Tải bản đầy đủ

Giáo dục quốc phòng 4

GIỚI THIỆU TRẮC NGHIỆM TẠI VIETLOD.COM
Trong chương trình giảng dạy đại học khối ngành kinh tế, hiện nay nhiều trường đại học trên
cả nước đã và đang áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập
của sinh viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập, vietlod.com đã tổng hợp hơn 90 ngàn câu hỏi
trắc nghiệm cho các chuyên ngành kinh tế, bao gồm: Chính trị, Kinh tế, Quản trị, Tài chính,
Kế toán và Thi công chức. Những câu trắc nghiệm này đã được biên soạn, tổng hợp và biên
tập lại thành những phần/chương cụ thể giúp các bạn dễ dàng trong việc ôn tập. Phần lớn
các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày
(lỗi chính tả, dấu câu...). Đây là nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy của tác giả.

A. CHÍNH TRỊ

1. Quản trị học

1. Kinh tế chính trị

2. Thương mại quốc tế

2. Triết học

3. Quản trị ngoại thương


3. Tư tưởng HCM

4. Quản trị dự án

4. Pháp luật đại cương

5. Quản trị Marketing

5. Chủ nghĩa Mác-Lênin

6. Kinh doanh quốc tế

6. Đường lối ĐCSVN

D. TÀI CHÍNH

7. Giáo dục quốc phòng

1. Tài chính tiền tệ
2. Tài chính quốc tế

B. KINH TẾ HỌC

3. Tài chính doanh nghiệp

1. Kinh tế học

4. Thị trường chứng khoán

2. Kinh tế vi mô

E. KẾ TOÁN

3. Kinh tế vĩ mô

1. Kiểm toán

4. Luật kinh tế


2. Kế toán công

5. Kinh tế phát triển

3. Kế toán ngân hàng

C. QUẢN TRỊ

4. Kế toán doanh nghiệp

Ngoài ra, Vietlod còn tổng hợp một số đề thi công chức (trắc nghiệm), các bạn có thể
tham khảo tại: THI CÔNG CHỨC | http://vietlod.com/tag/thi-cong-chuc

Tải về tại: http://vietlod.com/category/QUIZ
Hãy chia sẻ cùng bạn bè, nếu bạn thấy nội dung này hữu ích!


Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

Download tại Vietlod.com

GDQP_4_1: Tìm câu trả lời sai? Theo công dụng người ta phân loại mìn thành các loại như sau:
► Mìn chống bộ binh
► Mìn chống tăng
► Mìn chống quân đổ bộ
☺ Mìn phóng bằng súng

GDQP_4_2: Tìm câu trả lời sai? Theo công dung người ta phân loại thuốc nổ thành:
► Thuốc mồi
► Thuốc phá
► Thuốc phóng
☺ Thuốc xuyên

GDQP_4_3: Súng trung liên RPD dùng chung đạn với mấy loại súng?
► Với 5 loại súng
► Với 2 loại súng
► Với 3 loại súng
☺ Với 4 loại súng

GDQP_4_4: Tìm câu trả lời đúng?
► Súng trung liên RPD chỉ bắn được phát một
☺ Súng trung liên RPD chỉ bắn được liên thanh
► Súng trung liên RPD bắn được liên thanh hoặc phát một
► Súng trung liên RPD không bắn được liên thanh

GDQP_4_5: Cho toạ độ điểm X là (25838) Tìm câu trả lời đúng?
► Đây là cách ghi toạ độ khái lược của điểm X.
► Đây là cách ghi toạ độ chính xác của điểm X.
Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

1


Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

Download tại Vietlod.com

☺ Đây là cách ghi toạ độ ô 9 của điểm X.
► Đây là cách ghi toạ độ ô 4 của điểm X.

