Tải bản đầy đủ

Xử lý rau bằng phương pháp làm lạnh chân không

<## NASCA DRM FILE - VER1.00 ##>5#\�


ʳ#e�S)�r#��###�g�!j���#��~��� �9I�?��d�#G��#�cO�R#}!�Ѡ&~���@�A�5Z�lx�#��#�9���?
��Ɂ#L$#��ftR!��O�#�AV���H$��#�343�#/����‫?غ‬JG��#m�#�B#x~�##W�:S8$aZo
�#����##�#W#/#}�


�Z�7pK�'��5��Ǭ ‫�ܯ‬$P#�E��{-#H����##Ü:�I\2#E&?�!���z�X-�xԉ���!
F�&�#�t�##�#G�=lHB1=� �#��c�S��#�#�A�۳#��5ٗ_�l��‫���"ܯ‬#5‫ܯ‬0���>ΗGZ�#��/-�T��;l
‫���ܯ‬l�P###�$�/A���pZ{�;�M�W#ָ�d�]?##F#�‫�ܯ‬#.�.�M�%"V�v#[�3k�
%#�Ә��M����L#p�m#,G�#�yTռ)�I�7X�#��tW�]^K�b���2y+X#i�~�#��f�c9�A��!'��U�#R}
%Nr#��'SCd��#�}U��/‫ܯ‬L��G�#�‫�ص‬d�C��#��&:�4�}#6P##�Pj��K$��L�#�r�oP`#a�w��#���P.��
#�w#�Hʶq‫=ܯ‬q#��5��O�X#�i^�W�{�����;��r-a��4W�#_##i�#�{�4pզ


#9z�#2�&P"��Xa��sH#,m#��>O���#‫��_�ܯ‬o ��!_#5��@�H��U�(#yy��p��V�8�6�����‫~�ܯ‬F‫�? ܯ‬
�J�De#�~7�#��K�Z�OOp�Ӿ�#n���
�R^i��]YQ�|'#<��2� ��Ċ���#�k�>і#.5v@#�#�#�\���R�k�#
r=�g˷�����##r/�::�:*~)��]�# �6�#�k�#K�$##�92E%
��\�a���}S���Xp�#9#N8e-3Q�X��#O9��C/�=�##2(v���,�1�+i��s ‫ ܯ‬Gh�

#�(��!b�Y��6r‫�ܯ‬ӣ
‫"��_\"�ܯ‬#��E�Lf�##���
�A�0#,���S�����u`�#m�r���xgHB+���#pL^�J#fO?t7 ?
#4����f�.��P�5��0�
�#x#}O;#ʹwt�5�#�i#S��J��_T^�T��'���#
�#�AZ���=�VV��#L���hZ8=t\#?f���)�q�‫�ټ‬stB��v#�ߡ#wg�q7�
���#Ey�#�Y���
�ȀϠ#*N�##�#���j#e��#=^ӏ��[5sh|�z�F#�����f��u_Ġ#P6#]G�|
_9d��tB�QV'�<��##*�v�{9%i�"��@#¨)s�'DK�m)�}"#�[�#%��v�[�J ‫�ڌ‬nD/‫ܯ‬V�Ӝu�#�#[?
#Bk���i�2�F��|L��#Z�Mҝ2��Hu�R��#�1��E�qB�D#���u'��+��Md��E3�.�#}‫�ܯ‬Ȫ�N#i#�#��
%�PL|#�#�1d:Q��#�o~#i�Z$&�)##?#\}%�8$WƄP��&#�w#�#�gyO#�‫ע‬#i�#


H��ґ%d1N#&�D�7�#�@4HrR~ɔ��#��jTWF`��H���!
�٬a>#���#D�����J{#�2�2#r6;%��>�(#�#�v#s#�B]�nd�/���}#��#�5�# ߵ�U�^�~BM#��Ģ�=#�8��
#R Tq�('���#L�Ǖ7�#jƹc# �S#s���$#�q@8��!8��Ф##�(Cn��u�yo
_9��ë'0ˣv���C���]s��$�#�I��5#�:#Ɯ �#‫<���¼)�(ܯ‬vI:5�##���i[Bw��ߦ'V��;�rַ�#!
NH��Z�#?/qb���#tp�2�1q�Ƌ-�#����#��##s�8#p��U�#��#���@A�#��f�m��s�q��Z{��`{b<)�
�f��%�#�@c�,��K��#ʍ�i&Ͽ ?:
�xhhɅ#�##��G#�#�#�F#��O�wnlN7��#��c��s,'T�]F����@�I�B�##&�~h ֑�ģ��}>#�rX+��6
M���#��#y#%�?Z<>;��#
�ciF‫?ܯ‬##�Z{е�\�#`��G���W��m�w�#�e!��zDu�9���
‫\ܯ‬fi� �
s‫ܯ‬pn�#w��#�@���n#���u

