Tải bản đầy đủ

Nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán á châu – cn sài gòn (acbs)

GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

PHẦN MỞ ĐẦU
Năm 2008 và 2009 được xem là năm đầy những khó khăn đối với thị trường chứng
khoán Việt Nam, khi mà tình hình tài chính trên thế giới bất ổn, làm ảnh hường không
nhỏ đến tình hình kinh tế nước ta.
Các công ty chứng khoán vấp phải sự khó khăn khi hai sàn chính của Việt Nam
liên tục giảm điểm, nhà đầu tư giao dịch cầm chừng chờ đợi những tín hiệu tốt hơn từ
thị trường. Doanh thu hoạt động của các công ty bị ảnh hưởng. Để tồn tại lâu dài trên
sân chơi chung này, các công ty chứng khoán đã phải thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân
sự, chi phí đồng thời phải cạnh tranh với các công ty khách cùng ngành để vượt qua
cơn khủng hoảng tài chính. Nghề môi giới chứng khoán một thời được xem là nghề
thời thượng của dân tài chính nay đã khiến mọi người phải suy nghĩ lại khi nó phụ
thuộc nhiều vào tình hình thị trường chứng khoán của quốc gia.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

1


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An


PHẦN NỘI DUNG
I.

Tổng quan về công ty chứng khoán ACBS:
1. Giới thiệu chung về công ty chứng khoán ACB:
- ACBS được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép hoạt động kinh doanh
ngày 29/06/2000 và được Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP HCM cấp giấy Chứng Nhận
Đăng Ký Kinh Doanh số 4104000006 ngày 30/06/2000.
- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.
- Chủ sở hữu : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB).
- Hình thức công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Tên giao dịch : ACB Securities Company, Ltd.
- Tên viết tắt : ACBS.
- Trụ sở chính : Số 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí
Minh.
- Điện thoại : (84.8) 54043054.
- Fax : (84.8) 54043085.
- E.mail : acbs@acbs.com.vn.
- Website : www.acbs.com.vn.
Các nghiệp vụ chứng khoán cơ bản tại ACBS:
- Môi giới chứng khoán.
- Tự doanh chứng khoán.
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Ngoài ra, ACBS còn cung cấp các sản phẩm khác về tài chính doanh nghiệp như:
- Tư vấn Phát hành chứng khoán.
- Tư vấn Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Tư vấn Niêm yết chứng khoán.
- Tư vấn Cổ phần hoá doanh nghiệp.
- Tư vấn và thực hiện đấu giá bán cổ phần.
- Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (từ Công ty TNHH thành
công ty cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ
phần).
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

2GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

-

Tư vấn Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
Tư vấn mua lại và sáp nhập.

2. Các lợi thế cạnh tranh của ACBS:
2.1. Năng lực về vốn :
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng hoạt
động hiệu quả và năng động nhất hiện nay. Vì Ngân Hàng Á Châu là chủ sở hữu duy
nhất của ACBS nên ACBS có thể tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn của ACB như một
công cụ hỗ trợ hoàn hảo khi thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành.
2.2. Kinh nghiệm :
Kể từ khi thành lập đến nay, ACBS đã thực hiện số lượng lớn các dự án và các hợp
đồng tư vấn trong lĩnh vực tư vấn cổ phần hóa, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết
chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Là công ty trực thuộc của ACB - Ngân hàng
TMCP phát triển năng động nhất Việt Nam, ACBS nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ của
ACB và thừa hưởng những kinh nghiệm tốt nhất trong việc xây dựng, quản lý một tổ
chức tài chính trung gian. Do đó, ACBS có thể đem đến cho khách hàng những kinh
nghiệm mà ACBS đã thực hiện trong thời gian qua.
2.4. Nguồn nhân lực:
Nhân viên của ACBS được tuyển chọn, được thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, có
kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp cao.
Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, ACBS còn được sự hỗ trợ toàn diện của các
chuyên gia Ngân Hàng Á Châu, có kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh
vực phân tích tài chính, tư vấn tài chính và cấu trúc công ty cũng như các vấn đề liên
quan đến hệ thống pháp luật Việt Nam.
2.5. Quan hệ :
Thông qua việc thực hiện các hợp đồng cung cấp tín dụng tại nhiều địa phương trong
cả nước, ACB đã thiết lập được mối quan hệ mật thiết và thông hiểu với các cơ quan
ban ngành và chính quyền địa phương. Đây là tiền đề rất thuận lợi giúp ACBS mở rộng
mạng lưới hoạt động của mình.
2.6. Chuẩn mực quốc tế :
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

3


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

Với sự góp sức của các chuyên gia đến từ Tập đoàn Jardine Matheson và Hãng luật
Charltons, các công việc do ACBS tiến hành sẽ được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế
trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của Việt Nam.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

4


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

II.

Quy trình môi giới tại công ty chứng khoán ACBS – CN Sài Gòn:
1. Quy trình mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán niêm yết:
1.1. Nhà đầu tư trong nước:
- Để tiến hành mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán, khách hàng cần
chuẩn bị:
o Đối với khách hàng cá nhân: bản chính CMND /Hộ chiếu của khách hàng.
o Đối với khách hàng là doanh nghiệp:
 Bản chính CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp.
 Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập doanh nghiệp
có công chứng.
 Bản chính Giấy uỷ quyền có xác nhận của tổ chức.
 Bản chính CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.
- Tiếp theo đó, khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị mở tài khoản
giao dịch và lưu ký chứng khoán, Giấy đăng ký chữ ký mẫu và con dấu mẫu.
- Nhân viên môi giới chứng khoán tiếp nhận các thủ tục từ khách hàng, kiểm tra
xác nhận các thông tin và tiến hành cập nhật thông tin của khách hàng vào hệ
thống quản lý tài khoản của khách hàng tại ACBS, thực hiện cấp mã số giao dịch
chứng khoán cho khách hàng.
- Khách hàng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) trên Hợp đồng giao
dịch và lưu ký chứng khoán.
- Để hoàn tất quy trình đăng ký mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán,
nhân viên môi giới chứng khoán in Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và lưu ký
chứng khoán làm 02 bản, lưu 01 bản và giao trả cho khách hàng 01 bản.
- Nếu khách hàng đã có tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán khác, khách
hàng phải tất toán tài khoản tại công ty chứng khoán cũ rồi mới được tiến hành
mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ACBS.
- Nếu khách hàng có chứng khoán chưa lưu ký cần tiến hành lưu ký chứng khoán
tại bộ phận Lưu ký trước khi tiến hành giao dịch.
1.2. Nhà đầu tư nước ngoài:
a. Có lưu ký chứng khoán tại ACBS:
- Đầu tiên khách hàng phải có mã số giao dịch chứng khoán được cấp bởi Trung
tâm lưu ký chứng khoán. Nếu chưa có mã số giao dịch, khách hàng có thể làm
đơn xin cấp mã số giao dịch theo mẫu của ACBS.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

