Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi hoạt động tích cực chủ động

1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài :
Trẻ em những mầm non tương lai của đất nước, đất nước có giàu mạnh,
phồn vinh là nhờ vào thế hệ trẻ. Chính vì vậy phải chăm sóc, giáo dục trẻ thật tốt
ngay từ bậc học mầm non. Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung và tổ chức cho
trẻ chơi nói riêng thì giáo viên cần phải biết là nên cho trẻ chơi những gì, chơi
như thế nào để đem lại sự phát triển tư duy của trẻ và những kiến thức cơ bản
làm tiền đề cho sự phát triển toàn diện.
Mỗi một đứa trẻ lớn lên muốn phát triển toàn diện thì phải có những yếu tố
quan trọng giúp cho sự phát triển sau này cho trẻ, vì vậy nhu cầu học tập và vui
chơi của trẻ phải luôn luôn song hành cùng nhau. Thông qua trò chơi, trẻ thấy
mình đang được vui chơi thoả thích nhưng thực chất là sự tiếp thu, lĩnh hội kiến
thức một cách cao nhất. Để những trò chơi phù hợp và thoả mãn được tâm sinh
lý của trẻ, đem đến cho trẻ các kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả thì các
góc chơi phải được hình thành rõ nét, mỗi góc chơi có những đặc điểm và hoạt
động khác nhau. Tuy vậy, để có 1 góc chơi thực sự đối với trẻ là một vấn đề yêu
cầu giáo viên phải đầu tư nhiều và góc toán, góc sách và góc tạo hình là một
trong những góc chơi mà người giáo viên thường gặp nhiều khó khăn trong cách
thiết kế môi trường hoạt động và tổ chức các hình thức chơi.
Trong các hoạt động góc hàng ngày trẻ thường thích thú với các góc chơi
trải nghiệm như: Góc chơi bán hàng, gia đình, bế em, xây dựng - lắp ghép mà ít

quan tâm và hứng thú đến các trò chơi tĩnh như ở góc toán, sách và góc tạo hình.
Khi trẻ được trải nghiệm qua các trò chơi phân vai trẻ tự tin hơn, tích cực, mạnh
dạn, chủ động hơn điều này không thể hiện rõ ở các hoạt động tĩnh. Lý do tôi đặt
ra là làm sao để các góc này gây được hứng thú cho trẻ, khiến trẻ hoạt động một
cách tích cực, chủ động từ đó trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện mình trong hoạt động
ở lớp cũng như trong hoạt động tập thể, trước đám đông và tự xử lý được các
tình huống.
Hoạt động góc giúp trẻ phát triển sự giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ
cho trẻ. Chơi hoạt động góc còn giúp trẻ thể hiện mình qua các vai chơi, nhằm
hỗ trợ cho giờ hoạt động chung, giúp trẻ sáng tạo hơn trong việc thực hiện một
số hoạt động và giúp trẻ khắc sâu kiến thức.
Từ đó giáo viên mầm non có vai trò vô cùng quan trọng trongviệc giúp trẻ
hoạt động tích cực hơn ở góc học tập.Chính vì thế, sau khi học tập, tìm hiểu và
áp dụng thông tư 28 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2016 và
một số kinh nghiệm thực tế của bản thân khi tổ chức hoạt động góc ở góc học
tập tại lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi tại trường Mầm non Đông Hương tôi mạnh dạn
chọn đề tài:“Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3– 4 tuổi hoạt động tích cực,
chủ động trong hoạt động góc ở trường mầm non Đông Hương”.
Vì phạm vi đề tài có hạn, nên tôi chỉ đi sâu thực hiện các giải pháp cụ thể ở góc
toán, góc sách và góc tạo hình.
1


1.2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, tìm kiếm biện pháp nhằm giúp trẻ 3 - 4 tuổi hoạt động tích
cực, chủ động trong hoạt động góc, từ đó đưa ra một số hình thức, biện pháp
nhằm giúp trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong hoạt động góc nói riêng và các hoạt
động ở trường mầm non nói chung.
Qua đó giúp trẻ phát triển trí tuệ, tình cảm, quan hệ xã hộinhằm phát triển
toàn diện nhân cách cho trẻ.
Làm giàu vốn sống và kinh nghiệm cho trẻ, tăng khả năng ghi nhớ có chủ
đích và khả năng tưởng tượng trong các hoạt động vui chơi.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Đi sâu vào nghiên cứu những hình thức sinh động, hấp dẫn để giúp trẻ mẫu
giáo 3 - 4 tuổi hoạt động tích cực, chủ động trong hoạt động góc ở trường mầm
non Đông Hương.
1.4 . Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu đề tài này tôi có tiến hành một số phương pháp sau:
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế: Qua quá trình trẻ hoạt động góc tại
trường mầm non để từ đó đánh giá được mức độ của trẻ đối với một số góc:


Toán, sách, tạo hình.
- Phương pháp thực hành, trải nghiệm: Áp dụng các biện pháp nâng cao
chất lượng để đưa ra một số bài tập để kiểm tra kết quả hình thành kỹ năng cho trẻ.
- Phương pháp quan sát: Quan sát trẻ hoạt động trong góc để quan sát trẻ
thực hiện các yêu cầu cô đưa ra để xác định mức độ phát triển của trẻ.
- Phương pháp nghiên cứu, thu thập thông tin: Các loại tài liệu về hoạt
động góc cho trẻ.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận
Như chúng ta đã biết, phương châm giáo dục trẻ là: “Học bằng chơi, chơi
mà học”, hoạt động vui chơi có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển
thể chất và tâm sinh lý của trẻ, hoạt động vui chơi vừa rèn luyện trí lực, vừa kích
thích tính tò mò, ham hiểu biết về xã hội của trẻ. Trẻ em những mầm non tương
lai của đất nước rất cần sự giáo dục, dạy dỗ chu đáo của mọi người từ gia đình
đến xã hội. Chính vì lẽ đó việc chăm sóc, giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô
cùng quan trọng. Giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện
cho trẻ sau này.
Hoạt động vui chơi là một trong những hoạt động chủ đạo của trẻ đặc biệt
là lứa tuổi mầm non, đây là hoạt động quan trọng nhất và có tác động chi phối
các hoạt động khác, nó thúc đẩy các quá trình tâm lý diễn ra một cách nhanh
chóng và hoàn thiện, cũng qua hoạt động vui chơi, trẻ dần hoàn thiện về nhân
2


