Tải bản đầy đủ

luật kinh doanh topica

—1.Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào hợp đồng KHÔNG mặc nhiên vô hiệu?
B) Một bên giao kết hợp đồng bị mất năng lực hành vi dân sự .
—2.Một hợp đồng không thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực thì:
D) Hợp đồng đó sẽ vô hiệu và hợp đồng đó có thể bị vô hiệu
—4.Công ty A tổ chức họp hội đồng thành viên. Suy ra công ty A thuộc loại hình:
C) Công ty TNHH hoặc công ty hợp danh
—5.Đình chỉ thực hiện hợp đồng là:
C) Một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
—6.Hình thức của hợp đồng kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?
B) Bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể, nhưng có một số trường hợp bắt buộc phải
bằng văn bản
—7.Khi thực hiện hợp đồng mua bán thương mại trị giá 350 triệu đồng với đối tác, công ty D đã
không trả 100 triệu tiền hàng đúng hạn như đã cam kết. Đối tác của công ty D có thể yêu cầu mức phạt
tối đa là:
B) 8 triệu đồng
—8.Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi sử dụng quy tắc SSNIP để xác định thị trường sản
phẩm liên quan thì phải giả định giá của sản phẩm tăng lên trong bao lâu? B) 6 tháng liên tiếp
—9.Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần:
C) Không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác
—10.Anh A nắm giữ một loại cổ phần mà theo quy định của pháp luật cổ phần này không thể chuyển
nhượng được cho người khác. Hỏi đó là lạo cổ phần gì?

D) Cổ phần ưu đãi biểu quyết
—11.Nguyên tắc áp dụng pháp luật để Hội đồng trọng tài giải quyết vụ tranh chấp
A)Tranh chấp giữa các bên Việt Nam, Hội đồng Trọng tài áp dụng pháp luật của Việt Nam
—12.Sau khi thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì doanh nghiệp đó được coi là:
B) không còn lâm vào tình trạng phá sản
—13.Ông P, trưởng chi nhánh của công ty cổ phần T ký một hợp đồng mua bán hàng hoá trị giá 200
triệu với ông L, giám đốc của công ty X. Doanh nghiệp T quy định các giao dịch trị giá 100 triệu trở
lên phải do giám đốc thực hiện và có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.
D) Quan hệ hợp đồng giữa công ty T và công ty X có thể được hình thành.
—14.Công ty vận tải M có trụ sở tại Việt Nam xảy ra tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng với Chi
nhánh tại Việt Nam của công ty J&J trụ sở tại Anh. Hai bên có thoả thuận giải quyết tranh chấp tại
trung tâm trọng tài của Việt Nam. Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp là:
B) Pháp luật Việt Nam
—15.Loại hình doanh nghiệp nào dưới đây không thể chia thành nhiều doanh nghiệp khác?
B) Doanh nghiệp tư nhân
—16.Chọn phương án SAI: Tại sao pháp luật cạnh tranh hướng đến duy trì cạnh tranh trong nền kinh
tế nhưng vẫn cho phép các doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế dẫn đến hệ quả có thể gây hạn chế
cạnh tranh?
D) Tập trung kinh tế hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.
—17.Chủ thể KHÔNG có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
A) Chủ nợ có bảo đảm
—18.Tòa Kinh tế được tổ chức như thế nào?
C) Ở tòa án nhân dân tối cao và tòa án nhân dân cấp tỉnh
—19.Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:
C)Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;
—20.Thị trường độc quyền tự nhiên là thị trường như thế nào?


B) Có một nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và mang lại hiệu quả cao hơn so với việc có
nhiều chủ thể cùng cung cấp
—21.Mức phạt tiền đối với hành vi gây hạn chế cạnh tranh tối đa là bao nhiêu phần trăm tổng doanh
thu của doanh nghiệp trong năm tài chính trước đó?
B) 10%
—22.Văn bản là văn bản quy phạm pháp luật:
D) Văn bản luật và văn bản dưới luật
—23.Giám đốc công ty TNHH do ai bầu hoặc thuê?
A) Hội đồng thành viên
—24.Bên vi phạm hợp đồng KHÔNG được miễn trách nhiệm trong trường hợp nào?
D) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên thứ ba.