5


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

- Các giấy tờ cần thiết để xin cấp mã số giao dịch chứng khoán:
o Đối với cá nhân:
 Phiếu thông tin về khách hàng nước ngoài có công chứng và hợp thức
hóa lãnh sự.
 Bản sao hộ chiếu của khách hàng.
o Đối với tổ chức:
 Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài.
 Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước
ngoài.
 Giấy chỉ định người đại diện trước pháp luật.
 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 Bản sao Giấy phép thành lập công ty hoặc chi nhánh tại Việt Nam.
 Bản sao Giấy đăng ký mẫu dấu của công ty đầu tư (nếu có) và chữ ký
mẫu của người đại diện được ủy quyền.
 Bản sao hộ chiếu của người đại diện được ủy quyền.
Nếu tổ chức là quỹ đầu tư thì cần thêm:
o Bản sao hộ chiếu của người đại diện được ủy quyền.
o Bản sao điều lệ hoạt động hoặc bản ghi nhớ của của Hiệp hội quỹ đầu tư
(nếu có).
o Bản tóm tắt mục tiêu hoạt động tại Việt Nam.
- Có thể công chứng hợp thức hoá lãnh sự bằng cách công chứng tại Lãnh sự quán
nước sở tại tại Việt Nam, sau đó hợp thức hóa lãnh sự tại Sở ngoại vụ hoặc công
chứng tại cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại, sau đó hợp thức hóa tại Lãnh sự
quán Việt Nam tại nước sở tại.
- Các chứng từ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và hợp thức hóa
lãnh sự.
- Tiếp theo, khách hàng tiến hành mở 02 tài khoản tiền gửi thanh toán tại ACB: 1
tài khoản VND và 1 tài khoản USD. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản và duy trì
mức số dư tối thiểu của tài khoản VND là 1,000,000 VND cho tổ chức hay
100,000 VND cho cá nhân; mức số dư tối thiểu cho tài khoản ngoại tệ (USD) là
100 USD cho tổ chức hay 20 USD cho cá nhân.
- Nếu khách hàng không có mặt tại Việt Nam để thực hiện trên tài khoản tiền gửi
tại Ngân hàng Á Châu, nhà đầu tư có thể ký giấy ủy quyền cho ACBS được thực
hiện giao dịch trên tài khoản VND và tài khoản USD.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

6


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

b. Không lưu ký chứng khoán tại ACBS:
- Nhà đầu tư cung cấp cho nhân viên môi giới nước ngoài các chứng từ sau:
o Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh chứng khoán.
o Giấy xác nhận mở tài khoản lưu ký tại tổ chức lưu ký khác.
o Bản sao bộ hồ sơ đăng ký mã số giao dịch hợp lệ đã được công chứng và
hợp thức hóa lãnh sự của tổ chức đầu tư hoặc cá nhân nước ngoài.
o Quyết định của tổ chức chỉ định người trực tiếp giao dịch với ACBS.
- Sau cùng, khách hàng ký Hợp đồng giao dịch và lưu ký chứng khoán tương tự
như trường hợp khách hàng nhà đầu tư trong nước.
2. Các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán niêm yết:
Trong khi đăng ký mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại ACBS,
khách hàng có thể đồng thời làm các thủ tục để sử dụng các dịch vụ liên quan
như:

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

7


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

2.1. Nhận kết quả giao dịch khớp lệnh qua tin nhắn điện thoại (SMS):
Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch và
lưu ký chứng khoán. Khi hết phiên giao dịch trong ngày, hệ thống tại ACBS sẽ tự
động gửi SMS thông báo kết quả giao dịch cho khách hàng.

-

-

-

2.2. Đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua điện thoại:
Điền thông tin cần thiết và phiếu Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán
niêm yết qua điện thoại.
Trên phiếu đăng ký, khách hàng tự xác định mật khẩu để sử dụng dịch vụ và ít
nhất 01 số điện thoại (tối đa 03 số) để thực hiện giao dịch. ACBS sẽ chỉ nhận lệnh
giao dịch từ số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ACBS để sử dụng dịch vụ.
Số điện thoại mà khách hàng đăng ký không được trùng với số điện thoại đã được
đăng ký để sử dụng dịch vụ tại ACBS.
Sau khi đăng ký thành công, khách hàng có thể gọi điện thoại đến ACBS theo số
điện thoại đặt lệnh in sẵn trên phiếu đăng ký để đặt lệnh giao dịch.
2.3. Đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua internet:
Khách hàng điền thông tin vào phiếu Đăng ký đặt lệnh giao dịch chứng khoán
trực tuyến.
Khi đăng ký hoàn tất, ACBS nơi khách hàng đăng ký sẽ gửi thông tin của khách
hàng ra hội sở chính tại Hà Nội để yêu cầu cấp chương trình và tài khoản, mật
khẩu giao dịch cho khách hàng. Trong vòng 3 tuần, ACBS nơi khách hàng đăng
ký sẽ nhắn tin thông báo cho khách hàng đến lấy đĩa CD chương trình. Khi nhận
đĩa khách hàng phải mang theo CMND để đối chiếu và ký nhận đĩa.