��#��t�Ĺq�}�S�#


к�Hc�9���
#[�‫�ש‬#v���M#��Fƒj#2#�l1#O,=ZS#l�V��#$#


�<����~�1#�,�E����4#�2V�s�U�<�f�|-�Y��l xp=l5�#���ahS���~5zK2�WtyJ�xAgE�87
�#*W�7�#���Ϲ~��}�I�Q˒>#`(�#m�I(,���Ha#�Y�)�w�I�Hٕ
#�#:K#Ӎuc��#�{JU|,±��)���#t�bp�4]�!
#�#��s���#��##7m�*@z#��Xh#Ptn
�ͥ��J���pI@��#�=�%��#z#�-0#�XȌ5B&d�KS��k4��L�A###��ҙ:#��9��n����5��8_��V��
��#H���� � FʤoIR`
#��Ta�9‫��ܯ‬p�]�l���Kln�#

�n(#y


mN�'\�M ‫ ?�ܯ‬sd�/)x��u�#}����~�eL<�p�Q ߚ#####‫ܯ‬#U7U##�W#�Z����h�@(#Kj��#?�‫ܯ‬p^#�
��&{�b#o�K��f�##���/�� ��:[#��ߍ�##(8����M�#]o.#��`�L��8wc�#JD��m#�#��#�u��%����#�w^]^ ‫�ܯ‬h�W#�
?.MIH�()�##;#g�o2.��Ӯ�;##Q�� ���� �ֵ� �?� � [�#)q‫ܯ‬+#��G�����O�Y��‫�"��־‬#���#`���#
؉��]|_���wPO�6�J(####���Z#{� ���l@yi #M�#q�Y����K#
S���T####jVdV�T ?@lƬ����z�}�s[�#�F ‫�ܯ‬#a�I#
n��f����
�yj�#�c®=�#�3��a��t�4�#�1�9�q�ɛ�Γ�b�T)c�#�c�X�O^�4��D�3^�#q�@Q;���I�Y�#�
�##zF��)���{;֘Sq�#X5U����N


^�r�#�x#�_��bjz�Vy�D8‫�ܯ‬hL�>�M$!ii


�8]�V�Ԇ�p��l�k'V#�ҥy2�,��‫�ܯ‬#�t�k�9��� #�#@�qe#�'�~]#‫ܯ~�����ܯ‬#
ߢ
� �
D"f�2�;?
i$n##6�'#u��8�r�#a*��_��/#��$ᔽ������� ‫ו‬#��@�ljM5��W�N.Y��ɧ_m�#�#��a,�?
w�#��;�}�:/>,�(#'}c&�'_�W#��``��##���Z@��\��j�10�##�[#*#�h?.I��P#�bH�[{+�# ##r#\"����E�҂]�#�-{H��#+��Fx#�k>�)##��P��^ш��%�� �#o]
�T#��^ɔ����P�#١�b##�#�Wq#��fC�ugg##QM#�#(�o#�}�n��#4|2��Ӟ�^�#�#�#�J��Jʐ�S#
De�m#


�Q#]0~��#���&#�#��Ϲ_##�H###��"�=#�s�k~#0#=#)�W/�2L@�##�#�V�s�W#:�u��
�s���O��##1�99:#�N# ‫ߏم‬#���#�?�#ID�


�#}tp‫� �ܯ‬
l�#o��
�ֽTS�P#��g�����N@##h�p#%2#!
`�у��6u�:�A�����B{8�#^ę##m#(Ui#3�#5b�57�D��#"��\�.m#/�u�:}�J1+9X8B#[|Vyc!
���zue��#g�Y+o##��_����Q�#�'��#�~u2�w_��##��j�#‫� ܯ‬T�ѐ�;��m.])�X,,�\��-#~��y#
v�#� �#�r���s�ld����#�B�s�`Ћ�\�`��i#9��U#�6#i�#^�Rҧ#����#�A��d�I 09����‫غ‬o�M#.
$�:3��g�U�|c�a�QN.b#��##On��K#57��@NN%v##�Tȹ�YT������Q�����Q{�����8S#|
E�1#,�x1t+�#F�&‫ܯ‬Є�
iyQ#)Kp��$�\�w�#�M69?`#�R��� ��
�#� #�@�##H\��XK|�
‫��ן‬a�#�#k*H�DO�<~y6T��‫ܯ‬###���#BK�7��#Vt]A�/�‫��ܯ‬W#q�‫���ܯ‬
�z �x‫|ܯ‬
h�S��#��S&#�8�m�f��F�f� �2‫���ܯ‬By�
�K�#�Z!�~�ߜf}J��p��m!
5##��#�`�����"b�+Ι&mT�#�'�)��1�K]^]#|�
�X#�#����#=g��#B�_#�?,�4��S$Y�#�‫ܯܯܯ‬
��
��#^#�#��##}O�mp�v��‫�ئ‬I(u
�BvL#�#>=~�q���‫ە‬P�v�I�L�#�Œ�`G����Ұ�yN��#|
�c�d3�#v��mk#`Y�#�
�ְ^#��8#BV��>`Hq�%�r�0#�bo��#��#H#�1��##�{�5-`�pZ��x#HD��


��#&~��#S�#;L�o���G#�^��m�a�CC�zdj� #
�����
#
#��0�W.qY�#t#�2x��$‫ر‬#p�~*��


���_��‫~ܯ‬#�#�#y2H�7o�;`D4��#�^9WB����#9��o���#�+#�m.UM��K9�Ɏ�`�m{^N#L2�#X�&�$#Io`�\�


⤢�2 ����� ��T��l[��/##
!���nD�#\�#K� 8?��@�T{�?#�N�;L#��#��$n*�Uխ7�i(�bn�~p‫�ܯ‬p����Svs�#x�m>�)m�FJ()��.�
ߴ��D9�Ɂ<�b�#0G��*��‫�ܯ‬UӢ-�'�;�l#��i#\]��>5;��#O�WS#�Q�h21#y^���!u��#


�qTw����9���Q�NRP]�<��r��Ç���.�j9��#��# �\#B#60��##�#� �%Ŕ��!25���CK�7#��RB##� �t�~Ӏ]��JI$#�H�#U[V8/w$68�PuSN�Sj��_o����#D��#x+�2@�c�;��V
IR0����#q�##k�#���#���gx���K�


####�1�4�/.�)��#��#!#��;�#��eI(��"Q#!2Z��#���f�#�:w!#c#V2��#���##9�}��~I3��


���#�"!uA�odd�H�vDƂ��N�#�A�g#^�A�M ‫��ڨ‬kU�"�*�_��կT5u7#��|
�Pa�b�‫�@�ܯ‬jS�:�\#�# �DA�#�}@4�_�#c‫ܯ‬G]�#ɱ[�Z


�o��#�#�,�#Om�##�#��2#��m`#�(#S4�+}wiz#1#�"�# ‫@آ‬Z#�x�S�?� �
#.��‫ܯ‬o�#&��R#�#�Q‫��ܯ‬#�
�C��Q#f#]#�#!�"#�*S#gͼ6��#�Ko-�E�?�#0rJӹ ?#���[�#�5 ?
�#.#��i5{B#����;��QeQcYp�w�n�J�QZ#a��lWb#� #�#T=#1#7����
���
#‫ܯ‬##��u#�4Vb�o�cgqXp�e�/>#�Zo#|
‫ܯ‬K�#:�z}y���>U�9 ����#˯�#��


`?1�‫م‬DG�]�#��8#�`H��m?�‫ܯ‬b��#�
`�H#r�{�i�#:�#E�#��y�#���q �#�Q��‫��ܯ‬
�# �#�q � �mh��QI�X���OY#W�L!��###i^M���?
O�5#1#��5��E�s�Y]��@?J:>��‫`(�]ט‬#Pq�##�i�,�#Ȝ��#]�3�Z!P��j�‫ܯ‬P49�S����#�/:P��


;���‫��ܯ‬
�## �#ĭ#YI�*�#�� �#w����?#�\����Zq��m##����4#��Jac#T#?�
�xi��#��#�s�n�i��h���‫�ܯ‬%e#‫ܯ‬
a@Ƨv֬ ���
,Fo(1z#��#.֠��y9�#����ȩ$#P�


8�h��#'
~�~Ҳ��g#��#N:�#���WI��E�ˆ#�hE�$���&�W��#����G�l�#;)��v�a�d#���#HJ0U[{�Da�q'�F�YC
#�Z�#¼G0��#�����#_#sS�x#1:�W=��?��#"�3$#�#DnGG�'i��y��P���#�5?�R
�#��*��{8�R���##
�q��Q�c#l�h���&��u#��vd6s#��#�g�7D#�����>w#x�##��MF��#�=.���p�G����M?
##�,��m��#)�f�#Z�b#�r�T##�Y�#IuU��#��jd#,���#�


M+�c#��Ε‫ܯ‬ʏ�ijd#���=Y�E#դ0J��0�#�P$�#pk��)����
� 8��
‫��ڴ‬qK7G��O��|�


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×