Tải bản đầy đủ

thực trạng hoạt động tư vấn tài chính và giải pháp nâng cao hoạt động tư vấn tài chính của công ty chứng khoán sacombank

2.1 : Giới thiệu về công ty chứng khoán

sacombank

2.1.1 : Lịch sử hình thành
Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thuơng tín sacombank
Thành lập: 21/12/1991 với số vốn điều lệ ban đầu chỉ có 3 tỉ đồng và hoạt
động ven TP.HCM.
Sau gần 16 năm hoạt động, đến nay Sacombank đã trở thành Ngân hàng
TMCP hàng đầu Việt Nam với:
4.449 tỉ đồng vốn điều lệ.
211 chi nhánh và phòng giao dịch tại 44 tỉnh thành trong cả nước
9.700 đại lý thuộc 250 ngân hàng tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hơn 5.000 cán bộ nhân viên trẻ, năng động và sáng tạo
Số lượng cổ đông đại chúng: trên 30.000
Tốc độ tăng trưởng xếp hàng đầu khối Ngân hàng TMCP Việt Nam (bb́nh
quân tăng trưởng trên 50%/năm đối với tất cả các mặt như tín dụng, huy động, lợi
nhuận, tổng tài sản...)
Công ty con:
Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – AMC
Sacombank

Công ty Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín- SacomRex
Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín- SacombankLeasing
Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Securities
Công ty chứng khoán sacombank
Được thành lập vào tháng 10 năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ
đồng, SBS là công ty chứng khoán trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài
Gòn Thương Tín (Sacombank), SBS là một trong những công ty chứng khoán có số
vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam; tham gia cung cấp tất cả các dịch vụ chứng khoán
được phép thực hiện bao gồm môi giới, tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành, quản lý
danh mục đầu tư..
Đến thời điểm tháng 8 năm 2007, SBS đã tăng mức vốn điều lệ lên 1100 tỷ
đồng và trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, trong đó,
hoạt động môi giới chiếm khoảng 10% thị phần thị trường.
Với 250 chuyên viên năng động – hơn 20% được đào tạo từ nhiều quốc gia


trên thế giới, cùng ban lãnh đạo tài năng, SBS cam kết mang đến cho quý khách
những sản phẩm – dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
Bên cạnh đó, SBS không ngừng thiết lập mạng lưới hoạt động rộng khắp từ
thành phố Hồ Chí Minh trải dài đến Đà Nẵng, Hà Nội nhằm phục vụ quý khách hàng
trên toàn quốc.
1. Hội sở:
ĐC: 6-8 Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM
ĐT: (08) 8.214.888 – Fax: (08) 8.213.015
E-mail: info@sbsc.com.vn
2. Chi nhánh Hà Nội:
ĐC: Tầng 6 và 7 - số 88 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 9.428.076 – Fax: (04) 9.428.075
E-mail:hanoi@sbsc.com.vn
3. P.GD Hàm Nghi:
ĐC: 87A Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM
ĐT: (08) 9.147.300 – Fax: (08) 9.147.303
4. P.GD Hoa Việt:

ĐC: 36-38 Phùng Hưng, Q.5, TP.HCM

ĐT: (08) 8.547.858 – Fax: (08) 8.547.856
5. Đại lý nhận lệnh Đà Nẵng:
ĐC: 202 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
ĐT: (05113) 584.505 – Fax: (05113) 584.506


6. Đại lý nhận lệnh Vũng Tàu:
ĐC: Tầng 3 - số 67A Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu
ĐT: (064) 553.398 – Fax: (064) 553.390
Với phương châm hoạt động “Chia sẻ tầm nhìn – Tạo dựng giá trị”, SBS luôn hướng
đến các giải pháp nhằm tối đa hóa giá trị đầu tư và sự hài lòng của khách hàng. Việc hợp tác
với SBS ở nhiều khía cạnh sẽ xây dựng nên hình ảnh, thương hiệu cho các bên tham gia
hợp tác bởi tính hiệu quả của dịch vụ, tính minh bạch của quy trình triển khai, chuẩn mực
hóa hệ thống tổ chức, quản lý. Trên những lợi thế riêng có, SBS có thể mang đến nhiều cơ
hội hợp tác và phát triển cùng với khách hàng như góp vốn đầu tư, thu xếp vốn dự án, hợp
tác mở rộng mạng lưới, phát triển các dịch vụ tài chính…
Sự ra đời của công ty chứng khoán SBS chính là sự cam kết mạnh mẽ của


Sacombank trong việc triển khai các định hướng phát triển dài hạn nhằm đảm bảo sự
phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững, đảm bảo nguồn thu nhập, đẩy mạnh các
mảng hoạt động dịch vụ tài chính cao cấp.