cách. Do vậy, giáo viên mầm non cần tạo điều kiện và môi trường tốt để trẻ
tham gia vào hoạt động chủ đạo nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của trẻ.
Mỗi chúng ta đều biết rằng mục tiêu chung của giáo dục mầm non là phát
triển tất cả khả năng của trẻ, phải hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách
con người, làm tiền đề cho sự phát triển tốt hơn trong những giai đoạn tiếp theo.
Vì thế, giáo dục mầm non hiện nay đã và đang tiếp tục tìm ra những phương
pháp mới để giảng dạy trong đó có nhu cầu về vui chơi hay còn gọi là hoạt động
góc cũng rất quan trọng và được phân bổ như một hoạt động chính trong ngày.
Thông qua giờ hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ năng
phân biệt, so sánh…nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về nội dung
bài học, phát triển trí tuệ ở trẻ một cách toàn diện.
Trong hoạt động vui chơi, hoạt động góc là một trong những hoạt động
quan trọng, ở hoạt động này trẻ được đóng vai trò là một thành viên trong xã hội
của một thế giới thu nhỏ, nơi trẻ được thỏa sức sáng tạo và trải nghiệm. Thông
qua hoạt động góc trẻ được rèn luyện khả năng bắt chước, tính mạnh dạn, tự tin,
chủ động, để từ đó hình thành nhân cách của trẻ trên các mặt: Thể chất, nhận
thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ và kỹ năng xã hội.
Tất cả những hoạt động học, vui chơi đều có chung một mục đích đó là
phát triển ở trẻ khả năng tư duy, óc phán đoán, sáng tạo đối với môi trường sống
xung quanh, vun đắp tình cảm hồn nhiên, vô tư cho trẻ nhất là trẻ đang độ tuổi
mầm non.Trong quá trình cho trẻ chơi, giáoviên viên cần phải biết dạy cho trẻ
chơi cái gì? Chơi như thể nào? để đem lại kiếnthức phục vụ cho hoạt động học
và sự phát triển tư duy của trẻ. Vì vậygóc chơi càng phong phú bao nhiêu thì
càng kích thích trẻ chơi bấy nhiêu và tạo sựham muốn được khám phá kiến thức
về thế giới xung quanh trẻ bấynhiêu. Từ những thực tế cho trẻ hoạt động góc ở
lớp tôi nhận thấy rằng việc thực hiện hoạt động góc không phải để cho trẻ
chơimà còn giúp trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm
mỹ,thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội, hay nói một cách khác đây là mắt
xích gắnkết, hỗ trợ lẫn nhau.
2.2. Thực trạng
* Thuận lợi:
Lớp được Ban giám hiệu nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng dạy
học, đồ chơi và các trang thiết bị theo yêu cầu lứa tuổi...Nhà trường thường
xuyên tổ chức các hoạt động cho giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm lẫn nhau
trong đó có lưu ý đến việc tổ chức hoạt động góc ở các độ tuổi.
Các giáo viên trong lớp có kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, có khả năng sáng
tạo, tổ chức nhiều hình thức trò chơi phong phú, tổ chức cho trẻ chơi hàng ngày.
Bản thân tôi là giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn, yên nghề, mến trẻ,
nhiệt tình, hàng năm được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Phòng,
Sở giáo dục tổ chức.

3


Trẻ trong lớp có sự phát triển ngôn ngữ khá tốt và thích hoạt động. Trẻ
được phân chia theo đúng độ tuổi, học sinh nhận thức tương đối đồng đều, các
bậc cha mẹ quan tâm đến việc học tập của con em mình, nên đã nhiệt tình giúp
đỡ giáo viên trong công tác chuẩn bị đồ dùng học tập, các nguyên vật liệu có
sẵn để làm đồ dùng dạy học phục vụ cho môn khám phá khoa học…
* Khó khăn
Hầu hết học sinh trong lớp mới đi học nên chưa có nề nếp trong học tập,
khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ3tuổi còn nhiều hạn chế. Trẻ còn hạn chế về
ghi nhớ và chú ý, chưa có tính kỷ luật trong các hoạt động học.Trẻ nhút nhát, sợ
hãi, lo âu. Có nhiều trẻ mới lần đầu đến trường, hơn nữa ở nhà trẻ ít tiếp xúc với
thế giới bên ngoài nên việc đưa trẻ vào một môi trường mới lạ đông người, sinh
hoạt thay đổi so với ở nhà là một điều khó khăn đối với trẻ. Điều đó dẫn đến trẻ
ít nói, không chia sẻ, cảm thấy cô đơn, thậm chí khóc lóc, sợ sệt. Trẻ con có rất
nhiều nỗi sợ hãi vì trí tưởng tượng của trẻ rất phong phú. Số ít các bậc cha mẹ
chưa thường xuyên quan tâm đến việc cho con mình học những gì, chơi như thế
nào nên chưa thường xuyên phối hợp với giáo viên trong việc thực hiện tốt các nội
dung giáo dục ở lớp cũng như ở nhà.
Trình độ nhận thức của các trẻ không giống nhau, bên cạnh đó là ý thức của
phụ huynh về bậc học mầm non còn hạn chế, họ cho rằng con trẻ đến trường
mầm non chỉ để được chăm sóc, múa hát chứ không cần học hành gì. vì vậy,
một số phụ huynh chưa chú ý đến việc đưa trẻ đến trường thường xuyên, và
thường cho con nghỉ học, cũng vì vậy mà việc chơi tích cực trong hoạt động còn
bị hạntiếp thu những kiến thức về thế giới xung quanh của trẻ cũng bị gián đoạn.
Một số trẻ có sức khỏe yếu, rối loạn hành vi và cảm xúc, cũng như trí óc sẽ
bị ảnh hưởng đến trí tuệ (một dạng của tự kỉ) thì việc tập trung vào một hoạt
động sẽ rất khó khăn. Hơn thế nữa những trẻ này hay chọc phá và gây ảnh
hưởng tới các bạn cùng chơi và sản phẩm của các bạn như: xô đổ, xé rách, vò
nhàu nát…
* Kết quả:
Trong quá trình tổ chức thực tế cho trẻ chơi trong các góc ở lớp mẫu giáo
3 - 4 tuổi, căn cứ vào khả năng của trẻ lớp mình, căn cứ vào kế hoạch thực
hiện các hoạt động theo các chủ đề, tôi đã khảo sát được kết quả đầu năm như
sau:
Nội Dung đánh giá

