Tải bản đầy đủ

QUẢN LÝ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN BÓN

CHƯƠNG 9
QUẢN LÝ ĐỘ PHÌ NHIÊU
ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN BÓN
BÀI 1: XÁC ĐỊNH NHU CẦU
BÓN PHÂN


Sự suy giảm độ phì của đất
• Mất dinh dưỡng do thu hoạch cây
trồng
• Xói mòn đất canh tác
• Sự chuyển đổi các dưỡng chất thành
các dạng khó tiêu
• Sự bay hơi
• Rửa trôi, thấm xuống các lớp đất sâu
khỏi vùng rễ


Cơ sở xác định nhu cầu bón
phân cho cây trồngĐặc điểm cây trồng
Đặc điểm đất đai
Cây trồng vụ trước
Thời tiết khí hậu
Kỹ thuật canh tácPhương pháp xác định nhu cầu
và lượng phân bón cho cây trồng
Chuẩn đoán qua triệu chứng thiếu dinh
dưỡng
Phân tích đất
Phân tích cây trồng
Thí nghiệm đồng ruộng


BÀI 2: CƠ SỞ BÓN PHÂN HỢP• Bón phân hợp lýBón đúng chủng loại
Bón đúng thời điểm
Bón đúng thời cơ
Bón đúng thời vụ và thời tiết
Bón đúng phương pháp
Bón cân đối các loại phân
Các phương pháp bón phân
Bón lót
Bón cùng lúc với gieo hạt
Bón thúc


Một số vấn đề khi bón phân
• Hiệu quả kinh tế khi bón phân
• Chỉ số muối của phân bón

……!!!!!
?????

……!!!!
!
?????


THU MẪU PHÂN KHOÁNG
• LƯỢNG PHÂN: 200 – 250G/HŨ
• THÔNG TIN:
- TÊN PHÂN
- HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG
- CÔNG TY SẢN XUẤT/NƯỚC SẢN XUẤT
- NGÀY SX, HẠN SỬ DỤNG
- ĐỊA ĐiỂM LẤY MẪU
- NGƯỜI LẤY MẪU
- THỜI GIAN LẤY MẪU


MẪU ĐẤT CHUA
5KG ĐẤT/NHÓM 3 NGƯỜITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×