Tải bản đầy đủ

5 giấy đề nghị mua điện

BM17.01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn
Tên khách hàng đề nghị mua điện: CÔNG TY TNHH PARTNER ENG VINA
Đại diện là Ông: JUNG HO SANG
Hộ chiếu: M89971847
Hàn Quốc

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Ngày cấp: 31/05/2010

Nơi cấp: Bộ ngoại giao và Thương mại

Địa chỉ khách hàng: KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Số điện thoại: 01629289357

Số Fax:………………….Email:………………………………


Số tài khoản: …………… tại Ngân hàng ………………………………………………………………..
Số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ tin nhắn: 01629289357
Mua điện 3 pha để sử dụng vào mục đích sản xuất
Địa chỉ nơi sử dụng điện: KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Số ca làm việc:…. Ca, ngày nghỉ dùng điện trong tuần:…………..
Công suất sử dụng điện đăng ký (kèm theo bảng kê chi tiết): Pđặt = ………………..kW
Tình trạng sử dụng điện hiện tại:

Chưa có điện;

Đang dùng chung công tơ .

Quý khách hàng phải gửi đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của dây chuyền sản
xuất nếu có TBA hoặc không có TBA riêng, nhưng công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên.
Đường dây và trạm biến áp hạ thế cấp điện cho khách hàng là tài sản của: Công ty TNHH Partner Eng
Vina
Chúng tôi cam đoan thực hiện nghiêm túc những quy định của Nhà nước trong việc sử dụng
điện và về thời gian, địa điểm nộp tiền hàng tháng sau này theo quy định của Công ty CP Đầu tư và
Dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn.
Hà Nam, ngày …… tháng …… năm 201…
ĐẠI DIỆN
KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×