3. Giao dịch chứng khoán niêm yết trực tiếp:
3.1. Chuẩn bị giao dịch:
- Nhân viên nhập lệnh khởi động máy tính, đăng nhập vào màn hình nhập lệnh của
hệ thống ACBS, kiểm tra hệ thống nhằm đảm bảo nhập lệnh của khách hàng vào
hệ thống khi thời gian giao dịch chính thức bắt đầu.
- Nhân viên nhập lệnh kiểm tra và đảm bảo các thiết bị thông tin như máy fax, máy
điện thoại, máy ghi âm hoạt động tốt.
- Khởi động máy tính, đăng nhập vào bảng điện tại hệ thống ACBS, đảm bảo bảng
điện hiển thị đầy đủ các thông tin giao dịch thị trường tại các sàn Hà Nội, sàn
Thành phố Hồ Chí Minh, bảng giá OTC tham khảo cho khách hàng khi thời gian
giao dịch chính thức bắt đầu.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

8


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

-

-

-

-

3.2. Quy trình nhập lệnh trực tiếp:
Khách hàng nhận phiếu lệnh giao dịch chứng khoán ngay tại quầy giao dịch.
Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin giao dịch vào phiếu lệnh thích hợp. Các
thông tin bao gồm: tên khách hàng, mã tài khoản giao dịch, mã số CMND, loại
chứng khoán, giá giao dịch và số lượng chứng khoán giao dịch (bằng số và bằng
chữ), ngày tháng giao dịch, ký và ghi rõ họ tên.
Nhân viên nhập lệnh kiểm tra phiếu lệnh trước khi nhập, các thông tin cần kiểm
tra trên phiếu lệnh:
o Ngày: Kiểm tra đúng ngày ghi trên phiếu là ngày giao dịch hiện tại.
o Số lượng chứng khoán: Đảm bảo số lượng chứng khoán ghi trên phiếu bằng
số và bằng chữ phải giống nhau.
o Thông tin trên phiếu lệnh không được tẩy xoá và phải có chữ ký của khách
hàng trên phiếu lệnh. Nếu khách hàng tẩy xoá phải yêu cầu khách hàng viết
lại phiếu lệnh khác.
o Nhân viên nhập lệnh tiến hành nhập lệnh giao dịch của khách hàng vào hệ
thống ACBS. Tiến hành kiểm tra chữ ký mẫu, con dấu mẫu trên phiếu lệnh
phải giống với thông tin khách hàng đã đăng ký khi mở tài khoản giao dịch
chứng khoán.
o Đối với trường hợp uỷ quyền, nhân viên nhập lệnh kiểm tra nội dung giấy
uỷ quyền đã được scan trên hệ thống ACBS, thông tin về ngời uỷ quyền, nội
dung và thời hạn uỷ quyền, chữ ký của người được uỷ quyền.
Hệ thống ACBS được mở đúng giờ theo giờ giao dịch của Sàn Giao dịch Chứng
khoán, 08h00 sáng nhân viên nhập lệnh mới được phép nhập lệnh vào hệ thống.
Lệnh nhập vào sẽ được treo trên hệ thống của ACBS, khi thị trường mở cửa lúc
08h30 thì lệnh sẽ tự động được chuyển vào Sở Giao dịch Chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(HASTC).
Khi nhập lệnh, nhân viên nhập lệnh chọn loại giao dịch tương ứng với yêu cầu
của khách hàng trên phiếu lệnh:
o DMUA/DBAN: Nếu khách hàng đặt lệnh mua/bán giới hạn.
o DMUATT/DBANTT: Nếu khách hàng giao dịch thoả thuận.
o DMUAATO/DBANATO: Nếu khách hàng đặt giá ATO.
o DMUAATC/DBANATC: Nếu khách hàng đặt giá ATC.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

9


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

- Nhập mã chứng khoán: Khi nhập mã chứng khoán, hệ thống ACBS sẽ tự động
kiểm tra và đảm bảo tuân theo các quy định sau:
o Chứng khoán phải được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
o Khách hàng không đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong
một phiên giao dịch.
- Nhập số lượng: Khi nhập số lượng chứng khoán, hệ thống ACBS sẽ tự động kiểm
tra và đảm bảo tuân theo các quy định sau:
o Đảm bảo số lượng chứng khoán yêu cầu bán ≤ số dư chứng khoán có trong
tài khoản chứng khoán của khách hàng.
o Đảm bảo đơn vị giao dịch là lô chẵn: bội số của 10 cổ phiếu.
o Đối với chứng khoán niêm yết tại HOSE, số lượng chứng khoán đặt
mua/bán (DMUA/DBAN) phải nhỏ hơn 20.000 cổ phiếu và số lượng chứng
khoán giao dịch thoả thuận (DMUATT/DBANTT) lớn hơn hoặc bằng
20.000 cổ phiếu.
- Nhập giá chứng khoán: Khi nhập giá giao dịch chứng khoán, hệ thống ACBS sẽ
tự động kiểm tra và đảm bảo tuân theo các quy định sau:
o Giá phải nằm trong biên độ dao động giá của ngày nhận lệnh giao dịch:
Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động).
Giá sàn = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x Biên độ dao động).
o Đảm bảo tuân theo đơn vị yết giá:
Đối với chứng khoán niêm yết tại HOSE:
Mức giá
Đơn vị yết giá
≤ 49.999
100 đồng
50.000 – 99.500 500 đồng
≥ 100.000
1.000 đồng
o Đối với chứng khoán niêm yết tại HASTC: Đơn vị yết giá là 100 đồng.
- Đảm bảo số dư tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng đủ để thực
hiện các giao dịch mua/bán chứng khoán (bao gồm cả phí môi giới).
- Trong quá trình nhập lệnh giao dịch của khách hàng vào hệ thống ACBS mà
không đáp ứng được các quy định trên thì nhân viên nhập lệnh trả lại phiếu lệnh
cho khách hàng, không thực hiện giao dịch này cho khách hàng.
- Căn cứ theo quy định số 40/QĐ-SGDHCM ban hành ngày 24/11/2008, trong
phiên xác định giá mở cửa, thao tác sửa lỗi giao dịch không còn được áp dụng
trên HOSE, lệnh sẽ được chuyển trực tiếp vào hệ thống giao dịch của HOSE nên
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