Số trẻ

Tỉ Lệ %

Tính tổ chức kỷ luật

17/25

68%

Khả năng phối hợp với các bạn trong góc chơi

18/25

72%

Khả năng sáng tạo

16/25

64 %

Tình cảm- kỹ năng xã hội

18/25

72%

Trẻ chơi hứng thú, tích cực

17/25

68%
4


Với những kết quả trên bản thân tôi luôn trăn trở, suy nghĩ và tìm ra một số
biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi hoạt động tích cực, chủ động trong hoạt động góc.
Khi tổ chức hoạt động giáo viên cần phải thực hiện đầy đủ các bước, có sự
định hướng và thu hút trẻ vào hoạt động ở trường nhằm góp phần nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng với nhu cầu hiện nay.
2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề
2.3.1.Tạo môi trường lớp học thân thiện, gần gũi giúp trẻ thể hiện
mình với cô và các bạn trong lớp
Mục đích của giải pháp này nhằm giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
vui chơi, góp phần hình thành và nâng cao chất lượng chơi trong góc chơi.
Nhận thức được điều đó, tôi đã trao đổi và cùng thống nhất với giáo viên
trong lớp trang trí, sắp xếp khoa học các góc hoạt động, trong đó đặc biệt chú trọng
tới góc toán, góc tạo hình, góc sách về đồ dùng, đồ chơi phù hợp với chủ đề.
Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tôi tận dụng tối đa các sản phẩm của
trẻ để trang trí lớp, trẻ được vẽ, xé nặn các sản phẩm để trang trí các góc, các
buổi chơi trẻ được hoạt động với chính sản phẩm của mình đã làm nên trẻ rất
thích thú. Những hoạt động giao tiếp qua vai chơi người mua người bán dạy trẻ
biết thể hiện thái độ ân cần niềm nở với khách hàng thông qua đó tạo được mối
quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ khi chơi.
Không chỉ tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động, giao tiếp, chúng
tôi còn thống nhất mang đến cho trẻ một không khí lớp học thật ấm áp tràn ngập
yêu thương, cô giáo cũng giống như một người bạn lớn để trẻ có thể bày tỏ
những thắc mắc, băn khoăn cũng như những “bức xúc” rất trẻ con của mình.
2.3.2. Chuẩn bị các góc chơi một cách khoa học
* Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi
Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động này, thì ngay từ đầu năm học tôi đã
lên kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ ở các góc, không lên một
cách chung chung mà vạch ra rõ ràng cụ thể cho việc làm đồ dùng, đồ chơi cho
từng góc. Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn tôi tận dụng những nguyên vật
liệu ở dạng phế liệu sẵn có ở địa phương như: Thùng catton xốp, đĩa video cũ,
giấy báo có trang bìa quảng cáo, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, hộp đựng cơm, vải
vụn, chuổi hạt, vỏ ốc, vỏ ngao, vỏ điệp, ống chỉ, tăm tre, khối gỗ… tất cả những
nguyên vật liệu cần. Đồ chơi trong góc toán, tạo hình, góc sách cần đa dạng và
phong phú.Nhiều đồ chơi của trẻ có kích thích nhỏ nên làm lâu, đòi hỏi tôi phải
chịu khó kiên trì khi làm đồ chơi cho trẻ.
Việc chuẩn bị đồ dùng cũng là một vấn đề mà giáo viên hết sức quan tâm.
Trước đây, các góc thường theo khuôn mẫu là đồ dùng, đồ chơi sắp xếp nhiều, là
nơi cất đồ dùng học toán, các quyển tranh truyện...góc có diện tích nhỏ, đồ chơi
chủ yếu là các hột hạt hoặc lô tô. Ngày nay, theo từng chủ điểm đồ dùng lại thay
đổi khác nhau và thường được chia theo các nhóm sau:
5


+ Đồ chơi với góc toán: Các loại hình dạng với nhiều màu sắc, nhiều chất
liệu như: giấy, vải, nhựa, xốp. Các hột, hạt loại to, các mô hình cây cao - thấp
khác nhau, bộ đồ dùng “ Con học giỏi”, các bức tranh để nối, vẽ, tô màu, các
loại lồng hộp, bộ sưu tập…
+ Đồ chơi với góc tạo hình: các loại vỏ ốc, vỏ sò, rơm rạ, vỏ cây, hộp, bìa,
vải vụn, len màu để cho trẻ trải nghiệm.
+ Đối với góc sách: Sử dụng các bức tranh rời, các con rối, mô hình cảnh
vật để trẻ tạo cảnh khi chơi, trẻ tự kể chuyện theo tranh, tập diễn rối…
Việc chuẩn bị đồ dùng đã có kế hoạch từ trước đó, trong đó có kế hoạch
phối hợp với phụ huynh, để phụ huynh hiểu hơn về đồ dùng, đồ chơi tự tạo của
các con trên lớp và về các góc chơi của trẻ trên lớp.
Thông báo với phụ huynh về nội dung chủ đề, phụ huynh ủng hộ các tranh
ảnh hoặc đồ dùng không sử dụng nữa mà phù hợp với lớp học. Một số đồ dùng,
đồ chơi gợi ý khi chuẩn bị để áp dụng cho các chủ đề: “Sưu tầm các hộp bánh
kẹo đủ hình dạng để học về hình dạng, các loại lá cây, hột hạt để học về xếp
tương ứng, số lượng. Chuẩn bị các bài vẽ về “nối” để trẻ học về nối đối tượng
này với một đối tượng khác.
Ví dụ: Nối đồ vật giống nhau, nối môi trường hoạt động cho các phương
tiện giao thông, các con vật, nối thức ăn cho con vật...Chuẩn bị các miếng ghép
tranh để ghép thành đối tượng một cách hoàn chỉnh.
Ví dụ: tranh ảnh về các loại quả được cắt làm 2-3 mảnh, các con vật có các
bộ phận rời như: đuôi, chân...để trẻ ghép. Chuẩn bị các quyển sưu tập các nhân,
sưu tập theo tổ khuyến khích trẻ sưu tập các đồ dùng, đồ chơi có sẵn như: bảng,
chun, bộ “Con học giỏi...”, các loại cây, củ, phương tiện giao thông, tô màu, cắt
rời để cắt, gấp dính. Kết quả thu được từ những đồ dùng đồ chơi đó tôi cho trẻ
thực hiện ngay các hoạt động như: Làm bộ sưu tập về động vật đối với các bức
tranh con vật mà phụ huynh và học sinh mang đến. Một điều mà giáo viên cần
lưu ý là việc lựa chọn đồ dùng, đồ chơi đề đưa vào góc học tập, đó là đồ chơi
giúp đạt được mục đích giáo dục. Chính vì vậy, những đồ dùng đồ chơi cho trẻ
hoạt hoạt động ở góc chơi này thực sự phải là đồ dùng đồ chơi có tính an toàn
bền và đa dạng thì mới kích thích được hoạt động của trẻ.
* Chuẩn bị không gian hoạt động
Trên thực tế, muốn cho trẻ hoạt động tích cực, thoải mái thì phải có không
gian, tôi thường thấy góc học tập thường có diện tích nhỏ hẹp, tận dụng một góc
khuất nào đó và dưới áp lực của số lượng đồ dùng, đồ chơi của lớp góc học tập
thường được dùng để chứa rất nhiều đồ đạc, sách vở. Tôi chọn phía cuối của lớp
học để làm góc học tập và ngăn cách với các góc khác bằng giá đồ chơi nhưng
vẫn đảm bảo đủ ánh sáng cho trẻ hoạt động. Tùy theo nội dung hoạt động tôi có
thể kê bàn, trải thảm, xốphoặc ngăn bằng hàng rào giữa hai góc để tạo khoảng
cách chơi.
2.3.3. Giáo viên trực tiếp lên kế hoạch cụ thể cho góc hoạt động
6


