Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp tổ chức các trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

MỤC LỤC
NỘI DUNG
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối Tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
2.1. Cơ sở lí luận
2.2.Thực trạng vấn đề
2.2.1. Thuận lợi
2.2.2. Khó Khăn
2.2.3. Kết quả
2.3. Các giải pháp đã sử dụng khi giải quyết vấn đề
2.3.1. Lập kế hoạch lựa chọn, sưu tầm các trò chơi vận động
phù hợp với các chủ đề, phù hợp với trẻ
2.3.2. Chuẩn bị địa điểm, đồ dùng đồ chơi trước khi tổ chức trò chơi
vận động cho trẻ
2.3.3. Sưu tầm, sáng tác lời ca, đồng dao
2.3.4. Tổ chức thực hiện trò chơi vận động
2.3.5. Tổ chức các trò chơi vận động mọi lúc mọi nơi phù hợp với

tính chất của hoạt động
2.3.6. Tổ chức cho trẻ được trải nghiệm thực tế
2.3.7. Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh về việc hướng dẫn
trò chơi vận động cho trẻ
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
3.1 Kết luận
3.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI.

Trang
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
7
9
12
15
15
16
17
17
18

01.MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài:
Chúng ta đều biết rằng: phát triển thể chất là một trong 5 mặt phát triển
toàn diện cho trẻ ở trường mầm non. Phát triển thể chất có vai trò vô cùng quan
trọng đối với trẻ, nó không chỉ là sự phát triển về hình thái cơ thể bên ngoài của
trẻ mà nó còn là yếu tố để giúp trẻ phát triển toàn diện các mặt khác như: nhận
thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ.
Ở trường mầm non việc giáo dục để phát triển thể lực cho trẻ thông qua
nhiều nội dung như: Chăm sóc nuôi dưỡng, phát triển các vận động tinh – thô
cho trẻ… Và chúng ta có thể khẳng định rằng một cơ thể khỏe mạnh luôn là tiền
đề cho mọi tài năng - Sức khỏe là cái vốn quý giá nhất của mỗi người của toàn
xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chỉ
khi có sức khỏe tốt người ta mới có đủ khả năng để tham gia học tập và lao động
sản xuất. Do vậy giúp trẻ phát triển thể lực là một trong những nhiệm vụ quan
trọng của người giáo viên mầm non.
Đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, ngoài việc chăm sóc và nuôi
dưỡng theo nhu cầu phát triển, trẻ còn cần phải có sự giao tiếp tình cảm, luyện tập
thường xuyên có mục đích với người lớn dưới hình thức trò chơi. Bên cạnh đó
chúng ta thấy rằng các trò chơi liên quan đến vận động của cơ thể làm cho trẻ
sảng khoái tinh thần vui vẻ, trẻ trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn và tự tin hơn. Xuất
phát từ vai trò quan trọng của các hoạt động phát triển thể chất nhằm nâng cao thể
lực cho trẻ, tôi thấy việc tổ chức các trò chơi vận động, trò chơi dân gian là một
việc làm cần thiết và có ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Việc giáo
dục thể chất không chỉ bảo vệ và tăng cường sức khỏe mà nó còn là tiền đề cho
mọi quá trình phát triển của một cơ thể để trẻ khoẻ mạnh và phát triển toàn diện.
Trong những năm gần đây nhà trường và bản thân tôi đã chú trọng phát
triển thể chất cho trẻ, tuy nhiên tôi nhận thấy việc phát triển thể chất cho trẻ vẫn
chưa thực sự hiệu quả: nội dung dạy học chủ yếu là thực hiện đúng phương
pháp, hình thức tổ chức còn đơn điệu, chưa lôi cuốn trẻ tích cực tham gia hoạt
động, không phát huy hết khả năng của trẻ…
Như vậy, có thể thấy rõ phát triển thể lực cho trẻ là một nhiệm vụ quan
trọng trong trường mầm non. Người ta thường nói “Mọi tài năng đều ẩn chứa
trong một cơ thể khỏe mạnh”. Đúng vậy, cuộc sống ngày nay việc chăm sóc sức
khỏe cho trẻ là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội, cũng chính vì muốn trẻ
có một cơ thể khỏe mạnh được phát triển toàn diện và bản thân là một giáo viên
mầm non, tôi luôn trăn trở và tìm các biện pháp để tổ chức các trò vận động một
cách có hiệu quả nhất. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp tổ chức
các trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
trường mầm non Đông Hương - Thành phố Thanh Hóa”
1.2. Mục đích nghiên cứu.
1


Xuất phát từ tình hình thực tế của trường, của lớp khi tổ chức các trò chơi
cho trẻ trong lĩnh vực phát triển thể chất, bản thân tôi chọn đề tài này nhằm mục
đích tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm giúp trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát,
phát huy cao nhất tính tích cực của trẻ. Đồng thời khắc phục tình trạng suy dinh
dưỡng và thừa cân của trẻ lớp mẫu giáo lớn Trường mầm non Đông Hương.
1.3. Đối tượng nghiên cứu .
Nghiên cứu các biện pháp tổ chức trò chơi vận động cho trẻ 5 – 6 tuổi tại
lớp mẫu giáo Hoa Quỳnh – nơi tôi đang trực tiếp giảng dạy.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
- Nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu các sách: Chương trình giáo dục mầm
non: Tạp chí giáo dục mầm non; tuyển tập các trò chơi dân gian Việt Nam;
Tuyển tập các trò chơi vận động; thông qua mạng internet; Tài liệu bồi dưỡng
thường xuyên.
- Phương pháp quan sát sư phạm: Thu thập thông tin về đối tượng nghiên
cứu có mục đích, có kế hoạch bằng cách tri giác trực tiếp các hoạt động sư phạm
và các nhân tố khác có liên quan đến đối tượng.
- Phương pháp đàm thoại: Trò chuyện trực tiếp với trẻ.
- Phương pháp thực hành: Làm mẫu hướng dẫn trẻ thực hành các bài tập
- Phương pháp thống kê toán học: Thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu và
tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận.
Theo Jean Piaget: “Trẻ nhỏ có vai trò tích cực trong sự phát triển nhận
thức của mình thông qua sự tương tác qua lại tích cực với cả môi trường tự
nhiên và môi trường xã hội. Chơi là hình thức cơ bản giúp trẻ phát triển khả
năng suy nghĩ và sự giao tiếp tích cực của trẻ, vai trò của giáo viên là khai thác
các tình huống và các vật liệu trong môi trường để khuyến khích trẻ chơi. Hoạt
động cùng nhau, hoạt động hợp tác giữa cô và trẻ, hoạt động cá nhân kết hợp
với hoạt động nhóm có tác dụng to lớn trong phát triển trí thông minh và trong
phát triển nhân cách”.
Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, phát triển thể lực thông qua phát
triển vận động là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với trẻ mầm non. Phát triển
vận động là một trong những điều cơ bản để trẻ nhận thức thế giới xung quanh, trẻ
biết nhiều kỹ năng vận động thì trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, khám phá thế
giới xung quanh tạo điều kiện tốt để trẻ tham gia vào nhiều hoạt động và trẻ sẽ tích
luỹ được nhiều kinh nghiệm qua các hoạt động đó, nhờ thế mà vốn kiến thức của
trẻ được tăng lên, đồng thời khi thực hiện các yêu cầu của vận động cũng giúp
thêm cho trẻ rèn một số kỹ năng nhận thức như sự chú ý, tính kiên trì…Trong quá
trình tham gia vào các trò chơi vận động trẻ còn được phát triển thêm cả về mặt
tình cảm xã hội cũng như thẩm mỹ. Khi nói đến thể lực chúng ta có thể nghĩ ngay
2


