Tải bản đầy đủ

Tuần 4 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án tổng hợp lớp 1A
`

Năm học 2018 - 2019

:
Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt:
TIẾT 1, 2: LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê
( Sách thiết kế trang trang 147)
--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toán:
BẰNG NHAU, DẤU =
A . MỤC TIÊU : - HS cần làm :


1. Kiến thức: - Nhận biết được sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính nó.
2. Kỹ năng: - HS sử dụng được từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số.
- Vận dụng cách so sánh bằng nhau và dấu = để giải quyết các bài tập toán học và một
số tình huống trong thực tế.
- Làm BT1, 2, 3.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp
tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2 .
- HS : Vở ô li Toán 1. Bộ đồ dùng Toán 1
2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,
phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

HĐ khởi động: (3 phút)- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”
Họ tên GV

1

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách tiến hành:
- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài:


- Điền dấu: 3 > …; 4 < …; 5 > …; 4 <…
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (10 phút’). Giới thiệu từ bằng nhau và
dấu = để so sánh các số.
* Mục tiêu: HS nhận biết quan hệ bằng nhau, mỗi số bằng chính nó. Biết sử dụng
từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Cách thực hiện:
- Nhận biết 3 = 3: Cho HS lấy 3 hình tam - Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ
giác ở bộ đồ dùng để hàng trên và 3 hình trước lớp.
vuông để hàng dưới phải. 2 HS ngồi - HS thao tác trên vật thật.
cạnh nhau kiểm tra cho nhau.
- GV thao tác trên bảng.
- GV nói: Cứ mỗi hình tam giác tương
ứng với một hình vuông, ta nói số hình
tam giác bằng số hình vuông, ta viết là 3
= 3.
-HS nhắc lại: 3 = 3( cá nhân,ĐT)
- Gắn nhóm đồ vật như SGK, yêu cầu
HS trả lời có mấy con hươu? Mấy khóm - Có 3 con hươu, và 3 khóm cỏ.
cỏ? So sánh số con hươu và số khóm cỏ? - Số con hươu bằng số khóm cỏ.
- GV nói: Cứ mỗi con hươu lại có duy
nhất một khóm cỏ, ta nói số hươu bằng
số cỏ và viết là 3 = 3.
- Đọc 3 bằng 3.
- Tiến hành tương tự để rút ra 4 = 4.
- Đọc lại kết qủa so sánh.
2 = 2; 5 = 5.
- Cho HS rút ra kết luận và GV chốt:
- HS đọc lại
* Kết luận: Bất kì số nào cũng đều bằng
chính số đó.
3. Hoạt động thực hành: ( 18 phút)
- Giao HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: - HS Vận dụng cách so sánh bằng nhau và dấu = để giải quyết các bài
tập toán học .
* Cách thực hiện:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
Họ tên GV

- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Viết dấu =.
2

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát nhắc - Viết dấu = vào bảng con.
nhở HS viết ở dòng kẻ thứ 2 và 3.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Tự nêu yêu cầu của bài: Viết (theo
mẫu)
- Giúp HS nắm được cách làm.
- Đếm số đồ vật so sánh rồi viết kết quả
so sánh vào vở.
- Cho HS chơi trò chơi: “Nhanh mắt, - HS chơi, chữa bài:
nhanh tay”.

5
- Gọi HS chữa bài.
Chốt: Mọi số đều bằng chính số đó.
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp
đỡ HS M1.

2=2

= 5
1=1

3=3

- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Điền dấu thích hợp vào ô trống.
- 3 HS làm bài bảng to, lớp làm vào vở.
5 > 4

1

<2

1

=1

3 = 3

2

>1

2

>1

- Gọi HS chữa bài, đọc trước lớp.
- Theo dõi, nhận xét bài bạn.
4. Hoạt động vận dụng: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “Điền đúng , điền nhanh”
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét giờ học.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)
- HS làm bài miệng: Lan có 2 chiếc kẹo , Hải có 2 chiếc kẹo. Em hãy so sánh số kẹo
của hai bạn?
- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.
--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thể dục:
Họ tên GV

3

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU: HS cần làm:
1. Kiến thức:
- Tập hợp được hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ.
- Nhận biết được hướng xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm).
2. Kỹ năng: - Tham gia chơi được trò chơi.
3. Thái độ: Biết tự giác tham gia các hoạt động học tập.
4. Góp phần hình thành và phát triền các năng lực: tự học, tự giải quyết vấn đề và
sáng tạo. Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực thể chất.
1/ Địa điểm, phương tiện: - GV: Còi, tranh ảnh một số con vật. trên sân trường đảm
bảo vệ sinh sân tập.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học.
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học::
- Phương pháp nêu vấn đề, phương pháp giảng giải, phương pháp trò chơi, phương
pháp luyện tập thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG

TG

A. Hoạt động khởi động:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học
sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn
gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân ….giậm. Đứng lại …đứng
(Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1
chân trái, nhịp 2 chân phải)

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6
- Lớp trưởng tập trung lớp,
báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
- Từ đội hình trên các HS di
chuyển sole nhau và khởi
động.
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
GV
Họ tên GV

4

Trường Tiểu học .....

