Tải bản đầy đủ

thao giang lop 6 bài 20

TRƯỜNG THCS LÂM TRẠCH

GV: DƯƠNG VĂN HIẾU


TIẾT 31. BÀI 29. DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU PHIHOANG MẠC CA-LA-HA-RI

HOANG MẠC NA-MIPLƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ CHÂU PHI


Thành phố An-giê

Thành phố La-gốt


LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ CHÂU PHI


Tp
An-giê
đô Cai-rô
(An-giê-ri)
(Ai Cập)
TpThủ
La-gôt
(Ni-giê-ri-a)


Châu

Diện tích
(triệu km2)

Dân số
(triệu
người)

Tỉ lệ dân số
(so với thế
giới) %

Tỉ lệ gia tăng
tự nhiên
(%)

Châu Á

44,4

3766

60,8

1,3Châu Âu

10

728

11,6

- 0,1

Châu Đại Dương

8,5

31

0,5

1,0

Châu Mĩ

42

850

13,7

1,4

Châu Phi

30

818

13,4

2,4

134,9

6193

100

1,3

Năm
2001

Tổng thế giới


Châu

Diện tích
(triệu km2)

Dân số
(triệu
người)

Tỉ lệ dân số
(so với thế
giới) %

Tỉ lệ gia tăng
tự nhiên
(%)

Châu Á

44,4

3766

60,8

1,3

Châu Âu

10

728

11,6

- 0,1

Châu Đại Dương

8,5

31

0,5

1,0

Châu Mĩ

42

850

13,7

1,4

Châu Phi

30

818

13,4

2,4

134,9

6193

100

1,3

Năm
2001

Tổng thế giới


Tên nước

Dân số (triệu
người)

Tỉ lệ sinh
(%o)

Tỉ lệ tử
(%o)

Tỉ lệ gia tăng
tự nhiên (%)

Ê-ti-ô-pi-a

65,4

44

15

2,9

Ai cập

69,8

28

7

2,1

Tan-da-ni-a

36,2

41

13

2,8

Ni-giê-ri-a

126,6

41

14

2,7

CH Nam Phi

43,6

25

14

1,1

a. Bùng nổ dân số:

Ngày 27/7/2014 vừa qua là kỉ niệm 20 năm
ngày mất của phóng viên ảnh Kevin Carter,
chủ nhân bức ảnh "Kền kền chờ đợi".
bức ảnh nổi tiếng nhất về nạn đói ở Châu Phi
giai đoạn đầu những năm 1990. Bức ảnh đã
mang tới cho tác giả giải thưởng Pilitzer cao quý
nhất trong giới nhiếp ảnh, nhưng cũng là nguyên
nhân cho những khủng hoảng tinh thần nghiêm
trọng dẫn tới việc tự tử vào ngày 27/7/1994 của
Kevin Carter.


Đại dịch HIV/AIDS


LƯỢC ĐỒ TÌNH HÌNH NỘI CHIẾN Ở
CHÂU PHI


a.Bùng nổ dân số.
b.Xung đột tộc người:

LƯỢC ĐỒ TÌNH HÌNH NỘI CHIẾN Ở CHÂU PHI


LƯỢC ĐỒ TÌNH HÌNH NỘI CHIẾN Ở
CHÂU PHI

a.Bùng nổ dân số:
b.Xung đột tộc người:
Xung đột tộc người,
nội chiến, nạn đói, đại
dịch AIDS và sự can
thiệp của nước ngoài đã
kìm hãm kinh tế - xã hội
ở Châu Phi.


Dòng người tị nạn chiến tranh ở Ru –an-đa

Phân biệt chủng tộc

Cuộc chạm trán giữa các tôn giáo


LƯỢC ĐỒ TÌNH HÌNH NỘI CHIẾN Ở CHÂU PHI


CỦNG CỐ
Sự phân bố dân cư châu Phi như thế nào?

Dân cư của Châu Phi phân bố không đều.


Củng cố
Câu 1: Những nguyên nhân nào đã kìm hãm sự
phát triển kinh tế - xã hội của Châu Phi ?
A. Bùng nổ dân số
B. Đại dịch AIDS
C. Xung đột giữa các tộc người
D. Sự can thiệp của nước ngoài
E. Tất cả các ý trên


Củng cố
Câu 2: Điều kiện để Châu Phi ổn định về
chính trị và phát triển kinh tế là gì ?
A.Kiểm
soát bùng nổ dân số và đại dịch AIDS
A
B. Tăng cường phát triển công nghiệp và dịch vụ
C.
C Chấm dứt sự xung đột sắc tộc và thoát khỏi sự can
thiệp của nước ngoài


• Học bài 29
• Chuẩn bị bài 30 “KINH TẾ CHÂU PHI”
• Ôn lại các đặc điểm khí hậu có thuận lợi và khó
khăn gì phát triển nông nghiệp ở Châu Phi?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×