Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 45: Bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
Bài 45: BÀI THỰC HÀNH 7
A. Mục tiêu
- HS biết tính toán , pha chế những dung dịch đơn giản theo nồng độ khác nhau.
- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng tính toán, kỹ năng cân đo hoá chất trong phòng thí nghiệm.
B. Chuẩn bị
+ Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh 100ml , 200ml, ống đong , cân , đũa thuỷ tinh ,giá ống nghiệm.
+ Hoá chất : Đường muối ăn , nước cất.
C. Hoạt động Dạy - Học
Hoạt động 1 ( /)
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Dung dịch là gì
? C% ,CM của dung dịch
Hoạt động 2 ( /)
I. Pha chế dung dịch

GV kiểm tra việc chuẩn bị hoá chất và 1.Thí nghiệm 1: Tính toán để pha chế
dụng cụ
50g dd đường 15%.
GV nêu mục tiêu của bài thực hành
Cách tiến hành đối với mỗi thí nghiệm

+Tính toán

mđường=

15.50
7,5g
100

mH2O=50- 7,5 =42,5g

+ HS: cân 7,5g đường cho vào cốc
100ml. Đong 42,5ml nước cho vào cốc
GV hướng dẫn HS tính để biết khối
khuấy đều được 50g dd đường 15%
lượng đường và nước cần dùng
+ HS pha theo nhóm
+Pha chế

2.Thí nghiệm 2: Pha chế 100ml dd NaCl
0,2M.
GV gọi 1 HS nêu cách pha chế

TaiLieu.VN

+ HS tính

Page 1


nNaCl=0,2 . 0,1 =0,02mol
mNaCl=0,02 . 58,5 =1,17g
GV yêu cầu các nhóm pha chế

GV yêu cầu HS tính toán

+ HS : Cần 1,17g NaCl cho vào cốc
100ml .Rót nước vào khuấy đều thành
100ml được dung dịch NaCl 0,2M.
Các nhóm pha theo số lượng
3.Thí nghiệm 3:


Pha chế 50g dd đường 5% từ dd đường
15%.

GV gọi HS nêu cách pha chế

GV yêu cầu các nhóm pha chế

mđường=

5.50
2,5g
100

Khối lượng dd đường 15% là chứa 2,5g
đường là:
mdd=

2,5.100
16,7g
15

Khối lượng nước cần dùng là:
GV yêu cầu HS tính toán thí nghiệm 3

mH2O= 50-16,7=33,3g
- Cân 16,7g dd đường 15% cho vào cốc
có diện tích 100ml.
- Đong 33,3ml nước cho vào cốc khuấy
đều ta được 50g đường 5% .
4.Thí nghiệm: Pha chế 50ml dd NaCl
0,1M từ dd NaCl 0,2M ở trên.
+ HS tính
nNaCl có trong 50ml dd NaCl 0,1M
nNaCl=0,05 . 0,1 = 0,005mol

GV gọi HS nêu cách pha

TaiLieu.VN

Thể tích dd NaCl 0,2M trong đó có chứa
0,005mol NaCl là

Page 2


Vdd=
GV yêu cầu HS tính

0,005
0,025(lit ) 25ml
0,2

- Đong 25ml dd NaCl 0,2M cho vào cốc
có diện tích 100ml.
- Đổ nước vào đến vạch 50ml khuấy đều
ta được 50ml dd NaCl 0,1M.
Các nhóm tiến hành pha chế 50ml dd
NaCl 0,1M

GV gọi HS nêu cách pha

GV yêu cầu các nhóm tiến hành pha
Hoạt động 3 ( /)
II. Tường trình

Gv yêu cầu HS làm bản tường trình

Các nhóm viết bản tường trình
Hoạt động 4 ( /)
TỔNG KẾT

GV nhận xét buổi học thực hành về: Tinh thần , ý thức và thái độ học tập của HS trong buổi học
thực hành
GV yêu cầu HS báo cáo quả bằng tường trình
Hoạt động 6 ( /)
DẶN DÒ: Thu dọn , rửa dụng cụ và vệ sinh nơi thực hành
Ôn tập lại toàn bộ chương trình giờ sau ôn tiết sau

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×