Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 10 bài 29: Oxi Ozon

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY HÓA HỌC LỚP 10

OXI- OZON
A.Mục tiêu .
1.Về kiến thức:
a.Học sinh biết được:
- Ozon là dạng thù hình của oxi, điều kiện tạo thành ozon, ozon trong tự nhiên, ứng dụng của
ozon. Ozon có tính oxi hoá mạnh hơn oxi.
- Vai trò của tầng ozon đối với sự sống trên trái đất.
b.Học sinh hiểu được:
- Ozon có tính oxi hoá mạnh, chứng minh bằng phương trình hoá học.
2.Về kỹ năng:
- Dự đoán tính chất, kết luận được tính chất hoá học của ozon.
- Viết phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học.
- Làm được một ố bài tập có liên quan.
3. Tình cảm, thái độ: HS thấy được tầm quan trọng của tầng ozon đối với sự sống và các
nguyên nhân gây ra lỗ thủng tầng ozon từ đó hình thành ý thức bảo vệ tầng ozon.
B.Chuẩn bị đồ dung dạy học:

- Phần mềm Microsoft Powerpoint.
- Một số tư liệu hình ảnh về tầng ozon, lỗ thủng tầng ozon và vai trò của ozon trong cuộc sống.


C.Phương pháp dạy học.
-

Phương pháp thuyết trình.
Phương pháp thảo luận nhóm.
Phương pháp đàm thoại.

D.Thiết kế các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ: (5’) Gọi một HS lên kiểm tra bài cũ:
- Tính chất hoá học đặc trưng của oxi là gì? Mỗi tính chất viết phương trình hoá học minh
hoạ. Viết phương trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
2. Vào bài (25’).
Hoạt động 1. Tổ chức tình huống học tập (1’).
Chúng ta thường nghe nói vế ozon, lỗ thủng tầng ozon và bảo vệ tầng ozon là nhiệm vụ và
trách nhiệm của tất cả các nước trên thế giới chứ không riêng một quốc gia nào. Hôm nay
chúng ta sẽ tìm hiểu về ozon để hiểu rõ vai trò của nó trong cuộc sống của chúng ta, tại sao
chúng ta phải ra sức bảo vệ tầng ozon.

Thời
gian

Nội dung bài học

Hoạt động của giáo viên

Họat động của
học sinh


 Hoạt động 2.
I. Tính chất.
Khi 2 nguyên tử oxi kết hợp
1. Tính chất vật lý.
với nhau sẽ tạo thành phân
- Là một dạng thù hình của oxi
tử oxi nhưng khi 3 nguyên tử
- Khí ozon có màu xanh nhạt, mùi oxi kết hợp với nhau sẽ tạo
đặc trưng.
ra 1 dạng thù hình của oxi


mà ta gọi là ozon.
 Tan nhiều trong nước.
- Thù hình là hiện
- Vậy thù hình là gì?
tương một nguyên
- GV nhận xét và bổ sung.
tố tạo ra một số
dạng đơn chất.
- HS trả lời.
- Tính chất vật lý của ozon là
gì?

B. OZON:

3’

5’

2.Tính chất hóa học:
- Ozon thể hiện tính oxi hoá mạnh và
mạnh hơn cả oxi.
- Ozon oxi hoá hầu hết các kim loại
(trừ Au, Pt),nhiều phi kim và hợp
chất. Có tính oxy hóa mạnh hơn oxi
2Ag + O3  Ag2O + O2

8’

II. Ozon trong tự nhiên:
 Trong khí quyển.
 Trên mặt đất.

- Cũng như oxi, ozon thể
hiện tính oxi hoá mạnh.
- HS trả lời.
- Vậy ozon tác dụng được
với những chất nào.
- Ozon có đầy đủ
- So sánh tính chất hóa học tính chất hóa học
của oxi và ozon.
của oxi. Ozon có
tính oxi hóa mạnh
- Gọi HS lên bảng viết hơn oxi vì ở nhiệt
phương trình.
độ thường nó oxy
hóa được Ag còn
oxi thì không.