rằng đó là chất lượng của cơ thể con người có thể sử dụng vào thực tiễn một việc
nào đó trong học tập, lao động, thể thao… Phạm trù thể chất bao gồm các mặt sau:
Tầm vóc cơ thể là trạng thái phát triển và hình thái, cấu trúc cơ thể bao
gồm sự sinh trưởng hình thể và tư thế thân người của một cơ thể. Sinh trưởng
chủ yếu chỉ qua quá trình biến đổi dần về khối lượng cơ thể từ nhỏ đến lớn, từ
thấp đến cao, từ nhẹ đến nặng.
Năng lực tham gia vận động thể lực của một cơ thể, đây là một nhân tố hết
sức quan trọng nó thúc đẩy và giúp cho các chức năng sinh lý của cơ thể phát
triển một cách nhịp nhàng.
Khả năng thích ứng của cơ thể đối với môi trường bên ngoài, trong đó có
khả năng chống lại bệnh tật. Trạng thái tâm lý là chỉ tình cảm, ý chí, cá tính của
con người, nếu một con người có trạng thái tâm lý tốt thì cơ thể sẽ phát triển
khỏe mạnh
Có thể nói, trò chơi vận động là hình thức hoạt động phát triển thể lực phù
hợp và có hiệu quả nhất ở lứa tuổi mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo nhỡ nói
riêng. Trò chơi vận động không những giúp trẻ phát triển về thể lực mà còn phát
huy tính tích cực, ham muốn vận động. Vì vậy mỗi giáo viên cần quan tâm đến
trò chơi vận động và sử dụng một cách tối đa để giúp trẻ phát triển toàn diện.
2.2. Thực trạng vấn đề.
Được Ban giám hiệu nhà trường phân công trực tiếp giảng dạy lớp mẫu
giáo lớn (5- 6 tuổi) với tổng số cháu là 35 cháu trong đó có 16 cháu nữ và 19
cháu nam. Bước vào thực hiện tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn sau.
2.2.1.Thuận lợi:
- Luôn được sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng giáo
dục thành phố, ban giám hiệu nhà trường.
- Nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, thường xuyên động viên, khuyến
khích giáo viên sưu tầm và tự làm các loại đồ dùng, đồ chơi tự tạo nhằm phục vụ
cho việc tổ chức các trò chơi vận động.
- Sân trường rộng rãi, thoáng mát có thể tổ chức nhiều trò chơi vận động.
- Giáo viên trong lớp đoàn kết biết tìm tòi, sáng tạo và sưu tầm nhiều trò
chơi vận động để tổ chức cho trẻ.
- Là giáo viên nhiều năm được phân công chăm sóc giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi,
có tinh thần trách nhiệm, luôn quan sát nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý, thói
quen của từng trẻ trong lớp. Là một giáo viên tâm huyết với nghề, có lòng yêu
thương trẻ, tận tình với công việc. Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, thường
xuyên tìm tòi, nghiên cứu tài liệu tạp chí, thông tin trên mạng có liên quan đến
việc chăm sóc giáo dục trẻ để áp dụng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ hằng ngày
nhất là việc sưu tầm và tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ.

3


- Lứa tuổi trẻ lớp tôi tương đối đồng đều, phát triển tốt về thể chất, trẻ rất
thích tham gia hoạt động vui chơi. Trẻ thực sự say mê, hào hứng với trò chơi
vận động.
- Nhiều phụ huynh nhiệt tình chia sẻ với giáo viên ở lớp về tình hình của
trẻ ở nhà và luôn quan tâm đến trẻ, thường xuyên dành thời gian trao đổi với cô
giáo để cùng chăm sóc và giáo dục trẻ.
2.2.2.Khó khăn:
- Khả năng chú ý có chủ định của nhiều trẻ còn hạn chế, trẻ dễ dàng nhập
cuộc chơi nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra khỏi trò chơi nếu không còn hứng thú.
- Thời gian tổ chức cho trẻ chơi rất hạn hẹp vì một trò chơi không thể diễn
ra trong suốt cả một hoạt động của trẻ mà nó chủ yếu chỉ được lồng ghép và tích
hợp vào các hoạt động mà thôi.
- Một số còn trẻ rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin và không thích tham gia vào
các hoạt động tập thể.
- Nhiều trẻ chưa thực sự thích các trò chơi vận động chỉ thích siêu nhân,
hoạt hình.
- Nhiều phụ huynh chưa hiểu rõ tầm quan trọng của trò chơi vận động đối
với sự phát triển của trẻ.
2.2.3.Kết quả :
Từ thực tế trên tôi đã khảo sát và đánh giá được khả năng nhận biết và
hứng thú của trẻ với các trò chơi vận động như sau:
Đầu năm học 2017 - 2018
Mức độ

Trẻ chưa
Tỷ lệ %
đạt

Trẻ đạt

Tỷ lệ %

Trẻ yêu thích, hứng thú

25/35

71

10 /35

29

Hiểu biết về trò chơi vận động

20/35

57

15 /35

43

Phát triển thể chất

28/35

80

7 /35

20

Tinh thần đoàn kết – ý thức tập thể

25/35

71

10 /35

29

Trẻ tự tổ chức trò chơi vận động

15/35

42,8

20/35

57,2

Từ thực tế kết quả trên, tôi luôn suy nghĩ tìm tòi các giải pháp tối ưu để áp
dụng nhằm tích hợp các trò chơi vận động vào các hoạt động có hiệu quả nhất
kích thích tính tò mò, sự ham hiểu biết của trẻ để tạo hứng thú cho trẻ khi tham
gia vào các trò chơi vận động. Bản thân tôi đã xác định tìm ra các giải pháp hữu
ích nhất .
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
4


2.3.1. Lập kế hoạch lựa chọn, sưu tầm các trò chơi vận động phù hợp với
các chủ đề, phù hợp với trẻ:
Sắp xếp các trò chơi theo đúng chủ đề là rất cần thiết. Tôi đã nghiên cứu
chương trình chăm sóc giáo dục trẻ cả năm học, đặc điểm tình hình tâm sinh lý
trẻ cùng sự phát triển vận động của trẻ sau đó lập kế hoạch lựa chọn, sắp xếp các
trò chơi vận động phù hợp theo từng chủ đề vừa để trẻ được trải nghiệm nhiều
trò chơi và đồng thời trẻ không bị nhàm chán.
TT

Tên chủ đề

Tên trò chơi dân gian

1

Trường mầm non

Nhảy bao bố, thả đỉa ba
ba, kéo co, bắn bi

2

Gia đình

3

Bản thân

4

Nghề nghiệp

Lộn cầu vồng, trốn tìm,
ô ăn quan…
Nu na nu nống, chi chi
chành chành
Nặn tò he, rồng rắn lên
mây, kéo cưa lừa xẻ,
cắp cua bỏ giỏ, câu ếch

Tên trò chơi vận động
Tung cao hơn nữa, ai nhanh
hơn, tìm bạn, ai giỏi nhất, về
đúng nhà, đổi đồ chơi cho bạn.
Bắt chước tạo dáng, chuyền
bóng, ai nhanh nhất.
Bé với cái bóng của mình, ai
nhanh nhất.
Gánh gánh gồng gồng, đuổi
bắt, hái hoa tặng cô.