*

*


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

23’
B. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng dọc,
dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng
nghiêm đứng nghỉ. Nhận biết được hướng
xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái.
Biết tham gia trò chơi.
* Cách thực hiện:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc …….. tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi

- Đội Hình
* *
* *
* *
* *

*
*
*
*

*
*
*
*

* *
* *
* *
* *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

- GV quan sát, sửa sai ở HS.
- Phương thức tập luyện giống
như trên.

b. Tư thế nghỉ .
Tư thế nghiêm .
 Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại

* Kết luận
B.Hoạt động vận dụng:
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn
bị tiết học sau.

- GV nêu tên trò chơi, luật
chơi và thị phạm mẫu cho hs
nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị
phạm lại đ.tác, có nhận xét.
Sau đó cho HS chơi chính
thức có phân thắng thua.
6

–Lớp tập trung 2 - 4 hàng
ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Họ tên GV

Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2018
5

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

Tiếng Việt:
TIẾT 3,4: ÂM /G/
( Sách thiết kế trang trang 147)
-------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toán:
LUYỆN TẬP
-

A . MỤC TIÊU : - HS cần làm :

1. Kiến thức: Thực hiện sử dụng được các từ bằng nhau , bé hơn, lớn hơnvà các dấu =,
< , > để so sánh các số trong phạm vi 5.
2. Kỹ năng: - HS sử dụng được từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số.
- Vận dụng cách so sánh các từ và các dấu đã học >, <, = vào để giải quyết các bài tập
toán học và một số tình huống trong thực tế.
- HS làm bài tập 1, 2.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải
quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2, phiếu học tập bài tập 2 .
- HS : Vở ô li Toán 1.
2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,
phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (4 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét
trò chơi, chữa bài...
- HS chơi
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
Họ tên GV

6

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

2. Hoạt động thực hành: (25 phút) - Giao HS làm bài tập 1, 2.
* Mục tiêu: Thực hiện sử dụng được các từ bằng nhau , bé hơn, lớn hơnvà các dấu =,
< , > để so sánh các số trong phạm vi 5.
* Cách thực hiện:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Muốn điền được dấu vào chỗ chấm
em làm như thế nào?
- Yêu cầu HS làm vào bảng con, quan
sát giúp đỡ HS M1.

- Gọi HS chữa bài.
Chốt: 2 < 3; 3< 4 thì 2 < 4.
- GV nêu:Vì 2< 3, 3< 4 nên 2< 4
* Lưu ý HS: Chỉ đọc là bé hơn, lớn
hơn chứ không đọc là nhỏ hơn, to
hơn, mũi nhọn luôn quay về phía số
bé hơn.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Muốn viết được các số và các dấu
thích hợp vào ô trống các em làm như
thế nào?
- Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập,
quan sát giúp đỡ HS M1.

- Gọi HS chữa bài.
* Kết luận: Để so sánh được các số
được đúng các em cần dựa vào thứ tự
của các số: số đứng trước bé hơn số
đứng sau, ngược lại số đứng sau lớn
hơn số đứng trước. Hay cần phải dựa
Họ tên GV

- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
- Dựa vào thứ tự các số để so sánh các số rồi
điền dấu tương ứng vào chỗ chấm.
- 3 HS làm bài bảng to, lớp làm bảng con.
3>2
4<5
2<3
1<2
4=4
3<4
2 =2
4>3
2<4
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
- H/s nhắc lại.

- HS tự nêu yêu cầu của bài: Viết (theo mẫu):
- Quan sát tranh, đếm số đồ vật và điền các số
rồi so sánh, điền dấu cho thích hợp.
- HS làm bài.
- Ba bút mực nhiều hơn hai bút chì: 3>2 và
2< 3.
- Năm bút chì nhiều hơn bốn quyển vở: viết
5> 4; 4< 5.
- Ba chiếc áo bằng ba chiếc quần: viết
3 = 3;.....
- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

7

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

vào số lượng các đồ vật trong tranh,
tranh nào có số lượng nhiều hơn thì số
đó lớn hơn.
4. Hoạt động vận dụng: ( 5 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: Ai thông
minh hơn
- Thi trả lời nhanh.
? Số 5 lớn hơn những số nào.
- Số: 1, 2, 3, 4.
? Những số nào bé hơn 5.
- Số: 1, 2, 3, 4.
? Số 1 bé hơn những số nào.
- Số 2, 3, 4, 5.
? Những số nào lớn hơn 1.
- Số 2, 3, 4, 5.
- GV cùng HS nhận xét trò chơi, chữa - Số 2, 3, 4, 5.
bài.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)
- Trả lời câu hỏi sau: An có 5 cái kẹo,
Hà có 3 cái kẹo. Em hãy so sánh số
kẹo của hai bạn?
- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập chung.
----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------