—25.Chủ thể của vi phạm pháp luật cạnh tranh là chủ thể nào dưới đây?
C) Chỉ là các chủ thể kinh doanh
—26.Để duy trì cạnh tranh trên thị trường, hành vi nào dưới đây luôn bị cấm bởi pháp luật cạnh
tranh?
A) Cạnh tranh không lành mạnh
—27.Ai phải nộp phí trọng tài:
C) Bên thua kiện phải nộp
—28.Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng dân sự là điều kiện có hiệu lực của
hợp đồng mà các bên không tuân theo thì:
D) Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định
buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của hợp đồng trong một thời hạn và quá thời hạn nếu
các bên không thực hiện thì hợp đồng vô hiệu
—29.Chọn phương án đúng:
B) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần không được chuyển
nhượng cổ phần đó cho người khác.
—30.Lĩnh vực sản xuất điện (phát điện) thuộc về trường hợp nào dưới đây?
B) Cạnh tranh tiềm năng
—31.Tranh chấp về kinh doanh KHÔNG bao gồm:
D) Tranh chấp giữa doanh nghiệp kinh doanh vì mục đích lợi nhuận với người lao động trong
doanh nghiệp.
—32.Lĩnh vực cung cấp hạ tầng vận tải hành khách bằng xe buýt thuộc về trường hợp nào dưới đây?
A) Độc quyền tự nhiên
—33.Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường là chủ thể nào?
B) Là các chủ thể kinh doanh có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền
—34.Hậu quả pháp lý của việc giải thể doanh nghiệp:
D) Chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh
xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh
—35.Công ty X mua một lô hàng điện dân dụng trị giá 20 triệu của doanh nghiệp H. Đến ngày giao
hàng, công ty X không nhận được lô hàng của mình tại kho hàng của công ty. Doanh nghiệp H cũng
không thấy công ty X đến lấy hàng. Nếu trong Hợp đồng không có thoả thuận về địa điểm giao hàng
thì địa điểm giao nhận lô hàng này là:
B) Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp H
—36.Các loại cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần là:
A) Cổ phần phổ thông
—37.Nếu các bên tranh chấp không thể thỏa thuận chọn được trong tại viên thứ ba cho hội đồng
trọng tài vụ việc thì giải quyết thế nào?
D) Các bên nhờ tòa án cấp tỉnh nơi bị đơn cư trú hoặc có trụ sở chính chỉ định trọng tài viên
thứ ba
—38.Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa công ty H và công ty P có phần phụ lục quy định chi tiết về
mẫu mã loại hàng. Phụ lục của hợp đồng là:
B) Tài liệu có hiệu lực như hợp đồng


—39.Khi sử dụng quy tắc cấm đoán tự thân thì hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh được xác định
có cấu thành loại nào?
B) Cấu thành hình thức
—40.Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi sử dụng quy tắc SSNIP để xác định thị trường sản
phẩm liên quan thì số lượng mẫu ngẫu nhiên cần chọn là bao nhiêu?
C) 1.000 mẫu
—1.Người có thể làm Trọng tài viên:
B) Luật sư
—2.Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau thì:
D) Không khác nhau (giống hệt nhau)
—3.Ngày 12/5/2008, A ký hợp đồng tặng B chiếc xe ô tô của mình. Tuy nhiên, hai người chưa làm
thủ tục chuyển quyền sở hữu ô tô (sang tên đổi chủ) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi B sử
dụng xe được 1 tháng, A đề nghị B trả lại xe nhưng B không đồng ý. Hỏi B có phải trả lại xe hay
không?
B) Có vì hai bên chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe
—4.Thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản bao gồm:
D) Chấp hành viên, đại diện tòa án, đại diện chủ nợ, đại diện doanh nghiệp mắc nợ và đại
diện người lao động
—5.Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
A) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh
dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có
thành viên góp vốn
—7.Trong đơn khởi kiện liên quan đến vụ việc cạnh tranh, bên nguyên đơn thường chứng minh sự
tồn tại của thị trường liên quan theo hướng:
A) Mở rộng phạm vi thị trường
—8.Hòa giải là:
D) Hình thức giải quyết tranh chấp do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận
chọn làm trung gian
—9.Kinh doanh là:
C) Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản
xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi
—10.Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cùng nhau thỏa thuận ngầm để một doanh nghiệp
thắng thầu xây dựng. Pháp luật đối xử với hành vi này như thế nào?
C) Hành vi hoàn toàn bị cấm vì nó luôn gây ra hệ quả phản cạnh tranh và không thể Vì: được
bằng bất cứ lý do gì.
—11.Công ty TNHH 1 thành viên đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì chủ hữu công ty:
B) Phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu phát sinh thu nhập
—12.Doanh nghiệp thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị phạt tối thiểu là bao nhiêu tiền?
D) 10 triệu đồng
—13.Hãy chọn
—khẳng định SAI
B) DNTN không được huy động vốn vay
—14.Công ty TNHH là công ty:
A) Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn
cam kết góp vào công ty
—15.Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của luật Phá sản 2004:
B) Các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần
—16.Hủy bỏ hợp đồng:
B) Triệt tiêu hiệu lực của hợp đồng kể từ thời điểm giao kết.
—17.Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành:
B) Nhiều phần bằng nhau
—18.Trọng tài viên do các bên chọn hoặc do Tòa án chỉ định là:
D) Trọng tài viên trong danh sách Trọng tài viên của các Trung tâm Trọng tài của Việt Nam
và Trọng tài viên ngoài danh sách Trọng tài viên của các Trung tâm Trọng tài của Việt Nam


