Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG PHÁP NHUOM GRAM


Phương pháp nhuộm gram căn cứ vào
nguyên tắc: “ Chất rượu ( alcool 950) sẽ tẩy
được màu của hợp chất gram “ tím gentian
( crystal violet) – iodine “ của vi khuẩn gram
âm


- DD tím Gentian ( Crystal violet)
- DD Lugol ( Iodine)
- Cồn 950
- DD đỏ safranin


Mô tả hình dạng.
màu sắc.
cách sắp xếp của vi khuẩn
Vi khuẩn gram dương: màu tím
Vi khuẩn gram âm: màu đỏ
Sunday, October 28, 2018

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

10


Sunday, October 28, 2018

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

11


Sunday, October 28, 2018

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

12


Streptococcus

Sunday, October 28, 2018

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh


13


Bacille Gram negative
Sunday, October 28, 2018

Nhuộm gram

Đỗ Ánh Minh

14


Nhuộm kháng acid

Có TK kháng acid


Không có TK kháng acidTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×