2.1.2 : Cơ cấu tổ chức,chức năng các phòng ban của công ty
2.1.2.1 :Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ 1 : cơ cấu tổ chức công ty
Chủ tịch
Hội đồng
quản trị

Kiểm
soát viên

Tổng
giám đốc

phòng
đầu tư

CS $ PC

Phân
tích

Phòng
kiểm
soát nội
bộ

GD phát
triển
kinh
doanh

GD tài
chính

Phòng
công
nghệ
thông tin

Phòng
tài chính

Phòng
môi giới

Phó tổng
giám đôc

Phòng
giao dịch

Phòng
hỗ trợ

Phòng tư
vấn

Các chi
nhánh

Đại lý
nhận
lệnh

Bộ phận
giao dịch

Môi giới
nhà đầu
tư cá
nhân
trong
nước

Môi giới
nhà đầu
tư tổ chức
trong
nước

Môi giới
nhà đầu
tư nước
ngoài

Môi giới
nhà đầu
tư quan
trọng


2.1.2.2.Chức năng các phòng ban
Phòng môi giới
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán,xây
dựng và phát triển môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán, nhận lệnh, giao dịch tại sàn cầm cố cổ phiếu niêm yết,
hỗ trợ cho vay chứng khoán
-Phát triển quan hệ hợp đồng môi giới với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
_ Nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các sản phẩm, các nội dung chuyên môn kỹ
thuật nghiệp vụ liên quan đến hoạt động môi giới nhằm đáp ứng yêu cầu định hướng
phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty
Phòng đầu tư
Thực hiện chức năng tự doanh
-Xây dựng chiến lược, chính sách và chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động tự doanh
gồm đầu tư vốn vào đơn vị kinh doanh chứng khoán
-Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư kinh doanh chứng khoán từ nguồn vốn tự
có và vốn vay của công ty trên cơ sở kế hoạch đuợc giao
Thực hiện nhiệm vụ uỷ thác đầu tư
-Xây dựng chiến lược, chính sách và các chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động đầu
tư uỷ thác
-Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán từ vốn uỷ
thác của khách hàng
-Xây dựng chiến lược, chính sách mô hình quản lý danh mục đầu tư uỷ thác
trong ngắn hạn và dài hạn
Phòng tư vấn
-Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, các
dịch vụ ngắn hạn cho khách hàng
-Nhận bảo lãnh, phát hành các loại trái phiếu và cổ phiếu
-Tư vấn : nêm yết, cổ phần hoá, quản lý cổ đông, xây định giá trị doanh
nghiệp, tái cấu trúc
-Nghiên cứu xây dựng, cải tiến các sản phẩm, các nội dung kỹ thuật nhiệm vụ
liên qua đến hoạt động tư vấn và bảo lãnh
Phòng phân tích


Vai trò là trung tâm thông tin của công ty
-Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty nhằm phục vụ
công tác của các phòng ban
-Phục vụ công tác quản lý rủi ro cho công ty
-Sưu tập, xử lý,phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin theo yêu cầu nhiệm
vụ đuợc giao
Phân tích thị truờng, định giá doanh nghiệp và định giá chứng khoán
Xây dựng các chuyên mục và các mô hình định giá công ty, định giá các loại
chứng khoán
Phòng kế toán
* Đảm bảo hướng dẫn chính sách kế toán cho toàn hệ thống kịp thời, phù hợp
với luật định hiện hành và đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới
* Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo an toàn trong công tác
kế toán tài chính và tuân thủ theo các luật định và chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện
hành.
* Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu và đầu tư tại Hội sở
và toàn hệ thống đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
* Thực hiện công tác thuế, kiểm toán hàng năm, báo cáo cho các cơ quan chức
năng như uỷ ban chứng khoán nhà nuớc,thanh tra chứng khoán ban giám đốc… tuân
thủ luật định và hiệu quả.
* Thiết lập dần hệ thống kế toán quản trị đảm bảo cung cấp các thông tin chi
tiết phục vụ quản trị điều hành hiệu quả
* Thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận để cập nhật
thông tin kịp thời liên quan đến kế toán tài chính theo luật định.
Phòng hỗ trợ
* Hỗ trợ về hành chính và hậu cần nhằm đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu phục
vụ cho các hoạt động quản lý và hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
* Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
* Thực hiện công tác hành chính quản trị/ văn phòng tổng hợp
* Quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản/tài sản cố định
* Công tác đối ngoại
* Công tác bảo vệ