10


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

-

-

-

-

-

-

-

khách hàng sẽ không thể sửa/huỷ lệnh đã nhập mà phải chờ qua phiên giao dịch
liên tục.
Sau khi nhập thông tin giao dịch của khách hàng vào hệ thống ACBS, hệ thống sẽ
tự động cấp số thứ tự lệnh và số chứng từ giao dịch. Nhân viên nhập lệnh ghi số
thứ tự lệnh, số chứng từ, thời gian nhập lệnh và ký tên xác nhận trên phiếu lệnh.
Lệnh huỷ chỉ áp dụng cho các lệnh giới hạn. Lệnh huỷ chỉ được áp dụng cho
những lệnh đã nhập trước đó mà chưa khớp lệnh hoặc khớp một phần.
Nhân viên nhập lệnh không được phép thực hiện huỷ hay sửa lệnh trong cùng đợt
khớp lệnh định kỳ ( phiên 1 xác định giá mở cửa và phiên 3 xác định giá đóng
cửa) mà chỉ được huỷ lệnh sau 09h15 ( đối với lệnh nhập trong phiên 1 và 2).
Lệnh ATO và ATC sẽ tự huỷ khi kết thúc đợt giao dịch định kỳ.
Đối với các lệnh giao dịch có giá trị lớn (giá trị giao dịch ≥ 100.000.000 đồng) thì
phải thông qua kiểm soát lệnh. Sau khi kiểm soát lệnh được thực hiện thì hệ
thống tại ACBS mới cấp số thứ tự lệnh, số chứng từ và chuyển lệnh vào hệ thống
để thực hiện.
3.3. Kiểm soát đặt lệnh trực tiếp:
Nhân viên kiểm soát đăng nhập vào hệ thống ACBS để đối chiếu giữa phiếu lệnh
với thông tin lệnh giao dịch đã được nhập vào hệ thống, đối chiếu chữ ký của
khách hàng đảm bảo đúng với chữ ký đã đăng ký trên hệ thống. Sau khi đối chiếu
và kiểm tra chính xác, nhân viên kiểm soát thực hiện thao tác cho qua lệnh.
Nếu phát hiện có thiếu sót trên phiếu lệnh của khách hàng, nhân viên kiểm soát
lệnh thông báo cho nhân viên nhập lệnh để yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc viết
lại phiếu lệnh khác.
Nếu nhân viên nhập lệnh nhập sai thông tin giao dịch của khách hàng, nhân viên
kiểm soát yêu cầu nhân viên nhập lệnh điều chỉnh các thông tin trên màn hình cho
khớp với thông tin của khách hàng.
Sau khi cho qua lệnh, nhân viên kiểm soát trả lại phiếu lệnh cho nhân viên nhập
lệnh để nhân viên nhập lệnh trả lại liên 2 cho khách hàng.
Nhân viên nhập lệnh phải ghi rõ số thứ tự lệnh, số chứng từ và thời gian nhập
lệnh trên phiếu lệnh, ký tên trên phiếu lệnh.
Đối với phiếu lệnh huỷ, nhân viên kiểm soát cũng thực hiện các yêu cầu kiểm
soát tương tự như kiểm soát đặt lệnh giao dịch.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

11


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

- Trường hợp khách hàng đặt nhiều lệnh của cùng một mã chứng khoán, nhân viên
kiểm soát phải kiểm tra lại cẩn thận, đảm bảo nhân viên nhập lệnh chọn đúng
lệnh cần huỷ theo yêu cầu của khách hàng.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

12


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

-

-

-

-

-

3.4. Quy trình đặt lệnh giao dịch qua điện thoại:
Khách hàng phải dùng chính số điện thoại đã đăng ký tại ACBS để gọi điện đặt
lệnh giao dịch. Nếu không đúng số điện thoại đã đăng ký, ACBS sẽ không tiến
hành đặt lệnh giao dịch cho khách hàng.
Để đảm bảo an toàn khi đặt lệnh giao dịch qua điện thoại, ACBS sẽ tiến hành ghi
âm cuộc điện thoại giao dịch.
Khi giao dịch chứng khoán niêm yết qua điện thoại, khách hàng phải đọc mã số
tài khoản cho nhân viên giao dịch, sau đó đọc mật khẩu đã đăng ký để nhân viên
giao dịch kiểm tra trên hệ thống và tiến hành đặt lệnh giao dịch.
Cấu trúc đặt lệnh: Loại lệnh + Mã chứng khoán + Số lượng + Giá.
Quá trình đặt lệnh giao dịch qua điện thoại của khách hàng chỉ kết thúc khi nhân
viên dịch vụ chứng khoán ghi nhận đầy đủ thông tin chi tiết lệnh giao dịch, đọc
lại toàn bộ thông tin đó cho khách hàng nghe và nhận được xác nhận “ Đồng ý”
của khách hàng.
Kết thúc phiên giao dịch, ACBS sẽ gửi email thông báo kết quả khớp lệnh đến
khách hàng (nếu khách hàng có đăng ký).
Hàng tháng, chậm nhất là ngày làm việc thứ ba của tháng liền sau, ACBS gửi
thông tin chi tiết lệnh giao dịch của khách hàng. Khách hàng thực hiện xác nhận
và phản hồi thông tin xác nhận của ACBS trong vòng 48 giờ kể từ khi ACBS gửi
thư theo một trong hai cách sau:
o Ký, ghi rõ họ tên trên giấy xác nhận và gửi về ACBS (gửi trực tiếp, fax, gửi
bằng đường bưu điện).
o Không thực hiện xác nhận và phản hồi thông tin xác nhận cho ACBS. Trường
hợp này ACBS hiển nhiên hiểu là khách hàng đã hoàn toàn đồng ý với các
thông tin cần xác nhận.
ACBS không thực hiện việc gửi xác nhận thông tin nếu giao dịch nếu có yêu cầu
từ khách hàng.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

13


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

3.5. Quy trình đặt lệnh giao dịch qua internet:
- Khách hàng nhận được đĩa CD chương trình đặt lệnh giao dịch qua internet kèm
theo Hướng dẫn sử dụng chương trình đặt lệnh chứng khoán online.
- Khách hàng cần đọc và làm theo hướng dẫn đã được cung cấp và tự chịu mọi
trách nhiệm với những giao dịch của mình.