Gà trong vườn rau, cáo và thỏ,
Thế giới động Mèo đuổi chuột, bịt
5
những chú ếch tài giỏi, mèo và
vật
mắt bắt dê
chim sẻ, tìm chuồng.
Thế giới thực vật Ô ăn quan, tập tầm Bé đi chợ tết, bày mâm mũ
6 - Tết và mùa vông, trồng nụ trồng quả, về đúng vườn, gieo hạt,
xuân
hoa
hái quả, chuyển quả.
Phương tiện và
Bánh xe quay, thuyền vào bến,
Đua thuyền, đua xe bò,
7 một số quy định
ô tô vào bến, đèn xanh, đèn đỏ,
thả đĩa ba ba.
giao thông
ô tô và chim sẻ, về đúng bến
Kéo co, ném vòng cổ Trời nắng trời mưa, nắng mưa,
Nước và các hiện
8
trai, chong chóng, lộn nhảy qua suối, ném bóng vào
tượng tự nhiên
cầu vồng
chậu.
Chống đồng chống đe, Ai nhanh hơn, thi xem tổ nào
Quê hương – đất
9
nhảy dây, cướp cờ, chơi nhanh.
nước – Bác Hồ
u.
Nhảy bao bố, kéo co, chuyền bóng qua đầu, đua
10 Trường tiểu học
nhảy dây
ngựa.
2.3.2. Chuẩn bị địa điểm, đồ dùng đồ chơi trước khi tổ chức trò chơi vận
động cho trẻ:
Trò chơi vận động thu hút được nhiều trẻ tham gia chơi.Vậy muốn tổ chức
tốt các trò chơi vận động có kết quả cần làm tốt các bước sau:
5


* Chuẩn bị địa điểm:
Địa điểm tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ là yếu tố rất quan trọng và
cần thiết. Nếu lựa chọn được địa điểm chơi phù hợp giúp cho trẻ hứng thú khi
tham gia vào trò chơi sẽ đem lại hiệu quả cao từ đó giúp cho trẻ phát triển tốt về
thể lực. Mỗi trò chơi vận động đều có một cách chơi khác nhau. Chính vì vậy
trước khi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động giáo viên cần nắm rõ cách
chơi, luật chơi, đặc điểm của từng trò chơi để từ đó lựa chọn địa điểm cho phù
hợp. Có trò chơi mang tính chất tập thể thường có số lượng người tham gia chơi
đông đòi hỏi địa điểm chơi phải rộng như trò chơi: “Đuổi bắt”; “Kéo co”;
“Rồng rắn lên mây”; “Mèo đuổi chuột”; “Thả đỉa ba ba”; “Mèo và chim sẻ”;
“Ô tô và chim sẻ” tôi tổ chức cho trẻ chơi ngoài sân trường bằng phẳng có lát
gạch đảm bảo an toàn và đủ diện tích cho trẻ. Các trò chơi vận động có thể tổ
chức cho trẻ chơi ở bãi cỏ nhằm tạo cho trẻ được vui chơi tự do, gần gũi với
thiên nhiên và đảm bảo cho trẻ khi ngã sẽ không bị đau hoặc xước da như các
trò chơi: “Gà trong vườn rau”; “Bịt mắt bắt dê”; “Trốn tìm”… Nhưng có
những trò chơi trẻ chơi theo nhóm nhỏ như trò chơi: “Tập tầm vông”; “Chi chi
chành chành”; “Lộn cầu vồng ”; “Bắt bướm ”; “Đàn chuột con”…. tôi đã tổ
chức cho trẻ chơi trong lớp.
* Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi:
Đồ dùng đồ chơi của các trò chơi vận động cũng vô cùng đa dạng và phong
phú, mang tính đặc trưng và được thiết kế dựa vào cách chơi và luật chơi của
từng trò chơi. Mỗi trò chơi vận động có một hoặc nhiều loại đồ dùng, đồ chơi
tương ứng mà thiếu nó thì trò chơi không thể tiến hành được.
Ví dụ: Khi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Mèo và chim sẻ” dụng cụ cần có
là mũ mèo và mũ chim sẻ…
Đối với trò chơi “Cướp cờ” đòi hỏi một mảnh vải hoặc cành lá làm cờ,
giữa sân vẽ 1 vòng tròn đặt làm cành hoặc mảnh vải, ở đầu mỗi sân vẽ một vạch
ngang làm mốc.
Với trò chơi “Kéo co” thì đòi hỏi phải có 1 sợi dây thừng 6m, vẽ 1 vạch
thẳng làm ranh giới giữa 2 đội. Trò chơi “Ném vòng cổ chai” thì đòi hỏi phải có
3 cái chuỳ hoặc 3 cái chai, 9 vòng tròn đường kính 10 -15cm làm bằng tre...
Hay đơn giản như trò chơi “Bịt mắt bắt dê” nếu thiếu 2 cái khăn bịt mắt thì
không thể tổ chức được….
Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn, tôi đã làm thêm được một số đồ dùng
tự tạo khác để phục vụ cho các trò chơi của trẻ và phù hợp với nội dung chơi:
Mô hình đầu xe ô tô, xe máy, xe đạp những mô hình phương tiện giao
thông ứng dụng vào trò chơi “Tín hiệu” ở chủ điểm giao thông.
Mũ các con vật, tranh ảnh, các con rối là các con vật phục vụ cho trò chơi
“Tìm về đúng chuồng”; “Bắt bướm”. Và các đồ dùng đó được làm từ các
nguyên vật liệu phế thải đã qua sử dụng như: Vỏ hộp sữa, bìa cứng, thùng cát
tông, quả bóng nhựa bị xịt hơi, xốp, ống nước nhựa, giấy màu, giấy báo, lốp xe
6


máy, lốp ô tô,… đã được thiết kế tạo ra những đồ dùng phù hợp với từng trò
chơi tương ứng với từng chủ đề.
Chính vì vậy, trước khi tổ chức cho trẻ chơi một trò chơi vận động nào đó,
giáo viên cần tìm hiểu kỹ lưỡng về luật chơi, cách chơi cũng như việc có hay
không có đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi để từ đó có thể chuẩn bị đầy đủ
các yếu tố cần thiết cho trò chơi.
2.3.3 Sưu tầm, sáng tác lời ca, đồng dao.
Để các trò chơi vận động không bị nhàm chán, tăng thêm hứng thú cho trẻ,
kích thích trẻ hoạt động tích cực, mạnh dạn, tự tin, yêu cầu của giáo viên phải
luôn điều chỉnh hình thức, nâng cao yêu cầu của trò chơi, đưa thêm trò chơi mới
thay đổi nhịp độ đội hình…Và tôi đã tìm nhiều hình thức để lôi cuốn trẻ vào trò
chơi như: Giới thiệu và tổ chức cho trẻ chơi trò chơi như đang chơi trong ngày
hội làng.
Ví dụ: Để đưa trẻ vào những trò chơi trong ngày hội làng, thêm sự hứng
thú, tôi dựng cảnh ngôi đình cùng những cây hoa, cây xanh, trang trí màu rực rỡ.
Sau đó cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi.
Cô dùng các âm thanh, tín hiệu để thu hút trẻ lại, sau đó giới thệu tên trò
chơi, cách chơi, luật chơi. Dùng lời nói để động viên, khuyến khích trẻ hứng thú
tham gia vào trò chơi:
Ví dụ: Cô lôi cuốn trẻ tập trung dưới hình thức : Cô cầm loa chạy ra và nói:
Loa…loa…loa…
Hôm nay ngày hội
Nông dân tài giỏi
Các bé Hoa Quỳnh
Về đây dự hội
Loa… loa… loa…
Sau đó cô giới thiệu chương trình giao lưu về kỹ năng vận động của các bạn
lớp Hoa Quỳnh qua trò chơi: “Gánh rau qua cầu” ở chủ đề “Nghề nghiệp”.
Ví dụ: Với trò chơi: “Tín hiệu” trẻ rất hứng thú khi mỗi trẻ được cầm một
đồ dùng là mô hình ô tô, hay xe máy, xe đạp và tập làm những người điều khiển
phương tiện giao thông.
Để tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Dung dăng dung dẻ” phù hợp với chủ
điểm “Giao thông” tôi thay đổi lời ca trò chơi:
“Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Phố xá đông người
Bé đi bé nhớ
Đèn xanh đi nhanh
Đèn vàng chậm lại
Đèn đỏ bé nhớ
Mau dừng lại ngay”
7


