Tải bản đầy đủ

CẤU TRÚC PHỔI MÀNG PHỔI

PHỔI-MÀNG PHỔI
CBG: Nguyễn Thị Thanh Phượng

MỤC TIÊU HỌC TẬP
1.Mô tả hình thể ngoài của phổi.
2.Mô tả sự phân chia các phân thùy phổi.
3.Mô tả cấu tạo màng phổi-ổ màng phổi.
4.Nói được sực đối chiếu của phổi-màng
phổi lên thành ngực.


HỆ HÔ HẤP


Chức năng ; dẫn khí
và trao đổi khí, gồm
1. ĐƯỜNG HÔ HẤP
TRÊN:
Mũi , Hầu, thanh quản
2. ĐƯỜNG HÔ HẤP
DƯỚI:

khí quản &phổi


Khí quản
• KQ là một ống
dẫn khí dài 15cm,
đường kính 1,2
cm ở người lớn,
đi lệch sang trái
từ từ C6 đến N4,
chia làm 2 phế
quản chính phải
và trái.


Khí quản
• Có từ 16-20 vòng
sụn hình chữ C, liên
kết nhau bởi các dây
chằng vòng , đóng
kín phía sau bởi một
lớp cơ trơn(cơ vòng
ressesen).
• Trong lòng khí quản
được lót bởi lớp
niêm mạc,liên tục
với niêm mạc hầu và
thanh quản, khi bị
viêm hầu và thanh
quản ,vi trùng có thể
xâm nhập vào khí
quản


Khí quản


Phổi

• Trao đổi khí giữa máu và
không khí (thải CO2, lấy
O2).
• Hai phổi nằm trong lồng
ngực,hình nón,gồm:1đỉnh
1đáy, 2 mặt(sườn,trung
thất),2 bờ(trước, dưới).
* Mỗi phổi được bọc trong
một bao thanh mạc gồm
2 lá (lá thành, lá tạng) .
gọi là màng phổi


Hình thể ngoài của phổi
Đáy: mặt hoành nằm
sát lên vòm hoành
liên quan đến các
tạng trong ổ bụng:
gan,dạ dày,lách, thận.
Đỉnh: nhô lên khỏi
xương sườn 1
khoảng 3 cm .
Mặt sườn: áp sát lồng
ngực,


Hình thể ngoài
-Phổi T có khe
chếch chia làm 2
thùy:trên và dưới
ngoài ra còn có
thùy lưỡi(lưỡi
phổi) do đỉnh tim
ấn vào.
-Phổi P có thêm khe
ngang,
chia phổi phải làm 3
thùy:T,G,DMÀNG PHỔI
• 2 lá (thành, tạng)
• Ngách sườn
hoành: màng phổi
sườn gặp màng
phổi hoành(GS69), thấp nhất, tụ
dịch(máu, mủ, dịch
vàng chanh).
• Ổ màng phổi:
khoang ảo, giữa 2
lá thành và tạng


Màng phổi


Hình chiếu phổi


Mặt trung
thất
• Trung thất
sau:
-TM đơn.
-thực quản
(TK X).
- ĐM chủ ngực


PHÂN THÙY PHỔI
PHỔI PHẢI
• Thùy trên
S1.Phân thùy đỉnh
S2.Phân thùy sau.
S3.Phân thùy trước
• Thùy giữa
S4.Phân thùy ngoài
S5.Phân thùy trong
• Thùy dưới
S6.Phân thùy trên
S7.Phân thùy đáy trong
S8.Phân thùy đáy trước
S9.Phân thùy đáy ngoài
S10.Phân thùy đáy sau

PHỔI TRẢI
• Thùy trên
S1.Phân thùy đỉnh trước
S2.Phân thùy đỉnh sau.
S3.Phân thùy trước.
S4.Phân thùy lưỡi trên
S5.Phân thùy lưỡi dưới
Thùy dưới
S6.Phân thùy trên
S7+8.Phân thùy đáy trước
trong
S9.Phân thùy đáy ngoài.
S10.Phân thùy đáy sau.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×