Tải bản đầy đủ

CÁC THỦ tục môi TRƯỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY hải sản

20/6/2017

CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN


Trang Chủ 

 Dịch vụ tư vấn môi trường  TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY...

Dịch vụ tư vấn môi trường

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CỦA
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢNOctober 5, 2016Chia sẻ Facebook

 Tweet

  

6860Bạn đang làm việc trong nghành nuôi trồng thủy hải sản. Để không gây ảnh hưởng đến môi
trường xung quanh, tránh sự kiểm tra và xử phạt của các cơ quan chức năng. Bạn đang muốn
tìm hiểu và thực hiện tốt các thủ tục môi trường của ngành nuôi trồng thủy hải sản.
Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các thủ tục môi trường của ngành này.

MORE IN DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP CÁC THỦ
TỤC MÔI TRƯỜNG
CỦA NGÀNH GIẾT MỔ
GIA SÚC, GIA CẦM
Bạn đang quản lý hoặc đang


chuẩn bị xây dựng cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm. Bạn
đang...

http://moitruongsach.vn/tong­hop­cac­thu­tuc­moi­truong­cua­nganh­nuoi­trong­thuy­hai­san/

1/7


20/6/2017

CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

HỒ SƠ THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG
Nghị định 18/2015/NĐ­CP ban hàng ngày 14 tháng 02 năm 2015 có quy định phải lập Báo cáo
đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc 2
đối tượng sau sau:
Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên.
Dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên.
TỔNG HỢP CÁC THỦ

MORE IN DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TỤC MÔI TRƯỜNG
1. Khi nào cần phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy hải sản?
CỦA NGÀNH GIẾT MỔ
GIA SÚC, GIA CẦM

Đối với những cơ sở nuôi trông thủy hải sản thuộc vào hai đối tượng trên bắt buộc phải lập Báo
Bạn đang quản lý hoặc đang

cáo Đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy hải sản trước khi thực hiện dự án và trình
chuẩn bị xây dựng cơ sở giết
nộp tại Sở Tài nguyên Môi trường địa phương nơi dự án đang chuẩn bị xây dựng.
mổ gia súc, gia cầm. Bạn
đang...

http://moitruongsach.vn/tong­hop­cac­thu­tuc­moi­truong­cua­nganh­nuoi­trong­thuy­hai­san/

2/7


20/6/2017

CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

2. Nếu không thuộc 2 đối tượng trên thì làm hồ sơ môi trường gì?

Đối với những cơ sở không thuộc vào hai đối tượng trên phải lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường
trước khi thực hiện dự án và trình nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường địa phương nơi dự án
đang chuẩn bị xây dựng.
3. Dự án đã xây dựng và đi vào hoạt động thì như thế nào?

Theo Thông tư 26/2015/TT­BTNMT ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2015 có quy định: đối với
cơ sở nuôi trồng thủy hải sản thuộc vào 2 đối tượng trên nhưng đã được xây dựng và đi vào
hoạt động trước ngày 01/04/2015 bắt buộc phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Nếu cơ sở nuôi trồng thủy hải sản đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 nhưng không
thuộc hai đối tượng trên phải lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản.
Đối với những dự án đã đi vào hoạt động sau ngày 01/04/2015 nhưng vẫn chưa có hoàn thiện
thủ tục môi trường thì phải như thế nào?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về trường hợp này nhé!
Liên hệ: Ms Mận 0166 972 7788 hoặc 0908 001 392.
4. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Ngoài những thủ tục đã nêu trên thì mỗi năm tối thiểu 2 lần cơ sở nuôi trồng thủy hải sản phải
lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 mỗi năm nhằm báo cáo tình
hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.
MORE IN DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
Trong quá trình lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cơ sở cần phải đo đạc, giám sát các

chỉ tiêu môi trường không khí, khí thải, nước thải… như đã cam kết ở Báo cáo Đánh giá tác
TỔNG HỢP CÁC THỦ
động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hay Đề án bảo vệ môi trường.
TỤC MÔI TRƯỜNG
CỦA NGÀNH GIẾT MỔ
GIA SÚC, GIA CẦM
Những cơ sở không cần lập thủ tục môi trường
Bạn đang quản lý hoặc đang
chuẩn bị xây dựng cơ sở giết
Nghị định 18/2015/NĐ­CP ban hàng ngày 14 tháng 02 năm 2015 cũng có quy định về các đối
mổ gia súc, gia cầm. Bạn

tượng không cần lập hồ sơ môi trường đó là:
đang...