-

-

-

-

-

3.6. Kết quả giao dịch:
Kết quả giao dịch được tự động cập nhật vào hệ thống ACBS ngay sau khi phiên
giao dịch định kỳ kết thục và cập nhật thường xuyên trong phiên giao dịch liên
tục.
Nếu khách hàng có đăng ký nhận kết quả giao dịch bằng SMS, khi kết thúc phiên
giao dịch hoặc khi giao dịch khớp lệnh, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông
báo kết quả đến cho khách hàng.
Nhân viên nhập lệnh chỉ cung cấp kết quả giao dịch và các thông tin khác có liên
quan đến giao dịch của khách hàng là chủ tài khoản giao dịch và lưu ký chứng
khoán mở tại ACBS hoặc các khách hàng được uỷ quyền theo hợp đồng giao
dịch.
Đến cuối ngày giao dịch,nhân viên nhập lệnh đối chiếu các phiếu lệnh đã nhập
với Liệt kê giao dịch trong ngày theo nhân viên, đảm bảo phiếu lệnh đầy đủ và
hợp lệ. Sau khi hoàn tất, nhân viên nhập lệnh ký tên xác nhận trên bảng Liệt kê
giao dịch trong ngày theo nhân viên và chuyển sang nhân viên kiểm soát để thực
hiện kiểm soát.
Nhân viên kiểm soát ký xác nhận trên Liệt kê giao dịch trong ngày theo nhân viên
và trên tất cả phiếu lệnh.
Nhân viên kiểm soát lập Báo cáo tổng hợp giao dịch và trình cho giám đốc chi
nhánh ký tên xác nhận.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

14


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

4. Quy trình ứng tiền ngày T:
- Khách hàng có nhu cầu ứng tiền ngày T điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị
xác nhận kết quả khớp lệnh và xuất trình CMND để nhân viên môi giới kiểm tra,
đảm bảo chỉ tiếp nhận yêu cầu xác nhận kết quả khớp lệnh dùng cho mục đích
ứng tiền ngày T của chính chủ tài khoản.
- Nhân viên môi giới kiểm tra Giấy đề nghị xác nhận kết quả khớp lệnh, kiểm tra
CMND của khách hàng, kiểm tra kết quả khớp lệnh của khách hàng trên hệ thống
ACBS. Nếu yêu cầu hợp lệ, nhân viên môi giới sẽ ký tên tiếp nhận yêu cầu trên
Giấy đề nghị xác nhận kết quả khớp lệnh và trả lại CMND cho khách hàng.
- Nhân viên môi giới chỉ tiếp nhận yêu cầu xác nhận kết quả khớp lệnh của khách
hàng tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch ACB có cùng địa điểm.
- Căn cứ trên Giấy đề nghị xác nhận kết quả khớp lệnh từ khách hàng hoặc bản fax
Giấy đề nghị xác nhận kết quả khớp lệnh từ đại lý nhận lệnh, nhân viên môi giới
thực hiện ứng tiền ngày T cho khách hàng trên hệ thống ACBS.
- Khi thực hiện ứng tiền trên hệ thống ACBS, nhân viên môi giới chọn bên cho vay
là ACB cùng chi nhánh với ACBS.
- Nhân viên môi giới in 03 bản Hợp đồng ứng tiền ngày T và ký tên lên hợp đồng,
sau đó chuyển hợp đồng cho khách hàng ký tên.
- Nhân viên môi giới trình hợp đồng cho giám đốc chi nhánh ký tên và chuyển hợp
đồng sang ACB.
- Sau khi hoàn tất thủ tục, khách hàng có thể sử dụng khoản tiền được ứng để tiếp
tục giao dịch chứng khoán tại ACBS.
- Cuối ngày, nhân viên môi giới tập hợp tất cả các Giấy đề nghị xác nhận kết quả
khớp lệnh có chữ ký của khách hàng, xác nhận của nhân viên môi giới và các Hợ
đồng ứng tiền ngày T có xác nhận của ACB phát sinh trong ngày, lập Báo cáo
kiểm soát cuối ngày tại chi nhánh và ký tên xác nhận.
- Báo cáo kiểm soát cuối ngày tại chi nhánh bao gồm cả báo cáo cuối ngày của đại
lý nhận lệnh thuộc chi nhánh.
5. Giao dịch chứng khoán niêm yết lô lẻ:
- Để sử dụng được dịch vụ này, khách hàng phải có tài khoản giao dịch chứng
khoán niêm yết tại ACBS.
- Danh mục mua chứng chứng khoán lô lẻ của ACBS: ACBS đồng ý mua tất cả các
chứng khoán nằm trong Danh mục mua chứng khoán lô lẻ quy định theo từng
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

15


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

-

-

-

-

thời kỳ. Trường hợp khách hàng có nhu cầu bán chứng khoán niêm yết lô lẻ
không nằm trong Danh mục này, ACBS sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.
Giá muc chứng khoán niêm yết lô lẻ: do ACBS thông báo trong từng thời kỳ, dựa
trên cơ sở giá trị thị trường và biên độ giao dịch do HOSE và HASTC công bố
theo từng thời kỳ.
Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị bán chứng khoán niêm yết lô
lẻ do nhân viên môi giới cung cấp.
Nhân viên môi giới căn cứ vào Giấy đề nghị bán chứng khoán niêm yết lô lẻ và
lập bộ Hợp đồng mua bán chứng khoán niêm yết lô lẻ.
Khách hàng ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào hợp đồng nói
trên.
Đồng thời khách hàng cung cấp cho ACBS :
o CMND (đối với cá nhân trong nước) hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân nước
ngoài).
o Đối với khách hàng là tổ chức:
 CMND (đối với cá nhân trong nước) hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân nước
ngoài) của người liên hệ giao dịch.
 Giấy giới thiệu có xác nhận của tổ chức.
 Bản chính hoặc bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 Bản chính Giấy uỷ quyền có xác nhận của tổ chức (nếu người ký tên trên
hợp đồng là người uỷ quyền).
ACBS hoàn tất các thủ tục cần thiết, trao trả lại cho khách hàng một bản Hợp
đồng mua bán chứng khoán niêm yết lô lẻ.
Đối với chứng khoán lô lẻ không lưu ký tại ACBS, khách hàng phải cung cấp
giấy xác nhận phong toả của công ty chứng khoán nơi khách hàng lưu ký chứng
khoán trước khi thực hiện ký hợp đồng. Số lượng chứng khoán phong toả trên
giấy xác nhận phong toả phải tương ứng với số lượng chứng khoán lô lẻ khách
hàng muốn bán cho ACBS.
Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết với khách hàng, ACBS tiến hành các thủ tục cần
thiết để chuyển khoản chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký.
Khi việc chuyển khoản chứng khoán được Trung tâm Lưu ký xác nhận hiệu lực,
ACBS sẽ chuyển tiền bán chứng khoán vào tài khoản tiền gửi thanh toán của
khách hàng ngay lập tức.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

16


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

III.