Đạo đức
GỌN GÀNG , SẠCH SẼ (T2)
I. MỤC TIÊU: HS cần làm:
1. Kiến thức: Học sinh phân biệt được giữa ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và chưa gọn gàng

sạch sẽ.
2. Kỹ năng: Học sinh thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân , đầu tóc , quần áo gọn gàng ,

sạch sẽ
3. Thái độ: Giáo dục HS thực hiện ăn mặc gọn gàng sạch sẽ là thực hiện theo lời dạy
của Bác Hồ.
*GDBVMT: HS sau bài học sẽ thực hiện tự ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ giúp cho cơ thể
phát triển khỏe và học tập được tốt.
Họ tên GV

8

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

4. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp
tác; năng lực giải quyết vấn đề .
- Năng lực tư duy phản biện.
- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.
II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 3 .
- HS : Bài hát : Rửa mặt như mèo.
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo
luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

TIẾT: 2
3’
30’

1.Hoạt động khởi động: Cho HS hát bài :
" Một con vịt".

- HS hát
- HS nhắc lại tên bài.

- GV giới thiệu vào bài...
2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu : học sinh thấy được tự lao động
phục vụ để đầu tóc quần áo gọn gàng sạch
10’ sẽ .
* Cách tiến hành:
a. Học sinh làm bài tập 3 .
-Học sinh quan sát tranh , thảo luận
nhóm ( sẽ nêu những việc nên làm và
không nên làm ).

- Cho học sinh quan sát tranh .

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát
tranh thảo luận nhóm 4 theo gợi ý : Bạn nhỏ
+ Nên làm : soi gương chải đầu , bẻ
trong tranh đang làm gì ? Bạn đó có gọn
gàng sạch sẽ không ? Em có muốn làm như lại cổ áo , tắm gội hàng ngày , rửa
tay sạch sẽ .
bạn không ?
Họ tên GV

9

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019
+ Không nên làm : ăn kem bôi bẩn
vào áo quần.

- Giáo viên gọi đại diện nhóm lên trình bày.
- Giáo viên nhận xét , bổ sung và kết luận:

-Đại diện các nhóm lên trình bày
trước lớp .
- Học sinh nhận xét bổ sung ý kiến .

* Chúng ta nên noi theo gương những bạn
10’ nhỏ ở tranh số 1 ,3,4,5,7,8/9 Vở BTĐĐ.

- Hoạt động cặp đôi.
- Học sinh hiểu yêu cầu bài tập 4 .
- Học sinh quan sát nhau và sửa cho
nhau quần áo , đầu tóc cho gọn
gàng .

b : Làm việc theo đôi bạn : Học sinh giúp
nhau sửa sang lại đầu tóc , quần áo gọn
gàng sạch sẽ .
- Giáo viên yêu cầu đôi bạn quan sát nhau
và giúp nhau sửa sang lại đầu tóc quần áo .
- Giáo viên quan sát , hướng dẫn thêm cho
học sinh còn lúng túng .
- Nhận xét tuyên dương đôi bạn làm tốt .
* Kết luận : Các em cần nhắc nhở nhau sửa
sang lại đầu tóc , quần áo hộ bạn nếu thấy
bạn chưa gọn gàng , sạch sẽ.
c : Hát , vui chơi .
10’ *Mục tiêu: Hiểu thêm về nội dung bài học
qua bài hát “ Rửa mặt như mèo ”.

- Cho học sinh hát bài “ Rửa mặt như
mèo ”
- Chú Mèo rửa mặt rất bẩn nên
không được mọi người yêu…
- HS giơ tay

- Qua bài hát em thấy chú Mèo là người như
- Học sinh đọc theo Giáo viên 3 lần .
thế nào?
- Lớp ta có bạn nào giống “ mèo ” không?
- Cô mong sau bài học này lớp ta sẽ không
còn có bạn nào mà rửa mặt như mèo nhé !
- Giáo viên cho học sinh đọc câu ghi nhớ
theo Giáo viên :
“ Đầu tóc em chải gọn gàng
Họ tên GV

10

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

Áo quần sạch sẽ trông càng thêm yêu “.

