Tải bản đầy đủ

BÁO cáo KHẢO sát xây DỰNG CÔNG VIỆC sửa CHỮA, cải tạo cơ sở hạ TẦNG CHO TRẠM BTS văn PHÚ hà nội

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH
***********

BÁO CÁO KHẢO SÁT XÂY DỰNG
CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA, CẢI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO TRẠM BTS
VĂN PHÚ - HÀ NỘI

Chủ đầu tư:
Địa chỉ liên lạc:
Tel: 04. 3849645

Trung tâm TTDĐ khu vực I
Số 811A đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Fax: 04. 3849629

Đơn vị tư vấn lập: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng An Thành
Địa chỉ liên lạc:
P812 - CT1A - Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0433.546017 Fax: 0433.546017

Hà Nội – 2011CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH
***********

BÁO CÁO KHẢO SÁT XÂY DỰNG
CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA, CẢI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO TRẠM BTS
VĂN PHÚ - HÀ NỘI

Chủ đầu tư:
Địa chỉ liên lạc:
Tel: 04. 3849645

Trung tâm TTDĐ khu vực I
Số 811A đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Fax: 04. 3849629

Đơn vị tư vấn lập: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng An Thành
Địa chỉ liên lạc:
P812 - CT1A - Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0433.54 6017 Fax: 0433.54 6017
Ngày

tháng

năm 2011

CÔNG TY CP TƯ VẤN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH

Hà Nội – 2011

Page 2 of 6


BÁO CÁO KHẢO SÁT XÂY DỰNG
(Bước lập phương án và dự toán chi phí thực hiện)
I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:
Nhiệm vụ khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công việc "Sửa chữa, cải tạo cơ sở
hạ tầng cho trạm BTS Văn Phú – Hà Nội’’ được chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế


thống nhất với các nội dung chính sau:
- Khảo sát, định vị vị trí trạm; Đàm phán ký hợp đồng thuê mặt bằng dùng chung
với mạng viễn thông Vinaphone, mua bán điện cho trạm BTS.
- Khảo sát đơn giá vật liệu xây dựng tại địa bàn xây dựng trạm BTS, sưu tầm thông
báo giá vật liệu của liên sở Tài chính - Xây dựng.
- Khảo sát cột anten hiện trạng.
- Khảo sát vị trí đặt thiết bị.
- Khảo sát xây dựng hệ thống điện cho trạm BTS.
- Khảo sát điều kiện lắp đặt các thiết bị phụ trợ, hệ thống chống sét
II. ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH:
1. Mục tiêu: Sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng cho trạm BTS Văn Phú – Hà Nội đảm bảo
sẵn sàng phục vụ cho việc lắp đặt mạng.
2. Đặc điểm, quy mô: Mặt bằng xây dựng CSHT trạm BTS phải có đủ diện tích để bố
trí các hạng mục:
+ Cầu cáp, kiến trúc
+ Hệ thống điện
+ Tiếp đất và chống sét
III. VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG
Trạm BTS Văn Phú:
-

Địa điểm: Bệnh Viện Tâm Thần – Xã Hòa Bình – Huyện Thường Tín – TP Hà
Nội

-

Vị trí xây dựng công trình nằm: Trên mái

-

Nguồn điện 1 pha cách vị trí đặt nhà trạm: 50m

-

Vùng áp lực gió tiêu chuẩn: IIB

-

Chi tiết tổng thể khu vực xây dựng trạm BTS như bản vẽ kèm theo.

IV. TIÊU CHUẨN VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG
- TCXD 4419:1987 - Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
- TCXD 205:1987 - Yêu cầu đối với khảo sát;

Page 3 of 6


- TCXD 112:1984 - Khảo sát địa kỹ thuật;
- Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện TCN 68167:1997
- Tiếp đất cho các công trình viễn thông TCN 68-174:2006.
- Tiêu chuẩn về tải trọng gió TCVN-2737-1995
- Tiêu chuẩn về kết cấu thép TCXDVN 338:2005
- Tiêu chuẩn về bê tông cốt thép TCXDVN 356:2005
- Và một số tiêu chuẩn ngành khác.
V. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT:
- Khảo sát đơn giá vật liệu xây dựng tại địa bàn xây dựng trạm BTS, sưu tầm thông
báo giá vật liệu của liên sở Tài chính - Xây dựng.
- Khảo sát cột anten hiện trạng.
- Khảo sát phòng đặt thiết bị.
- Khảo sát xây dựng hệ thống điện cho trạm BTS.
- Khảo sát điều kiện lắp đặt các thiết bị phụ trợ, hệ thống chống sét
VI. QUY TRÌNH PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT
* Phương pháp: Đo đạc, Khảo sát thực tế tại các vị trí
- Nhận tài liệu liên quan đến phát triển mạng đã được phê duyệt.
- Nhận bàn giao vị trí khảo sát từ Chủ đầu tư.
- Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi thực hiện công tác khảo sát.
- Khảo sát vị trí cột Anten, phòng máy, tiếp địa, phụ trợ
- Lập báo cáo khảo sát, tính toán, thiết kế khối lượng phục vụ công tác lập dự toán.
* Thiết bị khảo sát: Máy tính, máy định vị, la bàn, đồng hồ đo điện vạn năng, máy đo
khoảng cách, máy ảnh,…
STT