Tình hình môi giới chứng khoán tại ACBS – Chi nhánh Sài Gòn:
1. Tình hình thị trường từ năm 2008 đến nay:

Điểm qua tình hình thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian từ năm
2008 đến quí 1 năm 2009:
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2008, VNINDEX và HASTC liên tục giảm điểm:
- VNINDEX giảm từ 927,7 điểm xuống còn 409,6 điểm (giảm hơn một nửa giá trị
so với đầu năm).
- HASTC cũng giảm từ 322,3 điểm xuống còn 115 điểm (giảm hơn một nửa giá trị
so với đầu năm).
Nguyên nhân làm cho thị trường sụt giảm 6 tháng đầu năm 2008:
- Các thông tin từ bất lợi từ khủng hoảng thị trường chứng khoán thế giới và bất ổn
của nền kinh tế Mỹ.
- Tình hình sôi động của thị trường bất động sản và thị trường vàng đã thu hút một
lượng không nhỏ vốn của các nhà đầu tư chứng khoán, làm cho thị trường chứng
khoán càng thêm ảm đạm.
- Tình hình lạm phát leo thang trong nước, giá nguyên liệu đầu vào tăng liên tục.
- Tình trạng bán ra theo chu kỳ T+4 của các nhà đầu tư “lướt sóng”.
- Vai trò mờ nhạt của SCIC.
Bắt đầu từ tháng 7 – 2008, thị trường chứng khoán hồi phục trở lại. Cùng với
nhiều phiên tăng điểm liên tục (tháng 7 và 8):
- Tình hình lạm phát có dấu hiệu được kiểm soát và cán cân thanh toán của Việt
Nam đang dần dần trở lại ổn định do mức nhập siêu 6 tháng đầu năm đã giảm
mạnh và FDI 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh.
- Tỷ giá ngoại tệ giảm trên thị trường tự do sau khi áp dụng biên độ tỷ giá mới 2%.
Đồng thời lãi suất cho vay dần dần ổn định và đang có xu hướng giảm, bớt gánh
nặng chi phí vay vốn của doanh nghiệp.
- Tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn ( giá dầu vẫn tăng, tình
hình chính trị căng thẳng giữa Iran và Israel, sự phục hồi kinh tế của Mỹ vẫn chưa
rõ nét).
- Chi phí tài chính tăng cao trong Báo cáo tài chính của các công ty quý 2/2008 do
trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn và việc tỷ giá biến động trong thời
gian vừa qua khiến các công ty nhập khẩu nguyên liệu bị lỗ tỷ giá.
- Các nhà đầu tư thực hiện bán chứng khoán để chốt lời.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

17


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

-

-

-

-

3 tháng cuối năm 2008, thị trường đi xuống trở lại:
Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ tài chính với tên gọi “Luật ổn định kinh tế
khẩn cấp 2008” mục đích bơm 700 tỷ USD để cứu ngành tài chính đang lâm vào
khủng hoảng.
Các nhà đầu tư tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư.
Tuần đầu tháng 11, thị trường có những dấu hiệu hồi phục tích cực khiến các nhà
đầu tư chú ý đến thị trường vốn đã rất rẻ này và động thái mua vào nhiều hơn bán
ra.
Thị trường quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 366 điểm nhưng nhanh chóng tuột dốc trở
lại.
Sang tháng 12, thị trường tăng nhẹ trở lại và giằng co quanh mức 300 điểm cùng
với sự chào sàn thành công của Hoàng Anh Gia Lai (HAG).
Cho đến quí 1 – 2009, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu khởi sắc trở lại:
Bộ tài chính chính thức ban hành văn bản giãn thuế thu nhập cá nhân đến hết
tháng 5/2009.
Các phiên tăng trần của các mã cổ phiếu blue chip như ACB, REE, SAM, STB …
đã góp phần làm cho thị trường sôi động trở lại.
Doanh số ứng tiền ngày T của các công ty chứng khoán tăng mạnh trong thời gian
gần đây cho thấy sự trở lại của các nhà đầu tư lướt sóng chuyên nghiệp.
Well Fargo, một ngân hàng lớn của Mỹ đã công bố lợi nhuận quý 1/2009 cao gấp
đôi con số mà các nhà phân tích dự đoán. Thông tin này đẩy cổ phiếu của Well
Fargo và Bank of America tăng trên 30% điểm.

2. Tình hình nhân sự tại ACBS :
- Hiện tại, nhân sự tại ACBS chi nhánh Sài Gòn gồm có:
o 01 giám đốc chi nhánh.
o 01 nhân viên hành chính.
o 05 nhân viên môi giới.
o 01 nhân viên nhận lệnh giao dịch qua điện thoại.
o 01 nhân viên kiểm soát lệnh.
o 02 nhân viên nhập lệnh trực tiếp.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

18


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

- Một số nét chính trong công việc của từng bộ phận:
o Giám đốc chi nhánh:
 Quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của ACBS chi nhánh Sài Gòn và đại lý
nhận lệnh trực thuộc, đảm bảo chi nhánh và đại lý nhận lệnh trực thuộc hoạt
động tốt và tuân theo các quy định, quy trình do ACBS Hội sở ban hành.
 Báo cáo về Hội sở tình hình hoạt động của chi nhánh và các đại lý nhận lệnh
trực thuộc.
 Đưa ra các chỉ đạo để thúc đẩy cải thiện tình hình hoạt động của chi
nhánh…
o Nhân viên hành chính:
 Nhận điện thoại, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 Quản lý các vấn đề liên quan đến thủ tục, giấy tờ, quy định của chi nhánh.
 Hỗ trợ các nhân viên khác trong quá trình làm việc…
o Nhân viên nhận lệnh giao dịch qua điện thoại:
 Nhận lệnh giao dịch của khách hàng qua điện thoại.
 Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hành.
 Thông báo kết quả giao dịch cho khách hàng.
o Nhân viên môi giới:
 Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
 Chăm sóc khách hàng thân thiết.
 Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại chi nhánh.
 Thực hiện hợp đồng ứng tiền ngày T cho khách hàng.
 Thực hiện giao dịch thoả thuận cho khách hàng .
 Thực hiện giao dịch OTC cho khách hàng.
o Nhân viên kiểm soát:
 Kiểm soát các phiếu lệnh có giá trị giao dịch lớn, đảm bảo nhân viên nhập
lệnh và nhân viên môi giới thực hiện đúng quy trình giao dịch chứng khoán
niêm yết.
 Kiểm soát giao dịch cuối ngày.
o Nhân viên nhập lệnh:
 Nhận lệnh giao dịch trực tiếp của khách hàng.
 Trả lời các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch của khách hàng sở
hữu tài khoản đó.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