2’

* Kết luận : Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ có
lợi là làm cho ta thêm xinh đẹp , thơm tho ,
được mọi người yêu mến và giữ được cơ
thể tránh nhiều bệnh về da . Cô mong sau
bài học này các em sẽ ghi nhớ những điều
đã học để thực hiện tốt trong suốt cuộc đời .
các em làm được những điều đó các em đã
rất ngoan vì đã biết thực hiện tốt theo 5 điều
Bác Hồ dạy rồi đấy…
4. Hoạt động vận dụng :
- Hôm nay em học bài gì ?
- Ăn mặc sạch sẽ gọn gàng có lợi gì ?
- Dặn học sinh thực hiện tốt những điều
đã học

------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt:
TIẾT 5, 6: ÂM / H/
( Thiết kế trang 159)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------

Toán
LUYỆN TẬP CHUNG

Họ tên GV

11

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

1. Kiến thức: - Thực hiện sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu =, <,
> để so sánh các số trong phạm vi 5.
2. Kĩ năng: - Vận dụng cách so sánh các số đến 5 để giải quyết các bài tập toán học và
một số tình huống trong thực tế.
- Làm BT 1, 2, 3.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực : tự chủ, tự học, giao tiếp,
giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 1 và phiếu học tập bài tập 1.
- HS : Vở ô li Toán 1.
2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,
phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.Hoạt động khởi động: ( 3’)
- GV cho HS chơi trò chơi: Điền đúng , điền nhanh".
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét
- HS chơi: - Điền dấu thích hợp vào chỗ
trò chơi, chữa bài...
chấm: 2 < 4
5>3
1=1
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động thực hành: (25 phút) - Giao HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: - Thực hiện sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu =, <, >
để so sánh các số trong phạm vi 5.
* Cách thực hiện:
* Cách thực hiện:
- Bài tập 1: - GV treo tranh bài tập 1và - HS nhắc lại đề bài học
nêu yêu cầu.
- Làm cho bằng nhau bằng cách vẽ thêm
- Hướng dẫn mẫu về vẽ thêm, gạch bớt để hoặc gạch bớt để bằng nhau...
bằng nhau
- HS làm bài ra phiếu học tập và chữa bài
- Yêu cầu HS làm bài, gọi 2 em lên làm
12
Họ tên GV
Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

bảng to, chữa bài.
- Bài tập 2: - GV nêu yêu cầu
- Hướng dẫn mẫu: vì 1 < 2 nên ta nối số 1
với ô trống thứ nhất.
- Cho HS nối các ô trống tiếp theo, chữa
bài.

- HS nêu lại yêu cầu: Nối ô trống với số
thích hợp ( theo mẫu).
- HS nghe.
- HS làm, chữa bài:
- Nối số 1, 2 với ô trống thứ 2...
- HS làm bài và chữa bài cần nêu cách
làm.
- Bài tập 3:
- Điền dấu >, <, +
- GV nêu yêu cầu.
2...3
5...1
- Cho HS thực hành trò chơi : “Điền 3...4
2...5
đúng, điền nhanh”.
- Thực hành trò chơi
- Chia thành 2 đội mỗi 3 bạn lên chơi.
- GV cùng HS nhận xét , chữa bài.
- Kết luận: Khi so sánh các số, nếu số
nào đứng trước hay có ít đồ vật hơn thì số
đó bé hơn. Số nào có nhều đồ vật hay
đứng sau thì số đó lớn hơn.
3. Hoạt động vận dụng: ( 2’)
- Cho Hs làm bài tập:
- HS làm, nhận xét
- Điền dấu >, <, +
2...2
5...3
3...5
5...5
- GV cùng HS nhận xét.
4. Hoạt động sáng tạo: ( 1’)
- HS làm, nhận xét
- Trả lời câu hỏi: " Hà có 5 cái kẹo , Hải
có 3 cái kẹo. Hãy so sánh số kẹo của Hà
với số kẹo của Hải? 5 thế nào với 3?
- Chuẩn bị tiết sau số 6.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------Môn : Tự nhiên - Xã hội.
Bài 4. BẢO VỆ MẮT VÀ TAI.
I .MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: HS nói được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
2. Kỹ năng: HS nói được 1 số cách xử lí đúng khi gặp tình huống có hại cho mắt và
tai. Ví dụ: bị bụi bay vào mắt ...
Họ tên GV