Hay trò chơi “Nu na nu nống” phù hợp với chủ đề: “Nước và các hiện
tượng thiên nhiên”. Tôi đã thay đổi lời của trò chơi:
“ Nu na nu nống
Sấm động mưa rào
Rủ nhau chạy vào
Chạy mau kéo ướt” .
Hoặc trò chơi “Dung dăng dung dẻ” gắn với chủ đề nước và các hiện
tượng tự nhiên, tôi đã thay đổi lời như sau:
“Dung dăng dung dẻ
Ta cùng đi chơi
Hôm nào đẹp trời
Tìm nơi râm mát
Cùng nhau vui hát
Cất tiếng cười vang
Nhảy múa nhịp nhàng
Cho người vui khỏe”.
Trò chơi “Lộn cầu vồng”; “Tập tầm vông” lời ca phù hợp với chủ điểm
“Bàn thân”:
Trò chơi “Lộn cầu vồng”:
“Lộn cầu vồng
Nước trong, nước chảy
Các bạn nam giỏi
Các bạn gái tài.
Cùng nhau thi đua
Tham gia học tập”
Thường thì các trò chơi vận động nhằm phát triển về các cơ tay, cơ chân, đều
có lời ca, lời hát, đồng dao kèm theo khi trẻ chơi trẻ thường vừa hát vừa chơi hoặc
đọc đồng dao nào đó. Các lời hát, đồng dao khiến cho không khí của trò chơi vui
vẻ, nhộn nhịp hơn. Vì vậy cần phải dạy trẻ đọc thuộc lời ca, lời đồng dao.
Ví dụ: Trò chơi “Trời nắng trời mưa” trẻ vừa hát vừa làm động tác giống
các chú thỏ đang chạy nhảy “Trời nắng trời nắng”; Thỏ đi tắm nắng – vươn vai
– vươn vai – Thỏ rung đôi tai – Nhảy tới – nhảy tới đùa trong nắng mới… Khi
đến câu hát “Mưa to rồi- mưa to rồi” thì trẻ phải chạy nhanh về nhà.
Trò chơi “Chi chi chành chành”, trẻ hát “Chi chi chành chành – Cái đanh
thổi lửa – Con ngựa chết trương – Tam vương ngũ đế…”. Câu hát dường như
chẳng có mạch ý nào rõ ràng, nhưng thiếu nó thì trò chơi không thể tiến hành.
Hay như chơi “Rải ranh”, trẻ hát “Rải ranh – Bẻ cành – Hái ngọn – Chọn
đôi”. Cùng với lời hát trong trẻo là bàn tay rải những viên sỏi một cách khéo
léo, tung viên cái lên, nhặt một hoặc hai viên con dưới đất, rồi lại giơ tay đỡ viên
cái vừa rơi xuống.
8


Trò chơi chỉ có thể được tổ chức khi trẻ đã thuộc lời đồng dao, lời hát…
vừa rèn luyện thể lực vừa là phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Chính vì vậy, tôi
thường cho trẻ làm quen với lời hát, thơ, ca, đồng dao, trước khi hướng dẫn trẻ
chơi vào các thời điểm trong ngày của trẻ: Hoạt động chiều; Giờ đón – trả trẻ;
Hoạt động ngoài trời…. Khi trẻ thuộc lời ca, lời đồng dao tôi tổ chức cho trẻ
chơi trò chơi tương ứng với lời ca, lời đồng dao đó. Vì thế trẻ chơi rất hứng thú
và tích cực tham gia chơi.
2.3.4.Tổ chức thực hiện trò chơi vận động:
Để có thể truyền tải hết nội dung cho trẻ chơi trò chơi vận động tôi đã xây
dựng kế hoạch, xác định mục tiêu cần đạt khi cho trẻ tham gia chơi. Cụ thể như
sau:
* Chuẩn bị trước khi chơi:
* Lập kế hoạch tổ chức trò chơi vận động cho trẻ.
- Xác định mục đích yêu cầu.
- Phát triển khả năng suy đoán, suy luận.
- Rèn luyện ngôn ngữ.
- Rèn luyện kỹ năng lắp ghép, phát triển óc sáng tạo và trí tưởng tượng.
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, tính kiên trì.
- Tạo không khí vui vẻ, hứng khởi cho trẻ.
- Dạy trẻ biết trao đổi, bàn bạc với nhau, lựa chọn con đường, cách thức để
thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo dục tính nhanh nhạy, biết phối hợp cùng nhau hoạt động.
- Giáo dục trẻ có thái độ thân thiện với các bạn, biết thương lượng khi có
mâu thuẫn sảy ra trong khi chơi.
+ Lựa chọn các trò chơi vận động: Đố lá, kéo co, mèo và chim sẻ…
+ Định hình thức chơi: Chơi theo nhóm nhỏ hoặc chơi tập thể.
+ Lựa chọn biện pháp tổ chức hoạt động của cô và trẻ trong trò chơi.
+ Tạo các góc chơi và bầu không khí thuận lợi thúc đẩy trẻ tích cực chơi.
+ Sử dụng câu hỏi, lời gợi ý, nhận xét và bổ sung câu trả lời của trẻ trong
khi chơi cùng nhau.
+ Tạo cơ hội cho tất cả trẻ thực hành, trải nghiệm cùng nhau trong khi chơi.
+ Tạo cơ hội cho trẻ được tự tổ chức các trò chơi vận động quen thuộc.
* Chuẩn bị phương tiện chơi:
- Xây dựng môi trường chơi cho trẻ như chọn địa điểm chơi: sử dụng các
góc chơi của trẻ, chơi trong lớp học và chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, vật liệu chơi
cho đủ nhóm trẻ tham gia chơi.
- Sỏi, hạt ngô, đầu đen và một số loại hạt khác.
- Một số loại lá cây: lá rau muống, lá mít….
* Kiểm tra sức khỏe của trẻ
Trước khi tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ, kiểm tra tình hình sức khỏe
của trẻ sau đó mới tiến hành tổ chức trò chơi
* Tổ chức thực hiện các hoạt động của cô và trẻ (quá trình chơi):
9