* Lái xe
Phòng IT
* Tổ chức, quản lý, điều hành và phát triển các hoạt động liên quan đến công
tác thông tin tại hội sở và trên toàn hệ thống.
* Cung cấp và duy trì các phương tiện tin học như máy vi tính, hệ thống mạng,
hệ thống bảng điện tử, hệ thống giao dịch hiện đại tiên tiến nhất
2.1.3 : Các hoạt động và dịch vụ của công ty
2.1.3.1 Dịch vụ môi giới chứng khoán
Môi giới chứng khoán một nghiệp vụ không thể thiếu của bất kỳ công ty
chứng khoán nào. Nhiệm vụ của những nhà môi giới là trung gian giữa việc mua và
bán chứng khoán để tối đa hoá lợi nhuận của khách hàng.
Phòng Môi giới SBS với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong
việc tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt những thông tin nhanh chóng và kịp thời.
Các nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán sẽ được nhân viên môi giới trực
tiếp hướng dẫn các thông tin cần thiết giúp nhà đầu tư có thể hiểu và tham gia đầu tư
hiệu quả. Ngoài ra, định kỳ Phòng Môi giới tổ chức những buổi hội thảo theo chuyên
đề dành cho nhà đầu tư SBS.
Các hoạt động chính :
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
Mục tiêu của SBS là phục vụ giao dịch cho khách hàng một cách nhanh nhất,
thuận tiện nhất. Với công nghệ phần mềm hiện đại, ưu việt, đội ngũ nhân viên
chuyên nghiệp, các lệnh sẽ luôn được khớp một cách nhanh nhất. Hơn nữa, việc đặt
lệnh rất đơn giản và thuận tiện dưới ba cách:
• Đặt lệnh giao dịch trực tiếp:.
• Đặt lệnh giao dịch qua trang web
• Đặt lệnh giao dịch qua điện thoại
Với tất cả các phương thức đặt lệnh nêu trên, các lệnh giao dịch sẽ được thực
hiện nhanh nhất để vào hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm
giao dịch chứng khoán.
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN OTC
Những nhà môi giới chuyên nghiệp và nhiệt tình sẽ kết nối những nhu cầu
mua và bán chứng khoán OTC (chứng khoán chưa niêm yết) của khách hàng một


cách nhanh nhất. Chứng khoán OTC là hàng hoá rất tiềm năng, đa dạng và mang lại
nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tuy nhiên đây là loại hàng hóa ẩn chứa nhiều rủi ro
vì nhìn chung tính thanh khoản không cao. Để khai thác tốt nguồn hàng hoá này cần
phải có nhiều thông tin trung thực cũng như những phân tích sâu sắc của những
chuyên gia hàng đầu.
CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ
Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán:
Hỗ trợ tạm ứng tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư truớc thời hạn (t + 3)
Quý khách hàng có thể thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán khi có kết
quả khớp lệnh.
Dịch vụ cầm cố cổ phiếu niêm yết
Phối hợp với ngân hàng sacombank cung cấp sản phẩm cầm cố chứng khoán
(niêm yết ) cho khách hàng
Khi khách hàng có nhu cầu cầm cố chứng khoán,nhân viên giao dịch sẽ hướng
dẫn Quý khách hàng điền theo mẫu của Ngân hàng bao gồm:
• Giấy đề nghị vay vốn
• Giấy đề nghị phong tỏa
• Hợp đồng vay cầm cố chứng khoán
• Giấy nhận nợ
• Giấy đề nghị giải tỏa (khi khách hàng trả nợ cầm cố)
Tổng số tiền khách hàng có thể cầm cố = tổng số lượng Cổ phiếu
* Giá cầm cố của loại cổ phiếu đó (giá cầm cố CP do ngân hàng quy định)
Lưu ký chứng khoán
Sbs sẽ tiến hành lưu ký chứng khoán cho khách hàng với đầy đủ nhứng
huớng dẫn
• Mở tài khoản chứng khoán tại SBS (nếu chưa có)
• Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu gửi chứng khoán (02 liên)
• Chuyển cho nhân viên lưu ký bản chính các chứng chỉ chứng khoán hoặc Giấy
chứng nhận sở hữu chứng khoán.
• Nhân viên lưu ký sẽ nhận, kiểm tra và ký xác nhận trên Phiếu gửi chứng khoán
Mua bán có kỳ hạn (repo) cổ phiếu chưa niêm yết
Repo là dịch vụ mua bán lại chứng khoán có kỳ hạn. SBS sẽ mua những


chứng khoán chưa niêm yết của kh ách h àng với cam kết sẽ bán lại số chứng khoán
đó cho quý khách trong một khoảng thời gian nhất định với múc giá tối đa bằng 50%
thị giá cổ phiếu tại thời điểm ký kết hợp đồng Với những đặc điểm và lợi ích của
Repo sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và không để lỡ cơ hội kinh doanh của khách
hàng
Thực trạng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán saccombank
Tính đến cuối năm 2007,sau gần 2 năm hoạt động
-Số lượng tài khoản khách hàng mở tại SBS là trên 9500 tài khoản
- Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày hơn 150 tỷ đồng. Về dịch vụ môi giới,
SBS đã chiếm gần 10% giá trị giao dịch trên toàn thị trường.
-Doanh thu từ hoạt động môi giới qua 2 năm 2006, 2007
Bảng 1:Doanh thu hoạt động môi giới của SBS 2 năm 2006-2007.
Triệu đồng
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Doanh thu môi giới
Doanh thu các dv hỗ trợ
Môi giới
% môi giới so với
Doanh thu
% Các dv hỗ trợ môi
giới so với doanh thu

