Tải bản đầy đủ

GIAO AN THAO GIANG HIEU1

TRƯỜNG THCS LÂM TRẠCH

THAO GIẢNG CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

GV: DƯƠNG VĂN HIẾU
TỔ:

KHXHTiết 12. Bài 10. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

37 0B
Tây Nam Á
Trung Á

62 Đ
0


980Đ
Đông
Nam
Á

90B
LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN NAM Á
Hình 10.1 Lược đồ tự nhiên khu vực Nam


Dãy HI-MA-LAY-A


DÃY HI-MA-LAY-ASôn nguyeân Đêcan
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ SINH HOẠT


Đảm bảo vấn đề thuỷ lợi

Vòi tới nớc trong nông
nghiệp

Xây dựng giếng tới ruộng

Trạm bơm nớc

Đập PaRaKKA trên sông Hằng


Dãy himalaya

NGHI LỄ TẮM TRÊN SÔNG HẰNGRừng nhiệt đới ẩm

Hoang mạc


Hoang mạc Tha


NÚI CAO
Xavan


LUYỆN TẬP


Tây Nam Á

Trung Á

Đông
Nam
Á


Câu 2: Chọn ý đúng nhất
Khu vực Nam Á có các dạng địa hình:
a. Phía đông bắc núi cao, ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà, Tây nam là
sơn nguyên A- rap

b. Phía bắc sơn nguyên Đê can, ở giữa là đồng bằng Ấn – Hằng, phía nam là
Dãy hymalaya
c. Phía bắc dãy Hymalaya, ở giữa là đồng bằng Ấn – Hằng, phía nam là
sơn nguyên Đêcan

Câu 3: Nhân tố ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân hóa khí hậu
Nam Á ?
a. Địa hình
c. Vị trí địa lí và kích thước lãnh thổ

b. Khí hậu
d. Gió mùa và cảnh quan


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị bài 11: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU
VỰC NAM Á
+ Dựa vào H 11.1 : cho biết sự phân bố dân cư ở Nam Á
+ Phần lớn dân cư theo đạo nào ?
+ Kể tên các nước Nam Á có nền kinh tế phát triểnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×