Tạo cho trẻ hứng thú đến với trò chơi bằng nhiều cách khác nhau như: lời
gợi ý, đề nghị trẻ chơi, những câu hỏi ngắn gọn, câu đố, bài đồng dao, các tình
huống chơi, cùng trẻ đàm thoại, trao đổi làm cho trẻ nhớ lại các trò chơi đã từng
chơi hoặc giới thiệu với trẻ về trò chơi sắp sửa chơi dẫn dắt trẻ vào cuộc chơi.
Sau đó, cô cùng trẻ thảo luận, bàn bạc và triển khai các góc chơi của các
nhóm và cho trẻ từng nhóm tự tìm kiếm đồ chơi, vật liệu chơi của mình trên các
giá đồ chơi cô đã chuẩn bị sẵn.
Tung bóng:
Cô chuẩn bị cho mỗi nhóm 1 quả bóng. Chia 5-7 trẻ vào 1 nhóm. Trẻ mỗi
nhóm đứng thành vòng tròn. Một trẻ cầm bóng tung cho bạn. Bạn bắt xong lại
tung cho bạn khác đối diện mình. Yêu cầu trẻ phải chú ý để bóng không bị rơi,
vừa tung bóng vừa đọc, mỗi nhịp tung cho bạn đọc 1 câu:
“Quả bóng con con
Quả bóng tròn tròn
Em tung bạn đỡ
Tung cao cao nữa
Em bắt rất tài.
Cô bảo cả hai
Chúng em đều giỏi.
Quả bóng con con
Quả bóng tròn tròn
Bạn tung em đỡ
Tung cao cao nữa
Em bắt rất tài”
Đua ngựa:
Cho trẻ đứng thành 2-3 tổ. Cô giáo nói: "Các cháu giả làm các con ngựa.
Bây giờ chúng ta chơi đua ngựa. Khi chạy, các cháu nhớ làm động tác chạy như
ngựa phi bằng cách nâng cao đùi lên. Thi xem ai làm giống ngựa phi nhất và
nhanh nhất sẽ là người thắng cuộc".
Sau đó, cho trẻ chạy khoảng 20m rồi quay lại. Mỗi lần 3 cháu của 3 tổ cùng
chơi, thi đua xem tổ nào có nhiều con ngựa phi nhanh.
Lựa đậu:
Cô chuẩn bị cho trẻ rá đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh trộn với nhau.
Chia trẻ thành nhiều đội, mỗi đội 3 người. Ba loại hạt sẽ được trộn chung
vào cùng 1 cái rá, mỗi đội 1 rá. Sau khi nghe tiếng còi báo hiệu bắt đầu thì các
đội sẽ phân loại hạt nào ra hạt đó bỏ vào chén.
Các đội thực hiện trong vòng 3 phút, đội nào phân loại xong trước thì đội
đó thắng.
Oẳn tù tì:
Cô giáo đàm thoại với trẻ về cách chơi và các vật dụng thể hiện qua bàn tay là:
Cái búa: Các ngón tay nắm lại như quả đấm.
10


Cái kéo: Nắm 3 ngón tay gồm ngón cái, ngón áp út và ngón út lại, xòe 2
ngón tay còn lại (ngón trỏ, ngón giữa).
Cái bao (có nơi gọi là tờ giấy): xòe cả 5 ngón tay ra.
Cho trẻ tự kết nhóm chơi. Có thể là hai bạn một nhóm hoặc nhiều hơn. Cô
nhắc nhở trẻ về luật chơi và nhắc trẻ đọc “Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này”, thì
mới ra dụng cụ, không được ra trước hoặc ra sau vì như vậy coi như phạm luật.
Chơi chuyền:
Cô cho trẻ xem cách chơi của cô và sau đó đàm thoại với trẻ. Cho trẻ tìm
nhóm chơi từ 3-5 người. Đồ chơi (cỗ chuyền) của trẻ gồm 10 que nhỏ bằng tre,
dài 20cm, vót tròn, nhẵn hoặc là các que tính có sẵn trong lớp.
Đối với trẻ 5-6 tuổi không thể vừa nhặt que và đỡ bóng được nên trò chơi
sẽ được linh hoạt để trẻ đỡ tay không, nhặt que, và đọc bài chuyền.
Trẻ có thể oẳn tù tì để xác định trước, sau: Cho trẻ ngồi duỗi một chân, rải
cỗ chuyền dọc theo ống chân, vừa đọc một câu, vừa vờ như tung hòn cái, vừa
nhặt số que theo lời bài, đồng thời phải đỡ bắt hòn cái không để rơi.
Lời ca như sau:
Bàn một : cái mốt, cái mai, con trai, con hến, con nhện, chăng rơ, quả mơ,
quả mít, chuột chít, lên bàn đôi. (lấy mỗi lần một que)
Bàn đôi : Đôi tôi, đôi chị, đôi cành thị, đôi cành na, đôi lên ba. (lấy mỗi lần
hai que)
Bàn ba: Ba đi ra, ba đi vào, ba cành đào, một lên tư (3 lần nhặt mỗi lần 3
que, 1 lần nhặt 1 que)
Bàn tư: Tư củ từ, tư củ tỏi, hai lên năm (2 lần nhặt mỗi lần 4 que, 1 lần
nhặt 2 que)
Bàn năm: Năm con tằm, năm lên sáu (2 lần nhặt mỗi lần 5que)
Bàn sáu: Sáu củ ấu, bốn lên bảy (1 lần nhặt mỗi lần 6 que, 1 lần nhặt 4 que)
Bàn bảy: Bảy quả cà, ba lên tám. (1 lần nhặt mỗi lần 7 que, 1 lần nhặt 3 que)
Bàn tám: Tám quả trám, hai lên chín (1 lần nhặt mỗi lần 8 que, 1 lần nhặt 2 que)
Bàn chín: Chìn cái cột, một lên mười (1 lần nhặt mỗi lần 9 que, 1 lần nhặt 1 que)
Bàn mười: Tung năm mươi, mười vơ cả, ngã xuống đất, cất tay chuyền (đặt
10 que xuống, nhặt 10 que lên, làm 2 lần).
Hát bài đồng dao, sau đó lại quay về bàn một, tính là hết ván.
Phần thưởng của cuộc chơi là người thua làm kiệu cho người thắng đi 1
vòng quanh sân.
Gảy vòng chun: (Vòng nịt).
Cô cùng trẻ chuẩn bị chun, không nên quy định số trẻ chơi nhưng cần gợi ý
cho trẻ biết ban đầu khi chưa biết chơi thì hãy kết 2 bạn một nhóm sẽ dễ chơi
hơn.Vòng nịt có thể có hình trong nhỏ, có nhiều màu sắc, thường là màu vàng,
11


