Tải bản đầy đủ

X quang xương không chuẩn bị

X QUANG BỤNG KHÔNG CHUẨN BỊ
VÀ BỆNH LÝ BỤNG NGOẠI KHOA

Bs Phù Trí Nghĩa
Bộ môn CĐHA
Trường ĐHYDCT


MỤC TIÊU


Liệt kê các chiều thế X quang sử dụng trong khảo sát vùng bụng.
Phân tích được một phim X quang bụng.
Nêu được 4 chỉ định chụp X quang bụng không sữa soạn.
Phân tích được hình ảnh X quang của 4 bệnh lý bụng cấp thường gặp.NỘI DUNGKỹ thuật chụp.
Giải phẩu X quang bụng.
Chỉ định.
Hình ảnh bất thường X quang bụng.
Các bệnh lý bụng cấp thường gặp.


KỸ THUẬT CHỤPCác chiều thế thường sử dụng:

Phim bụng thẳng, thế đứng.
Phim bụng thẳng, thế nằm.
Phim bụng thư thế nằm nghiêng (P)/(T) với tia song song mặt bàn.

Lưu ý: - Lấy đủ từ vòm hoành đến lỗ bịt.
- Lấy đủ thành bụng hai bên.


KỸ THUẬT CHỤP

THẾ ĐỨNG


KỸ THUẬT CHỤP


THẾ NẰM


KỸ THUẬT CHỤP

THẾ NGHIÊNG


GIẢI PHẪU X QUANG BỤNGCác tạng rỗng.
Các tạng đặc.
Đóng vôi trong ổ bụng.
Các đường mỡ.
Bộ xương.


GIẢI PHẪU X QUANG BỤNG


GIẢI PHẪU X QUANG BỤNG


GIẢI PHẪU X QUANG BỤNG

NGHIÊNG (T)

NGHIÊNG (P)GIẢI PHẪU X QUANG BỤNG

BÌNH THƯỜNG HƠI TRONG RUỘT NON ÍT THẤY


GIẢI PHẪU X QUANG BỤNG

HƠI TRONG ĐẠI TRÀNG


GIẢI PHẪU X QUANG BỤNG

ĐƯỜNG MỠ CẠNH PHÚC MẠC

ĐƯỜNG MỠ CẠNH CƠ THẮT LƯNG


CHỈ ĐỊNH X QUANG BỤNG


Thủng tạng rỗng.
Tắc ruột.
Viêm phúc mạc.
Chấn thương.


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG

Mức khí-dịch.
Quai ruột dãn.
Khí bất thường.
Đóng vôi.
Mất đường mỡ.
Dịch tự do.
Đè đẩy các tạng.


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG
MỰC KHÍ-DỊCH


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG
QUAI RUỘT DÃN

Ruột non>3cm.
Đại tràng>5cm.
Manh tràng>6cm.


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG
KHÍ BẤT THƯỜNG

KHÍ SAU PHÚC MẠC

LIỀM HƠI DƯỚI HOÀNH


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG
KHÍ BẤT THƯỜNG

HOẠI TỬ SINH HƠI TRONG THÀNH TÚI MẬT


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG
KHÍ BẤT THƯỜNG

HƠI TRONG ĐƯỜNG MẬT


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG
ĐÓNG VÔI

SỎI MẬT ĐÓNG VÔI

ĐÓNG VÔI TRONG VIÊM TỤY MẠN


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG
ĐÓNG VÔI

ĐÓNG VÔI HẠCH MẠC TREO

ĐÓNG VÔI HẠCH MẠC TREO


HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
X QUANG BỤNG
ĐÓNG VÔI


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×