Tải bản đầy đủ

Bài thực hành: Tìm hiểu về đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông

CHÀO MỪNG CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THỰC HÀNH
NHÓM 1


Thành viên nhóm 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lục Thị Lan Anh
Nguyễn Bảo Ánh
Ngô Thế Duy
Thẩm Hương Giang
Lê Thị Khánh Mai

Lê Thị Hồng Phương
trần Thị Thùy
Giáp Ninh Trang
Nguyễn Huyền Trang


BÀI THỰC HÀNH
TÌM HIỂU VỀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA LỨA TUỔI
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGĐặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh THPT
I. Vị trí ý nghĩa của giai đoạn
phát triển tâm lý ở lứa tuổi học

III. Sự phát triển tâm lý của
học sinh THPT

sinh THPT

II. Những điều kiện của sự phát
triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh
THPT

IV. Vấn đề giáo dục học
sinh THPT


I. Vị trí ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh THPT
(14, 15 – 18 tuổi)
HĐCY: Học tập, hướng nghiệp.
Vị trí, ý nghĩa: Giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với cuộc đời. Là thời kỳ mà năng lực,
trí tuệ thế giới quan, nhân sinh quan, lý tưởng và toàn bộ nhân cách con người dần
được hoàn thiện.
II-Những điều kiện của sự phát triển tâm lý học sinh THPT

Tuổi thanh niên
Giai đoạn phát triển bắt đầu từ lúc dậy thì và kết thúc khi bước vào tuổi người lớn

Tuổi dậy thì

Tuổi người lớn

Tính phức tạp và nhiều
mặt của lứa tuổi này

Sinh học

Tâm lý học lứa tuổi học sinh THPT

Xã hội


-Sự phát triển thể chất:
Kết thúc về căn bản của quá trình phát triển. Hệ xương, hệ cơ, chiều cao, cân nặng
đã gần đạt tới mức tối đa.


GIA ĐÌNH

(Vị trí ngày càng được khẳng định)

• Được tham gia bàn bạc việc gia đình

(Thay đổi đáng kể)

• Yêu cầu cao hơn trong công việc, trong cách suy

• 15 tuổi được làm CMT

nghĩ

• 18 tuổi được đi bầu cử, đủ tuổi nghĩa vụ
quân sự, nghĩa vụ lao động

• Nữ đủ tuổi kết hôn

NHÀ TRƯỜNG

XÃ HỘI
(Nòng cốt các phong trào)

• Tham gia tổ chức Đoàn TNCS
• Hệ thống tri thức ngày càng phong phú

Tâm lý học lứa tuổi học sinh THPT


III- Sự phát triển tâm lý của lứa tuổi hs thpt
1. Sự phát triển trí tuệ:Các quá trình cảm giác và tri giác đạt tới mức độ hoàn thiện, tinh tế. Quan sát
trở nên có mục đích, hệ thống và toàn diện hơn.Ghi nhớ: ghi nhớ có chủ đạo giữ vai trf chủ đạo.

Tư duy: Trừu tượng phát triển mạnh đặc biệt là trong học tập
Tưởng tượng: Ngày càng phong phú, phù hợp, gần với hiện thực hơn.

(tìm hình ảnh về các cuộc thi khoa học kỹ thuật ở học sinh thpt- nhờ có sự hát triên
mạnh về tư duy, tưởng tượng,...)


Trí tưởng tượng ngày càng phong phú

Tâm lý học lứa tuổi học sinh THPT


2. Sự phát triển tình cảm:Đời sống tình cảm phong phú, sâu sắc, bền vững hơn trước, được xây dựng trên
cơ sở nhận thức lý tính rõ ràng, khả năng quan sát, điều chỉnh cảm xúc được
tăng cường.
Tình bạn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tình cảm. Có yêu cầu cao đối với bạn,
luôn mong muốn có tình bạn bền vững. Ở lứa tuổi này hình thành các nhóm bạn có
cả nam và nữ.


Nếu như cấp 2....

Thì cấp 3: Bạn thân khác giới.
Xuất hiện nhu cầu chân chính về tình yêu nam nữ, đó là trạng thái mới mẻ, tự
nhiên trong đời sống tình cảm lứa tuổi này.


IV- Vấn đề giáo dục học sinh THPTTrước hết cần xây dựng mối quan hệ tốt giữa thanh niên và người lớn trên tinh thần bình đẳng và
tôn trọng lẫn nhauNgười lớn cần phải giúp đỡ các em một cách khéo léo, tế nhị để hoạt động của các em được
phong phú, hấp dẫn và độc lập
Người lớn không được quyết định thay, làm thay trẻ
Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội
vid kính vạn bôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×