http://moitruongsach.vn/tong­hop­cac­thu­tuc­moi­truong­cua­nganh­nuoi­trong­thuy­hai­san/

2

3/7


20/6/2017

CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

Nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.

5. Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Ngoài các thủ tục môi trường trên, hàng năm các doanh nghiệp cần phải lập Báo cáo quản lý
chất thải nguy hại và trình nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nhằm báo cáo về
khối lượng chất thải nguy hại phát sinh,việc lưu trữ và thu gom chất thải nguy hại trong 1 năm.
(*) Lưu ý: Doanh nghiệp cần phải đảm bảo trong quá trình thực hiện dự án và khi dự án được
đưa vào hoạt động phải đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường như
đã cam kết ở Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hay Đề án
bảo vệ môi trường.
CÁC CHẤT THẢI NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN CẦN GIÁM SÁT
1. Nước thải.

Nước thải của ngành nuôi trồng thủy sản chứa một lượng lớn hợp chất nitơ, phospho và các
chất dinh dưỡng khác, gây nên sự siêu dinh dưỡng và rộng dinh dưỡng, kèm theo sự tăng sức
sản xuất ban đầu và nở rộ của vi khuẩn. Sự có mặt của các hợp chất carbonic và chất  hữu  cơ 
sẽ  làm  giảm ôxy  hoà  tan  và  tăng BOD,  COD,  sulfit  hydrrogen, ammoniac và hàm lượng
methan trong vực nước tự nhiên. Một vấn đề khác do việc nuôi tôm gây nên đó là sự làm lắng
đọng bùn ở các vùng lân cận, như rừng ngập mặn và ở những nơi nước tù.
Đặc biệt hơn cả là nước thải ngành nuôi trồng thủy sản có mang theo nhiều mầm bệnh có thể
ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng ở vị tiếp theo hay ảnh hưởng đến các cơ sở xung quanh.
Để biết thêm về quy trình xử lý nước thải ngành nuôi trồng thủy sản liên hệ Ms Trung
MORE IN DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
01692379241

TỔNG HỢP CÁC THỦ
TỤC MÔI TRƯỜNG
2. Khí thải
CỦA NGÀNH GIẾT MỔ
GIA SÚC, GIA CẦM
Khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của ngành nuôi trồng thủy sản chủ yếu do bùn ở
Bạn đang quản lý hoặc đang
đáy ao, từ đó phát sinh ra các loại khí độc như H
2S gây ảnh hưởng đến các loại thủy sản được

nuôi.

chuẩn bị xây dựng cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm. Bạn
đang...

Để tìm hiểu thêm về cách xử lý mùi hôi bùn đáy ao liên hệ Mr Quân 0937 558 672
http://moitruongsach.vn/tong­hop­cac­thu­tuc­moi­truong­cua­nganh­nuoi­trong­thuy­hai­san/

4/7


20/6/2017

CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

Ngoài ra khí thải còn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị, máy móc, hoạt động giao thông đilại, ngoài ra còn có khí thải từ hoạt động của máy phát điện (nếu có)…Các loại khí thải trên đều phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo QĐ 3733/2002/QĐ­BYT Về việc
ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động, QCVN
19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất
vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối
với một số chất hữu cơ.
3. Chất thải rắn

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình nuôi trồng thủy sản chủ yếu từ các bao bì đựng thức ăn
chăn nuôi và chất thải sinh hoạt của nhân viên trong cơ sở. Chất thải rắn từ quá trình nuôi trồng
thủy sản cần được thu gom và xử lý đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
4. Chất thải nguy hại