màu gạch, màu xanh.Chơi như bàn chuyền một vòng, hai vòng, hoặc ba vòng,
vừa chuyền vừa
Địa điểm: là nơi bằng phẳng để bắn vòng cho dễ dàng.
Cô hướng dẫn cách cách chơi:
Hai người chơi không cần phải bắt thăm như các trò chơi khác. Hai người
cùng ngồi xổm xuống nền đất hoặc nền gạch (tùy chọn) và lấy vòng của mình ra
để chuẩn bị chơi. Hai cái vòng được đặt trước mặt hai người, với một khoảng
cách không xa lắm, tùy vào chỗ ngồi của hai người chơi. Khi gẩy cần phải nhằm
trúng vào chiếc vòng của đối phương.
* Nhận xét đánh giá
- Cho trẻ đánh giá kết quả chơi của bạn, của mình.
- Tạo điều kiện cho trẻ chơi theo nhóm hoặc chơi cá nhân. Tạo cơ hội,
khuyến khích sự sáng tạo của trẻ.
- Cho trẻ tự tổ chức chơi những trò chơi dân gian quen thuộc vào các thời
điểm khác nhau.
2.3.5. Tổ chức các trò chơi vận động mọi lúc mọi nơi phù hợp với tính
chất của hoạt động.
Phần lớn giáo viên đều thấy được sự cần thiết của trò chơi vận động trong
quá trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Trò chơi vận động tác động mạnh mẽ
đến trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhân cách toàn diện ở trẻ
mầm non. Trò chơi vận động có thể được vận dụng linh hoạt vào trong các hoạt
động và tổ chức ở mọi thời điểm khác nhau trong ngày. Giáo viên sử dụng
những biện pháp như lập kế hoạch, sử dụng phương pháp dùng lời, trực quan…
để tổ chức trò chơi vận động cho trẻ.
Trò chơi vận động kết hợp nhiều kỹ năng vận động thể lực giúp trẻ trở nên
nhanh nhẹn, tháo vát, khéo léo trong các hoạt động và phản xạ nhạy bén hơn khi
tự mình nhập cuộc vào các trò chơi vận động. Trò chơi nhằm mục đích phát huy
tính tích cực chủ động của trẻ giúp trẻ mở rộng mối quan hệ như “Cướp cờ”,
“Kéo co”, “ Hái quả”…..
Trò chơi vận động không chỉ là những trò chơi đòi hỏi vận động nhiều
như: Nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê, chạy tiếp cờ,….mà còn có nhiều trò chơi đòi
hỏi sự nhanh nhẹn khéo léo như: ô ăn quan, đánh chuyền,….Vì vậy cần lựa chọn
và tổ chức các trò chơi vận động phù hợp với tính chất của từng hoạt động:
* Thể dục sáng:
Thể dục sáng mang lại sức khỏe dẻo dai và tinh thần lạc quan, thoải mái,
mang lại nguồn sức lực để bước vào một ngày mới với các hoạt động tích cực hiệu
quả. Mỗi khi trẻ tập thể dục buổi sáng song tôi thường tổ chức cho trẻ chơi những
trò chơi nhẹ nhàng. Ngoài những trò chơi theo các chủ đề tôi còn cho trẻ chơi
những trò chơi vận động nhẹ nhàng như: Lộn cầu vồng, kéo cưa lừa xẻ, chi chi
chàng chành,…
* Hoạt động học có chủ định, hoạt động chiều:
12


Với hoạt động học có chủ định và hoạt động chiều có thể chọn những trò
chơi vận động nhẹ nhàng để phát triển nhận thức cho trẻ và để lồng ghép chuyển
tiếp từ hoạt động này sang hoạt động khác nhằm mục đích gây hứng thú cho trẻ:
Nu na nu nống, chi chi chành chành,….Không những giúp phát triển nhận thức
mà những trò chơi này còn giúp trẻ vận động và phát triển những nhóm cơ nhỏ:
ngón tay, bàn tay.
Đối với hoạt động học có chủ định khi tích hợp trò chơi vận động cần lựa
chọn trò chơi phù hợp với đặc điểm của từng hoạt động.
Ở hoạt động giáo dục thể chất, với vận động cơ bản chúng ta có thể sáng
tạo trong hình thức, phương pháp dạy trẻ.
Ví dụ: Bài tập “Bước lên xuống bục cao” tôi lựa chọn bục là những khối
gỗ xếp bục tạo cảnh như khu rừng, trẻ đóng vai các con vật sống trong rừng để
thực hiện vận động bước lên xuống khối gỗ.
Với vận động ôn cho trẻ, thông qua trò chơi vận động nhằm rèn luyện thân
thể khỏe mạnh củng cố tố chất nhanh, khéo, luyện tập cho trẻ khả năng phản
ứng nhanh đúng theo tín hiệu. Đồng thời phát huy tính tích cực của trẻ khi tham
gia hoạt động. Nên lựa chọn các trò chơi vận động nhằm rèn luyện thân thể khoẻ
mạnh, hoạt bát và năng động. Nhiều trò chơi đòi hỏi trẻ phải mạnh mẽ, nhanh
chân, nhanh mắt, nhanh miệng. Trẻ phải có sức khỏe mới có thể vui chơi và
ngược lại vui chơi giúp cho trẻ thêm khỏe mạnh và năng động.
Ví dụ: Trò chơi “Rồng rắn lên mây”. Khi thầy đuổi thì trẻ đứng sau cùng
phải chạy thật nhanh nếu không sẽ bị thầy bắt được, sau đó có thể bị thay trẻ
khác hoặc phải làm thầy để đi đuổi các bạn.
Trò chơi “kéo co”. Khi có hiệu lệnh thì hai bên phải dùng lực của tay để
kéo dây thật mạnh về phía mình nếu không sẽ bị thua đội bạn.
Với hoạt động làm quen với toán, khám phá khoa học, làm quen với tác
phẩm văn học trò chơi vận động phải đáp ứng tiêu chí:
+ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
+ Phát triển nhận thức cho trẻ.
+ Rèn kỹ năng hoạt động theo nhóm, kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi.
+ Phát triển vận động cho trẻ.
Ví dụ: “Khám phá một số con vật nuôi trong gia đình” sau khi cô cho trẻ
nhận biết gọi tên, nhận biết đặc điểm của con gà, con vịt... thì đến phần trò chơi
củng cố cô sẽ cho trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh nhất” khi cô nêu đặc điểm hay
tiếng kêu của con vật nào trẻ tìm con vật đó giơ lên và nói. Hay trò chơi: “ Tìm
về đúng chuồng” khi cô yêu cầu trẻ tìm về đúng chuồng thì các cháu đội mũ con
vật nào phải về đúng chuồng con vật. Với các trò chơi này có thể áp dụng với
nhiều chủ đề khác tùy vào nội dung của trò và chủ điểm mà cô có cách đặt tên
khác nhau. Nhưng vẫn mang một mục đích chính nhằm củng cố ôn luyện kiến
thức và kỹ năng vận động cho trẻ.

13


Hoạt động làm quen với tác phẩm văn học: Để tránh tình trạng trẻ bị nhàm
chán mệt mỏi khi ngồi nghe cô kể chuyện tôi luôn tổ chức đan xen những trò
chơi vận động để nhằm thay đổi trạng thái giữa động và tĩnh cho trẻ. Từ nội
dung câu chuyện tôi chuyển sang trò chơi một cách nhẹ nhàng để trẻ thông qua
“Chơi mà học, học mà chơi”.
Ví dụ: Trong câu chuyện “Chú vịt tốt bụng” tôi cho trẻ đội mũ vịt vào để
chơi trò chơi “ Chuyển trứng vào ổ” sau khi đã chuyển trứng vào ổ tôi nói:
“Mời các chú vịt đi ngủ” trẻ ngồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô giả làm tiếng gà
gáy ò ó o…trời sáng rồi trẻ mở mắt ra và cô nói cho trẻ biết số trứng trẻ chuyển
về sau một đêm đã nở thành những chú vịt con xinh xắn tôi thấy trẻ rất hứng thú
lắng nghe cô kể truyện và đàm thoại với trẻ .
Hoạt động âm nhạc, tôi lựa chọn các trò chơi có giai điệu, lời hát như: tập
tầm vông, hát chuyền sỏi.
Khi lựa chọn các trò chơi vận động vào hoạt động có chủ định tôi lựa chọn
những trò chơi phù hợp với đề tài, chủ đề.
* Hoạt động góc:
Bên cạnh việc tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động trong hoạt động
học, trẻ còn được chơi các trò chơi vận động trong giờ hoạt động góc. Trẻ chơi
với các dụng cụ ở góc vận động trẻ sử dụng lốp xe ô tô, lốp xe máy hỏng để chơi
lăn lốp xe, bật nhảy, ném trúng đích… Hoặc trẻ có thể sử dụng những chiếc tạ
làm từ những quả bóng nhựa để phát triển khả năng vận động của đôi tay. Qua
đây phát triển hơn và hoàn thiện hơn về thể lực. Tôi tổ chức cho trẻ chơi các trò
chơi vận động theo nhóm nhỏ trong một không gian hẹp: “Kéo cưa lừa xẻ”;
“Chi chi chành chành”; “Cắp cua bỏ giỏ”….
* Hoạt động ngoài trời:
Tận dụng không gian rộng và thoáng mát, tôi đã lựa chọn các trò chơi vận
động, trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sự nhanh nhẹn và phát triển thể lực cho
trẻ như trò chơi: “Rồng rắn lên mây”; “Cáo và thỏ”; “Trốn tìm”; “Thả đỉa ba
ba”; “Mèo đuổi chuột”… Ngoài ra các trò chơi này thường tổ chức cho cả lớp
được chơi, tôi luôn động viên tất cả trẻ tham gia vào trò chơi càng đông càng vui
khi tất cả cùng nhau tham gia chơi trò chơi cùng bạn chơi sẽ tạo sự gắn bó đoàn
kết tạo sự thân thiện giữ các bé với nhau.
* Tổ chức cho trẻ trong ngày hội, ngày lễ:
Vào ngày lễ hội như ngày khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam, tết trung
thu, hội thao bé mầm non ….là những ngày có hình thức tổ chức quan trọng
trong việc tạo ra môi trường mở cho trẻ hoạt động. Đặc biệt trong chương trình
“Hội thao bé mầm non” tôi tập cho trẻ mô phỏng các trò chơi dân gian kết hợp
trên nền nhạc dân gian để biểu diễn trong chương trình văn nghệ chào mừng. Ở
trong chương trình “Hội thao bé mầm non” tôi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi
vận động, trò chơi dân gian như: Nhảy bao bố, ném vòng cổ chai, kéo co,
chuyền bóng, ai nhanh hơn… .. Hội thao bé mầm non đã tạo cho trẻ niềm phấn
14