Năm 2006
10.50
2

Năm 2007
290.784

1.341

47.393

0.562

69.349

12.8%

16.7%

5.35%

24.4%

(Nguồn : kế hoạch kinh doanh năm 2008)
Từ các số liệu trên ta thấy hoạt động môi giới chứng khoán là một trong những mảng
quan trọng nhất của công ty, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu một năm của
SBS,từ năm 2006 sang năm 2007 doanh thu hoạt động môi giới đã tăng rất mạnh từ
1,903 triệu lên tới 116,7 triệu đã khẳng định được hiệu quả hoạt động của dịch vụ môi
giới tại công ty


Biểu đồ tỷ lệ % doanh thu từ hoạt động môi giới so với Tổng doanh thu
Biểu đồ 1 :

Biểu đồ 2


2.1.3.2 .Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
Các hoạt động chính
-Tư vấn đầu tư
• Tư vấn và hỗ trợ các chiến luợc đầu tư với số vốn lớn
• Tìm kiếm cho khách hàng các cơ hội đầu tư tối ưu (chủ yếu truớc IPO và
chứng khoán chưa niêm yết)
-Quản lý danh mục đầu tư
• Chuyên gia về đầu tư và quản lý danh mục cho khách hàng
• Chuyên cung cấp các dịch vụ về uỷ thác đầu tư
-Hỗ trợ đấu giá
• SBS sẽ tư vấn về mức giá cho khách hàng trong các đợt đấu giá chứng khoán
Thực trạng hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại SBS
Từ năm 2006 đến nay dù công ty chứng khoán saccombank đã nhận 10 hợp
đồng tư vấn đầu tư, mảng dịch vụ này đã đem lại doanh thu cho công ty là 5,176 triệu
đồng
Các hợp đồng thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán
• Nhận uỷ thác đấu giá và hõ trợ giá cho công ty rượu –bia-nuớc giải khát Sài
gòn
• Đại lý đấu giá CTCP Hoàng Long Long An
• Đại lý đấu giá SABECO
• Đại lý đấu giá CTCP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hoà Bình
• Đại lý đấu giácông ty cổ phần Sông Đà 6
• Bán đấu giá cổ phần CT Thương Nghiệp Cà Mau
• Nhận uỷ thác đấu giá và hỗ trợ đầu tư công ty Tài Chính Dầu Khí
• Nhận uỷ thác đấu giá của công ty dệt may Hà Nội
• Nhận uỷ thác đầu tư công ty xi măng Hà Tiên
• Nhận uỷ thác đấu giá công ty may Việt Tiến
2.1.3.3 Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp (sẽ trình bày chi tiết ở phần sau)
Với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm, SBS không chỉ cung cấp
dịch vụ tư vấn tài chính đơn thuần mà còn đưa ra các giải pháp giúp lành mạnh hóa
hoạt động kinh doanh và tổ chức ngày một tốt hơn.


2.1.3.4.Bảo Lãnh phát hành chứng khoán
Là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục truớc khi
chào bán chứng khoán,nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức
phát hành để bán lại hoặc mua một số chứng khoán còn lại chưa đuợc phân phối hết.
Các sản phẩm :
• Đánh giá nhu cầu doanh nghiệp và tư vấn phương án phát hành
• Tổ chức thăm dò thị trường về chứng khoán chào bán
• Thu xếp tổ hợp bảo lãnh chứng khoán (nếu cần)
• Hỗ trợ chào bán chứng khoán và tổ chức bảo lãnh
2.1.3.5 Tự doanh chứng khoán
Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng
khoán cho chính mình.
Thực trạng hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán sacombank
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian đầu hầu hết các công ty
chứng khoán chú trọng và phát triển dịch môi giới chứng khoán.Tuy nhiên bắt đầu từ
năm 2004, cùng với môi giới, nghiệp vụ tự doanh cũng được chú trọng phát triển
.Mặc dù mới đi vào hoạt động từ năm 2006 nhưng công ty chứng khoán sacombank
đã đẩy nhanh hoạt động tựdoanh với giá trị chứng khoán tự doanh tính đến 30/6/2007
đạt 537 tỷ đồng
-Doanh thu từ hoạt động tự doanh qua 2 năm hoạt động đã tăng rất nhanh cụ
thể là
Bảng 2 : Doanh thu hoạt động tư doanh năm 2006-2007
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2006

Năm 2007

Tổng doanh thu

10,502

290,784

Dt hoạt động tự doanh

6,792

153,000

64,67%

53.86%

% DT tự doanh so với
Tổng doanh thu

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2008)