Giáo viên phải là người lập kế hoạch, thường xuyên hướng dẫn, quan sát
trẻ hoạt động. Có những trẻ vào nhóm chơinhưng lại rất nhanh chán không tập
trung ở góc mình chơi, chơi với đồ chơi mình đã chọn mà hay chạy đi nhiều góc
chơi khác nhau. Tôi thường xuyên tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ và nắm bắt
được tâm tư, suy nghĩ, nguyện vọng của trẻ đặc biệt là các góc chơi mang tính
chất tĩnh như góc: Toán, tạo hình và góc sách.Việc sắp xếp, phân bổ đồ dùng, đồ
chơi trong các góc cần khoa học, trang trí đẹp mắt, phù hợp với độ tuổi và chủ
đề đang thực hiện. Việc quan sát trẻ sử dụng đồ chơi được theo dõi thường
xuyên vào các giờ hoạt động để kịp thời nắm bắt được những trẻ nào thích chơi
ở những góc nào, với những đồ chơi gì, trẻ nào không thích chơi, nguyên nhân
tại sao? Ngoài ra cô cần theo dõi những trẻ nào chơi tốt, trẻ nào chưa tốt, trẻ nào
có khả năng hướng dẫn các bạn để ghép trẻ chơi trong nhóm cho phù hợp.
2.3.4. Thực hiện hiệu quả việc bố trí sắp xếp đồ dùng, đồ chơi.
Muốn cho trẻ hoạt động tốt ở các góc đó thì việc sắp xếp đồ chơi ở gócphải
phù hợp với nội dung của chủ đề, chủ điểm có thể giúp trẻ dễ dàng sử dụng
chúng cho hoạt động tích cực, chủ động, độc lập của mình. Đồ dùng đồ chơi
không những đa dạng mà phải nhiều về số lượng để trẻ không tranh giành
nhau.Có thể chủng loại mỗi hôm chỉ 2-3 loại đồ chơi nhưng phải đảm bảo đủ
cho số lượng trẻ chơi trong góc nếu là đồ chơi cá nhân.Ở từng nhóm đồ chơi
cũng được sắp xếp khác nhau.
- Nhóm sách: Có giá tranh truyện luôn sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Đồ chơi
là tranh ảnh nhỏ, tranh truyện tô màu có thể để luôn trên bàn (vở tập tô, bút
màu...) để trẻ ngồi ngay ở đó để hoạt động. Ngoài ra góc tranh truyện tôi để
thêm các mô hình cảnh vật để trẻ có thể tạo cảnh để đóng kịch, diễn rối, đọc
thơ.Tại mỗi góc tôi thường đặt bàn cho trẻ ngồi chơi trên bàn hoặc đọc sách
truyện trên bàn tránh gù lưng trẻ và đảm bảo khoảng cách cho mắt.

7


Ví dụ: Để nhằm mục đích cho trẻ ôn luyện về hình dạng, số lượng tôi đã
xếp rất nhiều những đồ chơi với các loại hình khác nhau tạo thành các mô hình
ngôi nhà, xe ô tô tải, con lật đật... để thu hút sự chú ý của trẻ.

- Nhóm tạo hình: sử dụng nhiều giỏ có tay xách đựng các loại hột hạt, lô tô
và thường để trực tiếp ở dưới để trẻ có thể quan sát được và chơi ngay với hệ
thống các bảng phân loại.
Ví dụ: Ở góc tạo hình, cháu sẽ làm tranh chủ đề gia đình bằng hột hạt, xé
dán, vẽ và tô màu, cho cháu tô vẽ chân dung cô giáo, vẽ đồ chơi tặng bạn. Tự
tay tạo ra những đồ dùng, đồ chơi mà trẻ thích…

Trẻ đang làm ô tô, tàu hỏa từ vỏ hộp và nắp chai
8


Ví dụ: - Nhóm toán: đồ dùng thường để trên giá với các ngăn nhỏ khác
nhau trẻ dễ thấy, dễ sử dụng và treo các bức tranh được làm từ các hình học cho
góc toán.

Sau mỗi chủ đề cô thay đổi cách trang trí các góc, lựa chọn đồ dùng, đồ
chơi đẹp, lạ và hấp dẫn với trẻ để gây hứng thú cho trẻ trong quá trình chơi.

