Tải bản đầy đủ

Tuan 8 nhung no phai bang hai may

Nguyễn Thị Ngọc Diệp- THPT Nguyễn Trãi - TT


I. Tìm hiểu tiểu dẫn
- Thuộc truyện cười trào phúng
- Mục đích: phê phán
- Bố cục:
+ Mở đầu: giới thiệu nhân vật, sự việc
+ Diễn biến: Tình huống của truyện
+ Kết thúc bất ngờ


Nhưng

phải
bằng
hai
mày
II. Đọc- hiểu văn bản
1. Đọc
I. Tìm

hiểu
- Đọc
vănchung
bản
- Tóm tắt văn bản.
2. Tìm hiểu văn bản:
a. Tình huống truyện
- Ngô, Cải - đánh nhau
=> mang nhau đi kiện ở
công đường.
- Cả 2 đều hối lộ lí trưởng
- Lí trưởng nhận tiền của cả 2


b. Tính kịch trong lời đối đáp của
thầy lí và Cải
- Quan hệ giữa nhân vật thầy lí và
Cải: quan hệ xã hội, pháp luật.
+ Thầy lí: người xử kiện, đại diện
cho nhà nước pk thực thi pháp luật,
được người đời truyền tụng nổi tiếng
xử kiện giỏi.
+ Cải: lao động nghèo, lo tiền đút lót
thầy lí, mong được xử thắng kiện.
- Cách xử kiện của thầy lí: Không
điều tra, không phân tích, vội kết án
ngay không hề có sức thuyết phục.


- Tác động:
+ Cải: ngạc nhiên, vội tìm cách xin được xét lại.
+ Ngô: im lặng vì đã được xử thắng kiện.


- Sự kết hợp giữa lời nói và động tác của hai nhân vật:
+ Cải: Xin thầy lí xét lại ngầm kết hợp với cử chỉ xoè 5 ngón tay.
Lẽ phải của Cải = 5 ngón tay = 5 đồng Thầy lí đã nhận.
+ Thầy lí: Hiểu ý Cải và giải thích nhanh, “hợp lí” mà bất ngờ
“Tao biết mày phải ...mày”- thầy xoè 5 ngón tay trái úp lên 5
ngón tay phải Lẽ phải của Ngô = 10 ngón tay = 10 đồng (gấp


đôi của Cải) mà thầy lí đã nhận của Ngô.
- Lẽ phải không phải xuất phát từ pháp luật, công lí mà từ
tiền, từ việc hối lộ. Đồng tiền là cán cân công lí, “nén bạc
đâm toạc tờ giấy”. Lẽ phải = Tiền.


c. Ý nghĩa phê phán của truyện
- Cải vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm tiếp
tay cho tệ nạn quan liêu tham nhũng. Hành
vi đút lót tiêu cực làm anh ta trở nên thảm
hại, vừa đáng thương vừa đáng trách.
- Ngô thắng thế vì đút lót nhiều tiền hơn.
=> Qua truyện tác giả dân gian đã quất đòn
roi vào giai cấp thống trị tham nhũng, dùng
đồng tiền mà che lấp lẽ phải, đạo lý. Đồng
thời tỏ thái độ vừa thương vừa trách người
nông dân hối lộ.


Kết
Kếtcấu:
cấu:chặt
chặtchẽ,
chẽ,ngắn
ngắngọn
gọn
Tạo
Tạomâu
mâuthuẫn
thuẫnphát
pháttriển
triểnnhanh,
nhanh,kết
kết
thúc
bất
ngờ
thúc bất ngờ

2.2.
Nghệ
thuật

Nhân
Nhânvật:
vật:ít,ít,tính
tínhcách
cáchđiển
điểnhình
hình

Ngôn
Ngônngữ:
ngữ:giản
giảndịdịnhưng
nhưngtinh
tinhtếtế
Tạo
Tạoyếu
yếutốtốgây
gâycười:Tương
cười:Tươngphản,
phản,
nghệ
nghệthuật
thuậtchơi
chơichữ
chữ

Ý nghĩa
phê
phán
của
truyện


III. Ý nghĩa văn bản
- Truyện Nhưng nó phải bằng hai
mày vạch trần bản chất tham nhũng
của hàng ngũ quan lại xưa.
- Truyện cũng thể hiện thái độ
vừa thương, vừa trách của dân gian
đối với những người lao động như
Cải. Cải vừa là nạn nhân, vừa là thủ
phạm; vừa đáng cười, lại vừa đáng
thương, đáng trách.


IV. Luyện tập
So sánh truyện cười “Tam đại con gà” và
“Nhưng nó phải bằng hai mày” theo bảng sau

Truyện
Tam
đại
con gà
Nhưng nó
phải bằng
hai mày

Đối tượng

Nội dung

Tình huống

Cao trào


Truyện

Đối tượng

Tam
đại Anh học
con gà
trò
dốt
hay khoe
chữ
Nhưng nó
Thầy lí,
phải bằng
Cải, Ngô
hai mày

Nội dung

Tình huống

Cao trào

Thói
“giấu
dốt” của
con
người

Luống
cuống khi
không
biết chữ
“kê”

Khi học
trò đọc
to “Dủ dỉ

con
dù dì”

Bi kịch
của hối
lộ

nhận hối
lộ

Đã hối
lộ mà
vẫn bị
đánh

Khi thầy lí
nói “nhưng

phải
bằng hai
mày”


Nghĩa của từ “phải”
“Tao biết mày phải (1) nhưng nó lại phải
(2)... bằng hai mày”.
- Phải (1): lẽ phải, cái đúng, đối lập với cái sai,
điều trái.
- Phải (2): điều bắt buộc cần phải có – là tiền.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×