Tải bản đầy đủ

TỔNG HỢP ĐỀ THI LẦN I Mô phôi

Phượng Lý – YHCT40

TỔNG HỢP ĐỀ THI LẦN I
MÔN: MÔ PHÔI
(Mang tính chất tham khảo)
Câu 1.Các lớp biểu bì của da từ ngoài vào trong? Sừng-bóng-hạt-gai-sinh sản
Câu 2.Tb sừng không phân bố ở đâu? Lớp sừng
Câu 3.Tuyến mồ hôi có các đặc điểm sau ngoại trừ? Có kiểu chế tiết toàn huỷ
Câu 4.Biểu mô của hầu? Trụ giả tầng có lông chuyển
Câu 5.Phần biểu mô tiếp xúc với thức ăn ?
Câu 6.Không có chức năng hô hấp? Tiểu phế quản tận
Câu 7.04 chỉ? 4 tầng cấu tạo của ống tiêu hoá
Câu 8.Tuyến đáy vị nằm ở? Lớp đệm
Câu 9.Tuyến đáy vị có các tb trừ? Tb bụi
Câu 10.Đoạn ống tiêu hoá có chứa các ống tuyến? Thực quản
Câu 11.Khoảng disse ? Khoảng sieu vi giữa tb gan và tb nội mô
Câu 12.Bm của lá thành bao Bowman? Bm lát đơn
Câu 13.Bm của ống mật? Bm vuông đơn
Câu 14.Đoạn tiếp sau ống lượn xa? Ống góp
Câu 15.Tuyến yên là tuyến? Nội tiết
Câu 16.Tb nang tuyến giáp tiết? Thyroxin

Câu 17.Các lớp của tuyến thượng thận? Cung bó lưới
Câu 18.Tb que?
Câu 19.Tb nón?
Câu 20.Bm của tinh hoàn? Bm Tinh
Câu 21.Thể nissl? Lưới nội bào hạt
-Tìm câu đúng?
Câu 22.Các nang trứng đa số bị thoái hoá.
Câu 23.Giai đoạn phát triển: nan trứng sơ cấp-> nang trứng đặc.
Câu 24.Huỷ cốt bào ?
Câu 25.Phân chia theo hàm lượng Canxi? Xương xốp và xương đặc
Câu 26.Khi cơ vân co? A không đổi, i thay đổi
Câu 27.Màng của tinh hoàn? Màng trắng
Câu 28.Vùng có nhìu lympho T? Vùng cận vỏ
Câu 29.Tuyến kẽ? Nằm ở giữa ống sinh tinh
Các bạn đọc kỹ giáo trình nha, vì đề chỉ ra trong giáo trình thôi, với đọc thêm phần thực
hành để dễ thuộc bài hơn.

Nhớ học kỹ Giáo Trình!
Chúc các bạn thi tốt !!


Phượng Lý – YHCT40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×