Biểu đồ tỷ lệ % doanh thu hoạt động tự doanh so với tổng doanh thu
Biểu đồ 3

Biểu đồ 4

Từ các biểu đồ và số liệu như trên ta thấy một cách rõ ràng tầm quan trọng
của hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán sacombank,mảng hoạt động này
chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng doanh thu của công ty năm 2006 chiếm 64,67% và
năm 2007 chiếm 54 % .Từ năm 2006 đến năm 2007 doanh thu hoạt động tự doanh
của công ty đã tăng rất nhanh từ
2.1.4 : Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây
Công ty chứng khoán ngân hàng sài gòn thương tín sacombank mới đi vào
hoạt động, nhưng qua 2 năm 2006 và 2007 công ty đã khẳng định được vị trí, năng


lực và hiệu quả hoạt động của mình trên thị trường chứng khoán.Có thể thấy rõ điều
đó thông qua kết quả kinh doanh của công ty trong 2 năm sau:


Bảng 3 : Kết quả kinh doanh của SBS năm 2006-2007
Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2006
Tổng doanh thu
10,502
DT môi giới
1,341
DT hỗ trợ môi giới
562
DT hoạt động tự doanh
6,792
DT hoạt động tư vấn
54
DT khác
1,753
% tăng trưởng DT
Tổng chi phí
4,423
Chi phí kinh doanh chứng khoán
659
Chi phí quản lý doanh nghiệp
3,767
Chi phí hoạt động tài chính
0
Lợi nhuận trước thuế
6,075
Thuế
0
Lợi nhuận sau thuế
6,075
% tăng trưởng LN
Nguồn : kế hoạch kinh doanh năm 2008

Năm 2007
290,784
47,393
69,349
153,000
11.696
7,346
2605%
119,414
27,096
34,480
57,838
171,370
0
171,370
2609,82%

Từ kết quả kinh doanh trên ta thấy doanh thu của công ty năm 2007 tăng vượt
bậc so với năm 2006, phần trăm tăng trưởng doanh thu lên tới 2065 % qua 2 năm,kéo
theo đó là lợi nhuận của năm 2007 tăng nhanh từ 6075 triệu đồng lên tới 171370 triệu
đồng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận là 2609,82%, có thể nói đây là một mức siêu lợi
nhuận, điều này chứng tỏ sau một năm mới bước vào hoạt động trên thị trường
nhưng công ty đã gặt hái được nhiều thành công và chứng tỏ được vị thế của mình
trên thị trường đã trở thành một trong 5 công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam
Biểu đồ 5: Biểu đồ tăng trưởng doanh thu, chi phí và lợi nhuận


-Công ty chứng khoán sacombank đã phát triển đầy đủ các nghiệp vụ mà ủy
ban chứng khoán nhà nước cho phép hoạt động .Năm 2006 hoạt động tự doanh
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu là 64 %, hoạt động môi giới (gồm các
dịch vụ môi giới và hỗ trợ môi giới ) đứng thứ 2 chiếm 18% tổng doanh thu .
Biểu đồ tỷ lệ % doanh thu các dịch vụ trong tổng doanh thu


Biểu đồ 7

Đến năm 2007, các mảng dịch vụ của công ty tăng trưởng nhanh chóng,đặc
biệt các dịch vụ môi giới và hỗ trợ môi giới đã chiếm đến hơn 40% tổng doanh thu
của công ty,các hoạt động tư vấn cũng phát triển đáng kể chiếm 4 % tổng doanh
thu,mảng hoạt động tự doanh vẫn tăng trưởng nhưng chỉ còn chiếm 53% chứng tỏ
công ty dần dần cân bằng và phát triển đồng đều các mảng dịch vụ khác nhau
2.2 :Thực trạng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của tại công ty chứng
khoán ngân hàng sài gòn thương tín sacombank
Dịch vụ tư vấn tài chính SBS mang đến cho khách hàng bao gồm
-Tư vấn định giá doanh nghiệp
-Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp
-Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
-Tư vấn phát hành chứng khoán
-Tư vấn niêm yết chứng khoán
-Tư vấn bình ổn giá chứng khoán
…với hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất và trong thời gian nhanh nhất
2.2.1 Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và sản phẩm tại công ty chứng
khoán sacombank
-Tư vấn định giá doanh nghiệp
• Tiến hành phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp
• Lựa chọn phương án đánh giá phù hợp với thực tế doanh nghiệp


