Tải bản đầy đủ

KIEN THUC CAN NHO HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ OXI

MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ
PHẦN ANCOL – PHENOL – ANĐEHIT – XETON
- Iotbenzen phản ứng với Cl2 trong CHCl3 tạo thành phenyliotđiclorua
(iođozobenzenđiclorua):
CHCl3
C6 H 5 -I + Cl 2 
→ C6 H 5 -ICl2 (phenyliot®iclorua)

Phenyliotđiclorua là một chất rắn kết tinh màu vàng. Khi xử lí bằng dung dịch kiềm loãng

nó chuyển thành iođozobenzen:
H 2O
C6 H 5 ICl2 + Na 2CO3 
→ C6 H 5 I=O + 2NaCl+CO 2

Iođozobenzen (C6H5I=O) là một chất vô định hình màu vàng, bị phân hủy kèm theo tiếng
nổ ở 210oC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×