Hoạt động 3.
- Gọi HS trình bày sự tạo
thành ozon và ozon tồn tại
trong tự nhiên như thế nào?
- GV bổ sung: Ở mặt đất,
ozon được tạo nên chủ yếu
do sấm sét và do sự oxi hoá
một số hợp chất hữu cơ.
- Tạo thành ozon: Ozon
trong bầu khí quyển được
tạo thành khi các tia cực tím

- Ozon tạo thành
trong khí quyển
khi có sự phóng
điện.
- Tạo thành từ
phản ứng:
3O2

Tia tử
ngoại

2O3


chạm phải các phân tủ oxi,
tạo thành hai nguyên tử oxi.
Oxi nguyên tử kết hợp cùng
với một phân tử oxi tạo
thành ozon. Phân tử ozon có
hoạt tính cao, khi bị tia cực
tím chạm phải, lại tách ra
thành phân tử oxi.và một oxi
nguyên tử, một quá trình liên
tục gọi là chu kỳ oxi –ozon
III. Ứng dụng của ozon:
8’’

Hoạt động 4.
- Gọi HS trình bày tác dụng - Ozon hấp thu tia
của tầng ozon đối với cuộc tử ngoại, bảo vệ
con người và các
sống con người.
sinh vật trên mặt
đất tránh được tác
hại của tia tử
ngoại, gây ra một
- GV bổ sung: Ozon có nhiều số bệnh như ung
ở tầng bình lưu, tác dụng hấp thư da, đục nhân
thụ và cản các tia tử ngoại có mắt, có hại đến các
hại bảo vệ con người và các sinh vật đại dương.
sinh vật trên trái đất.
- Ozon có những ứng dụng
nào ?
- Ozon được dùng
trong y học để
chữa sâu răng, xử
lý nước trong công
nghiệp, bảo quản
- Ozon có hại không?
- GV bổ sung: nếu có lượng trái cây trong đời
nhiều nó sẽ kết hợp với oxit sống….
nitơ trong không khí gây - Có. Ozon có ít
trong không khí có
hiện tượng mù quang hóa.
tác
dụng
làm
không khí trong
lành nhưng nếu có
lượng nhiều nó sẽ
có hại cho con
- Giới thiệu với HS về lỗ người
thủng tầng ozon ở nam cực.
- Nguyên nhân làm tầng
ozon bị bào mòn?
- Do các khí thải
- Cho HS xem cơ chế phá công nghiệp, đặc


hủy ozon của CFC.
biệt là khí CFC.
- Chỉ 1 phân tử CFC có thể
phá hủy hang vạn phân tử
ozon trước khi hóa hợp
thành chất khác.
- CFC nguy hiểm không?
- Nguy hiểm.
- Những tác hại khi tầng
ozon bị bào mòn: tia tử
ngoại loạt xuống trái đất gây
tác hại: Làm tăng nhiệt độ
trái đất từ 0,5 -3 oC, làm cho
băng tan ờ 2 cực của trái đất
dẫn đến mực nước biển tăng
gây nên hiện tượng thiên tai
lũ lụt, làm tăng các nguy cơ - Hạn chế tối đa
bệnh cho con người, giảm khí thải, trồng cây
sức đề kháng của cơ thể, hạn gây rừng, đem oxi
chế năng suất cây trồng…
lên cao để phục hồi
- Chúng ta phải làm gì để tầng ozon.
bảo vệ tầng ozon?
- Nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc bảo vệ môi trường.
Nhắc nhở HS ý thức bảo vệ
môi trường.

3. Cũng cố.(13’)
- Tóm lại: Ozon có tính oxi hoá mạnh, ozon có tính oxi hoá mạnh hơn oxi.
- GV đàm thoại với HS đưa ra sơ đồ nội dung bài hoc oxi- ozon.
- GV phát phiếu học tập số 1.
- Làm bài tập số 6 trang 128 SGK 10, ban cơ bản.
4. Dặn dò (2’)
- Làm bài tập còn lại trong sgk.
- Xem bài Lưu Huỳnh.
Giáo viên hướng dẫn
Ngày soạn:.............................
Ngày duyệt:...........................
Người soạn:..............................
Chữ ký:...................................
Họ và Tên:..............................

Phiếu học tập


Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ozon:
A. Ozon kém bền hơn oxi.
B. Ozon oxi hoá tất cả các kim loại.
C. Ozon oxi hoá Ag thành Ag2O ngay ở điều kiện thường.
D. Ozon có tính oxi hoá mạnh hơn oxi.
Câu 2: Khí oxi điều chế được có lẫn hơi nước. Dẫn khí oxi ẩm đi qua chất nào sau đây để được
khí oxi khô?
A. Al2O3.
B. CaO.
C. Dung dịch Ca(OH)2.
D. Dung dịch HCl.
Câu 3: Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với hidro bằng 18.
a) Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí A là:
A. 75% oxi và 25% ozon.
B. 25% oxi và 75% ozon.
C. 50% oxi và 50% ozon.
D. 80% oxi và 20% ozon.
b) Một mol khí A có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu mol khí CO.
A. 2,25 mol.
B. 2,75 mol.
C. 2,5 mol.
D. Đáp án khác.
Câu 4: So sánh thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt phân huỷ hoàn toàn KMnO4, KClO3
trong các trường hợp sau:
a) Các chất có cùng khối lượng.
b) Các chất có cùng số mol.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×