• Kiểm kê, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp
• Tổng hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
• Cung cấp chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp (nếu có)
-Tư vấn cổ phần hoá, chuyển đổi doanh nghiệp
• Xây dựng lộ trình cổ phần hóa/chuyển đổi doanh nghiệp
• Lập đề án cổ phần hoá
• Tư vấn định giá doanh nghiệp (nếu có)
• Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính, tài sản, cơ cấu tổ chức và quản trị
doanhnghiệp
• Tư vấn các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp
• Tư vấn xử lý các vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp
-Tư vấn phát hành chứng khoá
• Phân tích nhu cầu huy động vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp
• Tư vấn xây dựng phương án sử dụng vốn
• Tư vấn lựa chọn phương án huy động vốn (cố phiếu, trái phiếu, …)
• Xây dựng phương án phát hành chứng khoán
• Tư vấn công bố thông tin đợt phát hành (roadshows)
• Xây dựng lộ trình và xác định thời điểm phát hành chứng khoán
-Tư vấn niêm yết chứng khoán
• Tư vấn xử lý các vấn đề đến cổ phần, cơ cấu cổ đông, quản lý cổ đông
• Tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán
• hư vấn xây dựng quy chế công bố thông tin và công bố thông tin
• Thực hiện Đăng ký hồ sơ niêm yết
• Thực hiện lưu ký và hoàn tất niêm yết chứng khoán
-Tư vấn bình ổn giá chứng khoán
• Tư vấn xây dựng phương án phát hành chứng khoán hợp lý
• Tư vấn xây dựng chiến bình ổn giá chứng khoán phù hợp với chiến lược phát
triển doanh nghiệp
-Tư vấn tái cấu trúc, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp(M & A)
Là cơ cấu lại hoạt động của công ty bao gồm :chiến lược,tổ chức,tài chính,


tái cấu trúc kiểm soát nội bộ, văn hoá.. đối với các doanh nghiệp :
• Doanh nghiệp nhỏ dang phát triển vượt ngoài quy mô hoạt động của doanh
nghiệp
• Doanh nghiệp lớn nhưng quy mô quản lý như 1 doanh nghiệp nhỏ
• Sáp nhập và thâu tóm (M & A) rồi tiến hành tái cấu trúc
Dịch vụ M&A (Merger & Acquisition) của SBS là hoạt động tư vấn chuyên
nghiệp trong lĩnh vực mua bán, thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp. SBS M&A là
cầu nối của các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước có nhu cầu liên quan đến
M&A như mua, bán sáp nhập các doanh nghiệp trong các nghành nghề khác nhau,
tham gia vào các dự án đầu tư dưới nhiều hình thức trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
2.2.2 : Các quy trình tư vấn tài chính doanh nghiệp
2.2.2.1. Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp sang hình thức cổ phần
Khái niệm về chuyển dổi doanh nghiệp sang hình thức cổ phần
Chuyển đổi doanh nghiệp bao gồm :
• Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang hình thức cổ phần
• Chuyển đổi doanh nghiệp TNHH sang hình thức cổ phần
• Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hình thức cổ phần
Các sản phẩm công ty cung cấp bao gồm
• Xác định giá trị doanh nghiệp
• Lập phương án cổ phần hóa
• Tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài
• Tổ chức đại hộị cổ đông
• Tư vấn cổ phần hóa
Quy trình thực hiện
-Quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,công ty TNHH, công ty có vốn
đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần bao gồm 7 bước ;
Bước 1( Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước) Các doanh nghiệp được các cơ
quan có thẩm quyền quyết định thực hiện cổ phần hóa
Bước 2 : SBS sẽ tiếp nhận thông tin về những doanh nghiệp nhận quyết định cổ
phần hóa và tìm hiểu thực trạng về doanh nghiệp đó .Bao gồm
Thu thập các thông tin chung về doanh nghiệp như tên địa chỉ, vốn ngành


nghề kinhdoanh, xác định các nhu cầu của doanh nghiệp
Dự thảo hợp đồng tư vấn
Xây dựng lộ trình công việc
Bước 3 : Tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng tư vấn
Bước 4 : Chuẩn bị hồ sơ tài liệu và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp
SBS sẽ tiến hành lựa chọn phương pháp hình thức xác định giá trị doanh
nghiệp phù hợp
Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý thủ tục cần thiết đi kèm
Tiến hành kiểm kê, phân loại tài sản
Phân tích nguyên nhân thừa thiếu tài sản
Lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp trình Ban chỉ đạo và cơ quan ra quyết
định cổ phần hóa
Bước 5 : Xây dựng phương án cổ phần hóa và tổ chức bán đấu giá cổ phần lần
đầu ra bên ngoài
Lập phương án cổ phần hóa theo mục tiêu và định hướng kinh doanh của
doanh nghiệp
Dự thảo điều lệ của công ty cổ phần
Xây dựng kê hoạch bán cổ phần lần đâu ra bên ngoài trình ban chỉ đạo thông
qua
Tổ chức bán cổ phần lần dầu
Báo cáo kết qủa bán cổ phần
Bước 6: Tổ chức Đại hội cổ đông và hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi
Tổ chức hội đồng cổ đông thông qua điều lệ của công ty cổ phần, bầu hội đồng
quản trị ban kiểm soát và bộ máy điều hành doanh nghiệp
Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo mẫu
Lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần mới được cấp giấy phép
Cấp cổ phiếu hoặc giấy chứng nhận và bố cáo trên các phương tiện truyền thông
Tổ chức buổi bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần
Bước 7 : Tiến hành thu tiền còn lại và thanh lý hợp đồng giữa 2 bên :
Thủ tục chuyển đổi bao gồm
Bước 1 : Hội đồng quản trị sẽ thông qua quyết định chuyển đổi và điều lệ công
ty cổ phần bao gồm các nội dung sau : tên, trụ sở công ty được chuyển đổi và công ty