Đồ chơi phải được sắp xếp vừa tầm mắt của trẻ đặt trong các hộp hay rổ có
kí hiệu để trẻ tự sử dụng được và dễ sắp xếp lại sau khi chơi.
Chuẩn bị tốt đồ dùng đồ chơi và sắp xếp hợp lý đồ dùng đồ chơi trong góc
tập khác hẳn với các góc chơi khác nên cô giáo cũng cần phải xác định được
cách tiếp cận sao cho hợp lý nhằm giúp trẻ nâng cao hiệu quả của giờ chơi. Nếu
sự chuẩn bị môi trường tốt cộng với sự hướng dẫn của cô hợp lý thì trẻ được lôi
cuốn tích cực vào các hoạt động khám phá, học tập mà không chán.ứng, xếp
9


hình dạng. Còn với những trò chơi khó, kỹ năng phức tạp hay trò chơi áp dụng
nhiều tính năng khác nhau thì cô nên dạy cho một vài trẻ nhanh nhẹn, thuần thục
để cùng cô hướng dẫn bạn cùng chơi. Không chỉ hướng dẫn trẻ chơi đơn thuần
với đồ chơi mà trong khi hướng dẫn tuỳ từng loại đồ chơi khác nhau cô có thể
hỏi trẻ xem ngoài cách chơi mà cô hướng dẫn ra thì trẻ còn phát hiện ra xem có
cách chơi nào khác không?.
Khi hướng dẫn trẻ chơi cô giáo cần lưu ý tác động đúng lúc, đúng thời
điểm để tránh làm trẻ mất hứng thú. Để giúp trẻ hoạt động tốt ở các góc đó thì
ngoài việc tổ chức tốt về môi trường hoạt động, giáo viên cần phải có sự hướng
dẫn, tác động hợp lý. Đây là những hoạt động không thể thiếu trong việc tạo một
góc hoạt động có hiệu quả.
2.3.5. Tạo hình thức chơi phong phú
* Tổ chức chơi theo nhóm
Vì sao trẻ cần chơi theo nhóm trong các góc ?
Bởi vì, bất cứ trò chơi nào nếu trẻ được chơi cùng nhau, trẻ không những
vui hơn mà qua đó trẻ còn học được rất nhiều điều: Khả năng hợp tác, kĩ năng
chia sẻ, khả năng chủ trì, trẻ được quan tâm chia sẻ với nhau từ đó trẻ yêu
nhauhơn. Đối với góc học tập thì việc chơi nhóm là rất cần thiết, các trò chơi ở
góc này thường khô khan, mang tính chất tĩnh, không thỏa mãn được tính hiếu
động của trẻ nên trẻ nhanh chán, chơi cùng nhau trẻ sẽ chơi lâu hơn và có hiệu
quả hơn.
Làm thế nào để dạy trẻ biết cách chơi trong một nhóm bạn?
- Cô giáo cần khuyến khích ở trẻ tính hợp tác, chia sẻ khi cùng bạn tham
gia vào những hoạt động chung khác nhau. Điều cơ bản là giúp trẻ có được vai
trò nhất định trong các cuộc chơi chung, trong đó trẻ cần giúp nhau để thành công.
- Cô giáo tổ chức các nhóm chơi: Cô sẽ giao nhiệm vụ cho từng nhóm chơi,
và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian nhất định. Trẻ sẽ cùng
nhau trao đổi, suy nghĩ và cùng tìm ra đáp án.
- Cô giáo cũng là một thành viên trong nhóm chơi để hướng dẫn trẻ và định
hướng cho trẻ như một người bạn lớn của trẻ.
- Cho trẻ tự do tìm bạn chơi để kết nhóm với nhau và tự phân công công
việc cho các nhóm và trong nhóm với nhau.
- Cô giáo cần cho trẻ chơi luân phiên các ngày trong tuần, đối với nhóm
còn yếu cô cho trẻ chơi 2 đến 3 hôm cùng nhau cho trẻ thành thạo, đồng thời
nên sắp xếp bạn khá và yếu cùng chơi một nhóm để có thể giúp đỡ lẫn nhau.
* Tổ chức cho trẻ chơi theo hình thức đóng vai
Trong khi trẻ chơi theo nhóm cô có thể hướng dẫn trẻ đóng vai trong nhóm
chơi như: Cô giáo, lớp trưởng đối với lớp học toán, học kể chuyện hoặc trẻ có
thể hóa thân vào các nhân vật trong truyện để đóng kịch. Khi trẻ đi vào thế giới
10