khởi, vui vẻ, những cảm xúc mới mẻ, tăng cường khả năng tham gia vào các trò
chơi vận động của trẻ.
Hiểu được ý nghĩa của trò chơi vận động trong ngày hội, ngày lễ. Hằng
ngày, tôi luôn chú ý thường xuyên rèn luyện cho trẻ chơi các trò chơi vận động.
Khi nhà trường có kế hoạch tổ chức tôi lựa chọn các nội dung phù hợp để luyện
tập, chuẩn bị trang phục cho trẻ.
Trẻ rất hứng thú tham gia các hoạt động có lồng ghép trò chơi vận động.
Nhờ việc tổ chức các hoạt động trẻ không những biết chơi các trò chơi vận động
mà còn nâng cao thể lực cho trẻ. Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mạnh dạn tham gia
vào các hoạt động khác.
2.3.6. Tổ chức cho trẻ được trải nghiệm thực tế.
Trải nghiệm thực tế là một hoạt động bổ ích đối với trẻ đặc biệt là trẻ mầm
non. Bởi thông qua đó, trẻ được tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên, hít thở bầu
không khí trong lành, đồng thời được khám phá, thoả mãn trí tò mò của trẻ.Bên
cạnh đó, các hoạt động này giúp trẻ phát triển về mặt thể chất, vận động, giúp
bé tiêu hao năng lượng, do đó sẽ ăn ngủ ngon hơn. Việc chạy nhảy, vui đùa, hít
thở không khí trong lành sẽ giúp cho đầu óc thoải mái, sảng khoái hơn, bé sẽ
tiếp thu các bài học trong lớp một cách dễ dàng hơn.
Đặc biệt đây là môi trường thuận lợi để tổ chức các trò chơi vận động cho
trẻ mà ở trường, lớp chưa thể thực hiện được.
Với hoạt động trải nghiệm này tôi đưa trẻ đến với khu nông trang của các
bác nông dân. Ở đó tôi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian như : bắt vịt, bắt
chạch trong chum, bắt cá, bịt mắt đập bóng nước, thi đi cầu khỉ, trổ tài bắt lợn và
thả diều...
Hoặc đưa trẻ đến công viên ở gần trường để tổ chức cho trẻ chơi các trò
chơi vận động như: Chuyền bóng, đua ngựa, cầu vồng….
Được trải nghiệm những trò chơi vận động này ở một môi trường tự nhiên,
nhiều trẻ tỏ ra vô cùng thích thú.
2.3.7. Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh về việc hướng dẫn trò
chơi vận động cho trẻ
Nhiều bậc phụ huynh ngày nay đã quên mất tầm quan trọng của các trò
chơi vận động đối với trẻ. Khi đón trẻ về nhà, nhiều phụ huynh thường cho trẻ
xem các băng đĩa hoạt hình, siêu nhân, các trò chơi điện tử…
Bất kì một hoạt động nào của trẻ ở trường mầm non thì việc phối kết hợp
giữa phụ huynh và cô giáo là không thể thiếu được. Tôi thường tận dụng khoảng
thời gian đón trẻ và trả trẻ để trao đổi với phụ huynh về ý nghĩa của các trò chơi
vận động và sự cần thiết cho trẻ tham gia vào trò chơi vận động đó. Gợi ý cho
phụ huynh một số trò chơi vận động để phụ huynh về nhà tập cho trẻ. Mặt khác
qua các cuộc họp phụ huynh. Tôi thường xây dựng kế hoạch vận động phụ huynh
ủng hộ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương phù hợp với trò chơi vận động.

15


Gia đình và nhà trường là nhân tố quan trọng trong việc hình thành nhân
cách cho trẻ. Vì vậy việc giáo dục trẻ phải kết hợp giữa gia đình và nhà trường
mới đạt được kết quả tốt. Chính vì vậy tôi đã tuyên truyền và kết hợp với phụ
huynh đưa ra những biện pháp cụ thể sau:
Với những phụ huynh không có thời gian quan tâm tới việc chăm sóc trẻ thì
tôi tìm nhiều hình thức để trao đổi như: Trao đổi qua ông bà, gọi điện thoại, in
lời ca, lời đồng dao và những trò chơi vận động, trò chơi dân gian để gửi về nhà
cho phụ huynh đọc và dạy trẻ chơi.
Với những phụ huynh quan tâm đến trẻ,tôi đã thường xuyên trao đổi cùng
các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của các trò chơi vận trong phát triển thể
chất và trao đổi về các bài mà tôi đã cải biên để phù hợp với các nội dung giáo
dục, kết hợp dạy trẻ tại gia đình.
Tôi đã đưa các bài đồng dao, lời ca của những trò chơi vận động mà tôi đã
cải biên vào góc tuyên truyền ngoài cửa lớp để mỗi khi phụ huynh đến đón con
có thể học thuộc về nhà sẽ dạy con của mình.
Tuyên truyền với các bậc phụ huynh tranh thủ thời gian đọc sách, tìm
những trò chơi vận động hay dạy trẻ. Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ
chơi của trò chơi vận động.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Bằng việc vận dụng các biện pháp trên để tổ chức các trò chơi vận động
cho trẻ, không những giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu ước muốn được vui chơi. Mà
tôi thấy trẻ lớp tôi ngày càng hoạt bát, nhanh nhẹn hơn,có vốn hiểu biết rộng mở
về thế giới xung quanh cùng bạn bè chia sẻ niềm vui. Làm cho tuổi thơ của trẻ
trở thành một kí ức đẹp. Trong xã hội hiện đại, trẻ em cần có những trò chơi
hiện đại nhưng không thể thiếu được những trò chơi vận động , trò chơi dân gian
truyền thống. nó chính là sự tiếp nối các giá trị văn hóa dân tộc từ đó góp phần
tạo dựng nên nhân cách văn hóa dân tộc cho trẻ. Sau một thời gian vận dụng và
thực hiện các giải pháp trên để tổ chức trò chơi vận động cho trẻ. Tuy thời gian
đầu còn gặp khó khăn nhưng bản thân tôi luôn cố gắng làm việc hết mình . Vì
vậy lớp tôi đã đạt được một số kết quả sau:
Mức độ

