Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc nikon

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

HƯỚNG DẪN TRÚT SỐ LIỆU
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON
1- Cài đặt phần mềm Transit 2.36
2- Cài đặt Drive cho cáp trút trên máy tính (2303 for
win7.exe)
Tiến hành nhấp đúp vào file và cho chay drive.
3- Mở phần mềm Transit trên máy tính
Chọn Data Recorder to PC. Và ta được màn hình như sau:

Cài đặt các thông số trong phần mềm:
Chọn Units và màn hình ta được như sau, ta chọn các thông số
như bảng bên dưới

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Chọn Settings và ta cũng cài đặt các thông số như hình dưới
đây:


i.

Chọn Corm và cài đặt các thông số như sau:
Chú ý: Cổng Com thì tùy theo máy tính nhận cổng nào thì ta chọn
cổng đó.

Ở phần cổng Com trên máy tính, ta cài đặt như sau:
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Máy tính chọn cổng Com nào thì trên phần mềm Transit 2.36 ta
chọn cổng Com đó.
Ta vào My computer – Propeties -- Divice manage ta có màn
hình bên dưới.

-Bước 1: Ta nhấp đúp vào Ports ( COM & LPT)
-Bước 2: Nhấp đúp vào Prolific USB-to-Serial Comm Port.
-Bước 3: Nhấp đúp vào ADVANCED chọn tiếp COMM
- Ở đây chúng ta chọn COM 2

Liên hệ: Kiều Duy Toàn


DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.comTrên màn hình phần mềm Transit ta chọn thư mục lưu file và tên
file như bên hình:

Bấm OK

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com1.

1.

Chọn tiếp OK được màn hình bên dưới và ta thao tác trên máy toàn
đạc điện tử Nikon

Thao tác trên máy toàn đạc điện tử Nikon.
Ta bấm phím MENU -- SETTING -- COMM( Thông số
phần này ta chọn giống mục trên máy tính)

Chọn Enter chọn mục số 5 Comm. Như màn hình bên dưới.

2. Bấm phím số 5
3. Bấm phím số 1 Chọn mục Download.

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

4. Chọn Job mà ta cần chép vào máy tính.

5. Chọn Go và trên máy tính ta được màn hình.

6. Sau khi trút xong màn hình sẽ có như bên dưới và ta chọn
tiếp --OK

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

7. Trên màn hình phần mềm Transit sẽ có như bảng sau:


1.

Cách chuyển file tọa độ này thành file EXCELL.
Ta chọn File-Export Job hoặc nhấn Ctrl+E

2. Ta chọn định dạng ASCII Coordinate và nhập tên file và
thư mục lưu:

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

3.

Chọn OK vào thư mục ta đã chọn sẽ thấy file như sau:

4. Vào EXCELL và mở lại file này ta sẽ được:

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Chú ý: Nếu ta muốn lưu vào file CAD thì ta cũng làm tương
tự, nhưng ở màn hình này ta không chọn định dạng ASCII
Coordinate mà chọn định dạng DXF Format.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Trụ sở chính: Số 29/31/273, phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng dịch vụ service: Số 73, Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ: Kiều Duy Toàn
ĐT: 04.6652.3911/ 04.6652.9311
DĐ-ZALO : 0989.423.267/ 0924.342.286
Website: http://anphatsurvey.com
Facebook: https://www.facebook.com/Anphatsurvey
Skype: anphatsurvey@gmail.com

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×