GDQP_4_6: Tìm câu trả lời sai? Trong quân sự thường dùng các loại thuốc nổ sau:
► Thuốc nổ tô lít (TNT)
► Thuốc nổ Mêli nít
☺ Thuốc nổ cháy chậm
► Thuốc nổ C4

GDQP_4_7: Tìm câu trả lời sai? Bộ phân gây nổ của lựu đạn cán gỗ Việt Nam:
► Dây giật nụ xoè và nụ xoè
► Dây cháy chậm
► Kíp nổ
☺ Thuốc nổ phòng

GDQP_4_8: Cho toạ độ điểm X là (2583 A). Tìm câu trả lời đúng?
► Đây là cách ghi toạ độ khái lược của điểm X
► Đây là cách ghi toạ độ địa lý của điểm X
► Đây là – Phần 4

Download tại Vietlod.com

► Thuốc nổ và đồ dùng gây nổ có thể vận chuỷển chung và được để đồ dùng gây nổ trong túi
quần túi áo
► Thuốc nổ và đồ dùng gây nổ không thể vận chuyển chung được, nhưng có thể được để đồ dùng
gây nổ trong túi quần túi áo
☺ Thuốc nổ và đồ dùng gay nổ không thể vận chuyển chung, không được để đồ dùng gây nổ
trong túi quần túi áo

GDQP_4_28: Lựu đạn cầu Việt Nam sát thương tiêu diệt địch thé nào? bán kính sát thương?
► Sát thương địch bằng sức ép khí thuốc, bán kính sát thương à 6m
► Sát thương địch bằng mảnh gang vụn, bán kính sát thương 6m
☺ Sát thương địch bằng mảnh gang vụn, bán kính sát thương là 10m
► Sát thương địch bằng sức ép khí thuốc, bán kính sát thương là 10m

GDQP_4_29: Tìm cẩu trả lời đúng? Đồ dùng để đựng thuốc nổ TNT, Melinít là các dụng cụ:
☺ Làm bằng sắt
► Làm bằng đồng
► Làm bằng thiếc
► Làm bằng nhôm

GDQP_4_30: Súng CKC (không lê) dài?
► 1,01 m
► 1,02 m
► 1,10 m
► 2,10 m

GDQP_4_31: Cho toạ độ điểm M là (200 01’25” -105012′ 20”). Tìm câu trả lời đúng?
► Đây là cách ghi toạ độ khái lược của điểm M.
☺ Đây là cách ghi toạ độ địa lý của điểm M.
Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

7


Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

Download tại Vietlod.com

► Đây là cách ghi toạ độ chính xác của điểm M.
► Đây là cách ghi toạ độ ô vuông của điểm M.

GDQP_4_32: Cho toạ độ điểm M là (2786) Tìm câu trả lời đúng?
► Đây là cách ghi toạ độ khái lược của điiểm M.
► Đây là cách ghi toạ độ địa lý của điểm M.
☺ Đây là cách ghi toạ độ chính xác của điểm M.
► Đây là cách ghi toạ độ ô vuông của điiểm M.

GDQP_4_33: Con số ghi 250 gam-270 gam của lựu đạn cầu Việt Nam nói lên điều gì?
► Trọng lượng toàn bộ của lựu đạn
► Trọng lượng thuốc nổ TNTcủa lựu đạn
☺ Trọng lượng mảnh gang vỏ lựu đạn
► Trọng lượng bộ phận gây nổ

GDQP_4_34: Con số ghi 550 gam và 200 gam của mìn K58 nói lên điều gì?
► 550 gam là lực đè nổ, 200 gam là trọng lượng mìn
► 550 gam là trọng lượng toàn bộ mìn, 200 gam là trọng lượng vỏ mìn
► 550 gam là trọng lượng toàn bộ của mìn, 200 gam là trọng lượng thuốc nổ TNT
► 550 gam là trọng lượng vỏ mìn, 200 gam là trọng lượng thuốc nổ TNT

GDQP_4_35: Mìn K69 gây nổ bằng gì? Bán kính sát thương là bao nhiêu mét?
☺ Mìn K69 gây nổ bằnglực đè nổ, vướng nổ,bán kính sát thương là 5-10m
► Mìn K69 gây nổ bằng lực đè nổ,vướng nổ, bán kính sát thương là 10-15m
► Mìn K69 gây nổ bằng lực đè nổ, vướng nổ bán kính sát thương là 15-20m
► Mìn K69 gây nổ bằng lực vướng nổ bán kính sát thương là 10-15m

Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

8


Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

Download tại Vietlod.com

GDQP_4_36: Con số 6 kg, 2 kg và 0,8 m của mìn K59 nói lên điều gì?
► Kg là trọng lượng toàn bộ, 2kg là trọng lượng thuốc nổ TNT; 0,8 là bán kính sát thương
► Kg là trọng lượng thuốc nổ TNT, 2kg là lực đè nổ; 0,8 m là bán kính sát thương
☺ Kg là lực đè nổ, 2kg là lực vướng nổ; 0,8 m là độ nhảy nổ
► Kg là trọng lượng toàn bộ, 2 kg là lực đè nổ; 0,8 m là độ nhảy nổ