19


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

 Báo cáo kết quả giao dịch cuối ngày theo nhân viên.
3. Biểu phí cạnh tranh:

STT

LOẠI DỊCH VỤ

ĐỐI
TƯỢNG
THU

GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN NIÊM YẾT
Giao dịch cổ phiếu,
chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị giao dịch
nhỏ hơn100 triệu
đồng/ngày
Tổng giá trị giao dịch từ
100 triệu đến dưới 300
triệu đồng/ngày
Tổng giá trị giao dịch từ KHÁCH
300 triệu đến dưới 500
HÀNG
triệu đồng/ngày
Tổng giá trị giao dịch từ
500 triệu đến dưới 1 tỷ
đồng/ngày
Tổng giá trị giao dịch từ
1 tỷ đồng/ngày trở lên
KHÁCH
Giao dịch thỏa thuận
HÀNG
Giao dịch trái phiếu
niêm yết
Cá nhân, Tổ chức
KHÁCH
(không phải là Định chế
HÀNG
tài chính)
2
LƯU KÝ CHỨNG

MỨC PHÍ

1

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

% Phí * Giá trị giao dịch
0,4 % * Giá trị giao dịch

0,3 % * Giá trị giao dịch

0,25 % * Giá trị giao dịch

0,2 % * Giá trị giao dịch
0,15 % * Giá trị giao dịch
0,15 % * Giá trị giao dịch

0,1 % * Giá trị giao dịch

20


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

KHOÁN
Phí lưu ký chứng khoán
trong tháng
(Theo biểu phí do TTLK
quy định)
Chuyển khoản chứng
khoán
(Theo biểu phí do TTLK
quy định)

2 đồng/30 x Vi (*)

5 đồng/01lôCK/lần x Tổng số lô CK
chuyển khoản

+ Tất toán tài khoản
+ Cho tặng, thừa kế,
phân chia tài sản chứng
khoán

Phí chuyển khoản + 50.000 đồng/lần
KHÁCH Phí chuyển khoản + 100.000 đồng/lần
HÀNG

Rút chứng khoán

100.000 đồng/hồ sơ

Chuyển nhượng quyền
mua chứng khoán
Cung cấp giấy xác nhận
số lượng chứng khoán sở
hữu

Miễn phí
50.000 đồng/lần

Tái lưu ký chứng khoán
3

Miễn phí

CẦM CỐ CHỨNG
KHOÁN
Phí quản lý tài sản cầm
cố

NGÂN
HÀNG
Phí hỗ trợ thu nợ từ việc CHO VAY
bán chứng khoán cầm cố
4

5 đồng/1lôCK/tháng x Tổng số lô CK(Tối
thiểu 100.000 đồng/hồ sơ, Tối đa:
10.000.000 đồng/hồsơ/năm)

100.000 đồng/lần

DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
Đối với khách hàng
nước ngoài :

KHÁCH Phí làm thủ tục tham gia đấu giá, bỏ
HÀNG giá và cung cấp dịch vụ thanh toán với

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

21


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

bên phát hành : 0,05% * Tổng giá trị
giao dịch.
Đối với khách hàng
trong nước

Miễn phí

- Ghi chú:
o 01 lô chứng khoán = 10 chứng khoán.
o Vi (*) là tổng số lô chứng khoán lưu ký trong tháng được xác định bằng cách
cộng dồn số dư trên tài khoản lưu ký từng ngày.
- Các loại phí dịch vụ khác:
o Phí xin cấp mã số giao dịch cho khách hàng nước ngoài:
 Cá nhân: 300.000 đồng.
 Tổ chức: Miễn phí.
o Đấu thầu trái phiếu:
 Phí dịch vụ: 0,05% tính trên giá trị giao dịch.
 Hình thức thu: Thu theo thông báo từng lần bằng chuyển khoản khi thanh
toán.
o Phí giao dịch cổ phiếu OTC:
 Đối với khách hàng cá nhân: Miễn phí.
4. Một số tiện ích khi giao dịch tại ACBS chi nhánh Sài Gòn:
4.1. Về hạ tầng cơ sở:
- Tiện ích đầu tiền được kể đến là cơ sở vật chất được trang bị tại ACBS chi nhánh
Sài Gòn. Nhằm mục đích phục vị tốt cho khách hàng đến giao dịch tại đây, ACBS
chi nhánh Sài Gòn đã lắp đặt 7 màn hình theo dõi giao dịch của thị trường. Trong
đó bao gồm 1 màn hình tham khảo giao dịch cổ phiếu OTC, 4 màn hình giao dịch
tại HOSE và 2 màn hình giao dịch tại HASTC. Các màn hình được thiết lập chế
độ tự động cuộn nên cách vài giây lại thay đổi dữ liệu một lần, giúp khách hàng
có thể cập nhật toàn bộ giao dịch thị trường nhanh chóng.
- Ngoài ra ACBS chi nhánh Sài Gòn còn trang bị thêm nhiều máy tính cá nhân,
khách hàng có thể tuỳ ý dùng các máy tính này để truy cập các dữ liệu cần thiết
phục vụ cho quá trình giao dịch của mình.
4.2. Về nhân sự:
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

