển thêm nhân viên vào các bộ phận thích
hợp đáp ứng nhu cầu phát triển 
của công ty. 
2. Đào tạo nhân viên ở các bộ phận phòng ban
đáp ứng yêu cầu chuyên môn 
của từng bộ phận, hay luân chuyển nhân viên giữa
các bộ phân, phòng ban với nhau .

DDrraaggpic
picttuurreeto
topplalacceeho
holdldeerror c
or clilicckkico
iconnto
toaadddd


3.2.3. Tuyển chọn nhân lực

Tuyển
Tuyểndụng
dụngnhân
nhânviên:
viên:vào
vàocác
cácvịvịtrí
trínhân
nhânviên
viênbán
bánhàng
hàngtrực
trực
thuộc
thuộcphòng
phòngkinh 
kinh 
doanh
doanh(20người),
(20người),nhân
nhânkế
kếtoán
toán(3
(3người),
người),công
côngnhân
nhândệt
dệtmay
may(số
(số
lượng
lượngkhông
khônghạn 
hạn 

Sắp
Sắpxếp
xếplại
lạinhân
nhânsự
sựcác
cácphòng
phòngban:
ban:công
côngty
tysẽ
sẽsắp
sắpxếp
xếplại
lạinhân
nhânsự
sự
tại
tạicác
cácphòng 
phòng 
ban
bansao
saocho
chophù
phùhợp
hợpnhất
nhấtvới
vớinhu
nhucầu
cầuphát
pháttriển
triểnvà
vàtuyển
tuyểndụng
dụng
của
củacông
côngty
tytrong
trongthời
thời  gian
giantới
tới

chế). 
chế). 

Đào
Đàotạo
tạonhân
nhânviên 
viên 


3.2.4. Đánh giá thực hiện kế hoạch

Trong quá trình thực hiện, công ty May 10 đã thực hiện khá tốt mục tiêu đã đề ra là “Trở thành một tập đoàn
kinh tế mạnh trên cơ sở củng cố và phát triển thương hiệu May 10” và có tốc độ tăng trưởng bình quân
30%/năm. Công ty may 10 đã từng bước hoàn thành tốt mục tiêu đề ra và thu được những kết quả cao.


3.3.So sánh công tác tuyển dụng nhân lực tại khách sạn Melia và công ty May 10
3.3.1. Giống nhau

Cả khách sạn và doanh nghiệp đều đã xác định được nhu cầu tuyển dụng nhân lực và đưa ra được những
phương án và kế hoạch tuyển dụng cho cơ sở của mình để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ
công việc.


3.3.2.Khác nhau

Khách sạn Melia

Công ty May 10

Khách sạn Melia ngoài tuyển dụng nhân lực lâu dài thì
chủ yếu chú trọng tuyển dụng nhân lực thời vụ, như thế
vừa đảm bảo hiệu quả công việc vừa tránh gây lãng phí
nguồn nhân lực nếu có dư thừa.
Công tác tuyển dụng nhân sự tại Melia linh hoạt hơn và
tùy vào từng bộ phận mà các khâu tuyển dụng khác
nhau. Nhân sự tại Melia cũng phải trải qua nhiều thử
thách mới trở thành nhân viên chính thức tại khách sạn.

Công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty May 10 hướng
tới tuyển dụng nhân sự dài lâu và rất chú trọng tới quá
trình đào tạo tay nghề cũng như chế độ đãi ngộ cho
nhân viên. May 10 không chỉ tuyển thêm mà còn cố
gắng trong vấn đề đào tạo nâng cao năng lực nhân viên
tại các phòng ban.


Chương 4: Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực tại các doanh
nghiệp ở Việt Nam.


Ưu điểm

Nhược điểm

- Công tác đào tạo nhân viên chưa có kế
hoạch cụ thể từng năm, công tác quản lý
chương trình đào tạo còn thiếu chặt chẽ và
chưa toàn diện
- Các doanh nghiệp luôn ở thế bị động vì kế
hoạch tuyển dụng chưa được đảm bảo về
thời gian
- Tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp đó
- Quá trình tuyển chọn bảo đảm tính khách quan và kết quả đánh giá
tương đối chính xác
- Thực hiện tuyển dụng theo 1 kế hoạch được lập cụ thể, rõ ràng từ khâu
kế hoạch hóa nguồn nhân lực cho đến công tác lập kế hoạch tuyển dụng
- Tuyển được số nhân viên mới đáp ứng nhu cầu đặt ra
- Tuyển dụng được thực hiện trong phạm vi và chi phí không cao

- Xảy ra hiện tượng” chảy máu chất xám” ở
các doanh nghiệp
- Đào tạo các nhà quản trị chưa bám sát với
thực tế của doanh nghiệp, kiến thức đào tạo
không phù hợp với xu thế của xã hội dẫn đến
năng suất lao động thấp
- Các doanh nghiệp còn chưa chăm lo đến đời
sống vật chất cũng như tinh thần của nguyofi
lao động làm ảnh hưởng đến sự nhiệt
tình,hăng hái, sáng tạo trong công việc
- Người lao động vẫn bị mất tiếng nói trong
doanh nghiệp,không được coi trọng, thiếu kỹ
năng mềm
- Lương thấp,chế độ đãi ngộ không phù hợp
với công sức mà người lao động bỏ ra


4.3. Giải phápThu hút tối đa và tìm gọi những người có trình độ cao đóng góp trí tuệ và cống sức cho sự phát triển của các
doanh nghiệpCó chính sách đãi ngộ thoáng với người lao động hợp lý, tạo đọng lực làm việc hiệu quả cho người lao độngTạo điều kiện và mội trường làm việc thoải mái cả về vật chất và tinh thần cho nhân viênMở các khóa đào tạo về kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho nhân viên, đào tạo nghiêp vụ chuyên môn....


Kết luận

Nhân lực là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp, do đó vấn đề tuyển dụng nhân lực đối với mỗi tổ chức
có tầm ảnh hưởng rất lớn, công tác tuyển dụng là điều kiện cho các doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài và ổn
định.Cạnh tranh hiện nay ở các doanh nghiệp chủ yếu là cạnh tranh về chất lượng nhân lực. Vì vậy mỗi doanh
nghiệp cần phải có những kế hoạch cụ thể để mang lại những nguồn nhân lực có trình độ tốt về mình.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×