GDQP_4_37: Tìm câu trả lời sai? Bộ phận gây nổ của lựu đạn cán gỗ Việt Nam:
☺ Dây giật nụ xoè và nụ xoè
► Dây cháy chậm
► Kíp nổ
► Thuốc nổ phóng

GDQP_4_38: Tìm câu trả lời đúng?
► Thuốc nổ TNT là một đơn chất, không hút ẩm và không tan trong nước
☺ Thuốc nổ TNT là một hợp chất hoá học, không hút ẩm và không tan trong nước
► Thuốc nổ TNT là một hợp chất hoá học, có hút ẩm và không tan trong nước
► Thuốc nổ TNT là một hợp chất hoá học, có hút ẩm và tan trong nước

GDQP_4_39: Tìm câu trả lời Đúng?
► Thuốc nổ không tan trong dung môi hữu cơ, có tác dụng với bazơ, cồn acid, aciton
► Thuốc nổ tan trong dung môi hữu cơ, không tác dụng với bazơ, cồn acid,aceton
► Thuốc nổ tan trong dung môi hữu cơ, có tác dụng với bazơ, cồn, acid, aceton
☺ Thuốc nổ có tác dụng với bazơ, cồn, aceton nhưng ít và không tan trong dung môi

GDQP_4_40: Tìm câu trả lời đúng?
► Thuốc nổ và đồ dùng gây nổ có thể vận chuyển chung được, nhưng không được để đồ dùng
gây nổ trong túi quần, túi áo

Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

9


Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

Download tại Vietlod.com

► Thuốc nổ và đồ dùng gây nổ có thể vận chuyển chung và được để đồ dùng gây nổ trong túi
quần túi áo
► Thuốc nổ và đồ dùng gây nổ không thể vận chuyển chung được, nhưng có thể được để đồ dùng
gây nổ trong túi quần túi áo
☺ Thuốc nổ và đồ dùng gây nổ không thể vận chuyển chung. Không được để đồ dùng gây nổ
trong túi quần túi áo

GDQP_4_41: Lựu đạn Việt Nam sát thương tiêu diệt địch thế nào? Bán kính sát thương?
► Sát thương địch bằng sức ép khí thuốc, bán kính sát thương là 6m
☺ Sát thương địch bằng mảnh gang vụn, bán kính sát thương 6m
► Sát thương địch bằng mảnh gang vụn, bán kính sát thương 10m
► Sát thương địch bằng sức ép khí thuốc, bán kính sát thương 10m

GDQP_4_42: Con số ghi 250 gam - 270 gam của lựu đạn cầu Việt Nam nói lên điều gì?
☺ Trọng lượng toàn bộ của lựu đạn
► Trọng lượng thuốc nổ TNT của lựu đạn
► Trọng lượng mảnh gang vỏ lựu đạn
► Trọng lượng bộ phận gây nổ
GDQP_4_43: Mìn K58 gây nổ bằng gì? Bán kính sát thương của mìn là bao nhiêu?
► Mìn K58 gây nổ bằng lực vướng nổ, bán kính sát thương là 1,5-2m
► Mìn K58 gây nổ bằng lực vướng nổ, bán kính sát thương là 1-1,5m
☺ Mìn K58 gây nổ bằng lực đè nổ, bán kính sát thương là 1-1,5m
► Mìn K58 gây nổ bằng lực đè nổ, bán kính sát thương là 2-2,5m

GDQP_4_44: Con số ghi 550gam và 200gam của mìn K58 nói lên điều gì?
► 550gam là lực đè nổ, 200gam là trọng lượng mìn
► 550 gam là trọng lượng toàn bộ mìn, 200gam là trọng lượng vỏ mìn

Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

10


Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

Download tại Vietlod.com

☺ 550gam là trọng lượng toàn bộ mìn, 200gam là trọng lượng thuốc nổ TNT
► 550gam là trọng lượng vỏ mìn, 200gam là trọng lượng thuốc nổ TNT