chuyển đổi : thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp của công ty được
chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu của công ty chuyển đổi, phương án sử
dụng lao động, thời hạn thực hiện chuyển đổi .
Bước 2 : Quyết định chuyển đổi được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo
cho người lao động trong 15 ngày
Bước 3 : Công ty chuyển đổi gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh đến phòng đăng ký
kinh doanh cấp tỉnh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty được
chuyển đổi
2.2.2.2 Quy trình tư vấn phát hành chứng khoán
Khái niệm về phát hành chứng khoán
Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới gọi là phát hành chứng khoán.
Nếu đợt phát hành dẫn đến việc đưa một loại chứng khoán của một tổ chức lần đầu
tiên ra công chúng thì gọi là phát hành lần đầu ra công chúng. Nếu việc phát hành đó
là việc phát hành bổ sung bởi tổ chức đã có chứng khoán cùng loại lưu thông trên thị
trường thì gọi là đợt phát hành chứng khoán bổ sung. Tuy nhiên, không phải mọi đối
tượng đều được phát hành chứng khoán mà chỉ những chủ thể phát hành mới có được
quyền này.
Chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm :
+ Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng để huy đôngvốn
+Chào bán chứng khoán ra công chúng để thay đổI cơ cấu vốn chủ sở hữu
Chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng .bao gồm
-Tổ chức đã chào bán chứng khoán ra công chúng chào bán thêm cổ phiếu
hoặc quyền mua cổ phần để tăng vốn điều lệ
-Tổ chức đã chào bán chứng khoán ra công chúng phát hành thêm chứng
khoán để trả cổ tức, hoặc phát hành thêm cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ từ
nguốn vốn chủ sở hữu
Các sản phẩm cung cấp
• Tư vấn phát hành cổ phiểu ra công chúng
• Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ
• Tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng
• Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ
• Tư vấn lập phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành


cổ phiếu / trái phiếu
• Tư vấn phát hành loại chứng khoán
Các quy trình tư vấn phát hành chứng khoán
Bước 1 : Tiếp xúc và tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp
-Xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp tiềm năng,thu thập thông tin sơ bộ
về doanh nghiệp như tên, địa chỉ, vốn,ngành nghề kinh doanh, thông tin hoạt
động,ban quản trị
-Xác định nhu cầu của doanh nghiệp
-Dự thảo hợp đồng tư vấn
-Xây dựng lộ trình công việc
Bước 2:Tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng tư vấn
Bước 3 : Xem xét những điều kiện phát hành đầu tiên
-Đối với việc phát hành cổ phiếu ra công chúng quy định
+ Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký phát hành tối thiểu là 10 tỷ đồng
tính theo giá trị sổ sách
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh,doanh nghiệp phải có lợi nhuận sau thuế
trong năm liền trước năm đăng ký phát hành là số dương, đồng thời không có lũy kế
tính đến năm đăng ký phát hành
-Đối với việc phát hành tại thời điểm đăng ký phát hành tối thiểu là 10 tỷ đồng
tính theo giá trị sổ sách
+Hoạt động sản xuất kinh doanh,doanh nghiệp phải có lợi nhuận sau thuế
trong năm liền trước năm đăng ký phát hành là số dương,đồng thời không có lỗ lũy
kế tính đến năm đăng ký phát hành,không có khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm
-Đối với phát hành cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ
+ Thời gian hoạt động trên 1 năm
+ Báo cáo tài chính của năm liền trước năm phát hành phải được kiểm
toán,hoạt động sản xuất năm liền trước năm phát hành phải có lãi
Bước 4: Lập hồ sơ phát hành
-Xây dựng phương án khả thi về sử dụng vốn( đối với cổ phiếu ), sử dụng vốn
và trả nợ (đối với trái phiếu )
-Tình hình và đặc điểm của doanh nghiệp : quá trình hình thành và phát triển,
cơ cấu tổ chức,danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của doanh nghiệp,