—19.Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh là chủ thể nào?
A) Bất cứ chủ thể kinh doanh nào
—20.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát trong
trường hợp:
C) Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên
—21.Đâu không là đặc điểm của hành vi kinh doanh?
D) Được thực hiện trên phạm vi rộng
—22.Phán quyết của trọng tài:
C) Có hiệu lực chung thẩm
—23.Để xác định thị trường sản phẩm liên quan, các yếu tố nào được sử dụng?
D) Quy trình sản xuất sản phẩm.
—24.Trong hợp đồng mẫu công ty N đưa cho doanh nghiệp H có một số điều khoản được doanh
nghiệp H sửa đổi không đáng kể. Đây là:
C) Đề nghị mới
—25.Khi một nội dung của hợp đồng dân sự có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải chọn
nghĩa nào?
A) Theo nghĩa mà khi thực nghĩa mà khi thực hiện có lợi nhất cho các bên.
—27.Trong lĩnh vực hàng không, yếu tố nào dưới đây có thể tồn tại dưới dạng độc quyền tự nhiên?
A) Cung cấp cơ sở hạ tầng nhà ga sân bay
—28.Phương án SAI về căn cứ xác định thẩm quyền Toà án:
D) Với tranh chấp liên quan đến bất động sản, thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án nơi bị
đơn cư trú, làm việc
—29.Quyết định giải thể phải được gửi cho (…) kèm theo thông báo về (...). Thông báo phải có tên,
địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời
hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ. C) Các chủ nợ; phương án giải quyết nợ
—30.Trong trường hợp vụ tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài, nếu một bên khởi kiện tại Tòa án thì:
C) Tòa án trả lại đơn kiện
—32.Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được quyền rút vốn bằng cách:
A) Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác
—33.Thành viên góp vốn của công ty hợp danh có các nghĩa vụ:
C) Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên
—34.Tìm đáp án không đúng trong các đáp án sau:
A) Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân;
số lượng thành viên không vượt quá một trăm
—35.Trung tâm trọng tài (trụ sở tại quận H thành phố T) đã mở phiên họp tại trụ sở của Trung tâm để
giải quyết tranh chấp hợp đồng vận tải hàng hoá giữa công ty A và công ty X. Cả hai công ty này đều
có trụ sở tại tỉnh N. Công ty A không đồng ý với Quyết định trọng tài và đã làm đơn kiện ra Toà án
nhân dân yêu cầu huỷ Quyết định đó. Hãy lựa chọn tình huống đúng:
C) Toà án nhân dân thành phố T có thẩm quyền xem xét lại quyết định trọng tài
—37. Chọn đáp án đúng:
A) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá
nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
—38.Trường hợp pháp luật không quy định loại hợp đồng phải được giao kết bằng một hình thức
nhất định thì hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng:
D) Lời nói, văn bản, hành vi cụ thể
—39. Đâu không thuộc nội dung của pháp luật kinh tế theo nghĩa hẹp?
D) Pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp
—40. Đâu là phương án đúng về doanh nghiệp tư nhân?
A) Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.