GDQP_4_45: Mìn K69 gây nổ bằng gì? Bán kính sát thương là bao nhiêu?
☺ Mìn K69 gây nổ bằng lực đè nổ, vướng nổ, bán kính sát thương là 5-10m
► Mìn K69 gây nổ bằng lực đè nổ, vướng nổ, bán kính sát thương là 10-15m
► Mìn K69 gây nổ bằng lực đè nổ, bán kính sát thương là 15-20m
► Mìn K6 gây nổ bằng lực vướng nổ, bán kính sát thương là 10-15m

GDQP_4_46: Tìm câu trả lời sai? Khái niệm về lựu đạn:
► Lựu đạn là loại đạn được ném bằng tay
☺ Lựu đạn là loại đạn được phóng bằng súng
► Lựu đạn là loại đạn được thả dưới nước
► Tất cả đều sai

GDQP_4_47: Tìm câu trả lời sai? Thuốc nổ tôlít (TNT) có đặc tính sau:
► Là một hợp chất, màu vàng nhạt
☺ Có hút ẩm, tan trong nước
► Tan trong dung môi hữu cơ
► Tác dụng với bazơ tạo thành chất nhạy nổ

GDQP_4_48: Trọng lượng toàn súng CKC (không có Đạn)
► 3,57kg
► 5,37kg
► 5,73kg
► 3,75kg

Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

11


Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

Download tại Vietlod.com

GDQP_4_49: Tìm câu trả lời đúng? Đồ dùng để đựng thuốc nổ TNT, Mê lít là các dụng cụ:
► Làm bằng sắt
► Làm bằng đồng
☺ Làm bằng thiếc
► Làm bằng nhôm

GDQP_4_50: Con số 6kg; 2kg và 0,8m của mìn K69 nói lên điều gì?
► 6 kg là trong lượng toàn bộ, 2kg là trọng lượng thuốc nổ TNT; 0,8m là bán kính sát thương
► 6kg là trọng lượng thuốc nổ TNT, 2kg là lực đè nổ; 0,8m là bán kính sát thương
☺ 6kg là lực đè nổ 2kg là lực vướng nổ; 0,8m là độ nhảy nổ
► 6kg là trọng lượng toàn bộ, 2kg là lực đè nổ; 0,8m là độ nhảy nổ

GDQP_4_51: Tìm câu trả lời sai? Theo công dụng người ta phân loại lựu đạn thành:
☺ Lựu đạn chống bộ binh
► Lựu đan chống tăng
► Lựu đạn chống cháy
► Lựu đạn khói

GDQP_4_52: Lựu đạn xuyên nổ
► Tìm câu trả lời đúng? Để chống máy dò mìn K58 người ta cấu tạo vỏ và nắp mìn bằng các
chất liệu sau:
☺ Vỏ bằng nhựa, nắp bằng cao su
► Vỏ bằng nhôm, nắp bằng sắt
► Vỏ bằng đồng, nắp bằng gỗ

GDQP_4_53: Tìm câu trả lời sai? Các loại đồ dùng gây nổ trong quân sự thường dùng là:
► Nụ xoè (hoặc hạt lửa)

Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

12


Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

Download tại Vietlod.com

► Dây cháy chậm (hoặc thuốc cháy chậm)
► Kíp thường
☺ Thuốc pháo (thuốc gây cháy)

GDQP_4_54: Tìm câu trả lời đúng nhất? Tính năng của mìn K58 là:
☺ Là loại mìn đè nổ, sát thương người bằng uy lực thuốc nổ
► Là loại mìn vướng nổ, sát thương người bằng uy lực thuốc nổ
► Là loại mìn nhảy nổ, sát thương người bằng uy lực thuốc nổ
► Là loại mìn đè nổ, vướng nổ và nhảy nổ sát thương người bằng uy lực thuốc nổ

GDQP_4_55: Tìm câu trả lời sai? Dây cháy chậm trong lựu đạn cán gỗ Việt Nam (LCH- 78A)
☺ Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn cán gỗ VN có độ dài là 1cm
► Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn cán gỗ VN có độ dài là 4cm
► Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn cán gỗ VN có độ dài là 5cm
► Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn cán gỗ VN có độ dài là 4,5cm

GDQP_4_56: Tìm câu trả lời sai? Theo công dụng người ta phân loại thuốc nổ thành:
► Thuốc mồi
► Thuốc phá
► Thuốc phóng
☺ Thuốc pháo

HẾT HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Giáo dục Quốc phòng – Phần 4

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×