Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình: Tìm hiểu về vi mạch CA3040 và vi mạch MC1510G

BÀI THUYẾT TRÌNH
MÔN: VI ĐIÊN TỬĐề tài:
Tìm hiểu về vi mạch CA3040 và vi mạch
MC1510G

Nhóm thuyết
trình: Nhóm 5
Giáo viên hướng
dẫn: Lê Mạnh Long


Nội dung thuyết trình

 Phần I: Vi mạch CA3040
 Phần II: Vi mạch MC1015GPhần I: Vi mạch
CA3040

 1. Chức năng và ứng dụng
 2. Các tham số
 3.Cấu trúc và sử dụng


1.Chức năng và ứng dụng của
CA3040- CA3040 là vi mạch dùng để khuếch đại video
và băng tần rộng.
- Dùng cho công nghiệp và thương mại, các thiết
bị ở tần số lên tới 200MHz.


a. Chức năng


 -Hệ số khuếch đại điện áp vi sai của tầng đẩy-kéo
cao: 37dB.
 Hệ số khuếch đại điện áp ở giới hạn duy nhất là
31dB.
 Băng thông rộng: 55Mhz
 Đầu vào và đầu ra ổn định
 Trở kháng vào cao: 150K
 Trở kháng ra thấp: 125ohms
 Chọn độ nghiêng cho sự bù nhiệt độ
 + Ở chế độ A: điện áp là hằng số
 + Ở chế độ B: hệ số khuếch đại là hằng số


b) Ứng dụng


-

Khuếch đại video
Các mạch schmitt trigger
Bộ điều biến
Khuếch đại trung tần
Bộ trộn
Khuếch đại nguồn một chiều


2. Cấu trúc vi mạchBảng sắp xếp điện ápĐặc tính tĩnhĐặc tính độngMạch kiểm tra đặc
tínhtĩnh

Mạch làm việc ở chế độ A

Mạch làm việc ở chế độ B


Mạch kiểm tra đặc
tính động
Mạch làm việc ở chế độ A

Mạch làm việc ở chế độ B


Điện áp cấp nguồn một chiều với
hệ số khuếch đại điện áp vi sai

Ảnh hưởng của tần số tới hệ
số khuếch đại vi sai
Ảnh hưởng của hệ số KĐ điện
áp ra đơn với dải thông ở điểm
3dB

Ảnh hưởng của tổng trở
nguồn tới tạp âmBăng thông -3dB với với điện áp ra duy nhất
Ảnh hưởng trở kháng nguồn tới nhiễu


Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường
xunh quanh tới điện áp đầu ra
hoặc điện áp tham chiếu đầu
vàoẢnh hưởng điện áp cấp
nguồn tới dòng cấp nguồn


Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường
xunh quanh tới dòng cấp nguồn

Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường
xunh quanh tới điện áp vi sai duy
nhất
Phần 2: vi mạch
MC1510G Vi mạch MC1510G là IC dùng để khuếch đại
video băng tần rộng.
 Được thiết kế sử dụng như là một bộ khuếch
đại vi sai với đặc tính hoạt động là cung cấp
cho tầng đáp ứng tần số từ nguồn một chiều
tới 40MHz.
 Đặc tính hệ số khuếch đại cao: Av=93
 Băng tần rộng: 40MHz
 Điện áp ra lớn: nguồn cấp từ 4.5Vpp đến ±6V


Hình dạng vi mạchCấu trúc vi mạchHệ số khuếch đại điện áp
phụ thuộc tần số

Giới hạn đặc tính ở tần
số 1KHz
Đặc tính điện
(Vcc=+6Vdc,Vee=-6Vdc)


Công suất tiêu hao do
nguồn cấp điện áp

Hệ số khuếch đại điện áp
với nguồn cấp điện áp


Điện áp đầu ra một chiều phụ
thuộc nhiệt độ

Hệ số điện áp phụ thuộc nhiệt độ
Dòng vào thuận phụ thuộc
nhiệt độ

Điện áp nhiễu đầu ra với
nguồn trở kháng
Đặc tuyến giới hạn ở tần
số 30MHz

Đặc tuyến giới hạn do
tần số
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×