22


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

- Trong tháng 4-2009 vừa qua, ACBS chi nhánh Sài Gòn đã tổ chức thêm Bộ phận
tư vấn. Bộ phận này được đặt bên cạnh khu vực sàn giao dịch của khách hàng.
Như vậy khách hàng nếu gặp bất cứ thắc mắc nào trong quá trình giao dịch sẽ
nhanh chóng được tư vấn làm rõ ngay tại đây. Hàng ngày, ACBS chi nhánh Sài
Gòn phân công các nhân viên môi giới lần lượt trực bàn tư vấn, giải đáp thắc mắc
cho khách hàng.
- Thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của các nhân viên và năng lực, tình độ, khả
năng chăm sóc khách hàng của họ cũng là yếu tố góp phần làm tăng hiệu quả
phục vụ khách hàng tại ACBS cho nhánh Sài Gòn.
5. Hạn chế trong giao dịch tại ACBS - chi nhánh Sài Gòn:
5.1. Về hạ tầng cơ sở:
- Hệ thống internet kết nối ACBS với Sở Giao dịch Chứng khoán trong thời gian
vừa qua đã gặp sự cố, khiến cho khách hàng không thể tiến hành giao dịch trên
HOSE, gây thiệt hại không ít cho khách hàng và cũng ảnh hưởng không ít đến uy
tín, chất lượng giao dịch và doanh thu của ACBS. Nguyên nhân được xác định là
do lỗi hệ thống thông tin internet tại ACBS.
5.2. Về nhân sự:
- Vấn đề nhân sự đầu tiên ACBS chi nhánh Sài Gòn gặp phải là vấn đề về số lượng
nhân viên nhập lệnh. Trung bình 1 ngày nhân viên nhập lệnh phải nhập khoảng
100 – 150 lệnh giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, vào những ngày thị trường nhộn
nhịp, lượng lệnh giao dịch trực tiếp tăng mạnh nên dẫn đến tình trạng lệnh không
kịp nhập, khách hàng lỡ cơ hội giao dịch mà họ mong muốn.
- Theo quy trình nhập lệnh trực tiếp tại ACBS, nhân viên nhập lệnh phải kiểm tra
các thông tin của khách hàng, đảm bảo thông tin khách hàng cung cấp và thông
tin lưu trữ trên hệ thống phải khớp nhau, đặc biệt là chữ ký mẫu. Để kiểm tra chữ
ký mẫu của khách hàng, trên màn hình nhập lệnh, nhân viên nhập lệnh phải thao
tác thêm vài bước để có thể đối chiếu chữ ký. Việc này làm tốn chút ít thời gian
mặc dù mong muốn của ACBS là giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn thông tin
cho khách hàng .
- Khâu quan trọng trong quá trình giao dịch chứng khoán là khâu nhập lệnh. Trong
thời gian qua, nhân viên nhập lệnh đã nhập sai lệnh giao dịch của 01 khách hàng,
dẫn đến khách hàng không có được kết quả giao dịch như mong muốn.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

23


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

6. Khắc phục của ACBS chi nhánh Sài Gòn:
6.1. Về hạ tầng cơ sở:
- Sự cố không thể kết nối với HOSE vừa qua đã gây ảnh hưởng đến chất lượng
giao dịch chứng khoán tại ACBS. Đây là tình huống đáng tiếc ngoài ý muốn. Phía
bên ACBS cần làm tốt công tác kiểm tra, theo dõi bảo trì hệ thống thông tin liên
lạc, đảm bảo tốt chất lượng đường truyền, hạn chế khả năng xảy ra sự cố tương
tự.

-

-

-

-

-

6.2. Về nhân sự:
ACBS chi nhánh Sài Gòn đã cải thiện tình trạng quá tải khi nhập lệnh giao dịch
trực tiếp bằng cách cho phép các nhân viên môi giới tự động nhập lệnh cho khách
hàng. Cách làm này đảm bảo khách hàng giao dịch kịp thời, đạt được kết quả
mong muốn, mặt khác cải thiện phần nào chất lượng nhập lệnh so với các chi
nhánh ACBS khác.
Về vấn đề kiểm tra chữ ký của khách hàng trước khi nhập lệnh, bên bộ phận nhân
viên nhập lệnh trực tiếp đã có kiến nghị lên giám đốc ACBS chi nhánh Sài Gòn,
yêu cầu thiết kế lại màn hình nhập lệnh để nhân viên nhập lệnh có thể thấy chữ ký
mẫu của khách hàng để đối chiếu nhanh hơn trong quá trình nhập lệnh.
Sai sót trong quá trình nhập lệnh là điều khó tránh khỏi. Do sơ suất của nhân viên
nhập lệnh nên đã nhập sai khối lượng giao dịch chứng khoán của khách hàng.
Khách hàng không yêu cầu bồi thường mà chỉ nhắc nhở nhân viên nhập lệnh và
trao đổi với giám đốc ACBS chi nhánh Sài Gòn. Sự việc xảy ra không nghiêm
trọng nhưng phần nào cho thấy cẩn thận là điều không thể thiếu trong quá trình
nhập lệnh trực tiếp, đặc biệt là khi lượng khách hàng giao dịch đông.
Hiện tại, ACBS đã tiến hành yêu cầu các nhân viên có tham gia giao dịch chứng
khoán cung cấp thông tin về tài khoản giao dịch của mình để ACBS tiện việc
kiểm tra, kiểm soát nhân viên, hạn chế các tiêu cực trong giao dịch thường thấy
như chèn lệnh, ép lệnh khách hàng…
ACBS đang tiến hành thay đổi cơ cấu hoạt động của công ty. Mục tiêu sắp tới của
ACBS là đào tạo ra các nhân viên môi giới chuyên nghiệp, năng động, có chất
lượng. Các nhân viên môi giới này sẽ hạn chế thời gian ngồi tại công ty mà sẽ chủ
động tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng mạng lưới ACBS đến mọi người. Phần
nhập lệnh giao dịch trực tiếp sẽ giao lại cho các nhân viên nhập lệnh tại công ty.
Như vậy góp phần tăng hiệu quả kiểm soát và cải thiện tình hình hoạt động môi
giới tại ACBS.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

24


GVHD: Dương Thuỵ Thuỳ An

KẾT LUẬN
Thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây gặp không ít khó khăn, cả về ảnh hưởng
từ tài chính thế giới và tài chính Việt Nam. Các công ty chứng khoán đã tiến hành cung
cấp thêm các dịch vụ tiện ích khi giao dịch, lần lượt từng đợt giảm phí giao dịch, cải
thiện chất lượng phục vụ, thay đổi cơ cấu hoạt động của công ty nhằm giữ chân khách
hàng và thu hút thêm khách hàng mới.
Hoạt động môi giới tại các công ty chứng khoán hiện nay được đánh giá là môi giới
thụ động. Mong rằng trong thời gian tới, tình hình môi giới tại thị trường chứng khoán
Việt Nam sẽ được cải thiện.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Phương

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×