danh sách cổ đông sang lập,kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vị thế doanh
nghiệp,tình hình hoạt động tài chính
-Thông tin về cổ phiếu phát hành : mệnh giá,loại cổ phiếu phát hành, giá khởi
điểm,phương pháp tính giá.
-Mục đích phát hành : mục đích,phương án khả thi chi tiết
-Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
-Các đối tác liên quan đến đợt phát hành
Bước 5 : Ký kết hợp đồng
-Ký kết hợp đồng với tổ chức bảo lãnh phát hành và doanh nghiệp
-Đối với trường hợp phát hành trái phiếu phải ký kết hợp đồng giữa doanh
nghiệp và đại diện chủ sở hữu
Bước 6 : Hoàn tất hồ sơ
Bước 7 : Phân phối chứng khoán
-Thông báo về đợt phát hành chứng khoán cho nhà đầu tư
-Phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày chứng nhận đăng
ký phát hành có hiệu lực
Bước 8 : Lập báo cáo kết quả đợt phát hành
Bước 9 : Tiến hành thu tiền còn lại của hợp đồng và ký thanh lý hợp đồng giữa
2 bên


2.2.2.3 Quy trình niêm yết cổ phiếu/trái phiếu
Khái niệm niêm yết
Là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao dịch tại thị
trường giao dịch tập trung
Các sản phẩm cung cấp
Hướng dẫn thủ tục niêm yết cổ phiếu trái phiếu tại TTGDTP HCM hoặc đăng
ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội
Quy trình niêm yết
Bước 1 :Tìm kiếm và thu thập thông tin khách hàng
-Tìm kiếm và lập danh sách khách hàng
-Thu nhập thông tin và dữ liệu sơ lược về khách hàng
Bước 2 : Thương thảo và ký hợp đồng tư vấn
Bước 3 : Triển khai tư vấn niêm yết và xử lý các vấn đề có liên quan
-Đánh giá các điều kiện niêm yết
-Lập lộ trình công việc và thời gian để triển khai niêm yết
-Xử lý các vấn đề cần thiết để thỏa mãn các điều kiện niêm yết
-Thu thập thông tin để lập hồ sơ niêm yết
- Lập hồ sơ niêm yết
-Định giá giá cổ phiếu khi niêm yết
Bước 4 :Nộp hồ sơ niêm yết
Kiểm tra bộ hồ sơ niêm yết hoàn chỉnh,nộp theo dõi bổ sung hồ sơ niêm yết
cho UBCKNN
Bước 5 :Đăng ký giao dịch niêm yết với TTGDCK và chuẩn bị công bố thông
tin
-Công bố thông tin niêm yết và đăng ký niêm yết
-Xác định ngày niêm yết chính thức
-Nộp hồ sơ xin đăng ký giao dịch tại TTGDCK
-Hướng dẫn và xây dựng quy chế công bố thông tin
Bước 6 : Thanh lý hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc sau khi cổ phiếu
chính thức niêm yết
-Thu tiền còn lại của hợp đồng và 2 bên ký thanh lý hợp đồng
2.2.2.4 Quy trình tái cấu trúc


Khái niệm tái cấu trúc
Là cơ cấu lại hoạt động của công ty bao gồm : Chiến lược, tổ chức, tài chính,
tái cấu trúc kiểm soạt nội bộ, văn hóa … đối với các doanh nghiệp :
-Doanh nghiệp nhỏ đang phát triển vượt ngoài quy mô hoạt động của donh
nghiệp
-Doanh nghiệp lớn nhưng quy mô quản lý như một doanh nghiệp nhỏ
-Sát nhập và thâu tóm ( M&A) rồi tiến hành tái cấu trúc
Các quy trình
Bước 1 : Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp nhằm thiết lập mối quan hệ với
các doanh nghiệp đã được phân loại đanh giá sơ bộ về điều kiện tiềm năng của doanh
nghiệp .Nội dung của giai doạn này bao gồm:
- Thu thập thông tin chung của doanh nghiệp : tên, địa chỉ, vốn,ngành nghề
kinh doanh,thông tin về ngành hoạt động, ban quản trị, nhu cầu tư vấn
-Đánh giá hiện trạng nhu cầu của doanh nghiệp
-Báo cáo trưởng phòng về việc thực hiện hoạt động tư vấn
-Dự thảo hợp đồng tư vấn
- Xây dựng kế hoạch và nội dung khảo sát doanh nghiệp
Bước 2 : Thực hiện đàm phán hợp đồng tư vấn và tiến hành thu xếp việc ký
kết hợp đồng tư vấn .Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định những vấn đề
cơ bản tại doanh nghiệp
Bước 3 : Thực hiện khảo sát doanh nghiệp
-Thu thập các thông tin về doanh nghiệp
-Khảo sát chi tiết doanh nghiệp
-Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
-Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đối với hoạt động SXKD
-Phân tích tài chính doanh nghiệp
Bước 4 : Đánh giá tình hình thực tế của doanh nghiệp
-Vị trí của doanh nghiệp so với ngành
-Thuận lợi
-Khó khắn
-Định hướng phát triển của doanh nghiệp
Bước 5: Tái cấu trúc doanh nghiệp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x