Tải bản đầy đủ

HIỂU BIẾT VỀ 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Sự phân chia vòng tròn hoàng đạo ra làm 12 cánh, m ỗi cánh m ột ký t ự
được hình thành bởi các nhà thiên văn Babylon cổ đại vào thiên niên kỷ
1 TCN. Mỗi cánh có độ quay 30otương ứng với một tháng trong lịch
Babylon cổ. Các nhà thiên văn Babylon cũng đặt cho mỗi cung hoàng đ ạo
một ký tự. Trong đó, cánh đầu tiên có tên là Bạch Dương (Aries), ký tự là
một con cừu núi. Dần dần sau này, Hoàng Đạo đã có ảnh hưởng l ớn
hơn vào thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Việc sử dụng Hoàng Đạo để tiên
đoán về tính cách, sự nghiệp,... vào thời kì này trở nên khá ph ổ bi ến. Nó
có ảnh hưởng tới tận vào thời Trung Cổ sau này.
[4]

Thời Hy Lạp cổ đại


Cách phân chia của Babylon du nhập vào chiêm tinh h ọc Hy L ạp vào th ế
kỷ 4 TCN. Chiêm tinh số mệnh xuất hiện lần đầu tại Ai Cập thuộc Hy
Lạp. Cung Hoàng Đạo Dendera (khoảng năm 50 TCN) là mô t ả s ớm nh ất
về 12 cung Hoàng Đạo.
[5][6]

vai trò quan trọng trong chiêm tinh học số mệnh của ph ương Tây là nhà

thiên văn học kiêm chiêm tinh học Claudius Ptolemaeus với tác
phẩm Tetrabiblos được xem là nền tảng của chiêm tinh học phương
Tây.
[7]

Mười hai cung Hoàng Đạo


Điểm khởi đầu theo lý thuyết của cung Bạch Dương là xuân phân. Các
cung khác cứ thế nối tiếp. Ngày giờ chính xác theo lịch Gregory thường
khác biệt chút ít từ năm này sang năm khác, b ởi lẽ l ịch Gregory thay đ ổi
tương ứng với năm chí tuyến,
trong khi độ dài năm chí tuyến có bản
chất thay đổi đều đều. Trong quá khứ gần đây và tương lai không xa thì
các sai khác này chỉ vào khoảng dưới hai ngày. Từ năm 1797 đ ến năm
2043, ngày xuân phân (theo giờ UT - Universal Time) luôn rơi vào ngày
20 hoặc 21 tháng 3. Ngày xuân phân từng rơi vào ngày 19 tháng 3, g ần
đây nhất vào năm 1796 và lần tới là năm 2044.
[Ghi chú 1]

[Ghi chú 2]

12 cung hoàng đạo


STT

Tên Latinh

1

Aries

2

Taurus

3

Gemini4

Cancer

5

Leo

6

Virgo

7

Libra

8

Scorpio

9

Sagittarius

10

Capricorn

11

Aquarius

12

Pisces


Bốn nhóm Hoàng Đạo và ngôi sao chi ếu
mệnh của từng cung
[

Bốn nhóm nguyên tố Hoàng Đạo

Vòng tròn Hoàng đạo chia thành 12 cung, phân ra b ốn nguyên t ố đã t ạo
ra của thế giới theo quan niệm cổ phương Tây: đất, lửa, nước, khí. Cứ
ba cung là được xếp vào một nhóm nguyên tố, những cung cùng chung
nhóm luôn tương hợp nhau nhất. Tuy nhiên, không ph ải hai cung khác
nhóm lúc nào cũng kị nhau. Điển hình là nhóm Đất có th ể k ết h ợp hài
hòa cùng nhóm Nước và nhóm Lửa tương đối thích h ợp với nhóm Khí.

Giữa mùa


Sư Tử

Xử N ữ

Thiên Bình

Bọ cạp

Sao chiếu mệnh các cung hoàng đ ạo


12 cung tương ứng với 12 ngôi
sao và hành tinh, bao gồm cả Diêm
Vương Tinh đã bị loại khỏi danh sách các
hành tinh của hệ Mặt Trời:Cung Bạch Dương được Hỏa Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần chiến
tranh Mars trong thần thoại La Mã (Ares của thần thoại Hy Lạp).

Cung Kim Ngưu được Kim Tinh bảo hộ, tượng trưng cho nữ
thần Venus (Aphrodite của thần thoại Hy Lạp.)


Cung Song Tử được Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần đưa tin
Mercury (Hermes).


Cung Cự Giải được Mặt Trăng bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần hôn
nhân gia đình Junon (Hera trong thần thoại Hy Lạp)

Cung Sư Tử được Mặt Trời bảo hộ, tượng trưng cho thần mặt
trời Helios.


Cung Xử Nữ được Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho trí tuệ, lòng
chung thủy, cầu toàn nguyên tắc. (Demeter)


Cung Thiên Bình được Kim Tinh bảo hộ, cung này biểu tượng cho sắc
đẹp, sự quyến rũ và sự công bằng. Tượng trưng cho n ữ thần Venus.


Cung Nhân Mã được Mộc Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần sấm
sét Jupiter (Zeus).


Cung Ma Kết được Thổ Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần của sự hủy
diệt Saturn (Cronos).


Cung Bảo Bình được Thiên Vương Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần
bầu trời Uranus.


Cung Song Ngư được Hải Vương Tinh bảo hộ, tượng trưng cho
thần biển Neptune (Poseidon).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×