13

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

3. Thái độ: Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt và
tai sạch sẽ.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực : - Năng lực tự chủ, tự học,
giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên và con
người.
II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh phóng to SGK trang 10, 11.
- HS: SGK môn Tự nhiên và xã hội.
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi,
phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Cho HS hát bài: “ Đưa tay ra nào”
Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 20 phút). Cho HS quan sát tranh
* Mục tiêu: HS nói được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
* Cách thực hiện:
1. Nhận ra việc nên làm và không
nên làm để bảo vệ mắt:
- Cho HS quan sát tranh SGK trang - Xem SGK, quan sát từng hình vẽ trang 10.
10
- Quan sát, thảo luận nhóm và kể trong nhóm,
- Hướng dẫn tập đặt câu hỏi cho
chia sẻ trước lớp...
từng hình.( Từng đôi 1 em hỏi 1 em
trả lời và ngược lại).
- Khi có ánh sáng chói chiếu vào mắt, bạn trong
- Cho học sinh tập đặt câu hỏi và trả hình dùng tay che mắt, việc làm đó đúng hay
lời nhau lần lượt cho đến hết các
sai? Chúng ta có nên học tập bạn đó không?
hình vẽ trang 10 SGK.
-Tư thế của bạn gái cầm quyển sách đọc trong
*Giáo viên kết luận: đôi mắt rất
tranh vẽ là đúng hay sai?
quan trọng đối với con người, nhờ
có mắt mà ta nhìn thấy được mọi
vật. Phải bảo vệ mắt không nên chơi
những trò nguy hiểm có hại cho mắt
Họ tên GV

14

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A
như ném đá cát vào nhau, dùng tay
dơ dụi vào mắt…
2: Nhận ra việc gì nên làm và
không nên làm để bảo vệ tai.
- Hướng dẫn tập đặt câu hỏi, tập trả
lời câu hỏi cho từng hình.
- Chỉ vào tranh bên phải của trang
sách.
- Chỉ vào hình phía dưới, bên phải
của trang sách và hỏi:
- Hỏi và trả lời lần lượt hết các hình
vẽ ở trang 11 SGK.

Năm học 2018 - 2019

- Quan sát các hình ở trang 11 SGK.
- Hai bạn đang làm gì?
-Theo bạn việc làm đó đúng hay sai.
-Tại sao chúng ta không nên ngoáy tai cho nhau
hoặc không nên lấy vật nhọn chọc vào tai nhau?
-Bạn gái trong hình đang làm gì? Làm như vậy
có tác dụng gì?
- Các bạn trong hình đang làm gì? Việc làm nào
đúng? Việc làm nào sai, vì sao?
- Nếu bạn ngồi học gần đó bạn sẽ nói gì với
người nghe nhạc quá to.?

Kết luận: nhờ có tai mà chúng ta
nghe được các tiếng động xung
quanh như tiếng hát, tiếng gà gáy…
nên bảo vệ tai cho sạch.
3. Hoạt động thực hành: ( 7 phút) Hs đống vai xử lí tình huống.
* Mục tiêu: HS nói được 1 số cách xử lí đúng khi gặp tình huống có hại cho mắt và
tai.
* Cách tiến hành:
Trò chơi “ Đóng vai”
- Tập ứng xử bảo vệ mắt và tai.
- Thảo luận nhóm.
- Chia học sinh ra 2 nhóm để đóng vai theo - Chọn cách để ứng xử và đóng vai.
ND sau: “ Hùng đi học về thấy Tuấn và bạn - Xung phong nhận vai, hội ý cách trình
của Tuấn đang chơi kiếm bằng 2 chiếc que. bày.
Nếu là Hùng em xử trí như thế nào?”.
- Các nhóm trình diễn.
“Lan ngồi học, anh và của anh Lan đến
- Nhận xét ( cách đối đáp giữa các vai)
chơi đem theo 1 băng nhạc. Hai anh mở
Phát biểu cá nhân mình đã học được điều
nhạc rất to. Nếu là Lan, em sẽ làm gì?”
gì qua những nhân vật các tình huống
- Nhận xét, biểu dương.
trên.
* Kết luận: Không nên chơi vật sắc nhọn
có thể xảy ra tai nạn, không nên mở đài, ti
vi to quá ảnh hưởng đến người khác...
4. Hoạt động vận dụng: (4 phút)
- Nêu những việc nên làm để bảo vệ mắt?
- Hs suy ghĩ cá nhân, thảo luận nhóm
Họ tên GV

15

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- GV nhận xét giờ học.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)
- Về kể lại nội dung bài học hôm nay cho
người thân trong gia đình thấy được những
việc nên làm và không nên làm để bảo vệ
mắt và tai.
- Chuaån bò tieát sau ..

