Tải bản đầy đủ

Dac diem tu nhien khu vuc dong a

GV: DƯƠNG VĂN HIẾUTIẾT 14. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á

Núi lửa


o

47 B
o

135 Đ
o

75 Đ

o


20 B

Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á


Trung Quốc
Diện Tích: 9.640.011
Dân Số: 1.334.600.000
(Thông Kê 2009)

Triều Tiên
Diện Tích: 120.538 km2
Dân Số:48.759.049
(Thông Kê 2009)

Bản đồ khu vực Đông Á

Hàn Quốc
Diện Tích: 99.678 km2
Dân Số : 48.759.049
(Thông Kê 2009)

Nhật Bản
Diện Tích: 377.930km2
Dân Số : 127.551.434
(Thông Kê 2009)


Núi lửa


PhÝa­
T©y

­PhÝa­

§«ng

L­îc­®å­tù­nhiªn­khu­vùc­§«ng­¸B.Nhật
Bản
B.
Hoàng
Hải
B.Hoa
Đông

Lược đồ tự nhiên khu vực Đông ÁBộ phận
Lãnh thổ

Đặc điểm địa
hình

Đặc điểm khí hậu cảnh quan

Phía
Tây

-Núi cao hiểm trở:Thiên
Sơn, Côn Luân
-Cao nguyên đồ sộ:Tây
tạng,Hoàng Thổ…
- Bồn địa cao, rộng:Duy
Ngô Nhĩ, Tarim…

- Khí hậu cận nhiệt lục địa
quanh năm khô hạn
- Cảnh quan thảo nguyên
hoang mạc…

Phía
Đông

-Vùng đồi, núi thấp xen
đồng bằng
- Đồng bằng màu mỡ,
rộng, phẳng:Tùng Hoa,
Hoa Bắc, Hoa Trung

-Phía đông và hải đảo có khí
hậu gió mùa ẩm
+ Mùa đông gió mùa tây bắc
rất lạnh và khô.
+ Mùa hè gió mùa đông nam,
mua nhiều.

Vùng núi trẻ, núi lửa,động
đất hoạt động mạnh( núi
Phú Sĩ cao nhất)

- Cảnh quan rừng là chủ yếu

Đất
liền

Hải đảo

Sông ngòi

Có 3 con sông lớn
- Sông Amua
- Sông Hoàng Hà
- Sông Trường Giang


•Dãy
Ảnh
bồn
địacủa
Tarim
từ vệ
của
• •Quang
cảnh
CônBộ
Lôn
sơn
nhìn
từ Trên
đường
quốc
lộ TâyNASA
Tạng-Tân
Núi
Thiên
Sơn
Được
Chụp
Vũtinh
Trụ Tháng
10
Năm
•chụp
Một
Phận
Cao
Nguyên
Tây
Tạng
Cương
1997


Hải đảo


Núi Lửa Phú Sĩ


Ba tỉnh miền đông bắc Nhật và nhiều tỉnh lân cận chịu thiệt hại nặng nề với 16.000
người chết và hàng nghìn người mất tích. Theo báo France24, trong năm 2012,
vẫn còn khoảng 300.000 người sống sót phải sống trong các khu nhà tạm,
và những nỗ lực xây nhà mới cho họ có thể phải mất thêm 10 năm nữa.


Sông A - Mua

Sông Hoàng Hà

Sông Trường Giang


Sông Trường Giang
(Sông Dương Tử)

Sông AMua

Sông Hoàng HàCảnh quan Đông Á

Bài tập 1:Chọn đáp án đúng:
Sông Hoàng Hà khác sông Trường Giang ở đặc điểm:
A. Bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng
B. Ở hạ lưu bồi đắp nên Đồng bằng phù sa màu
mỡ, rộng.
C. Chế độ nước thất thường.
D. Chảy về phía đông đổ ra các biển của Thái
Bình Dương.


BÀI TẬP 2
Nối các ô bên trái, bên phải với các ô ở giữa sao cho
đúng thể hiện sự phân hóa tự nhiên của Đông Á
1.Nhiều động đất, núi lửa

Phía Tây
phần đất liền

2.Khí hậu ôn đới, cận nhiệt gió mùa
3.Nhiều núi, sơn nguyên cao, bồn địa rộng

4.Thảo nguyên, hoang mạc, bán hoang mạc
5.Rừng lá rộng, nhiệt đới, cận nhiệt ẩm
6.Đồi núi thấp, đồng bằng rộng
7.Khí hậu lục địa khô hạn

Phía Đông
phần đất liền
và Hải đảo


Bài tập 3:
Hướng gió chính ở khu vực Đông Á là:
A. Mùa đông hướng tây nam, mùa hè hướng đông nam.
B. Mùa hè hướng tây bắc, mùa đông hướng đông nam.
C. Mùa đông hướng tây bắc, mùa hè hướng đông nam.
C
D. Mùa hè hướng tây nam, mùa đông hướng tây bắc.


VỀ NHÀ
- Đọc bài đọc thêm / tr43.
- Học bài và bài tập 1,2,3 tr 43.
- Làm bài tập bản đồ.
- Chuẩn bị bài 13:
Tình hình phát triển kinh tế - xã
hội khu vực Đông Á.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×