—3.Các sản phẩm có thể thay thế cho nhau về đặc tính, Xem mục đích sử dụng và giá cả là những
sản phẩm:
D) Tồn tại trên thị trường sản phẩm liên quan
—5.Chủ thể vi phạm pháp luật cạnh tranh phải chịu hình thức trách nhiệm pháp lý nào?
B) Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự
—6.Trong thị trường độc quyền, rào cản gia nhập thị trường tồn tại ở mức độ nào?
C) Rất lớn
—7.Cấu thành vi phạm pháp luật cạnh tranh tồn tại dưới dạng
D) Cấu thành vật chất và cấu thành hình thức
—8.Nếu hai hoặc nhiều doanh nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập là doanh nghiệp vừa và nhỏ và có
thị phần trên thị trường liên quan lớn hơn 50% thì:
C) Hành vi tập trung kinh tế đó không bị cấm
—9.Doanh nghiệp thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể bị phạt tối đa là bao nhiêu
tiền? D) 200 triệu đồng
—11.Sản phẩm của doanh nghiệp X đã được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Doanh
nghiệp X phát hiện một số đơn vị sản xuất loại sản phẩm có kiểu dáng giống hệt sản phẩm của mình
đã được đưa ra thị trường. Doanh nghiệp X phải khởi kiện đến Toà án nào để bảo vệ quyền lợi hợp
pháp của mình:
B) Toà án nhân dân cấp tỉnh
—12.Tranh chấp thuôc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp tỉnh:
C) Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh về thăm dò, khai thác.
—14.Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng thương lượng được hiểu như thế nào?
C) Các bên tự tiến hành đàm phán, đi đến thỏa hiệp để giải quyết các vấn đề tranh chấp
—15.Hình thức thỏa thuận trọng tài KHÔNG hợp pháp:
B) Bằng lời nói
—16.Bà N, giám đốc công ty cổ phần H ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hoá với công ty vận tải
đường sắt S. Do có đợt mưa lớn, công ty S không chuyển hàng tới đúng thời hạn cho công ty H. Công
ty H yêu cầu được bồi thường và phạt vi phạm, nhưng công ty S không chấp nhận với lý do đợt mưa
lớn là sự kiện bất khả kháng và họ đã có thông báo ngay cho công ty H, nên được miễn trách nhiệm.
Công ty H khởi kiện ra Toà án:
A) Toà án nhân dân cấp huyện
—18.Tranh chấp nào dưới đây thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại?
D) Vận chuyển hành khách.
—1.Thị trường lao động ở khu vực thành thị chính thức có đặc điểm nào sau đây?
D) Có giá cả lao động cao nhất trong các thị trường và luôn tồn tại tình trạng thất nghiệp hữu
hình.
—2.Lao động ở khu vực thành thị chính thức có đặc điểm nào sau đây?
A) Học vấn và tay nghề cao.
—3.Lao động ở các nước đang phát triển mang đặc điểm nào sau đây?
D) Lao động nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn; phần lớn lao động chưa qua đào tạo; có thể lực,
sức khỏe kém.
—4.Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cung lao động về mặt chất lượng?
C) Dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe.
—5.Nhân tố nào ảnh hưởng đến cầu lao động?
A) Quy mô sản xuất.
—6.Chất lượng lao động phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
D) Trình độ học vấn, kỹ năng lao động, sức khỏe của người lao động.
—7.Nguồn lao động của một quốc gia được định nghĩa là
D) Bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động
và những người ngoài độ tuổi lao động đang làm việc trong các ngành nghề kinh tế quốc dân.


—8.Ở Việt Nam, độ tuổi lao động theo quy định vào năm 1994 của Luật lao động là bao nhiêu?
A) Nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuổi.
—9.Địa tô tuyệt đối là:
C) Địa tô phát sinh nhờ tính chất quý hiếm của tài nguyên, là mọi khoản thu nhập có được từ
tính bất biến về cung của các nguồn tài nguyên.
—10.Để xác định được quy mô và chất lượng của các nguồn tài nguyên thì phải thông qua công tác
nào sau đây?
C) Khảo sát, thăm dò.
—11.Tài nguyên nào sau đây là không có khả năng tái tạo?
A) Mỏ khoáng sản.
—12.Giá trị thị trường của tài nguyên là
A) Tổng lãi ròng kinh tế của quyền sử dụng tài nguyên trong khoảng thời gian nhất định
được quy đổi về năm hiện tại theo tỷ lệ lãi suất xác định của vốn đầu tư.
—13.Nhà nước có thể điều tiết việc khai thác tài nguyên thông qua
B) Địa tô tài nguyên.
—14.Trữ lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?
A) Cấu tạo địa chất.
—15.Phát triển bền vững tại Việt Nam là sự phát triển gắn kết chặt chẽ thực hiện mấy nhóm mục tiêu
lớn?
B) 4 nhóm.
—16.Kết quả của việc cải tiến sản phẩm làm cho giá của hàng hóa đó có xu hướng biến động như thế
nào? A) Xu hướng tăng lên
—17.Theo anh (chị) khoa học và công nghệ có vai trò nào sau đây? Lựa chọn đáp án đúng nhất:
D) Khoa học – công nghệ là nhân tố quyết định làm tăng năng suất lao động nâng cao chất lượng sản
phẩm, làm giảm chi phí các nguồn lực trong việc sản xuất ra sản phẩm; làm thay đổi cơ cấu kinh tế
—18.Nhiều doanh nghiệp cố gắng tung sản phẩm mới càng sớm càng tốt và họ bỏ qua một số giai
đoạn của quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm là do?
C) Áp lực cạnh tranh và do chu kỳ sống sản phẩm ngày càng rút ngắn.
—19.Căn cứ vào loại hình chuyển giao, chuyển giao công nghệ được phân thành những loại nào sau
đây?
A) Chuyển giao công nghệ sản phẩm, chuyển giao công nghệ quá trình.
—20.Cải tiến quy trình sản xuất tác động như thế nào đến giá và sản lượng sản xuất?
D) Giá giảm nhưng sản lượng tăngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×