đôi và chia sẻ trước lớp.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt :
TIẾT 7, 8: ÂM /I/
( Thiết kế trang 162)
----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG
I .MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức:
- Nói được cách xé, dán hình vuông .
- Thực hiện xé, dán được hình vuông . Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa .
Hình dán có thể chưa phẳng .
2. Kỹ năng: HS khéo tay: . Xé, dán được hình vuông . Đường xé có thể tương đối
thẳng và răng cưa . Hình dán tương đối phẳng . Có thể xé các hình vuông có các kích
thước khác. Có thể kết hợp vẽ trang trí hình vuông.
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Thủ công.
4. Góp phần hình thành năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực nghệ thuật.
II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng dạy học:
Họ tên GV

16

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- GV: Bài mẫu xé, dán hình vuông. giấy màu, hồ dán.
- HS: Giấy thủ công, giấy nháp, giấy màu có kẻ ô, hồ dán, bút chì , khăn lau tay, vở thủ
công, khăn lau tay.
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

A . Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Yêu cầu hs đặt vật dụng lên bàn quan sát và nhận xét việc chuẩn bị của hs.
- Giới thiệu bài: Xé, dán hình vuông.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút). Hướng dẫn cách xé , dán hình
vuông.
* Mục tiêu: - Thấy được cách xé, dán hình vuông .
* Cách thực hiện:
- Quan sát và nhận xét.
- Cho hs xem mẫu và hỏi:
?Xung quanh em có những đồ vật
nào có hình vuông?
- Quan sát, thảo luận nhóm và kể trong nhóm,
- Quan sát thao tác mẫu.
chia sẻ trước lớp...
- Vẽ hình vuông có cạnh 8 ô .
- Làm thao tác xé từng cạnh của
hình vuông.
- Xé xong lật mặt có màu để hs quan - Quan sát
sát.
- Dán hình: Làm mẫu và hướng dẫn
hs cách dán hình vuông. ( Lưu ý:
Ướm hình cho cân đối trước khi
dán, khi dán miết cho phẳng.)
3. Hoạt động thực hành: ( 15 phút)
* Mục tiêu: - Nói được cách xé, dán hình vuông .
- Thực hiện xé, dán được hình vuông trên giấy màu . Đường xé có thể chưa thẳng và bị
răng cưa . Hình dán có thể chưa phẳng .
* Cách tiến hành:
- Cho HS xé, dán hình vuông.
- Cho HS làm việc cá nhân.
- Hoạt động cá nhân.
Họ tên GV

17

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- GV bao qt lớp.
- HS thực hành.
- Hướng dẫn hs đánh giá sản phẩm.
4. Hoạt động vận dụng: (3 phút)
- Xé nhanh 1 hình vng có kích thước
em thích.
- Hs làm.
- GV nhận xét giờ học.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)
- Về tự trang trí một đồ vật nào đó bằng
các hình vng.
- HS ghi nhớ.
- Chuẩn bò tiết sau xé dán
hình tròn.
----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt:
TIẾT 7, 8: ÂM /G/
(Thiết kế trang 166)
----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------Tốn :
SỐ 6
I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

1. Kiến thức: Nói được 5 thêm 1được 6, viết được số 6 ; đọc, đếm được từ 1 đến 6 ; so
sánh các số trong phạm vi 6 , chỉ ra được vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6 .
2. Kĩ năng: - Vận dụng cách đọc , đếm được từ 1 đến 6 ; so sánh các số trong phạm vi
6 để giải quyết các bài tập tốn học và một số tình huống trong thực tế.
- Làm BT 1, 2, 3.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.
4. Từ đó góp phần hình thành các năng lực cho HS:
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực tư duy và lập luận tốn học.
Họ tên GV

18

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

II- CHUẨN BỊ:

- GV: Sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2 . Các nhóm có đến 6 đồ
vật cùng loại.
- HS : Vở ô li Toán 1, bảng con, bộ đồ dùng học Toán 1, SGK
2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,
phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. Hoạt động khởi động: ( 3’)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách tiến hành: - GV cho HS chơi trò chơi:
< , > , =?
5..=. 5
3 .<... 4
2..=. 2
- HS chơi
- GV nhận xét trò chơi, giới thiệu bài mới.
- Nhắc lại tên bài.
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
2: Hoạt động hình thành kiến thức nới: ( 10’). Giới thiệu số 6
* Mục tiêu: Biết 5 thêm 1được 6, viết được số 6 ; đọc, đếm được từ 1 đến 6 ; hiểu
được cấu tạo của số 6, so sánhcác số trong phạm vi 6, biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1
đến 6 .
* Cách thực hiện:
* Giới thiệu: khái niệm số 6
- Hướng dẫn dùng que tính
- 5 que tính thêm 1 que tính, có tất cả mấy - HS lấy 5 que tính thêm 1 que nữa
que tính?
- Có 6 que tính
- Hỏi: 5 thêm 1 được mấy?
- 5 thêm 1 được 6
- Xem tranh SGK, chấm tròn, con tính để - HS quan sát tranh SGK.
biết được số lượng các đồ vật đều có số - HS cài dãy số từ 1 đến 6 rồi đếm
lượng là 6.
-HS đọc cá nhân, đồng thanh
- Giới thiệu chữ số 6 in và viết cho HS viết - HS viết vào bảng con chữ số 6
bảng con
- HS viết chữ số 6
- Hướng dẫn nhận biết vị trí số 6 trong dãy - Đếm và viết số. Nêu cấu tạo số 6
số từ 1 đến 6.
* Kết luận: Trong các số từ 1 đến 6 số 6 là
số lớn nhất.
3. Hoạt động thực hành: ( 18’)
* Mục tiêu:
- Vận dụng cách đọc , đếm được từ 1 đến 6 ; so sánh các số trong phạm vi 6 để giải
quyết các bài tập toán học .
Họ tên GV