tưởng tượng và đóng một vai trong đó, trẻ sẽ được học cách cùng nhau làm việc
để tạo ra thế giới kỳ thú trong tâm trí của trẻ.
Khi hướng dẫn trẻ chơi cô giáo cần lưu ý tác động đúng lúc, đúng thời
điểm để tránh làm trẻ mất hứng thú. Để giúp trẻ hoạt động tốt thì ngoài việc tổ
chức tốt về môi trường hoạt động, giáo viên cần phải có sự hướng dẫn, tác động
hợp lý. Đây là những hoạt động không thể thiếu trong việc tạo các góc tĩnh trong
giờ hoạt động góc của trẻ.
2.3.6. Cùng trẻ tạo đồ chơi và chơi với đồ chơi tự tạo
* Chuẩn bị nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi:
Như chúng ta đã biết trẻ mẫu giáo thì nhu cầu hoạt động với đồ dùng, đồ
chơi là rất cần thiết, để cho trẻ hoạt động tốt ở các góc thì cần phải trang bị đầy
đủ đồ dùng, đồ chơi để cho trẻ được hoạt động một cách tích cực và chủ động.
Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn tôi thường tận dụng những nguyên
vật liệu đã qua sử dụng sẵn có ở địa phương để làm ra những đồ dùng xinh xắn
như: những con nhím, con rùa, con cá từ hộp đựng bắp xào, con thỏ, gà, vịt, gấu,
cá… làm từ những cái đĩa cũ, võ trứng, võ sò, hộp sữa chua, bộ bàn ghế bằng
chai nhựa, bình thủy, ly, ca…tất cả những nguyên vật liệu này được tôi sưu tầm
ở địa phương và chúng điều đảm bảo tính an toàn, vệ sinh, không sắc nhọn,
không gây độc hại cho trẻ. Cũng từ những nguyên vật liệu mà tôi đã sưu tầm, trẻ
được sử dụng trong giờ hoạt động góc và làm ra nhiều sản phẩm đẹp theo khả
năng của mình.
Điều đặc biệt mà chúng ta cần chú ý khi chuẩn bị nguyên vật liệu, đồ
dùng, đồ chơi cho trẻ cần phải phù hợp với từng chủ đề. Như ở chủ đề: “Tết và
mùa xuân” tôi sẽ chuẩn bị cho trẻ những đồ dùng, vật liệu như: lon nước ngọt,
miếng dừa, phách tre, hộp kem nhiều màu, keo, hồ, giấy màu…cho trẻ làm nhạc
cụ, một số cành khô, hoa đào, hoa mai, giấy màu…cho cháu gắn cành mai, đào,
làm dây xúc xích, trái châu treo ở lớp, trang trí trang phục chuẩn bị cho buổi
biểu diễn văn nghệ mừng xuân…Từ những nội dung thực hiện ở giờ hoạt động
góc cũng sẽ hỗ trợ cho giờ hoạt động chung, giúp trẻ sáng tạo hơn trong việc
thực hiện một số hoạt động và giúp cho trẻ khắc sâu kiến thức hơn.
Tóm lại, đồ chơi của trẻ cũng cần phải đa dạng và phong phú, nhiều đồ
chơi cần kích thích tính tò mò, ham hiểu biết cho trẻ. Chính vì vậy, mà tôi cố
gắng lựa chọn và làm ra những đồ chơi phong phú, phù hợp với nội dung chơi
của trẻ để thu hút trẻ vào hoạt động và giúp cho trẻ hoạt động mà không bị nhàm chán.
Thực tế cho thấy trẻ con rất hứng thú với các thành quả lao động của mình
và thấy vui sướng với sản phẩm mình tạo ra. Bên cạnh đó việc tạo ra các đồ
dùng tự tạo từ các nguyên vật liệu thiên nhiên hoặc các phế liệu có sẵn sẽ làm
phong phú hơn kho đồ dùng đồ chơi cho trẻ gây hứng thú, bất ngờ, tiện dụng lại
dễ làm, tiết kiệm cho cô và trẻ. Nguyên vật liệu để làm đồ chơi có thể là vỏ hộp
các tông, vỏ hộp sữa, ống hút, vỏ sò, tăm bông, lon bia, hoặc chỉ đơn giản là
giấy và lá cây…
11


* Tạo đồ chơi bằng nguyên liệu giấy

* Tạo đồ chơi bằng vải vụn
Cô cắt vải thành các bộ phận của một đối tượng,khi chơi trẻ phải đóng cúc
các hình theo yêu cầu của cô để tạo ra chiếc ô tô, cái thuyền, ngôi nhà, cái cây…
* Tạo đồ chơi bằng nguyên liệu thiên nhiên
Trẻ luyện xếp tương ứng bằng lá cây nhặt ở sân trường,đây là loại đồ chơi
dễ kiếm nhất, trẻ thích thú nhất và kinh tế nhất. Trong giờ hoạt động ngoài trời
cô có thể giao nhiệm vụ cho trẻ nhặt lá cây, cành khô, quả khô…dùng trong một
số trò chơi học tập: tập đếm, ghép hình, xếp hình,tạo nhóm theo số lượng nhiều
hơn hoặc ít hơn…Cô cũng có thể giao cho trẻ mang ở nhà đến lớp cho đồ chơi
thêm đa dạng, phong phú lại kích thích hứng thú của trẻ.
* Làm bộ sưu tập
Tùy theo chủ đề, tùy theo bài học cô cho trẻ làm những bộ sưu tập cá nhân
và sưu tập theo nhóm. Khi làm bộ sưu tập cô hướng dẫn trẻ và cho trẻ làm theo
cá nhân thì 3 - 4 cá nhân một bàn, nếu làm nhóm một nhóm khoảng 3 trẻ. Việc
cho trẻ làm bộ sưu tập này khiến trẻ được củng cố sâu hơn về kiến thức trong
hoạt động học, rèn luyện các kĩ năng tạo hình, biết hợp tác và phân chia công
việc khi làm theo nhóm. Trên thực tế trẻ ở lớp tôi thích làm bộ sưu tập, trẻ thích
được mang hình ảnh bố mẹ tìm cho ở nhà mang đến lớp cắt, dán và so sánh bình
phẩm, mỗi một trẻ đều biết nâng niu quyển sưu tập của mình và trẻ còn thích thú
hơn khi được cô giáo cho mang về khoe với bố mẹ và giao cho nhiệm vụ cùng
bố mẹ làm một, hai trang về một chủ đề nào đó.
Bộ sưu tập nhóm trẻ có thể làm bộ sưu tập bằng cách:
- Ở chủ đề: Thế giới động vật, cô cùng trẻ làm bộ sưu tập các con vật để phục vụ
cho góc toán.
12


Cho trẻ nhận biết số lượng các con vật

Cho trẻ so sánh các con vật
- Chủ đề: Giao thông tôi cho trẻ sưu tập các phương tiện giao thông đường
thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không và tranh ảnh có các tình huống
giao thông.
- Chủ đề: Gia đình cho trẻ sưu tập các món ăn, đồ dùng gia đình, quần áo
bé trai bé gái.

