Tải bản đầy đủ

QUAN HỆ THẦY THUỐC VỚI ĐỒNG NGHIỆP

QUAN HỆ THẦY THUỐC VỚI
ĐỒNG NGHIỆP• Tình huống 1: Bác sĩ A. mới ra trường. Chị rất
tích cực trong điều trị và thực hiện các thăm dò
cho bệnh nhân. Nhưng do chưa có nhiều kinh
nghiệm làm thủ thuật, nên một lần chị chọc dịnh
màng phổi cho bệnh nhân đã xảy ra tai biện,
bệnh nhân bị sốc và tử vong. Trong buổi kiểm
khảo tử vong, tất cả bác sĩ trong khoa đều im
lặng trước câu hỏi của GS trưởng khoa “Bệnh
nhân tử vong có phải do kỹ năng làm thủ thuật
của bác sĩ A. quá kém không?”


• Trong tình huống 1, bác sĩ A. mới ra
trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm
làm thủ thuật và đã để xảy ra tai biến gây
tử vong. Thái độ im lặng của tất cả các

bác sĩ trong khoa thể hiện sự thiếu hợp
tác trong nhóm. Một nhóm làm việc mà
không có sự hợp tác và hỗ trợ lẫn
nhau, mỗi cá nhân chỉ biết vì lợi ích của
bản thân thì nhóm sẽ không thể phát triển
và hoàn thành tốt công việc chung.


• Tình huống 2: Bác sĩ B. đang thực hiện một thủ thuật
“Đặt Catheter tĩnh mạch cảnh trong” cho bệnh nhân cấp
cứu. Bác sĩ đã chọc thăm dò bằng kim nhỏ vào đúng
tĩnh mạch cảnh trong. Trong lúc thay kim 2 nòng, mũi
kim đã chọc vào động mạch cảnh. Máu phun ra nhiều,
bác sĩ vội rút kim và chèn băng cho bệnh nhân. Chỉ
trong phút chốc, xuất hiện một khối máu tụ lớn ở bên
phải cổ bệnh nhân. Bác sĩ B. rất lo lắng vì sợ bị bác sĩ
trực chính khiển trách và không biết giải thích sao với
gia đình bệnh nhân. Bác sĩ quyết định im lặng, không
báo cáo lại sự việc với bác sĩ trực chính và không giải
thích gì cho gia đình. (Bệnh nhân nằm tại phòng Hồi
sức cấp cứu, gia đình không được vào để đảm bảo vô
khuẩn).


• Trong tình huống 2, bác sĩ B. đã để xảy ra tai
biến trong thủ thuật. Bác sĩ B. đã không trung
thực với đồng nghiệp ủy quyền (là bác sĩ trực
chính) khi không báo cáo tai biến. Bác sĩ B. cũng
đã không trung thực khi không thông báo và giải
thích đầy đủ với gia đình bệnh nhân. Sự thiếu
trung thực của bác sĩ B. có thể làm tổn hại đến
mối quan hệ với đồng nghiệp trong nhóm và
ảnh hưởng đến mối quan hệ chuyên môn với
bệnh nhân. Sự thiếu trung thực này cũng có thể
làm tai biến thêm nghiêm trọng do không được
xử trí kịp thời.


QUAN NIỆM TRUYỀN THỐNG KHI ĐỐI
XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆP
TUYÊN NGÔN GENEVE CỦA HIỆP HỘI
Y KHOA THẾ GIỚI WMA


MỖI CÔNG TRÌNH Y TẾ, MỖI THAO TÁC ĐỀU LÀ MỘT
CÔNG TRÌNH TẬP THỂ


TÍNH TẬP THỂ
• HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG KHUYÊN
• “NGƯỜI THẦY THUỐC NÊN KHIÊM TỐN,
HÒA NHÃ, KÍNH CẨN ĐỐI VỚI NHAU, ĐÓ
LÀ ĐỨC HẬU, LÀ HẠNH PHÚC CỦA
MÌNH. ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP HƠN
TUỔI THÌ KÍNH TRỌNG, VỚI NGƯỜI GIỎI
THÌ COI NHƯ THẦY, VỚI NGƯỜI KIÊU
NGẠO THÌ NHÂN NHƯỢNG, VỚI NGƯỜI
KÉM THÌ DÌU DẮT”


TINH THẦN ĐOÀN KẾT
• THƠ GỬI HỘI NGHỊ CÁN BỘ Y TẾ NĂM 1957 HỒ
CHỦ TỊCH VIẾT “ TRƯỚC HẾT PHẢI THẬT THÀ
ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA
CHÚNG TA, ĐOÀN KẾT CÁN BỘ CŨ VÀ MỚI,
ĐOÀN KẾT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TRONG
NGÀNH Y TẾ TỪ BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG,
BÁC SĨ, DƯỢC SĨ CHO ĐẾN ANH EM GIÚP VIỆC
VÀ ĐỊA VỊ TUY KHÁC NHAU NHƯNG NGƯỜI NÀO
CŨNG LÀ BỘ PHẬN CẦN THIẾT TRONG NGÀNH
Y TẾ, TRONG VIỆC PHỤC VỤ NHÂN DÂN”


QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆP


NHỮNG VIỆC CÁN BỘ VIÊN CHỨC Y
TẾ PHẢI LÀM
• 1. TRUNG THỰC, CHÂN THÀNH, ĐOÀN
KẾT, NÊU CAO TINH THẦN HỢP TÁC
CHIA XẺ TRÁCH NHIỆM, THƯƠNG YÊU
GIÚP ĐỠ LẪN NHAU, THẲNG THẮN TỰ
PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH


• 2. TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ DANH DỰ
CỦA ĐỒNG NGHIỆP; GƯƠNG MẦU,
TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC, HÕ HỎI
LẪ NHAU TRONG THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ


• 3. SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ NHAU, PHỐI
HỢP CHUYÊN MÔN, CHIA SẼ KINH
NGHIỆM CŨNG NHƯ NHỮNG KHÓ
KHĂN, VƯỚNG MẮC VỚI ĐỒNG
NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
ĐƯỢC GIAO


NHỮNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ
KHÔNG ĐƯỢC LÀM
• 1. TRỐN TRÁNH, ĐÙN ĐẨY TRÁCH
NHIỆM, KHUYẾT ĐIỂM CỦA MÌNH CHO
ĐỒNG NGHIỆP


• 2. GÂY BÈ PHÁI, MẤT ĐOÀN KẾT, CHIA
RẼ NỘI BỘ, CỤC BỘ ĐỊA PHƯƠNG


• 3. PHẢN ÁNH SAI SỰ THẬT VỀ ĐỒNG
NGHIỆP CỦA MÌNH NHẰM BÔI NHỌ
DANH DỰ, LÀM MẤT UY TÍN CỦA ĐỒNG
NGHIỆPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×