Tải bản đầy đủ

khảo sát môi trường

Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Môi Trường –Tài Nguyên & Biến Đổi Khí Hậu


Bảng Khảo Sát Rác Thải Sinh Hoạt Hộ Gia Đình
Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh
I.

Thông Tin Chung
Họ và tên:...........................................
Giới tính: ...........................................

Tuổi:.............

Địa chỉ:....................................................................................
Số người trong gia đình:.........................................................
Số điện thoại:..........................................................................
Email( nếu có):........................................................................
II.

Nội Dung

1. Nghề nghiệp của Ông/ Bà hiện tại
........................................................................................
2. Một ngày gia đình Ông/ Bà thải ra khoảng bao nhiêu kg rác
thải
 Dưới 1,5kg
 1,5-2,5kg
 2,5-3,5kg
 Trên 3,5kg
3. Thành phần rác thải chủ yếu trong gia đình.


Thức ăn thừa
Chai nhựa
Pin, ác quy
Nilong
Thủy tinh
Bóng đèn
 Vải
Giấy
Rác vườn
4. Ông/Bà có bán rác thải vô cơ ( chai lọ, kim loại, giấy,...)
hay không ?
 Có
 Không
5. Ông/ Bà có sử dụng thực phẩm thừa làm thức ăn chăn nuôi
hay không ?
 Có
 Không
6. Trên địa bàn Ông/ Bà có tiến hành thu gom rác thải hay
không?
 Có
 Không
Nếu “ Có” thì số lần gom rác
 1 ngày/ lần
 2 ngày/ lần
 1 tuần/ lần
 2 lần/ ngày
Giờ thu gom ........................................................................
Chi phí thu gom ................................................/ Tháng
Nếu “ Không” thì Ông/ Bà có sẵn sàng trả phí thu gom


rác hay không ?
 Có
 Không
Đề suất chi phí thu gom ..................................../ Tháng
7. Theo Ông/ Bà mùi hôi của rác thải có ảnh hưởng đến sức
khỏe và đời sống hay không?
 Có
 Không
8. Theo Ông/ Bà bãi tập kết rác gần nơi Ông/ Bà có ảnh
hưởng đến đi lại, mỹ quan, sức khỏe hay không?
 Có
 Không


III.

Tìm Hiểu Nhận Thức Phân Loại Rác Tại Nguồn
1. Thói quen xử lý rác thải của gia đình Ông/ Bà như thế nào?
 Đổ rác ở nơi tập kết
 Chôn Lấp
 Đốt
 Dich vụ thu gom rác
 Khác..................................................................................
..............................................................................................
2. Ông/ Bà quan tâm đến chương trình bảo vệ môi trường hay
không dặc biệt là hoạt động phân loại rác tại nguồn?
 Có
 Không
Nếu “ Có” thì Ông/ Bà biết từ phương tiện thông tin
nào ?
 Tivi
 Báo chí
 Mạng internet
 Khác ........................................
Nếu “ Không” thì Ông/ Bà có sẵn sàng thực hiện hoạt
động phân loại rác tại nguồn khi có hướng dẫn hay
không?
 Có
 Không
3. Hiện nay trên địa bàn Ông/ Bà đang sống có tổ chức hoạt
động phân loại rác tại nguồn hay không
 Có
 Không
4. Theo Ông/ Bà việc phân loại rác tại nhà có gây bất tiện
không?
 Có
 Không
5. Ông/ Bà có những kiến nghị, giải pháp gì để nâng cao hiệu
quả quản lý và thu gom chất thải sinh hoạt
..............................................................................................


..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

VÌ CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP
CẢM ƠN ÔNG/ BÀ ĐÃ HỢP TÁC
Tp HCM, ngày
tháng 4 năm 2018
Người tham gia khảo sát

Ký Tên .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×