13


- Khi học về hình dạng, cô cho trẻ tự cắt và dán các hình, sưu tập các đồ
dùng, đồ chơi có hình dạng giống hình đã học hoặc cho trẻ tự tìm cắt, dán để so
sánh độ cao thấp.
- Chủ đề: Nghề nghiệp cô cho trẻ sưu tập tranh ảnh về các nghề.
- Chủ đề: Nước và mùa hè cho trẻ sưu tầm trang phục mùa hè, trang phục
bơi, các loại nước giải khát... Cô không chỉ cho trẻ làm ở lớp mà có thể cho trẻ
mang về nhà cùng sưu tầm với bố mẹ theo chủ đề cô đưa ra, việc này giúp trẻ
bước đầu có trách nhiệm với công việc và giúp trẻ cùng bố mẹ những khoảng
thơi gian gắn bó hơn.
Từ những nội dung trên tôi nhận thấy rằng các cháu rất hứng thú tham gia
hoạt động và biết làm ra những sản phẩm đẹp, biết thể hiện vai chơi của mình,
hòa đồng với bạn bè, chấp nhận và làm tốt sự phân cong của nhóm trưởng…
Chính nhờ nội dung của góc chơi luôn được thay đổi theo từng chủ đề mà các
cháu lớp tơi rất tích cực tham gia hoạt động và hoạt động có hiệu quả.
2.3.7. Quan tâm tới từng cá nhân trẻ, đặc biệt là trẻ nhút nhát, rụt rè
và hay thụ động
Đa số trẻ lớp tôi năm học này mới ra lớp nên nhiều cháu nhút nhát, không
tự tin tham gia vào hoạt động học trong lớp nói chung và hoạt động góc nói
riêng. Để thu hút sự chú ý của trẻ, trước tiên chúng tôi tìm hiểu mong muốn, sở
thích của các bé và cùng bé đề ra những quy định chung của lớp như: “Mạnh
dạn tham gia chơi với bạn, đoàn kết với các bạn, nhường đồ chơi cho bạn” vào
thứ hai hàng tuần. Đến cuối buổi hoạt động góc tôi tập trung trẻ lại cho trẻ tự
nhận xét xem mình đã thực hiện tốt hay chưa, bé nào tiến bộ sẽ được lên cắm cờ
vào tổ của mình.
14


Trong giờ hoạt động góc, tôi đến từng góc để động viên, khuyến khích trẻ
tham gia chơi, đặc biệt đối với các góc toán, góc sách và góc tạo hình. Cô có thể
đóng vai là người bạn để tham gia chơi cùng trẻ, từ đó giúp trẻ tự tin, mạnh dạn
hơn khi nhập vai chơi của mình.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Qua quá trình áp dụng các biện pháp thực hiện nghiên cứu sáng kiến tại lớp
Mẫu giáo bé Hoa Mai trường mầm non Đông Hương, tôi đã thấy được sự thay
đổi rõ rệt ở trẻ.
Đối chiếu với kết quả trước khi thực hiện đề tài tôi thu được kết quả như sau:
Nội Dung đánh giá

Số trẻ

Tỉ Lệ %

Tính tổ chức kỷ luật

21/25

84 %

Khả năng phối hợp với các bạn trong góc chơi

24/25

96%

Khả năng sáng tạo

21/25

84%

Tình cảm- kỹ năng xã hội

22/25

88%

Trẻ chơi hứng thú, tích cực

21/25

84%

* Về phía giáo viên:
Nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức một giờ hoạt động góc.
Nâng cao tay nghề trong việc làm đồ dùng đồ chơi.
Có nhiều kinh nghiệm trong việc sưu tầm nguyên vật liệu.
Giáo viên phải hiểu đầy đủ và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ
chức các góc hoạt động cho trẻ
Phải nắm vững chương trình mầm non mới để triển khai, thực hiện chương
trình một cách phù hợp. Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của trẻ và phương pháp
đánh giá trẻ theo chương trình giáo dục mầm non để có cơ sở khoa học trong
việc lựa chọn nội dung và phương pháp tổ chức hướng dẫn trẻ hoạt động phù
hợp linh hoạt.
Góc chơi phải có mảng mở hoạt động cho trẻ trực tiếp chơi hoặc mảng mở
khó hoạt động, đồ dùng, đồ chơi sắp theo thuận tiện cho cô và trẻ.
Mỗi giáo viên cần nâng cao năng lực tự, học tự nghiên cứu và phải nắm
chắc các yêu cầu khi tổ chức góc học tập cho trẻ cụ thể:
+ Tạo môi trường cho trẻ hoạt động khoa học, phong phú, hấp dẫn với các
đồ dùng đồ chơi và các nguyên vật liệu khác nhau.
+ Dành thời gian cho trẻ tự khám phá, trải nghiệm, chia sẻ và bày tỏ ý kiến
của mình trong góc chơi.
15


+Cho phép trẻ được làm những công việc phục vụ cho bản thân trẻ vì những
công việc đó chính là những bài học và trải nghiệm tốt cho trẻ.
+ Phải đảm bảo tính linh hoạt, phong phú trong tổ chức nội dung cho trẻ
hoạt động.
+ Việc lựa chọn các nội dung cần căn cứ vào chủ đề giáo dục, nhu cầu,
hứng thú của trẻ và điều kiện thực tiễn.
Một điều đặc biệt quan trọng là cơ sở vật chất của nhà trường cần phải đầy
đủ, phong phú, các ngày lễ hội cần tạo cơ hội cho trẻ được tham gia làm cho
ngày lễ hội thực sự là ngày của trẻ.
* Về phía đồng nghiệp:
Áp dụng các biện pháp rộng rãi đến tất cả giáo viên trong toàn trường học
tập, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức góc học tập cho trẻ.
* Về phía trẻ:
Hầu hết trẻ hứng thú tham gia tích cực vào hoạt động góc do giáo viên tổ chức.
Trẻ nhanh nhẹn, năng động, tự tin tham gia vào các hoạt động tập thể,
hồn nhiên trong giao tiếp với mọi người xung quanh.
Giúp trẻ thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý thức tập
thể của trẻ. Từ chất lượng của lớp đã góp phần nâng cao chất lượng toàn diện
của Nhà trường.
Trẻ có khả năng giao tiếp mạnh dạn hơn, sử dụng đồ dùng, đồ chơi khéo
léo hơn, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp và có sáng tạo hơn khi tạo ra sản phẩm.
Biết thể hiện giao lưu tình cảm giữa bạn bè, giữa trẻ và cô, thích chơi cùng
bạn và biết được nhiệm vụ của mình và bạn trong khi chơi, có thái độ tự giác
cùng bạn đến góc chơi, hứng thú khi chơi.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Môi trường sống tạo ra sự phát triển trí tuệ, ngôn ngữ và những yếu tố tạo
nên nhân cách của con người, vì thế chúng ta hãy dành cho trẻ mầm non những
gì tốt nhất. Đó chính là sự quan tâm chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội
cung cấp vốn sống cho trẻ chính là trang bị hành trang cho trẻ vào đời.
Để đạt được những điều nói trên đòi hỏi giáo viên phải biết kết hợp hài hòa
giữa hoạt động vui chơi, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện giúp trẻ chủ
động tham gia vào các hoạt động.
Là người giáo viên mầm non ngoài lòng yêu nghề, mến trẻ cần phải có
trình độ chuyên môn, có năng lực sư phạm và nắm rõ tâm lý của trẻ. Bản thân
tôi luôn trau dồi, học hỏi, tu dưỡng bản thân luôn tìm tòi sáng tạo trong các hoạt
động, áp dụng khoa học công nghệ thông tin, đồ dùng trực quan gây hứng thú.
Xây dựng, thiết kế nội dung hoạt động trong góc học tập phải thực tế, cho trẻ
16