Cơ sở chăn nuôi thủy sản phát sinh một lượng nhỏ chất thải nguy hại bao gồm:bóng đèn, giẻ lau
dính dầu, cặn dầu, bao bì hóa chất khử trùng, bao bì thuốc…đảm bảo phải được phân loại và
lưu trữ theo đúng Thông tư 36/2015/TT­BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại và phải hợp tác
với đơn vị thu gom xử lý có đầy đủ chức năng.
Vào cuối năm, để báo cáo tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại các doanh nghiệp
đều phải lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại và trình nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
địa phương.
Trên đây là 5 loại thủ tục môi trường và 4 loại chất thải chính cần phải giám sát ở cơ sở
chăn nuôi heo, SACO hy vọng sẽ giải đáp những vướng mắc, giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ
MORE IN DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
hơn về các thủ tục môi trường và các điều cần lưu ý từ các khâu chuẩn bị đến khi cơ sở hoạt
TỔNG HỢP CÁC THỦ
TỤC MÔI TRƯỜNG
CỦA NGÀNH GIẾT MỔ
Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé!
GIA SÚC, GIA CẦM

động.

Bạn đang quản lý hoặc đang

Công ty TNHH TMDV Xây dựng và Môi trường Sạch tin tưởng sẽ đem đến dịch vụ tin vậy và
chuẩn bị xây dựng cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm. Bạn
sự hài lòng cho các bạn.
đang...

http://moitruongsach.vn/tong­hop­cac­thu­tuc­moi­truong­cua­nganh­nuoi­trong­thuy­hai­san/

5/7


20/6/2017

CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

Liên hệ: Ms Mận: 0166 972 7788 hoặc 0908 001 392

Email: man.nguyen.saco@gmail.com
Ms Ngọc: 0166.333. 1779

Đọc Thêm :   QUY TRÌNH LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾTBÀI VIẾT LIÊN QUAN

   

  

Thích 3

Tweet

XEM THÊM

Dịch vụ tư vấn môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC MÔI

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC MÔI

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC MÔI

TRƯỜNG CỦA NGÀNH GIẾT MỔ GIA

TRƯỜNG CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI

TRƯỜNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT

SÚC, GIA CẦM

GIẤY VÀ BỘT GIẤY

MORE IN DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP CÁC THỦ
TỤC MÔI TRƯỜNG
Dịch vụ tư vấn môi trường
Dịch vụ tư vấn môi trường
CỦA NGÀNH
GIẾT MỔ
SÚC, GIA
CẦM
QUY TRÌNH LẬP ĐỀ ÁN BẢO GIA
VỆ MÔI
TỪ A
ĐẾN Z CÁC THỦ TỤC MÔI

Mẫu văn bản của UBND cấp xã trả lời

TRƯỜNG CHI TIẾT

TRƯỜNG CỦA NHÀ HÀNG – KHÁCH

chủ cơ sở về đề án bảo vệ môi trường

SẠN

chi tiết

Bạn đang quản lý hoặc đang

chuẩn bị xây dựng cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm. Bạn
đang...

http://moitruongsach.vn/tong­hop­cac­thu­tuc­moi­truong­cua­nganh­nuoi­trong­thuy­hai­san/

Dịch vụ tư vấn môi trường

6/7


20/6/2017

CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

0 Comments


Sort by  NewestAdd a comment...

Facebook Comments Plugin

Đăng kí nhận tin mới
Đăng kí thông tin để nhận thông tin cập nhật mới nhất từ SACO, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất
về các giải pháp xử lý nước thải, nước cấp hay đơn giản là chăn nuôi sạch.
Name

Email *

Subscribe

MORE IN DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP CÁC THỦ
TỤC MÔI TRƯỜNG
CỦA NGÀNH GIẾT MỔ
GIA SÚC, GIA CẦM

Thống kê trên website

Bạn đang quản lý hoặc đang
chuẩn bị xây dựng cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm. Bạn
đang...

http://moitruongsach.vn/tong­hop­cac­thu­tuc­moi­truong­cua­nganh­nuoi­trong­thuy­hai­san/

7/7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×