Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 1: Mở đầu môn Hóa học

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 1: MỞ ĐẦU HÓA HỌC
I.Mục tiêu:
• Biết hóa học là khoa học nghiên cứu các chất,sự biến đổi của chất và ứng dụng của
chúng,thấy được vai trò quan trọng của hóa học trong cuộc sống của chúng ta
• Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm , quan sát , nhận xét hiện tượng, phát triển tư duy......
II.Chuẩn bị:
• Dụng cụ: ống nghiệm , kẹp gỗ, ống hút
• Hóa chất: dd CuSO4, NaOH ,HCl, Đinh sắt
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt độngcủa Giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung ghi bảng

Hoạt động1:
Giới thiệu bài : hóa học là
gì , vai trò của hóa học
trong cuộc sống của chúng
ta như thế nào? Phải làm gì

để học tốt hóa học?
Các nhóm tiến hành làm thí
Để trả lời vấn đề nêu trên nghiệm theo hướng dẫn của I.Hóa học là gì?
chúng ta sẽ tiến hành làm giáo viên
1. Thí nhiệm :
các thí nghiệm sau
Ống 1:dd CuSO4 màu xanh
2. Quan sát :
+ dd NaOH không màu ?
3. Kết luận : sgk
Hướng dẫn học sinh làm thí Ống 2 : Thả đinh sắt vào
ống 2 có chứa dd HCl.
nghiệm
Yêu cầu hs quan sát hiện Hiện tượng:
tượng ,nhận xét,kết luận
Ống 1: tạo thành Chất kết
tủa đồng(II) hiđroxit
Cu(OH)2 có màu xanh.
Cho HS đọc kết luận sgk
Ống 2 :
Hoạt động2
- Có chất khí tạo thành

TaiLieu.VN

Page 1


Yêu cầu HS đọc phần trả nghĩa là có sự biến đổi của
lời câu hỏi sgk
sắt và axit clohiđric.
Phân công các nhóm thảo Nhận xét:
luận và trả lời, các nhóm -Có sinh ra chất mới
khác bổ sung
-Có sự biến đổi chất
Cho đọc phần nhận xét sgk
• Kết luận : Hóa học là
khoa học nghiên cứu các
chất...
-Đọc sgk


Các nhóm tiến hành thảo
Yêu cầu HS rút ra kết luận luận và trả lời
về vai trò của hóa học........
• Kết luận:
Hóa học có vai trò rất
quan trọng trong cuộc II.Hóa học có vai trò như
thế nào trong cuộc sống
sống của chúng ta
Các nhóm thảo luận rồi trả của chúng ta : SGK
trước lớp
Các nhóm khác bổ sung
Từng nhóm nhắc lại hóa
học là gì, vai trò của hóa
học trong cuộc sống của
Để học tốt môn hóa học em chúng ta
cần thực hiện những công
việc nào
Hoạt động3

Hướng dẫn hs thảo luận để Tự thu thập tìm kiếm kiến
trả lời các câu hỏi và rút ra thức, xử lí thông tin, vận
kết luận
dụng và ghi nhớ.
Sau đó cho học sinh đọc
sgk

TaiLieu.VN

III.Các em cần làm gì để
học tốt môn hóa học

Page 2


Hoạt động4

SGK

-Củng cố: nhắc lại vai trò
của hóa học ? xác định
nhiệm vụ của học sinh
Dặn dò: về nhà đọc thêm
sgk và sách báo có liên
quan đến hóa học
Chuẩn bị bài mới: Chất

TaiLieu.VN

Page 3



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×