Tải bản đầy đủ

Vigor2912 2925 cau hinh nhanh

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NHANH INTERNET
(Vigor2912 / Vigor2925)

Tình huống 1: PPPoE với Username và Password
- CTY có một đường truyền cáp quang.
- Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và router
- Router đó không đáp ứng được nhu cầu và cần thay thế bằng Vigor2912.

Bước 1: Chuẩn bị
- Username và Password của đường truyền (Trong hợp đồng)
- Vlan ID của đường truyền (Nếu có – Trong hợp đồng)
- Nối cáp mạng từ converter quang vào cổng W1 trên Vigor2912
- Nối cáp mạng từ cổng P3 của Vigor2912 và cổng LAN của máy tính
Bước 2: Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor: http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)
Bước 3: Cấu hình internet
- Vào WAN >> Internet Access
- Ở WAN 1: Chọn Access Mode là PPPoE và nhấn Details Page

- Ở Tab PPPoE : chọn Enable
- Username


: (Hỏi nhà cung cấp)

- Password

: (Hỏi nhà cung cấp)

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 1


- MTU
- Nhấn OK

: 1438 hoặc hỏi nhà cung cấp

- Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

- Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1
+ Hiện màu xanh, có đầy đủ IP WAN >> Cấu hình thành công

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 2


+ Hiện màu đỏ, Error (Username or password error) >> Kiểm tra lại thông tin

==================//==================

Tình huống 2: Static IP
- CTY có một đường truyền cáp quang.
- Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và Router
- Bạn không muốn bỏ Router đó và chỉ muốn kết nối thêm Vigor2912 vào

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789


Page 3


Bước 1: Chuẩn bị
- Kiểm tra lớp mạng hiện tại của Router đang chạy và chọn một IP chưa được sử dụng
(Ví dụ: Router đang chạy có lớp mạng 192.168.1.1 và IP 192.168.1.250 chưa sử dụng)
- Chọn một lớp mạng cho Vigor2912 và phải khác với lớp mạng của Router đang chạy
(Ví dụ: 192.168.100.1)
- Nối cáp mạng từ cổng LAN của Router đang chạy vào cổng W1 trên Vigor2912
- Nối cáp mạng từ cổng P3 của Vigor2912 và cổng LAN của máy tính
Bước 2: Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor: http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)
Bước 3: Thay đổi IP LAN thành 192.168.100.1
- Vào LAN >> General Setup
- Ở LAN 1: Chọn Details Page

- IP Address
- Nhấn OK

: Địa chỉ IP LAN của Vigor – Bạn có thể thay đổi cho phù hợp với mạng LAN hiện tại là 192.168.100.1

- Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK
- Sau khi Vigor khởi động lại bạn có thể sử dụng Vigor với IP mới là 192.168.100.1

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 4


Bước 4: Cấu hình cổng WAN1
- Vào WAN >> Internet Access
- Ở WAN 1: Chọn Access Mode là Static or Dynamic IP và nhấn Details Page

- Ở Tab Static or Dynamic IP : chọn Enable
- Chọn Specify an IP Address
- IP Address

: 192.168.1.250

- Subnet Mask

: 255.255.255.0 (Giống với LAN của Router đang chạy)

- Gateway IP Address
- Nhấn OK

: 192.168.1.1 (IP LAN của Router đang chạy)

- Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK
(Trong trường hợp muốn cổng WAN của Vigor2912 nhận IP động do Router đang chạy cấp, chọn Obtain an IP address
automatically)

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 5


- Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1
+ Hiện màu xanh, có đầy đủ IP WAN >> Cấu hình thành công

==================//==================

Tình huống 3: Cấu hình Internet có sử dụng IPTV
- CTY có một đường truyền cáp quang kèm theo dịch vụ IPTV sử dụng setop box
- Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và router
- Router đó không đáp ứng được nhu cầu và cần thay thế bằng Vigor2912.

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 6


Bước 1: Chuẩn bị
- Username và Password của đường truyền (Trong hợp đồng)
- Vlan ID của đường truyền (Trong hợp đồng)
- Vlan ID của IPTV (Trong hợp đồng)
- Nối cáp mạng từ converter quang vào cổng W1 trên Vigor2912
- Nối cáp mạng từ cổng P4 của Vigor2912 và cổng LAN của máy tính
Bước 2: Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor: http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)
Bước 3: Cấu hình internet
- Vào WAN >> Genaral Setup
- Nhấn vào WAN1

- Enable

: chọn Yes

- VLAN Tag insertion : chọn Enable
- Tag value

: 2841 (Vlan ID của Internet – hỏi nhà cung cấp internet)

- Active Mode

: Always On

- Nhấn OK
Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor . BỎ QUA THÔNG BÁO NÀY và làm tiếp các bước bên dưới

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 7


- Vào WAN >> Internet Access
- Ở WAN 1: Chọn Access Mode là PPPoE và nhấn Details Page

- Ở Tab PPPoE : chọn Enable
- Username

: (Hỏi nhà cung cấp)

- Password

: (Hỏi nhà cung cấp)

- MTU
- Nhấn OK

: 1438 hoặc hỏi nhà cung cấp

- Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

- Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1
+ Hiện màu xanh, có đầy đủ IP WAN >> Cấu hình thành công

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 8


Bước 4: Cấu hình IPTV cho port Lan 3
- Vào WAN >> Multi-VLAN
- Nhấn vào “8” ở cột Channel

- Multi-VLAN Channel 8 : chọn Enable
- WAN Type

: WAN1 (cổng WAN kết nối với đường truyền có IPTV)

- VLAN Tag

: 2841 (Vlan ID của IPTV – hỏi nhà cung cấp internet)

- Bridge mode

: chọn Enable

- Physical Members

: Chọn P3 (port LAN sẽ nối với setop box chạy IPTV; Có thể chọn thêm P1,2)

- Nhấn OK

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 9


Bước 5: Kiểm tra IPTV
- Nối cáp mạng máy tính với port LAN 3 và kiểm tra xem đã nhận được IP do server VoD cấp xuống hay không
- Chạy VLC kiểm tra luồng Multicast của LiveTV.
===================//===================

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm do An Phát phân phối (DrayTek – TOTOLINK)
Chúng tôi có những chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng như sau:
*1+ Các hướng có sẳn trên website: http://www.anphat.vn/support.aspx hoặc
http://www.draytek.com.tw/Q3N2RhMDU3MQ hay http://hotro.totolink.vn
[2] Hỗ trợ qua chat yahoo: www.anphat.vn
[3] Hỗ trợ qua điện thoại 08-39253789 / hotline: 0945 216 725
[4] Hỗ trợ qua Email: hotro@anphat.vn
[5] Hỗ trợ qua Teamviewer (Khi đã được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để phân tích trước đó)
[6] Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng hoàn toàn miễn phí không giớ hạn với đầy đủ thiết bị và đường truyền ngay tại văn
phòng CTY An Phát: 3C, Trần Phú, P.4, Q.5, HCM (Cần hẹn trước ít nhất 1 ngày)
Quý khách có nhu cầu hỗ trợ tận nơi nên liên hệ với các kênh bán lẽ (partner) của An Phát để tận dụng thêm
chính sách ưu đãi của họ bên cạnh 6 chính sách miễn phí từ An Phát
Chúng tôi không chỉ muốn mang đến cho khách hàng thiết bị tốt mà còn muốn quý khách có những trãi nghiệm
thú vị, hữu dụng khi đã hiểu rõ về sản phẩm của chúng tôi.

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×