19

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- Làm BT 1, 2, 3.
* Cách tiến hành:
- Bài 1: Viết chữ số 6
- GV cho HS viết, uốn nắn.
- Bài 2:
+ GV treo tranh phóng to bài 2. Nêu yêu
cầu và hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung
tranh sau đó chơi trò chơi: “Điền đúng,
điền nhanh”.
+ GV hướng dẫn HS nhận biết cấu tạo của
số 6: 6 gồm 5 và 1, 6 gồm 1 và 5...
- GV nhận xét trò chơi.
- Chốt: Để điền được các số đúng vào ô
trống các em cần đếm và điền số vào ô
trống.
- Bài 3: Viết số thích hợp vào .
- Muốn viết được các số thích hợp các em
làm như thế nào?
- Cho HS làm ra vở ô li, chữa bài.

- HS viết vở 1 dòng số 6 .
- HS làm bài 1 em lên chữa bài
- Đếm số ô vuông có trong hình và
điền số thích vào ô trống
+ Viết ( theo mẫu)
- HS chơi, chữa bài.
- HS nêu yêu cầu

- Đếm và điền số vào ô trống:
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

6
6

4 . Hoạt động vận dụng: ( 3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, =;
nhanh”.
6>5
1<2
- HS chơi, chữa bài
6>4
3<5
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)
- Trả lời câu hỏi: "Hải có 5 bông hoa, Hùng - Hs suy nghĩ và trả lời.
có 2 bông hoa. Hỏi số bông hoa của Hải thế
nào so với số hoa của Hùng? Vậy 5 thế nào
với 2? "
- GV nhận xét...
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau: Số 7

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Họ tên GV

20

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

Ngày 24 / 9 / 2018
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....
Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt
BÀI 13 : N - M
I. MỤC TIÊU: HS cần làm:
1. Kiến thức:
- Đọc được : n , m , nơ , me ; từ và câu ứng dụng
-Viết được : n ,m , nơ , me.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : bố mẹ , ba má
- HS M3, M4 bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh ảnh ở
SGK ; viết đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập I.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được các tiếng từ, câu có âm n,
m...Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.
3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.
4. Góp phần hình thành choHS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực
giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực ngôn ngữ.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:
- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.
- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm,
phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.
III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
Họ tên GV

21

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- Cho HS HS thi viết.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện: GV cho HS thi viết các tiếng bờ hồ,le le...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.
2. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)
* Mục tiêu: - Đọc được : n , m , nơ , me ; từ và câu ứng dụng
-Viết được : n ,m , nơ , me (viết được 1/2 số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I).
- HS M3, M4 bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh ảnh ở SGK.
* Cách tiến hành:
2.1 Cho học sinh quan sát tranh vẽ SGK
-HS nắm yêu cầu của bài.
- Tranh vẽ gì?
- Trong tiếng “lê, hè” âm nào con đã học?
- - Hôm nay chúng ta học 2 âm mới là l, - Vẽ quả lê, mùa hè các bạn đang tắm mát.
h.
- Âm ê, e.
- Giới thiệu bài: n, m
- H/s đọc theo GV.
2.2/ Dạy chữ ghi âm n:
* Âm n :
- Gv viết bảng : n
Chữ n gồm 1nét móc xuôi và 1 móc xuôi và HS chó ý
1 nét 2 đầu.
? So sánh n với các đồ vật trong thực tế
- HS so sánh
- GV phát âm mẫu : n
HS phát âm : n
HS ghép bảng cài : n
- Thêm âm ơ đứng sau n
HS ghép bảng cài : nơ
- GV ghi bảng : nơ
HS đánh vần , đọc trơn cá nhân , đồng
-Hướng dẫn đánh vần : nờ - ơ - nơ
thanh.
* Âm m ( tương tự )
- HS đọc cá nhân , kết hợp phân tích 1
*/ Tiếng ứng dụng
số tiếng.
- Giới thiệu từ ứng dụng
- Gọi HS đọc cá, nhóm, chia sẻ trước
- Hướng dẫn đọc từ
lớp...
- Giải nghĩa: ca nô, bó mạ
- Cho HS tìm tiếng có chữ n, m
- HS thi đọc.
- Đọc mẫu, uốn sửa.
*/ Luyện viết bảng con : n , m , n¬ ,
me
- Viết mẫu: cho HS nhận diện chữ n ( nét HS chú ý quan sát và nhận xét
móc xuôi + nét móc hai đầu ).
HS viết theo tưởng tượng
- GV nªu quy tr×nh
HS viết vào bảng con
- GV theo dâi , uèn n¾n
* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ .
Họ tên GV