Cuối năm học 2017 - 2018
Trẻ chưa
Trẻ đạt Tỷ lệ %
Tỷ lệ %
đạt

Trẻ yêu thích, hứng thú

35/35

100

0

0

Hiểu biết về trò chơi vận động

35/35

100

0

0

Phát triển thể chất

34/35

97

1/35

3

Tinh thần đoàn kết – ý thức tập thể

35/35

100

0

0

Trẻ tự tổ chức trò chơi vận động

33/35

94,3

2/35

5,7
16


Đối với phụ huynh:
Các bậc phụ huynh đã quan tâm đến hoạt động của con tại trường, yên
tâm tin tưởng các cô khi gửi con đến lớp, phấn khởi khi thấy con em mình có thể
lực và sức khỏe tốt. Phối hợp tích cực cùng cô giáo trong công tác chăm sóc,
giáo dục trẻ
Đối với bản thân:
Tôi đã trau dồi thêm được nhiều kiến thức tổ chức các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ hiệu quả hơn và tôi đã có những hiểu biết sâu rộng hơn. Thông qua đó
đã phát huy được năng khiếu, sở trường của mình được ban giám hiệu và các bạn
đồng nghiệp trong và ngoài trường nhìn nhận, đánh giá cao.
Đối với đồng nghiệp:
Bản thân có nhiều giờ dạy mẫu để đồng nghiệp học tập, trong các buổi sinh
hoạt chuyên môn các giờ dạy của tôi đã đưa ra thảo luận, rút kinh nghiệm tham
gia xây ý kiến xây dựng về các hình thức tổ chức hay, đồng thời áp dụng các
hình thức tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ.
Đồng nghiệp trong nhà trường đã tích cực hơn trong việc sưu tầm lựa chọn
các trò chơi vận động, các hình thức tổ chức các trò chơi vận động gây hứng thú
để khuyến khích trẻ tích tham gia đạt hiệu quả cao.
Khả năng sáng tạo và khả năng làm đồ dùng đồ chơi tăng lên rõ rệt. Đã làm
được nhiều đồ dùng đồ chơi sáng tạo để phục vụ cho các trò chơi vận động. Sưu
tầm và sáng tác được lời ca cho một số trò chơi vận động.
Đối với nhà trường:
Khi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động, ngoài việc giúp trẻ được
thỏa mãn nhu cầu vui chơi thì môi trường vận động của trẻ được mở rộng và
phong phú hơn, góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động “Xây dựng trường
học thân thiện – Học sinh tích cực”; “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm” từ đó nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận:
Trò chơi vận động có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển thể lực
của trẻ. Trò chơi vận động là hình thức vui chơi, nghỉ ngơi tích cực vừa là
phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện. Trò chơi vận động thu hút nhiều
trẻ tham gia chơi và hoàn thiện kỹ năng vận động cho trẻ ngoài ra trò chơi vận
động còn tạo điều kiện để rèn luyện tố chất và phát triển thể lực. Trò chơi vận
động làm tăng quá trình tuần hoàn hô hấp làm thay đổi trạng thái cơ thể giữa các
hoạt động, giúp trẻ trở về trạng thái cân bằng, tăng cường lực sống đem lại sự
vui vẻ, thỏa mái cho trẻ. Trò chơi vận động góp phần nâng cao nhận thức còn
giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và trí tưởng tượng. Nội dung của các trò chơi vận
động phong phú và phản ánh những hiện tượng đơn giản của cuộc sống tự nhiên,
xã hội diễn ra hàng ngày rất gần gũi với cuộc sống của trẻ.
17


Tên trò chơi hấp dẫn, hành động thỏa mãn nhu cầu về thể lực, trí tuệ của
trẻ, luật chơi, cách chơi khá đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, đồ dùng đồ chơi kèm
theo cũng không đòi hỏi sự đầu tư kinh phí nhiều, có thể tận dụng đồ dùng vận
dụng sẵn có xung quanh ta. Trò chơi vận động có thể tổ chức ở mọi nơi mọi lúc
nó ít bị gò bó. Vai trò của giáo viên là khai thác các tình huống và các vật liệu
trong môi trường để khuyến khích trẻ chơi. Hoạt động cùng nhau, hoạt động
hợp tác giữa cô và trẻ, hoạt động cá nhân kết hợp với hoạt động nhóm có tác
dụng to lớn để giúp trẻ phát triển thể lực, trí thông minh và phát triển nhân
cách cho trẻ.
3.2.Kiến nghị:
3.2.1. Với phòng giáo dục và đào tạo:
Tổ chức các buổi hội thảo, cung cấp các tài liệu về việc hướng dẫn tổ chức
các trò chơi cho trẻ mầm non, tổ chức nhiều hơn các lớp tập huấn, các buổi kiến
tập để giáo viên chúng tôi được học tập thêm những kiến thức mới nhằm giáo
dục cho trẻ đạt hiệu quả cao hơn.
3.2.2. Với nhà trường:
Trong sinh hoạt chuyên môn cần đi sâu vào thảo lụân các hình thức, biện
pháp tổ chức hiệu quả trò chơi vận động cho trẻ.
Trên đây là một số biện pháp để tổ chức trò chơi vận động thật tốt qua đề
tài “Một số biện pháp tổ chức các trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất
cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trường mầm non Đông Hương - Thành phố Thanh
Hóa” mà tôi đã thực hiện trong quá trình giáo dục trẻ. Kính mong hội đồng khoa
học các cấp góp ý kiến để sáng kiến kinh nghiệm của tôi hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.
Người viết

Nguyễn Thị Phượng

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chương trình giáo dục mầm non (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
2. Tạp chí Giáo dục mầm non (Bộ giáo dục và đào tạo)
3. Tuyển tập các trò chơi dân gian Việt Nam - Nhà xuất bản Kim Đồng
4. Thông qua mạng Internet
5. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

19


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường mầm non Đông Hương – Thành Phố Thanh Hóa

TT

1

2

3

Tên đề tài SKKN

Một số biện pháp nâng
cao chất lượng dạy vận
động theo nhạc cho trẻ
mẫu giáo 5 – 6 tuổi.
“Một số biện pháp tổ
chức các trò chơi dân
gian cho trẻ mấu giáo 5 –
6 tuổi trường mầm non
Đông Hương – Thành
phố Thanh Hóa”
“Một số biện pháp tổ
chức các trò chơi dân
gian cho trẻ mấu giáo 5 –
6 tuổi trường mầm non
Đông Hương – Thành
phố Thanh Hóa”

Cấp đánh giá
xếp loại
(phòng, sở,
tỉnh…)
Phòng
GD&ĐT
Thành phố

Kết quả
đánh giá
xếp loại ( A,
B hoặc C)

Năm học
đánh giá xếp
loại

A
2012 - 2013

Sở GD&ĐT
Thanh Hóa

C

Phòng
GD&ĐT
Thành phố

A

Phòng
GD&ĐT
Thành phố

A

UBND Thành
phố Thanh Hóa

B

2015 – 2016

2016 – 2017

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×