trải nghiệm, giờ hoạt động tích hợp nhẹ nhàng, vui nhộn, không gò ép hay bắt
buộc trẻ.
Phối hợp tốt với phụ huynh, tạo mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa phụ
huynh và nhà trường, đồng tâm hướng tới mục tiêu chung
3.2. Kiến nghị
Bên cạnh việc mạnh dạn đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm cải thiện và
nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trong góc học tập của trẻ tại cơ sở. Tôi
cũng xin phép được đưa vào đây một vài ý kiến đề xuất với mục đích là để cho
hoạt động trở nên hiệu quả và chất lượng hơn trong thời gian kế tiếp.
* Với phòng giáo dục và đào tạo:
Mở các lớp tập huấn chuyên đề về cách tổ chức cho trẻ tích cực trong hoạt
động góc cho giáo viên các trường được tham gia rộng rãi.
* Với nhà trường:
Tạo điều kiện cho chị em giáo viên được dự giờ đồng nghiệp để cùng trao
đổi kinh nghiệm giảng dạy.
Trên đây là một số kinh nghiệm trong việc tổ chức nâng cao hiệu quả cho
trẻ cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi hoạt động tích cực, chủ động trong hoạt động góc.
Tuy nhiên, để sáng kiến kinh nghiệm này đạt được hiệu quả cao hơn nữa, tôi
mong muốn có cơ hội được giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với đồng
nghiệp ở các trường, được tham gia nhiều lớp tập huấn về tổ chức hoạt động vui
chơi cho trẻ, tôi rất mong ban giám hiệu nhà trường nghiên cứu, bổ sung cho
chúng tôi nhiều nguồn tư liệu quý để tham khảo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thanh Hoá, ngày 10 tháng 03 năm 2018
XÁC NHẬN
CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.

Người viết

Lê Thị Lý

17


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tâm lý lứa tuổi mầm non (PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết)
2. Tuyển tập các trò chơi trẻ mầm non( Chu Thị Thúy Anh)
3. Giáo dục mầm non mới
4. Chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (Lê Thị Ánh Tuyết)
5. Tài liệu bồi dưỡng hè cho giáo viên ( Hoàng Minh Đức, Trần Thị Ngọc Trâm)
6. Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 3- 5
tuổi (chủ biên .TS Lê Thu Hương và PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết)
7.Cẩm nang công tác giáo dục mầm non + tổ chức hoạt động vui chơi (Lê
Huy Hòa - Hồ Phương Lan)

18


DANH MỤCCÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI
ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT
VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả:

Lê Thị Lý

Chức vụ :

Giáo viên

Đơn vị công tác:

Trường mầm non Đông Hương

TT

Tên đề tài SKKN

Kết quả
Cấp đánh giá đánh giá
xếp loại (Phòng, xếp loại
Sở, Tỉnh...)
(A, B,
hoặc C)

Năm học
đánh giá xếp
loại

1

Một số biện pháp tạo hứng
thú cho trẻ khi nghe cô kể Phòng GD&ĐT
chuyện cho trẻ mẫu giáo 3- 4 TP Thanh Hóa
tuổi

B

2013- 2014

2

Một số biện pháp giúp trẻ
mẫu giáo 3- 4 tuổi làm quen Phòng GD&ĐT
TP Thanh Hóa
với Toán.

B

2014-2015

3

Một số kinh nghiệm trong
việc tổ chức các trò chơi dân Phòng GD&ĐT
gian cho trẻ mẫu giáo 3- 4 TP Thanh Hóa
tuổi.

B

2015-2016

4

Một số biện pháp nâng cao
hiệu quả tổ chức hoạt động Phòng GD&ĐT
khám phá khoa học cho trẻ TP Thanh Hóa
MG 3- 4 tuổi.

B

2016-2017

19


MỤC LỤC
TT

NỘI DUNG

TRANG

1

1. MỞ ĐẦU

1

2

1.1. Lý do chọn đề tài

1

3

1.2. Mục đích nghiên cứu

1

4

1.3. Đối tượng nghiên cứu

1

5

1.4.Phương pháp nghiên cứu

1

6

2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2

7

2.1. Cơ sở lý luận của SKKN

2

8

2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

3

9

2.3. Các giải pháp sử dụngđể giải quyết vấnđề

5

10 2.3.1.Tạo môi trường lớp học thân thiện,gần gũi giúp trẻ thể
hiện mình với cô và các bạn trong lớp

5

11

5

2.3.2. Chuẩn bị các góc chơi một cách khoa học

12 2.3.3. Giáo viên trực tiếp lên kế hoạch cụ thể cho góc hoạt động

6

13 2.3.4. Thực hiện hiệu quả việc bố trí sắp xếp đồ dùng, đồ chơi.

7

14 2.3.5. Tạo hình thức chơi phong phú

10

15 2.3.6. Cùng trẻ tạo đồ chơi và chơi với đồ chơi tự tạo

11

16 2.3.7. Quan tâm tới từng cá nhân trẻ, đặc biệt là trẻ nhút nhát,
rụt rè và hay thụ động

14

17 2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

15

18 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

16

19 3.1. Kết luận

16

20

3.2 Kiến nghị

17

21

Tài liệu tham khảo

18

22 Danh mục cácđề tài SKKN đãđược Hộiđồng cấp phòng
GD&ĐT đánh giá, xếp loại

20


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP THANH HÓA

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI
HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG
TRONG HOẠT ĐỘNG GÓC

Người thực hiện: Lê Thị Lý
Chức vụ:

Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Mầm non Đông Hương
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HÓA NĂM 2018
21


22


23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×