22

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.
3: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)
- Cho HS thi đọc bài trên bảng.
Tiết 2:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS HS hát.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện: GV cho HS hát
- GV giới thiệu tiết 2.
2. HĐ thực hành : (28 phút) : HS đọc, viết , luyện nói theo chủ đề.
* Mục tiêu: - Đọc được : n , m , nơ , me ; từ và câu ứng dụng
-Viết được : n ,m , nơ , me.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : bố mẹ , ba má
* Cách tiến hành:
a. Luyện đọc
- HS đọc:
- Đọc bài trên bảng tiết 1
n - nờ ơ nơ - nơ
m- mờ e me - me
no nô nơ
- Đọc bài trong sách giáo khoa.
mo mô mơ
ca nô, bó mạ
- HS đọc trong SGK trang 1
- GV chØnh söa ph¸t ©m.
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng
-HS thảo luận và nhận xét
+ Xem tranh
+ Giới thiệu câu : Bò bê có cỏ, bò bê no nê - HS tìm tiếng có âm mới, đọc các
tiếng đó và phân tích tiếng mới.
+ Hướng dẫn đọc: no nê
- HS đọc trơn
+ Đọc mẫu
- HS đọc trơn , kết hợp phân tích
+ GV theo dâi , uèn n¾n
* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,
HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ , câu
tốt.
b. Luyện viết
- Giới thiệu bài viết
- Nhắc cách viết
- GV theo dâi , uèn n¾n
- Thu 1 sè vë chÊm, nhËn xÐt - HS viết vào vở Tập Viết
chung
* Lưu ý: HS M1, M2 viết 1/2 số dòng quy
Họ tên GV

23

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

định trong vở Tập viết 1, tập I.
- HS M3, M4 viết đủ số dòng quy định
trong vở Tập viết 1, tập I.
c: Luyện nói
- Nêu chủ đề: Bố mẹ, ba mạ
- HS đọc : bố mẹ , ba má
- Hướng dẫn HS luyện nói
- HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ trước
+ Ai sinh ra các em?
lớp.
+ Bố mẹ còn gọi là gì?
- Bố mẹ em sinh ra em
+ Bố mẹ em sinh ra mấy người?
- Ba, ma
* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và HS - Phát biểu
cả lớp phải luyện nói thành câu.
4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)
- Cho HS thi đọc bài SGK
- Gọi đọc
- Quan tâm chữa sai.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)
- Thi ghi lại nhanh những tiếng có âm n, m
- Dặn: đọc lại bài. Chuẩn bị bài hôm sau :
" Bài 14: d, đ"

- HS đem SGK
4 em đại diện 4 tổ đọc lại cả bài
- Lớp nhận xét, thi đua.
- HS thi viết.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt
BÀI 14 : D - Đ
I. MỤC TIÊU: HS cần làm:
1. Kiến thức: - Đọc được : d , đ , dê ,đò ; từ và câu ứng dụng .
- Viết được : d , đ , dê , đò ( HS M1, M2 viết được 1/2 số dòng quy định trong vở tập
viết 1,tập I. HS M3, M4 viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I .
- HS M3, M4 bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh ảnh ở
SGK.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : dế , cá cờ , bi ve , lá đa .
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được các tiếng từ, câu có âm l, h...Vận
dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.
3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.
Họ tên GV

24

Trường Tiểu học .....


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

4. Góp phần hình thành choHS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực
giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực ngôn ngữ.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:
- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.
- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm,
phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.
III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS HS thi viết.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện: GV cho HS thi viết các tiếng n, m, nơ, me.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.
2. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)
* Mục tiêu: - Đọc được : d , đ , dê ,đò ; từ và câu ứng dụng .
- Viết được : d , đ , dê , đò .
* Cách tiến hành:
2.1 Cho học sinh quan sát tranh vẽ SGK Tranh vẽ gì?
- Trong tiếng “dê và tiếng đò” cớ âm nào em
đã học?
- Hôm nay chúng ta học 2 âm mới là n, m.
2.2 Dạy âm mới :
* Âm d :
- Nhận diện âm mới học.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- Muốn có tiếng “dê” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “dê” trong bảng cài.
25
Họ tên GV

- HS nắm yêu cầu của bài.
- Vẽ cái con dê và đò .
- Âm ê, o.
- H/s đọc theo GV.
- theo dõi.
- cài bảng cài.
- cá nhân, tập thể.
- thêm âm ê đằng sau âm d.
- ghép bảng cài.
Trường Tiểu học .....


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×