Công tác khảo sát

1

Tìm hiểu quy trình mua
bán điện cho trạm BTS.
Thông số về địa hình,
điều kiện địa chất,
vùng áp lực gió, thông
số thống kê về giông
sét khu vực đầu tư

2

Phương pháp

Thiết bị, vật tư

Trao đổi với chủ đầu tư Máy tính, điện thoại để
liên lạc, trao đổi thông tin
- Sưu tầm, tra cứu các - Ôtô, xe máy để di
thông số về vùng áp chuyển và đo quãng
lực gió, thông số thống đường
kê về giông sét khu vực - Máy tính, điện thoại để
đầu tư.
liên lạc, trao đổi thông tin
- Thiết bị GPS để xác định
tọa độ và độ cao
- Máy ảnh để lưu trữ hình
ảnh khảo sát
Page 4 of 6


3
4

Quy định về cơ sở hạ
tầng trạm BTS do
Công ty VMS ban hành
Điều kiện cung ứng
VLXD

Liên hệ, xin tài liệu từ Máy tính, điện thoại để
chủ đầu tư
liên lạc, trao đổi thông tin
- Sưu tầm thông báo
giá VLXD mới nhất
của tỉnh
- Đến địa bàn các xã
thuộc dự án, điều tra,
hỏi - đáp trực tiếp
- Khả năng cung cấp
vật tư vật liệu, thiết bị
xây dựng và lắp đặt
CSHT trạm BTS

- Ôtô, xe máy để di
chuyển
- Máy tính, điện thoại để
liên lạc, trao đổi thông tin

a) Nhân lực thực hiện khảo sát
Nhà thầu tư vấn, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng An Thành cử các cán
bộ thực hiện công tác khảo sát xây dựng công trình, cụ thể như sau:
STT

Vị trí

Cán bộ

1

Chủ trì khảo sát

Ngô Anh Tú

2

Giám sát khảo sát

Nguyễn Như Lân

Thực hiện khảo sát

Hoàng Tiến Vinh
Nguyễn Đức Thịnh
Bùi Vũ Huyền Trang

3

Năng lực
Kỹ sư XD
Giấy phép hành nghề KSXD
Kỹ sư XD
Giấy phép hành nghề KSXD
Kiến trúc sư
Kỹ sư XD
Kỹ sư XD

VII. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Các số liệu khảo sát được tổng hợp, phân tích và thống kê trên các dữ liệu khảo sát
thực tế như sau:
7.1 Quy trình làm thủ tục mua bán điện cho trạm BTS.
- Nhà Thầu chuẩn bị các mẫu giấy tờ, văn bản theo quy định của cơ quan có thẩm
quyền để chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin mua điện.
- VMS chuẩn bị bộ hồ sơ xin mua điện cung cấp cho Nhà thầu đi liên hệ xin cấp điện.
- Nhà thầu nhận hồ sơ phối hợp với đơn vị bán điện phối hợp đi khảo sát, hoàn tất các
thủ tục cần thiết để lắp đặt công tơ, ký kết hợp đồng mua bán điện năng cho trạm.
- Nhà thầu chuyển hồ sơ thanh toán chi phí lắp đặt ban đầu và hợp đồng mua bán điện
lại choVMS.
7.2 Thông báo giá VLXD trên địa bàn XD của liên Sở Tài chính – Xây dựng.
Bảng công bố giá vật liệu xây dựng TP. Hà Nội quý II năm 2011 (Kèm theo công bố
số: 02/2011/CBGVL-LS ngày 15 tháng 06 năm 2011 của liên sở: Tài chính và Xây
dựng).

Page 5 of 6


7.3 Kết quả khảo sát địa hình, thông số về địa chất, vùng áp lực gió, thông số thống kê
về giông sét khu vực đầu tư.
Trạm BTS Văn Phú:
a) Về mặt bằng đặt trạm BTS:
- Địa chỉ: Bệnh Viện Tâm Thần – Xã Hòa Bình – Huyện Thường Tín – TP Hà Nội
- Tọa độ (GPS): Long: 105.8430°

;

Lat: 20.8691°

- Vị trí mặt bằng: trên mái
b) Điện nguồn và chiều dài dây cáp đấu nối điện lưới:
- Nguồn điện lưới: 1 pha
- Chiều dài cáp nguồn (dự trù): 50m
VIII. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHỤC VỤ CHO VIỆC THIẾT KẾ,
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH;
Tại trạm BTS:
-

Lắp đặt hệ thống tiếp đất chung cho thiết bị VMS

-

Lắp đặt hệ thống điện từ vị trí đấu điện đến phòng máy.

-

Cầu cáp đi từ vị trí lắp đặt anten tới phòng máy.

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Báo cáo khảo sát do Nhà thầu tư vấn lập được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính
sát thực của các đối tượng khảo sát
- Nội dung báo cáo khảo sát này sẽ được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo đúng
quy định.
- Nội dung báo cáo khảo sát xây dựng công trình sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu,
sẽ là cơ sở cho Nhà thầu tư vấn thiết kế, thực hiện công tác lập báo cáo kinh tế kỹ
thuật.
X. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Quy định về cơ sở hạ tầng nhà trạm BTS của Công ty thông tin di động VMS.
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam
XI. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO
- Hợp đồng tư vấn;
- Hồ sơ và bản vẽ khảo sát các trạm trên;
- Các tài liệu liên quan khác.

Page 6 of 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×