Tải bản đầy đủ

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢI PHẪU

SÁCH GIẢI PHẪU
1\ Anatomy for students.

Trang 650 - 791

tác giả: Richard L. Drake, A.Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell
2\ Giải phẫu đại cương

Trang 65 – 230

Tác giả: Trịnh Văn Minh
3\Sectional Anatomy By MRI and CT

Trang 4 – 224

Tác giả: Ronald A. Bergman PhD, William J. Montgomery PhD
4\Essential Human Anatomy and Physiology

Trang 148 – 179

Tác giả: Barbara R.Landau

5\Atlas of medical anatomy

Trang: 207 – 272

Tác giả: Jan Langman Ph.D, Woerdeman Ph.D
6\Giản yếu giải phẫu người

Trang 77 – 85, 146 – 160

Tác giả: Phạm Đăng Diệu, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Quang Huyền
7\Giải phẫu người

Trang 60 - 65

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng – Y học Hà Nội 2008
8\Giải phẫu người tập 1

Trang 65 – 230

Tác giả: nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
9\Giải phẫu chức năng

Trang 54 – 82

Tác giả: nhà xuất bản giáo dục VN
10\Hệ vận động và hệ thần kinh

Trang …. Tui cũng kh biết nữa !

Tác giả: Lê Quang Khanh, Hoàng Ngọc Chương
.11\Giải phẫu người

Trang 413 – 425

Tác giả: Trường đh y Hà Nội
12\Giải phẩu học

Trang 28 – 253Tác giả: DH Y dược TP HCM – Nguyễn Quang Quyền
13\Giải phẩu học

Trang 79 – 91

Tác giả: nhà xuất bản Hà Nội 1968 – Trần Xuân Nhã
14\Bài Giảng giải phẫu học tập 1

Trang: 26 - 103

Tác giả: Nguyễn Quang Huyền
15\Giải phẫu học sau đại học
Tác giả: Lê Minh Cương

Trang 36 – 136Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×